click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گرامی داشت ١۶ آذر، روز دانشجو در بند سياسی، شعار "دانشجو می ميرد، ذلت نمی پذيرد" در اوين

  طبق اخبار رسيده از اوين، روز پنج شنبه گذشته مراسم گرامی داشت شانزدهم آذرماه روز دانشجو در بند ٣۵٠ و بند زنان اوين به صورت همزمان برگزار شد. در اين مراسم ۶٠ نفر از زندانيان سياسی بندهای ٣۵٠ و زنان اوين در فضايی پرشور ياد و خاطره ٣ آذر اهورايی را که ١۶ آذر ١٣٣٢ در راه آزادی ايران و مبارزه با استبداد جان باختند، گرامی داشتند.

  اين روز را گرامی داشتند و بانوان زندانی ای ايران و يار دبستانی در بند ٣۵٠ زندانيان سياسی با خواندن سرودهای دانشجو می ميرد، ذلت در اين مراسم شرکت کردند. همچنين شعار خون ارغوان ها و يار دبستانی نيز با سرودن در فضای اوين طنين انداز شد. نمی پذيرد. گفتنی ست در حال حاظر ده ها دانشجو، فعال دانشجويی، استاد دانشگاه و مدافعان حق تحصيل به دليل فعاليت های دانشجويی

  و شرکت در اعتراضات مدنی در زندان های سراسر کشور به سر می برند

  گویانیوز / 23 اذر 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click