click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  امروز ما کارگران گروه ملی فولاد اهواز به درک این خودباوری و خوداتکائی رسیدیم

  کارگران خوزستان، پرپیشینه ترین کارگران صنعتی ایران

  و از پیشگامان جنبش پایینی ها در کشور

  اما واقعیت میدانی و عرصه عمل همواره نشان داده که برخلاف تصور زورمداران؛ قدرت واقعی در ید و اختیار کارگر است البته به شرط آنکه کارگر این قدرت راستین و توانائی های نهفته و آشکار خود را باور نماید. امروز ما کارگران گروه ملی فولاد به درک این خودباوری و خوداتکائی رسیدیم و دیدیم که با ایستادگی برسر مواضع خود و مطالبه نان و سفره به یغما رفته مان همکاران عزیزمان از بند و زندان رهائی یافتند. کارگر هیچگاه مأوا و ملجأئی برای پناه بردن به آن و دادخواهی نداشته و ندارد و تنها راه برای رسیدن به حق و حقوق خود را در اعتراض میداند و میبیند ؛ طریقی که هرگز غیرقانونی و تخلف از قانون نیست. اما در کمال تأسف شاهدیم که در گوشه و کنار هرگاه صدای اعتراض و فریاد حق طلبی کارگر بلند میشود پاسخ آن بازداشت و زندان است تا در نهایت کارگر را مجبور نمایند که از حقوق حقه خود عقب نشینی نماید. اینبار قرعه بنام کارگران گروه ملی فولاد اهواز درآمد تا شاید صف قدرتمند و متحدمان را بشکنند و فریاد حق خواهی مان را در گلو خفه نمایند. اما زهی خیال باطل که این گرو کشی اتحاد ما را قوی تر و صف ما را مستحکم تر نمود

  جامعه کارگری سالهاست که با ظلم و بی عدالتی و عدم پرداخت بموقع دستمزد خود از سوی کارفرما مواجه است. در برابر این وضعیت هرگز ندیده ایم مسئولان و دست اندرکاران نهادهای حاکمیتی تلاشی قابل قبول برای رفع مشکلات معیشتی کارگران و بهبود شرایط کار انجام دهند

  کارگر هیچگاه مأوا و ملجأئی برای پناه بردن به آن و دادخواهی نداشته و ندارد و تنها راه برای رسیدن به حق و حقوق خود را در اعتراض میداند و میبیند ؛ طریقی که هرگز غیرقانونی و تخلف از قانون نیست. اما در کمال تأسف شاهدیم که در گوشه و کنار هرگاه صدای اعتراض و فریاد حق طلبی کارگر بلند میشود پاسخ آن بازداشت و زندان است تا در نهایت کارگر را مجبور نمایند که از حقوق حقه خود عقب نشینی نماید. اینبار قرعه بنام کارگران گروه ملی فولاد اهواز درآمد تا شاید صف قدرتمند و متحدمان را بشکنند و فریاد حق خواهی مان را در گلو خفه نمایند. اما زهی خیال باطل که این گرو کشی اتحاد ما را قوی تر و صف ما را مستحکم تر نمود

  در مقابل ما کسانی قرار دارند که در خیال خام و باطل شان چون صاحب ثروت و موقعیت و مکنت هستند خود را قدرتمند دانسته و با اتکاء به این قدرت خیالی و پوشالی خود را حتی مالک و صاحب انسانها و اراده آنها میدانند

  اما واقعیت میدانی و عرصه عمل همواره نشان داده که برخلاف تصور زورمداران؛قدرت واقعی در ید و اختیار کارگر است البته به شرط آنکه کارگر این قدرت راستین و توانائی های نهفته و آشکار خود را باور نماید

  امروز ما کارگران گروه ملی فولاد به درک این خودباوری و خوداتکائی رسیدیم و دیدیم که با ایستادگی برسر مواضع خود و مطالبه نان و سفره به یغما رفته مان همکاران عزیزمان از بند و زندان رهائی یافتند

  بر خود لازم میدانیم از جناب آقای فروغی وکیل سرشناس دادگستری که در کمترین زمان ممکن برای کمک به حل موضوع و عهده داری وکالت کارگران بازداشت شده خود را به اهواز رسانده و در کنار خانواده ها و کارگران این مجموعه پیگیر مسائل بودند تشکر و قدردانی نمائیم

  همچنین حمایت های معنوی اتحادیه آزاد کارگران ایران و پوشش مستمر اخبار مربوط به اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز را ارج نهاده و آرزو میکنیم روزی فرا رسد که هیچ کارگری مجبور نشود برای دسترنج و حق العمل مشقت بار خود رنجی مضاعف و زحمتی افزون بَرَد

  امروز ما کارگران گروه ملی دو احساس متفاوت و دو واقعیت ناگزیر را تجربه کردی.

  غم از دست دادن همکاری رنجدیده و ستم کشیده و خوشحالی ناشی از رهائی و آزادی همکاران بی گناه مان از بند و گرفتاری و زندان.

  هرچند که خبر درگذشت همکار عزیزمان آرش محمدی کام همه ما را تلخ نمود بااینحال ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار ایشان آزادی همکارانمان را به خانواده های ایشان و مجموعه کارگران این شرکت تبریک عرض مینمائیم

  جمعی از کارگران گروه ملی فولاد

  ۱۵ اسفند ۹۶

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click