click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تشکيل شوراي کارکنان

  به دست گرفتن کنترل کارخانه ها شدنی است

  حدود دو هزار نفر از کارگران شرکت آلومينيوم المهدی با تجمع مقابل دفتر مديريت، باعث متواری شدن نصوری مدير عامل اين شرکت شدند. همچنين کليه مديران ميانی اين شرکت وابسته به نصوری بودند از محل موردنظر متواری شدند و مديران رده ميانی اين شرکت کنترل و مديريت امور را به دست گرفتند

  کارگران آلومينيوم المهدی هرمزگان پس ازگذشت شش ماه از اعتراضات پی در پی بالاخره موفق شدند بغض خود را نسبت به بی عدالتی هايی که در حقشان شده بود را به مديران اين شرکت نشان دهند

  اقدامات نصوری به دستور عليمحمدی خريدار جديد آلومينيوم مبنی بر اينکه حقوق کارمندان و کارگران يک سوم کاهش يابد علت اصلی اين تجمع بوده است .عليمحمدی مدير مالک جديد شرکت که اقداماتی خلاف قانون و عرف و خواسته کارکنان اين شرکت انجام داده است و مسئولان استانی برای رفع مشکل کارگران آلومينيوم هيچ گونه اقدامی انجام نداده اند

  خبرگزاری فارس نيز گزارش داده است صبح امروز حدود ٢ هزار نفر از کارگران شرکت آلومينيوم المهدی هرمزآل در اعتراض به اقدامات خريدار اين مجتمع از جمله کاهش حقوق کارکنان، در محل اين شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. کارکنان اين مجتمع صنعتی با تشکيل شورايی، کنترل مجموعه را به طور کامل به دست گرفته و از ورود عوامل و منتصبين محمد عليمحمدی جلوگيری به عمل آورده اند

  اين اقدام در حالی صورت گرفته است که تاکنون حقوق و دستمزد کارگران آلومينيوم المهدی هرمزآل هنوز پرداخت نشده و برخلاف وعده مسوولان استانی، بيش از ۵٠ نفر از کارکنان اخراجی قرارداد مستقيم اين شرکت با مخالفت خريدار به کار بازنگشته اند. همچنين در جديدترين اقدام محمد عليمحمدی با ارسال نامه ای خطاب به محمد نصوری مديرعامل مجتمع، دستور حذف آيتمهايی را در فيش حقوقی کارکنان به وی ابلاغ کرد که دست کم يک سوم حقوق هر يک از کارکنان اين شرکت را کاهش میدهد

  به دنبال اين موضوع روز گذشته با ابلاغ دستورالعمل خريدار شرکت مبنی بر کاهش حقوق و دستمزد کارکنان شرکت آلومينيوم المهدی هرمزآل توسط محمد نصوری مديرعامل اين شرکت، تعدادی زيادی از کارگران خشمگين به سمت دفتر وی يورش بردند اما محمد نصوری پيش از رسيدن کارگران از محل کارخانه گريخته بود و ديگر به شرکت بازنگشت

  مرداد ماه نود و پنج

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click