click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تظاهرات میلیونی پایینی ها" در کره جنوبی

  تنها در یک هفته: از صد تن به یک میلیون نفر

  دهها هزار پلیس ضد شورش در نقاط مختلف سئول، پایتخت کره جنوبی مستقر شدهاند تا مانع از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به کاخ ریاست جمهوری شوند. برای سومین هفته متوالی، تظاهرکنندگان در خیابانهای سئول خواهان کنارهگیری پارک گون هه، رئیسجمهوری کره جنوبی شده اند. انتظار میرود بیش از یکصد هزار نفر در تظاهرات ضد دولتی امروز علیه پارک گون هه، رئیسجمهوری کره جنوبی شرکت کنند که آن را به بزرگترین تظاهرات این کشور در سی سال اخیر تبدیل خواهد کرد. پارک گون هه درگیر یک جنجال سیاسی بر سر اثرگذاری یکی از دوستان نزدیکش در تصمیم گیری های دولتی است. خانم پارک دو بار عذرخواهی کرده اما این عذرخواهی ها نتوانسته باعث آرام شدن اوضاع شود. چوی سون شیل که برای ۴۰ سال دوست صمیمی رئیسجمهوری کره جنوبی بوده، متهم است مقادیر زیادی پول از شرکتهای کرهای گرفته است. خانم چوی در حال حاضر به اتهام کلاهبرداری و سوء استفاده از قدرت در بازداشت است. همچنین شماری از مقا م های دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی تحت بازجویی هستند. خانم چوی دختر رهبر یک فرقه مذهبی است که تا زمان مرگش راهنمای روحانی خانم پارک بود. در سال ۲۰۰۷، یک دیپلمات آمریکایی پدر خانم چوی را "راسپوتین کره" توصیف کرده و گفته بود او از نفوذش بر خانم پارک برای پیشبرد مقاصد سیاسی اش استفاده میکند. خانم پارک برای آرام کردن فضا به مجلس کره جنوبی که در اختیار مخالفان است اجازه داده تا نخست وزیر این کشور را تعیین کند اما مخالفان میگویند چنین اقدامی بدون انتقال شماری از مسئولیت ها به نخستوزیر "بیمعنی" است. پارک گون هه، فرزند پارک چونگ هه، دیکتاتور سابق کره جنوبی است. پدر او در پی یک کودتا، قدرت را برای ۱۸ سال در دست داشت

  به گزارش آسوشیتدپرس، این سومین تظاهرات علیه رئیس جمهور پارک گئون های، رئیس جمهوری کره جنوبی به دلیل رسوایی سیاسی اخیرش است و پیش بینی میشود بزرگ ترین تظاهرات از هزاره دوم باشد. ده ها هزار پلیس ضدشورش در نقاط مختلف سئول، پایتخت کره جنوبی مستقر شدند تا مانع از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به کاخ ریاست جمهوری شوند. سازمان دهندگان تظاهرات پیش بینی کردند نزدیک به ۵۰۰ هزار تن از سراسر کره جنوبی در این تظاهرات مشارکت کنند. با وجود خشم مردم از رسوایی سیاسی احزاب اپوزیسیون فعلا دنبال استیضاح یا استعفای پارک گئونهای نیستند؛ چرا که نگران این مساله اند که این روند بر رقابت ریاست جمهوری سال جاری میلادی در کرهجنوبی اثر بگذارد. آنها تهدید کردند اگر رئیسجمهوری کره جنوبی خودش را از امور دولتی دور نکند و از آن فاصله نگیرد کمپینی برای استعفایش به راه میاندازند. از دوره ریاست جمهوری پارک گئون های، تنها ۱۵ ماه باقی مانده است و اگر پیش از این مدت استعفا دهد انتخاباتی باید ظرف ۶۰ روز برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی اعتراضات گسترده مردمی علیه پارک گئون های رئیس جمهوری کرهجنوبی، دو نفر از معاونان ارشد سابق وی بازداشت شدند. افشا شدن رسوائی های رئیس جمهوری کرهجنوبی موجب شده تا محبوبیت وی به کمتر از پنج درصد برسد که این در طول تاریخ بی سابقه است. براساس این گزارش، علاوه بر بازداشت چوی سون سیل، آن جانگ بئوم نیز هفته گذشته به اتهام سوء استفاده از قدرت بازداشت شد. با عذرخواهی رئیسجمهوری، رهبر حزب مخالف دولت، پارک گئونهای را به عدم صداقت و قدرت طلبی متهم کرد. چو می-آئه رهبر حزب دموکراتیک کره گفت: او درک درستی از کل وضعیت ندارد و فقط به دنبال حفظ قدرت به هر طریقی است. به دنبال اعتراض های مردمی، نخست وزیر کرهجنوبی، دو وزیر کابینه، ۱۰ مشاور رئیس جمهوری و رئیس کارکنان نهاد ریاست جمهوری از سمت های خود استعفا داده یا برکنار شدند

  آبان ماه نود و پنج

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click