click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی واخواهانه ی (اعتراضی) دانشجويان خوابگاه شهيد دستغيب دانشگاه علوم پزشکی شيراز

  دانشجويان خوابگاه شهيد دستغيب دانشگاه علوم پزشکی شيراز، شامگاه پنجشنبه ٢۵ آبان ماه، در اعتراض به کيفيت پايين غذا، کمبود امکانات رفاهی و عدم پاسخگويی مسئولان در اين زمينه تجمع کردند.

  به گزارش دانشجونيوز، دانشجويان که در اين تجمع با زمين گذاشتن سينی های سلف اعتراض خود را به شرايط موجود نشان دادند، در ادامه خواستار حضور مسئولين و پاسخگويی ايشان بودند، اما هيچ يک از مسئولين حاضر به پاسخگويی در برابر دانشجويان نشدند که اين مسئله باعث شد تجمع دانشجويان ساعت ها ادامه داشته باشد.

  کاهش امکانات رفاهی و مشکلات صنفی تنها به مسئله کيفيت غذا محدود نمی شود. علاوه بر کاهش کيفيت غذا و افزايش قيمت آن، کمبود خوابگاه ها، افزايش ظرفيت دانشگاه و در پی آن کاهش دسترسی دانشجويان به امکانات رفاهی از ديگر مشکلاتی است که پيش روی دانشجويان است.

  علاوه بر اين موارد، محدوديت هايی نظير تفکيک جنسيتی، جدا نمودن درب ورودی خانم ها و آقايان وتوبيخ های مربوط به آيين نامه پوششی، نارضايتی دانشجويان را افزايش داده و زمينه را برای بروز چنين اعتراض هايی به وجود آورده است.

  دانشجونیوز / شنبه، ٢٧ آبان، ١٣٩١

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click