click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  طبقه كارگر ايران ازجنگ بيزار است

  به رفقای فولادگر آمریکایی

  دولت آمریکا درماه ها و هفته هاى اخیر برخورد ها و سياست خطرناكى را در رابطه با كشورما در پيش گرفته است. دونالد ترامپ يكسال قبل با خروج از موافقتنامه برجام- كه با تایيد جهانى و شوراى امنيت سازمان ملل امضا شده بود – و از سرگيرى دوباره و گسترش تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی در رابطه با ايران شرايط دشواری را برای زحمتکشان ایران و وضعیت تهديد آميزى را در خاورميانه رقم زده است. او درصدد تحمیل سیاست های ماجراجویانه خود به نفع عده ای قلیل درآمریکا و سیستم سرمایه داری جهانی است

  این تحریم ها نه تنها جنگی خاموش علیه كارگران و خانواده های زحمتکشان ایران است بلکه همچنين جنبش مطالباتى مردم و مبارزه كارگران در ايران را ضعیف کرده و موجب به صحنه آمدن نیروهای تندرو در ایران خواهد شد

  آنچه دراین میان جان فرزندان مردم آمریکا و ایران و زندگى همه ما را تهدید می کند افزایش تنش در منطقه و اعلام كشور ما ايران به عنوان هدف تهاجم نظامى بى توجيه از سوى ساكنان كاخ سفيد است. ما مصمم به دفاع همه جانبه از صلح و مخالفت با يك جنگ جديد در منطقه خاورمیانه به هردليل و از سوى هر يك از طرفين می باشيم. كارگران منفعتى در این جنگ نخواهند داشت. با شليك اولین گلوله منافع ملی واقعى و امنيت مردم هر دو کشور به خطر خواهد افتاد . فرزندان شما و فرزندان ما درگیر جنگی خواهند شد که فقط كنسرنها و انحصارهاى اسلحه سازى جهان در كشورهاى سرمايه دارى ازآن سود می برند و منافعش به جیب عده ای سودجو خواهد رفت و صلح جهانی و منطقه حساس خاورميانه را با خطر روبرو خواهد ساخت. کافی است نظری به آمار کشته شدگان نظامی آمریکایی در افغانستان و عراق بیاندازیم

  پرسش اینجاست آیا مردم آمریکا با این جنگ ها از بیکاری نجات یافته اند؟ آیا سرانه بهداشت درکشورتان افزایش یافته است؟ یا اینکه كمپانى های اسلحه سازى، شرکت های سازماندهی ارتش های مزدور و خصوصی و تعلیم محافظان امنيتى از قبلِ درد و رنج و مصيبت شما و مرگ فرزندان تان به سودهای نجومی دست یافته اند؟ همین امر نیز به شکل هایی دیگر در کشور ما نیز مصداق دارد

  دوستان کارگر

  سنديكاى ما برآن است كه سكوت ما نمی تواند گزينه اى عاقلانه و برخاسته از سنت هاى كارگرى جهان باشد. بیایید دست دردست یکدیگر در این مقطع زمانی نه تنها اجازه جنگی دیگر را در منطقه ندهیم بلکه از جان فرزندان خود و صلح جهانی محافظت کنیم

  همبستگی ما می تواند به ديگر اقشار و نیروهای اجتماعی هم قوت قلب بدهد كه به جنبش صلحى گسترده بپيوندند و در ادامه مانع شروع يك جنگ خانمانسوز بشوند

  ما معتقديم كه صلح، دمکراسی،عدالت اجتماعی خواست همه زحمتکشان دنیا است. به نداى ما پاسخ مثبت دهيد، به ما بپيونديد و با هرگونه راه حل جنگ طلبانه اى از سوى هر که باشد مخالفت كنيد. بيایيد هيولاى جنگ را در ابتداى مسير آن متوقف كنيم. ما با هم منافع یكسان و مشترك داريم

  صلح بر شما و بر جهان باد

  سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایرا ن

  27 اردیبهشت 1398

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click