click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  شکاف و ريزش در نيروهای مسلح

  اعلام کمبود نيرو و سرباز در نيروهای مسلح جمهوری اسلامی در شرايطی صورت می گيرد که طی دو سال گذشته نهادهای نظامی همچون سپاه و بسيج پس از سرکوب اعتراضات مردمی به نتيجه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری با شکاف های درونی و ريزش در ميان نيروهای خود مواجه شده اند و به همين علت با همکاری روحانيون حکومتی برای نيروهای باقی مانده خود جلسات توجيهی با عنوان "بصيرت افزايی" برگزار می کنند

  استمرار جلسات توجيهی برای اعضای سپاه پاسداران نشان از تداوم نارضايتی در ميان نيروهای اين نهاد نظامی دارد، چرا که دو هفته پيش

  محمدتقی مصباح يزدی در يکی از جلسات توجيهی و بصيرت افزايی برای فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران خطاب به آنان گفت: "چه مرضي داريد كه با كساني كه حقهبازند و با خارج در ارتباط هستند با آنها مشورت ميكنيد و در ابتدا اقرار ميكنيد كه قصد فهم نظر آنها را داشتيم

  وی به پرسنل سپاه خاطر نشان کرده بود که "اگر در مكاني لغزش كرديم سعي كنيم به سرعت بازگرديم حرفهاي افراد حقه باز را گوش ندهيم و در جلسات آنها شركت نكنيم... برخي افراد در برخي شرايط عهد و پيمانها را فراموش ميكنند و رفتارهايي را انجام ميدهند كه شبيه رفتار

  دشمنان است و فعاليتهايي انجام ميدهند كه از عهده دشمن برنميآيد

  ريزش نيروها و نارضايتی در نيروهای بسيج نيز وجود دارد. محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج طی اظهاراتی در جمع مسئولان بسيج دانشجويی با اعلام اينکه "طرح ولايت و تشكيل حلقههاي فرصت در پايگاههاي بسيج يكي از فعاليتهاي اين سازمان است" مدعی شد که بسيج با "برگزاری جلسات دوستانه در طرح ولايت 4 هزار نفر از منحرفان فتنه 88 را ارشاد کرده است." اما پس از مدتی گزارش هايی از "نفوذ ضد انقلاب" در بولتن های داخلی سپاه و بسيج منتشر شد. فرماندهان ارشد بسيج نيز بطور مرتب برای فرماندهان و نيروهای خود مانند سپاه جلسات توجيهی و بصيرت افزايی برگزار می کنند که از تداوم بحران دراين نهاد نظامی حکايت می کند

  نيروی انتظامی جمهوری اسلامی نيز که همچون سپاه و بسيج در سرکوب اعتراضات مردمی پس از 22 خرداد 1388 نقش داشته با چنين

  مشکلی مواجه است. اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی خود برای نخستين بار از اين موضوع پرده برداشت

  وی در 10 مهرماه 1389 و يکسال پس از آغاز اعتراضات مردمی در مراسم صبحگاه مشترک نيروهای انتظامی گفت:" در شرايط ويژگي كه به طور مستمر تهديدهاي از سوي رسانههاي دشمن به وجود ميآيد، معمولا نيروي انتظامي بايد داراي بصيرت باشند، به طوري كه مامور ناجا در فتنه نبايد متحير بماند كه حق در كدام طرف است

  وی همچنين خواستار حرف شنوی بيشتر ماموران انتظامی از دستورات مافوق شده و تصريح کرده بود که "مامور ناجا لازم است يك انسان عالم و دانشمند در حد ماموريتهاي خود باشد و انضباط در اين راستا حرف اول را ميزند

  از ديگر سو جمهوری اسلامی در ارتش نيز با نارضايتی ها و طرفداران جنبش سبز مواجه است. در اين رابطه سرلشکرعطاالله صالحی فرمانده کل ارتش در 14 آذرماه سال گذشته طی اظهاراتیخطاب به مسئولان واحدهای امر به معروف و نهی از منکر ارتش گفته بود: "بايد راههايی را پيدا کنيد که دشمن نسبت به ارتش طمع نکند زيرا دشمن همواره نسبت به ارتش طمع دارد و به اصطلاح يک حساب خودمانی در مورد ارتش دارد. من در تمام جلسات اين موضوع را گفتهام و در اينجا نيز تکرار میکنم هيچ کس نبايد نگاه ملايمت آميزی از ارتش در برابر فتنه احساس کند

  فرمانده کل ارتش دربخش ديگری از اظهاراتش با بيان اينکه "لشکری که دشمن به او دلبسته لشکرجهل، ترديد و شک است" به محبوبيت کسانی که آنها را "سران فتنه" می خواند درميان نيروهای بدنه ارتش اشارهو اظهار کرده بود که "وقتی در پادگانها میرفتيم و میديديم که به عنوان مثال عکس سران فتنه در اتاقهای برخی از سربازان است به آنها نمیگفتيم که آن عکس را پاره کنند، بلکه به مسئول عقيدتی سياسی میگفتيم که سعی کنيد از دلهای آنها اين موضوع را بيرون کنيد تا خود عکسها را پائين آورند

  برگرفته از روزانلاین

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click