click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد

  پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد

  بازداشت تعدادی از نظاميان بدليل سرپيچی از دستورات

  هفت تن از افسران نيروهای انتظامی بدليل سرپيچی از دستور شليک به سوی تظاهر

  کنندگان از کار برکنار شدند. در بين مسئولين حکومتی در مورد نحوه برخورد با ماموران نيروهای انتظامی که از

  انجام دستورات سرپيچی می کنند، بحث مطرح شده است. اين پديده سران نظام و سپاه را به هراس انداخته است.

  برکنارشدگان از اعضای نيروی انتظامی بوده اند که در دهم اسفند ماه، هنگاميکه فرماندهانشان دستور شليک به

  سوی تظاهر کنندگان در خيابانهای تهران را به آنها داده بودند، از اين کار سر باز زدند. در نتيجه، اين هفت تن

  دستگير و به زندان اوين تهران منتقل شده و هنوز در آنجا تحت بازجوئی بسر ميبرند.

  عوامل اطلاعاتی به آنها گوشزد کرده اند که اسامی "رهبران" خود را که در سازماندهی تظاهرات دست اندرکارند

  و جزئيات روابط خود با اشخاص ديگری که به فرماندهی سپاه و بسيج خيانت کرده اند را فاش کنند. در اين راستا،

  فرماندهان سپاه که بسيج از نظر عملياتی تابع آنها است، به بازجويان ملحق شده و در صددند تا رابطه بين سرپيچی

  اين ماموران از اجرای دستور شليک و نامه ای که اخيراً توسط گروهی از افسران سپاه به فرمانده کل سپاه

  پاسداران، محمد علی جعفری ارسال شده است را ثابت کنند. در اين نامه که ماه گذشته در سايت های اينترنتی

  منتشر شده بود، چند تن از افسران سپاه اعلام نموده اند که از عمليات خشونت آميز برضد تظاهر کنند گان خودداری

  خواهند کرد. در اين مرحله، افراد دستگير شده، آگاهی از وجود چنين نامه ای را مطلقاً انکار ميکنند.

  عوامل ارشد سپاه پاسداران در حال سنجش اين امر هستند که آيا اخراج اين افراد کافی است يا اينکه بايد اقدامات

  شديدتری اتخاذ نمود. مسئولان نيروهای انتظامی نسبت به طرز برخورد با اين افراد ترديد دارند. با توجه به نامه

  افسران سپاه پاسداران و افزايش روند سرپيچی از اجرای دستورات در بين افراد سپاه و بسيج، ضروريت جلوگيری

  از تکرار چنين رفتاری در آينده به يک امر پر اهميت و حتی حياتی تبديل شده است. در واکنش به رويداد اخير و

  نگرانی های ايجاد شده در پی آن، جعفری فرمانده سپاه پاسداران جلسه ای با حضور فرماندهان ارشد سپاه در

  قرارگاه اين نيرو تشکيل داد که هدف آن تصميم گيری پيرامون اقداماتی که بايد اتخاذ نمود، بوده است. وی اظهار

  داشته که چنين افرادی را بايد از صف نيروهای نظامی بيرون انداخت. برخی ديگر از شرکت کنندگان در اين جلسه

  معتقدند که اين اشخاص بايد شديدا مجازات و حتی اعدام شوند، تا به اين نحو به بقيه نيروهای نظامی فهمانده شود

  که چنين رفتاری به هيچ وجه قابل قبول نيست. محمد نقدی، فرمانده بسيج، پيشنهاد کرده است که همسران و

  فرزندان بالای 12 ساله اين افراد بعنوان يک اقدام بازدارنده دستگير شوند. ولی ساير فرماندهان ابراز عقيده کرده

  اند که اين افراد بايد فقط توبيخ و مجازات شوند تا هم موضوع زياد جلب توجه نکند و هم از سوء استفاده اپوزيسيون

  جلوگيری شود.

  فرمانده سپاه پاسداران صريحاٌ اظهار داشته است که سرپيچی از فرامين، نقض غير قابل بخشش اصول مقدس

  نهادهای نظامی است که وظيفه آنها دفاع از جمهوری اسلامی ايران است. او همچنين اظهار داشته که با توجه به

  اينکه رويداد های دهم اسفند در تهران و در مقابل انبوه تظاهرکنندگان رخ داده است، او بايد اين مهم را روشن کند

  که خيانت غير قابل تحمل است و بدون مجازات نخواهد ماند. علاوه بر اين، بنا به تاييد دفتر خامنه ای، جعفری به

  نيروهای سپاه قدس دستور داده که يک واحد ويژه برای برخورد با افرادی که از اجرای دستورات سرپيچی ميکنند

  تشکيل دهند. هدف اصلی اين واحد رخنه دادن افراد سپاه و بسيج بطور محرمانه در اقصی نقاط کشور است، به

  نحوی که اين افراد هرگونه تحرک نظاميان معترض را ريشه کن کرده و گزارشات بروز چنين حرکتهايی از سوی

  "خيانتکاران" را بلادرنگ از هر نقطه منعکس کنند تا بتوان آنها را بطور فوری دستگير و مجازات نمود.

  از همه مهمتر، جعفری و ساير اشخاص در حکومت در صدد آنند که از هر حرکت احتمالی شورش در بين

  نظاميان جلوگيری کنند. وی در گفتگوی خصوصی با خامنه ای نگرانی خود را از بوجود آمدن يک طرح دومينو

  ابراز داشته است، که طی آن رويداد های منطقه بر افراد تحت فرمان وی تاثير گذاشته تا بر عليه رژيم برخيزند.

  در اين رابطه، جعفری با اشاره به خلبانان ليبيايی که در اسفند ماه با جنگنده های خود در جزيره مالت فرود آمدند،

  تاثير بسزای اين عمل برساير نظاميان ارتش ليبی جهت ترک قذافی را به خامنه ای گوشزد نمود. وی گفت که از

  اين بيم دارد که اگر اين اقدام خلبانان ليبيايی در ايران نيز انعکاس يابد، ممکن است موجب انجام عملی مشابه توسط

  نظاميان ايران گردد. اين نگرانی بيشتر از انتشار نامه افسران سپاه که طی آن اظهار داشته اند که به سوی برادران

  تظاهر کننده خود شليک نميکنند، سرچشمه ميگيرد.

  طی اين نامه اين افسران به هموطنانشان اطمينان داده اند که به برادران ايرانی خود شليک نخواهند کرد. بنظر

  ميرسد که اين نامه از رفتار ارتش مصر در آستانه سقوط حسنی مبارک الهام گرفته باشد. منشاء اين نگرانی در

  ميان مسئولان ارشد حکومت، احتمال بروز سرپيچی های گسترده است که ممکن است به شورش های داخلی در

  ارتش و سپاه منجر شوند. بيم و هراس شديد سران حکومت باعث شد تا نسبت به آخرين تظاهرات اسفندماه در

  تهران، اصفهان و شيراز، با گماشتن هزاران تن از نيروهای انتظامی با لباس رسمی و يا شخصی، واکنشی شديد از

  خود نشان دهند. همچنين آنها دستور انجام دستگيری های گسترده و خشونت آميز و انسداد ارتباطات جهت از هم

  گسيختن فعاليت معترضان را نيز صادر نمودند. با توجه به اين مطالب، امکان سرپيچی از فرامين در صفوف

  نيروهای نظامی، يک تهديد جدی برای حکومت محسوب می شود.

  ايران پرس نيوز

  شنبه بيست فروردين 1390__

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click