click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  ادامه ی تجمعات اعتراضی در دانشگاه پلی تکنيک

  به گزارش دانشجونيوز، طبق فراخوان قبلی فعالين دانشجويی که در سطح دانشگاه منتشر شده بود، امروز شنبه، مراسم ختم آمنه زنگنه دانشجوی متوفی، ساعت ١٢:٣٠ در مسجد دانشگاه با حضور گسترده ی اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه، برگزار شد.

  پس از اين مراسم، صحن دانشگاه صنعتی اميرکبير شاهد تجمع دانشجويان در مقابل ساختمان معاونت دانشجويی و نهاد رهبری بود. دانشجويان پس از تجمع در مقابل اين ساختمان روی زمين نشسته و با شعارهای "آرزو، آرزو، استعفا، استعفا" و "رهايی، رهايی، استعفا، استعفا" اعتراض خود را به رياست انتصابی و معاونت دانشجويی بی کفايت اين دانشگاه نشان دادند.

  در اين ميان متن شکايت نامه ای از مسئولين دانشگاه، در پی سوء مديريت آن ها در چند سال اخير، به کميسيون اصل ٩٠ مجلس

  نيز خوانده شد که توسط شورای صنفی کل دانشگاه تنظيم شده بود.

  لازم به ذکر است که عموی آمنه زنگنه نيز طی سخنانی دانشجويان را به آرامش دعوت کرد و آن ها را به برگزاری کلاس های

  خود و پايان دادن به اعتراضات صنفی دعوت کرد. البته اين سخنان پس از حضور ٤۵ دقيقه ای ايشان به همراه دکتر آرزو و

  حجت الاسلام ميراحمدی، نماينده رهبری در دانشگاه اميرکبير، در داخل ساختمان نهاد رهبری صورت گرفت.

  يکی از دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير در گفتگو با دانشجونيوز در مورد تجمع امروز گفت: "امروز شاهد حضور گسترده

  ی نيروهای اطلاعاتی و بازوی اجرايی آنان در دانشگاه از جمله آقايان ذوقی، باقری، واعظ و طاهری در سطح دانشگاه بوديم. با

  اين حال در بعد از ظهر امروز روند تعطيلی کلاس های درس در دانشکده های مختلف دانشگاه شدت گرفته و گمان آن می رود

  که تحصن دانشجويان و تعطيلی کلاس های درس، تا تحقق مطالبات دانشجويان معترض ادامه بيابد."

  تعطيلی کلاس های درس دانشگاه توسط دانشجويان

  همچنين امروز صبح نيز، کلاس های دانشکده های پليمر، مهندسی پزشکی، شيمی، کامپيوتر، فيزيک و عمران برگزار نشده و

  همچنين اکثر کلاس ها در دانشکده های معدن، رياضی، مکانيک، برق و هواو فضا نيز به تعطيلی کشانده شدند. لازم به ذکر است که کلاس های دروس عمومی و سرويس امروز صبح اين دانشگاه نيز اکثرا برگزار نگرديد.

  روز چهارشنبه مسئولين دانشگاه صنعتی اميرکبير با صدور اطلاعيه ای از دانشجويان خواسته بودند که کلاس های درس را تعطيل نکرده و از برگزاری تجمع خودداری کنند.

  شورای صنفی: فشار بر دانشجويان را متوقف کنيد؛ مسئولان دانشگاه استعفا دهند

  در پی تماس تلفنی کميته انضباطی دانشگاه با خانواده دانشجويان و تهديد آنان، شورای صنفی دانشجويان نيز با صدور بيانيه دوم

  خود، خواهان توقف فشار بر دانشجويان و پاسخگويی مقامات مسئول شد.

  در بخشی از بيانيه دوم شورای صنفی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير آمده است: "مطلع شديم که کميته ی انضباطی، با وجود ضمانت رياست دانشگاه به اساتيد مبنی بر عدم برخورد انضباطی با دانشجويان معترض، در روز چهارشنبه ضمن تماس با اوليای دانشجويان حاضر در اعتراضات، سعی در اعمال فشار بر دانشجويان از طريق خانواده ها داشته است. اين در حاليست که خواسته های مطرح شده که برآيند آنها تامين امنيت جانی دانشجويان بوده است، خواسته ی تمام خانواده هاست. به نظر می رسد مديريت دانشگاه جای ظالم و مظلوم را اشتباه گرفته و به جای اخراج مسئولين بی کفايت دانشگاه که عامل مرگ اين فرزند شهيد شدهاند، قصد بازخواست دانشجويان معترضی را دارد که امروز درصد قابل توجهی از آنها به دليل زندگی در خوابگاه امنيت جانی ندارند. گويا مسئولين دانشگاه انتظار دارند که بابت به بار آوردن اين فاجعه ی انسانی از سوی دانشجويان مورد قدردانی و تشکر قرار گيرند!"

  شورای صنفی دانشجويان در پايان بيانيه خود خواستار استعفای رييس دانشگاه و معاونت دانشجويی وی و همچنين پايان فشار بر

  دانشجويان شده و ادامه داده است: شورای صنفی علاوه بر مطالبات فوق، مطالباتی برای بهبود مسائل صنفی دانشگاه دارد که در

  بيانيه های بعدی به اطلاع دانشجويان فهيم دانشگاه خواهد رسيد."

  هفته گذشته در حادثه ای دردناک، آمنه زنگنه، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده پليمر دانشگاه پلی تکنيک تهران به دليل بی

  کفايتی مسئولين دانشگاه در خوابگاه شهيد مرادی بر اثر استنشاق گازهای سمی در حمام درگذشت. در همين راستا دانشجويان اين

  دانشگاه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در صحن دانشگاه دست به تحصن زده بودند.

  ١۶ مهر ١٣٩٠

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click