click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  مصر از دريافت کمک از صندوق بين المللی پول منصرف شد

   بخشی از سياستهای اقتصادی سختگيرانهای که در دولت

  حسنی مبارک دنبال میشد و نتايج آنها بيش از طبقات فقير جامعه، به نفع

  ثروتمندان مصر بود، با حمايت صندوق بينالمللی پول اعمال میشد

  سمير ردوان، وزير دارايی مصر گفته است که

  اين کشور ديگر به دنبال دريافت وام از صندوق

  بين المللی پول و بانک جهانی نخواهد بود.

  تصميم دولت مصر برای انصراف از ارائه

  درخواست کمک مالی از اين نهادهای بين المللی،

  در شرايطی اعلام میشود که کمتر از يک ماه

  پيش، مقامات رسمی دولت مصر با صندوق

  بينالمللی پول برای دريافت سه ميليارد دلار کمک

  مالی به توافق رسيده بودند.

  قرار بود اين کمک مالی، صرف تامين بخشی از هزينههای

  جاری و کسری بودجه مصر شود.

  در زمان اعلام اين توافق، مسئولان صندوق بينالمللی پول از

  اقدامات دولت برای تثبيت وضعيت اقتصادی مصر تقدير کردند.

  مقامات بانک جهانی هم حدود يک ماه پيش، اعلام کرده بودند که برای کمک

  به توسعه اقتصادی و تسريع روند تغيير در کشورهای مصر و تونس قصد

  دارند شش ميليارد دلار کمک مالی به اين کشورها ارائه دهند.

  به دنبال تحولات سياسی مصر در ماه فوريه که به برکناری حسنی مبارک،

  رئيس جمهوری سابق آن منجر شد، اقتصادی اين کشور با مشکلاتی روبهرو

  شده است و به گفته تحليلگران، احيای اقتصاد مصر، يکی از بزرگترين چالش

  های پيش روی رهبران جديد اين کشور به شمار میرود.

  ناآرامیهای مصر باعث شده است از تعداد گردشگران خارجی و نيز از حجم

  سرمايهگذاریها در اين کشور کم شود که اين وضعيت درآمدهای مالياتی

  دولت را کاهش داده است.

  توافقنامه دولت مصر و صندوق بينالمللی پول بايد به تصويب هيأت مديره

  صندوق بينالمللی پول، هيأت دولت مصر و شورای نظاميان اين کشور

  میرسيد.

  به گفته سباستين آشر، از دبيران بخش عربی بیبیسی، انقلاب مصر حس

  غرور و استقلال مردم مصر را احيا کرده و باعث شده است آنچه که به

  عنوان دخالت خارجی در مصر در نظر گرفته میشود، مورد پذيرش آنها

  نباشد.

  به گفته اين خبرنگار بیبیسی، صندوق بينالمللی پول بين مردم کشورهای

  عربی، محبوبيت چندانی ندارد و در مصر، بسياری از مردم اين نهاد مالی را

  از پشتيبانان حسنی مبارک در زمان رياست جمهوريش میدانستند.

  گفته میشود که بخشی از سياستهای اقتصادی سختگيرانهای که در دولت

  حسنی مبارک دنبال میشد و نتايج آنها بيش از طبقات فقير جامعه، به نفع

  ثروتمندان مصر بود، با حمايت صندوق بينالمللی پول اعمال میشد.

  اختلاف طبقاتی شديد در مصر يکی از دلايل ناآرامیهای اخير اين کشور

  اعلام شده است.

  چند هفته پيش، مقامات صندوق بينالمللی پول در زمان مذاکره با مسئولان

  دولت جديد مصر اعلام کرده بودند که برای ارائه کمک مالی ٣ ميليارد

  دلاری به اين کشور، شرايط سختی را در نظر نخواهند گرفت.

  اين توافق در مصر با استقبال گروهی از تصميمگيران همراه بود، ولی

  بسياری، اين اقدام را خيانت به جنبش اعتراضی مصر دانستند و صندوق

  بينالمللی پول را به عنوان ابزار امپرياليسم محکوم کردند.

  برگرفته از بی بی سی

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click