click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی کشوری فرهنگیان بازنشسته

  آغازی برای دیگر اعتراض های سراسری

  معلمان باز نشسته ایران طبق فراخوانی سراسری روز گذشته به خیابان ها آمدند و به مطالبه خواسته های صنفی خود از دولت اقدام کردند. تجمع معلمان بازنشسته در تهران و چندین شهر دیگر همزمان برگزار شد

  به گزارش ایلنا، در تهران، این تجمع از ساعت ده صبح مقابل مجلس شورای اسلامی شروع شده و در آن، بیش از چندصد معلم بازنشسته شرکت کردند. خواسته اصلی بازنشستگان آموزش و پرورش، همسانسازی مستمری و مزایای کلیه مستمری بگیران دولت و افزایش سطح دریافتی معلمان بازنشسته است. گفتنی است پیش از این نیز بارها این بازنشستگان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود تجمعات اعتراضی ترتیب دادند. معلمان بازنشسته در بسیاری از شهرهای دیگر کشور از جمله کرمانشاه، مشهد و تبریز نیز دست به تجمع زده اند. بازنشستگان آموزش و پرورش می گویند: تکریم بازنشستگان، توجه به وضعیت معیشت آنان است

  تجمع بازنشستگان فرهنگی در شیراز: جمعی از معلمان و فرهنگیان شیراز تجمع کردند تا به عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کنند. به گزارش خبرآنلاین، با وجودی که آموزش و پرورش اعلام کرد پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان را آغاز کرده است، جمعی از معلمان و فرهنگیان استان فارس در اعتراض به کمی حقوق و عدم پرداخت معوقات خود تجمع کردند. پیش از این نیز فرهنگیان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند و از مسئولان خواستار پرداخت مطالبات معوق خود و افزایش حقوق و دریافتی هایشان بودند

  فرهنگیان بازنشسته ایلامی بدنبال عدم تحقق مطالباتشان تجمع کردند: جمعی از فرهنگیان بازنشسته ایلامی بدنبال عدم تحقق بسیاری از مطالباتشان در مقابل صندوق بازنشستگی در ایلام تجمع کردند. به گزارش تابناک، در طول هفته اخیر، بسیاری از فرهنگیان بازنشسته استان ایلام، به مدد فضای مجازی و با فراخوان در شبکه های اجتماعی از هم صنف های خود تجمعی صنفی را در مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در ایلام خواستار شدند. صبح روز گذشته تعدادی از این بازنشستگان که امروز حتی فرصت شنیدن دردهایشان را ندارند!برای فریاد زدن دردهایشان تجمعی خاموش برگزار کردند

  توجه به بیمه تکمیلی بازنشستگان، احراز رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته که علیرغم وعده های فراوان تاکنون مسکوت مانده یکی از خواسته های تجمع کنندگان بود. فرهنگیان بازنشسته در این تجمع همچنین خواهان توجه به منزلت آنان در هنگام مراجعه اداری هستند. علاوه بر این تجمع کنندگان بر این باور هستند که حسب قانون باید حداقل برای ایجاد استخدام یکی از فرزندان بازنشسته ایجاد می شد که این خواسته هم تحقق پیدا نکرده است

  تجمع بازنشستگان فرهنگی گیلان: جمعی از بازنشستگان گیلان با تجمع روبروی صندوق بازنشستگان گیلان نسبت به وضعیت معیشتی و غفلت از مطالبات خود توسط مسئولین اعتراض کردند. به گزارش گیل خبر، این بازنشستگان با در دست داشتن پلاکاردهایی همچون ما از فقر نمی نالیم، از فرق می نالیم، ما خواهان همتزازی حقوق با سایر بازنشستگان سایر ادارات هستیم، ما خواهان بیمه فراگیر و جامع هستیم خواسته های صنفی خودرا بیان کردند و خواستار اجرای کامل قانون خدمات مدیریت کشوری شدند و اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های قانونی پیگیری ها ادامه دارد

  تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی گلستان: جمعی از فرهنگیان بازنشسته استان گلستان در مقابل صندوق بازنشستگی کشوری استان تجمع کردند. به گزارش تابناک،یکی از تجمع کنندگان گفت: این تجمع در اعتراض به مشکلات صنفی بازنشستگان فرهنگی استان انجام شده تا صدای ما به مسئولین برسد. به گفته وی، عدم پرداخت پاداش پایان خدمت و مشکلات در پرداخت حقوق از جمله تقاضاهای صنفی فرهنگیان بازنشسته استان است. وی از مسئولان صندوق بازنشستگی استان و کشور خواست که به خواسته های این قشر زحمت کش توجه بیشتری کنند

  تجمع بازنشستگان فرهنگی خراسان شمالی: صبح سه شنبه۶مهر،جمعی ازبازنشستگان آموزشوپرورش خراسان شمالی با تجمع مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت خراسان شمالی و با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین ترمیم حقوق بازنشستگان، تجمیع بیمهها، پرداخت معوقات و... خواستار رسیدگی به حقوق خود شدند

  تجمع معلمان بازنشسته یزدی: عصر روز گذشته، معلمان بازنشسته یزد دراعتراض نسبت به حقوق و تبعیضهای موجود در نظام پرداخت حقوق،دست به تجمع زدند. به گزارش فارس، در این اجتماع آرام، بازنشستگان خواستار احقاق حقوق خود شدند و اعلام کردند: ما خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در همه دستگاههای دولتی و شرکتها هستیم

  تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشستهی استان کرمانشاه: صدها تن از بازنشستگان آموزش و پرورش در اعترض به سیاستهای صندوق ذخیرهی فرهنگیان، مقابل درب سازمان بازنشستگی در شهر کرمانشاه گردهم آمدند.

  به گزارش کُردپا، در این تجمع که همزمان با چندین شهر دیگر و از جمله تهران برگزار گردید، فریاد "خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون" سر دادند. آنان همچنین خواستار همسانسازی مستمری و مزایای کلیه مستمری بگیران دولت و افزایش سطح دریافتی معلمان بازنشسته هستند.

  شهریور نود و پنج

  برگرفته از اخبار و گزارش های کارگری

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click