click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  "جد اندر جد دزدان" کیانند و چرا مردم را "سرِ دار" می برند؟

  Deutsche Well 03.06.2010

  افرادی که نامشان در گزارش کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران منتشر شده

  است، از جمله بالاترین مقامهای نظامی قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی هستند.

  چهرههایی که از مصونیت بالایی نیز برخوردارند. با این حال انتشار تصاویر

  و مشخصات این عده به عقیده فعالان حقوق بشر حداقل این تاثیر را دارد که

  آنها زیاد هم با خیال راحت به روشهایی که تاکنون در پیش گرفتهاند ادامه

  اسامی این افراد در گزارش بدین قرار است:

   

  -۱ حسين طائب، فرمانده وقت بسيج درجريان انتخابات: نيروهای تحت امر او در

  جريان ضرب وشتم مردم، قتل معترضان، زندانی کردن و شکنجه کسانی که به صورت

  مسالمت آميز تجمع کرده بودند مشارکت داشتند.

   

  ۲- غلامحسين محسنی اژه ای، وزير وقت اطلاعات درزمان انتخابات و دادستان کل

  کشور فعلی: مقامات وماموران اطلاعاتی تحت مسووليت وی مسوول زندانی کردن،

  شکنجه و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری دروغين تحت فشار از صدها تن از

  فعالان حقوق بشر، مخالفان سياسی، روزنامه نگاران، دانشجويان و سياستمداران

  اصلاح طلب هستند.

   

  ۳-اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی: نيروهای تحت فرمان احمدی

  مقدم حملات خشونت بار عليه معترضان که به صورت مسالمت آميز تجمع کرده

  بودند، حمله و تخريب حريم شخصی شهروندان و همچنين حمله شبانه به خوابگاه

  دانشگاه تهران را هدايت کردند.

   

  ۴- سعيدمرتضوی، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات: او حکم کلی برای

  دستگيری صدها فعال اجتماعی وسياسی، روزنامه نگار و فعالان دانشجويی را صادر

  کرد. در برخی مواقع تاريخ حکم دستگيری افراد که امضای وی را بر آن بوده است

  مربوط به دو روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ است. او همچنين مسوول فرستادن

  تظاهرکنندگان خيابانی به بازداشتگاه کهريزک است که درآنجا بازداشت شدگان

  مورد شکنجه و بدرفتاری قرارگرفته و در نتيجه چهار تن کشته شدهاند.

   

  ۵- صادق محصولی، وزير کشور در زمان انتخابات: محصولی به عنوان وزير کشور

  مسووليت همه نيروهای پليس و نيروهای تحت امر دروزارت کشور را به عهده داشته

  است. نيروهای تحت امر او مسوولیت حمله به خوابگاه دانشگاه تهران درروزهای

  پس از انتخابات را به عهده دارند.

  ممعروف به سردار میلیاردر

   

  ۶- قاضی ابوالقاسم صلواتی رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب: درجريان دادگاه های

  نمايشی بعد از انتخابات صلواتی يکی از سه قاضی پروندههای دستگيرشدگان

  دادگاههای برگزار شده بوده است. او بيش از يک صد تن از زندانيان سياسی،

  فعالان حقوق بشر و معترضان را به زندان های طويل المدت محکوم کرده است.

  حداقل ۹ حکم اعدام نيز توسط وی صادر شده است به نحوی که عنوان ” قاضی مرگ”

  را برای وی به ارمغان آورده است.

   

  ۷- سيدحسن فيروزآبادی رييس ستادکل نيروهای مسلح ايران: عالی ترين مقام

  نظامی ايران که مسووليت هدايت نيروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب

  اسلامی و نيروی انتظامی راکه درجريان سرکوب نقش موثری داشتند را به عهده

  داشته است. نيروهای تحت نظر او سرکوبی بی رحمانهعليه معترضان مسالمتجو و

  دستگيری وبازداشتهای فلهای انجام دادهاند.

   

  ۸- محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نيروهای تحت فرمان

  او به صورت مستقيم نقش مهمی در جريان خشونتهای پس از انتخابات و دستگيری

  دگرانديشان ، سياستمداران اصلاح طلب، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی-

  سياسی به عهده داشتند.

   

  ۹- قاضی محمدمقيسه، رييس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی: او مسووليت رسيدگی

  به پرونده بسياری از بازداشت شدگان و فعالان سياسی بعد از انتخابات خرداد

  ۸۸ را به عهده داشته است. او نه تنها احکام زندان طويل المدت بر اساس

  اتهامات بی اساس صادر کرده بلکه حداقل سه حکم اعدام برای معترضان بعد از

  انتخابات صادر کرده است.

   

  ۱۰- آيتآلله جنتی دبيرشورای نگهبان: بعد از انتخابات رياست جمهوری ۲۲

  خرداد ۸۸ جنتی بی مهابا خواستار صدوراحکام اعدام برای معترضان بوده و لحن

  وی در سخنرانیهايش هماهنگی کامل با نيروهای سپاه پاسداران و نيروهای

  امنيتی داشته است. او کرارا معترضان را “محارب” خوانده، اتهامی که می تواند

  مجازات مرگ به همراه بياورد. جنتی مداوما خواستار مجازات اعدام برای

  معترضان از قوه قضاييه شده و اجرای چنين احکامی را حمايت کرده است.


  ۱۱- يدالله جوانی رييس اداره سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: او کرارا

  از اعمال خشونت و اعمال روشهای سخت بازجویی (اعتراف گيری اجباری) عليه

  معترضان حمايت کرده است. اظهار نظرهای جوانی بخشی از کيفرخواست عليه

  معترضان را به خود اختصاص میدهد که نشان دهنده آن است که سپاه پاسداران در

  بازجويیهای بعد از انتخابات نقش کليدی داشته است .(با توجه به اظهارات وی

  درمورد اعترافات زندانيان سياسی).

   

  ۱۲- روحالله حسينيان نماينده مجلس: او به صورت مداوم از اعمال خشونت عليه

  مخالفان حمايت کرده و خواستار استفاده از مجازات مرگ عليه ناراضيان بوده

  است. او يکی از طراحان لايحه ای در مجلس بود که با فوريت به مجلس ارايه شد

  که به موجب آن زمان تجديد نظر برای افرادی که به محاربه محکوم شده بودند را

  به ۵ روز کاهش میداد. اگر چه اين طرح از دستورکار مجلس خارج شد اما اقدام

  وی عملی صريح برای تسريع اعدام معترضان مسالمتجو بعد از انتخابات به شمار

  می رود.

   

  ۱۳-علی سعيدی نماينده رهبر درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سعيدی به صورت

  آشکار ازنقش سپاه پاسداران در سرکوبهای بعد از انتخابات و همچنين استفاده

  از خشونت عليه شهروندان ايرانی دفاع کرده به نحوی که چنين مواضعی او را به

  يکی از بلندپايه ترين مقامات حکومتی تبديل کرده که از عملکرد دستگاه های

  امنيتی اطلاعاتی پشتيابی کرده و زمينه ادامه فعاليت هايشان را فراهم آورده است.

   

  ۱۴- آيت الله محمد تقی مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری: پس از انتخابات

  رياست جمهوری وی به صراحت از اعمال خشونت شديد يا حتی استفاده از مجازات

  اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی سخن گفت و در ترويج و تشويق مجازات

  اعدام برای معترضان نقش مهمی را ايفا کرد. اگر چه آيت الله مصباح يزدی

  مسووليت اداری در جريان برخورد با معترضان بعد از انتخابات نداشته است، اما

  با توجه به جايگاه وی در نزد دستگاه های امنيتی، اطلاعاتی و قضايی بيم آن

  می رود که چنين نظرياتی يکی از دلايل صدور احکام محاربه و اعدام مخالفان باشد.

   

  ۱۵- حسين شريعتمداری مديرمسوول روزنامه کيهان يکی از افرادی است که از

  نخستين روزهای پس از انتخابات کانديداهای اصلاحطلب را به انقلاب مخملی

  متهم کرد و در ترويج و تشويق خشونت عليه معترضان نقش کليدی داشته است.

  تعريف وروايت شريعتمداری از اتهام انقلاب مخملی به زودی روايت غالب وزارت

  اطلاعات، سپاه پاسداران و بسيج و نيروهای انتظامی برای سرکوب تجمعات مسالمت

  آميز بعد از انتخابات شد.

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click