click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اعتراضی دانشجويان در کوی دانشگاه تهران برگزار شد

  دانشجويان ساکن در کوی دانشگاه تهران، امشب ٣٠ مهرماه، در اعتراض به مشکلات صنفی تجمع کردند.

  به گزارش دانشجونيوز، چند صد تن از دانشجويان در اعتراض به کيفيت پايين غذا، افزايش بی سخت گيری بيش از حد به عدم اسکان دانشجويان سنواتی، سرعت بسيار پايين اينترنت، نامناسب مهمتر عدم پاسخگويی شفاف مسئولين دانشگاه به انتقادات دانشجويان، در کوی دانشگاه تهران تجمع کردند.

  اين تجمع که از ساعت هشت و سی دقيقه شنبه شب آغاز شد با دخالت مسئولين پر تعداد حراست دانشگاه

  حضور مسئولين در کوی دانشگاه در روز يکشنبه، و با خواندن يار دبستانی پايان داده شد.

  به گفته يکی از تجمع کنندگان، تعداد زيادی از نيروهای حراست، با گرفتن کارت دانشجويی و فيلمبردار

  لفظی سعی در متفرق کردن دانشجويان داشتند.

  دانشجويان اعلام کرده اند تا تحقق خواسته هايشان هر شب در ميدان کوی دانشگاه تجمع خواهند کرد.

  در هفته های گذشته، تعداد زيادی از دانشگاه های کشور مانند اميرکبير، شهرکرد، زنجان، مازندران، خواجه نصير شاهد اعتراض گسترده دانشجويان نسبت به وضعيت نامناسب و مشکلات

  از گسترده ترين تجمع های اعتراضی در دانشگاه مازندران

  روز گذشته دانشگاه مازندران شاهد يکی از گسترده ترين تجمع های اعتراضی خود در سال های اخير به گزارش دانشجونيوز، در روز يکشنبه از حدود ساعت ١١.٣٠ ظهر، دانشجويان دانشگاه مازندران سلف دختران و پسران تا ساختمان اداری سلف چيده و در مقابل اين ساختمان دست به تحصن زدند.

  اين تجمع در حالی شکل گرفت که در هفته ی گذشته بيش از هزار نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران اعتراض خود را به کيفيت نامطلوب غذای سلف دانشگاه و خوابگاه ها اعلام کرده بودند، با اين وجود ساير نهادهای ذی ربط دانشگاه دريافت نکرده و تنها شاهد امنيتی تر شدن فضای دانشگاه بودند.

  بنا بر گزارش دانشجويان مازندران، نيروهای حراست، لباس شخصی و بسيج بارها سعی نمودند جمعيت را متفرق نمايند که با اعتراض گسترده دانشجويان مواجه شده

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click