click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  حرکت اتوبوس ها با چراغ روشن اعتراضی

  در کنار رانندگان، دانشجویان و فعالان مدنی

  پس از گذشت یک ماه از اعتصاب غذای رضا شهابی فعال کارگری و عدم رسیدگی مسوولان به وضعیت او، تعدادی از رانندگان شرکت واحد امروز ۲۲ شهریور برای حمایت از آزادی او چراغهای اتوبوس خود را روشن و با سرعت ۲۰ کیلومتر حرکت کردند. این حرکت در واکنش به فراخوان سندیکای اتوبوسرانی انجام شد. رضا شهابی فعال کارگری و راننده سابق شرکت واحد بیش از یک ماه است که در اعتصاب غذاست و شرایط جسمانی او وخیم گزارش شده است. به گزارش کلمه، از صبح امروز تعدادی از رانندگان شرکت واحد به فراخوان سندیکای اتوبوسرانی پاسخ مثبت داده و با چراغ روشن و سرعت پایین در خطوط رانندگی کردند. اما گزارشها حاکی از آن است که عوامل مدیریت اعم از بهره برداری، حراست و بازرسی با ماشینهای گشت بسیار پر تعداد بر سر چهار راهها مستقر شدهو اتوبوسهایی که چراغ خود را روشن و با سرعت کم حرکت میکنند را به توقفگاه میفرستند

  کانال سندیکای کارگران شرکت واحد گزارش داده است که با فشار مدیریت به رانندگان و از خطوط خارج کردن رانندگان پیشرو برای ساعتی تعداد چراغهای روشن کمتر شد. اما با ورود رانندگان عصر کار به خط رانندگان با روشن کردن چراغ اعتراض خود را نشان دادند. در کنار رانندگان، برخی دانشجویان و فعالان مدنی و کارگری نیز در اتوبوسها و ایستگاههای اتوبوس با مردم سخن گفته و وضعیت رضا شهابی را برای آنها توضیح دادند

  در روزهای گذشته نهادهای مدنی و کارگری داخلی و خارجی از مسوولان ایران خواستند که نسبت به وضعیت رضا شهابی اقدام کرده و او را آزاد کنند. در همین راستا هفته گذشته تجمع و تظاهرات اعتراضی دانشجویان ورانندگان وکارگران شرکت واحد به همراه فعالین کارگری و معلمان مقابل مجلس در اعتراض به وضعیت رضا شهابی برگزار شد. این تجمع از همان ابتدا که در ساعت ده صبح در مقابل مجلس آغاز شد با خشونت نیروهای مسلح مستقر در مجلس به مواجه گردید و کارگران و رانندگان شرکت واحد همراه با تعدادی از دانشجویان و فعالین کارگری و معلمان مجبور شدند به علت فشار متفرق کردن نیروهای امنیتی و پلیس ، در خیابان مقابل مجلس دست به راهپیمایی بزنند. همچنین حزب کمونیست فرانسه نیز در روزهای گذشته با ارسال پیامی برای سفارت ایران در پاریس خواستار آزادی فوری رضا شهابی و دیگر فعالان صنفی از جمله معلمان و پایان فشار بر آنها شد. در این پیام از مقامات ایران خواسته شده بود آزادیهای صنفی و دموکراتیک همه فعالان صنفی تضمین شود

  اعتراضات کارگران شرکت واحد به وضعیت معاش و کار به اوایل دهه ۸۰ برمیگردد. آنان خواستار تشکیل سندیکا بودند که با مخالفت شدید خانه کارگر و مسوولان وقت مواجه شدند با این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در سال ۱۳۸۴ به همت رضا شهابی و ابراهیم مددی توسط کارکنان شرکت واحد دوباره راهاندازی شد و به عضویت رسمی ITF فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل درآمد

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه یکی از چهار تشکل کارگریای بود که در ۲۱ بهمن ۱۳۸۸، بیانیهای موسوم به منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران صادر کردند. تعدادی از احیاکنندگان این سندیکا، با پروندههای باز و حکمهای تعلیقی و اخراج مواجه شدند تا از ادامه فعالیت صنفی منصرف شوند، اما این افراد از جمله رضا شهابی به مبارزه صنفی خود ادامه دادند

  رضا شهابی خرداد سال ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به شش سال زندان محکوم شد و تا مهرماه ۱۳۹۳ که به مرخصی درمانی آمد در زندان بهسر برد اما در حالی که به او اطمینان داده شده بود ایام مرخصی درمانیاش نیز به عنوان محکومیت محسوب شده، بار دیگر به زندان منتقل شد.

  ربابه رضایی، همسر شهابی پس از ملاقات روز چهارشنبه گذشته خود با او از وخامت حال این فعال کارگری خبر داد و گفت که همسرش به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا دچار مشکلات جسمی جدی شده و به مراقبت درمانی و بستری شدن نیاز دارد اما مسئولان قضایی از اعزام او به بیمارستان خودداری میکنند

  شهریور نود و شش

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click