click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد

  پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد

  گسترش اعتصاب در پتروشيمی بندر امام

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: از ساعات اوليه صبح امروز

  (دوشنبه)، کارگران پيمانکاری ساير مجتمع های پتروشيمی منطقه

  ويژه اقتصادی ماهشهر به محل درب اصلی کارخانه پتروشيمی

  بندرامام آمدند تا به جمع اعتصاب کنندگان در داخل اين کارخانه

  بپيوندند که با ممانعت حراست مجتمع پتروشيمی بندر امام مواجه

  شدند. اين کارگران که پلاکاردهائی در حمايت از خواستهای

  کارگران پتروشيمی بندر امام و طرح مطالبات خود در دست داشتند

  پشت نرده های کارخانه تجمع کرده و در حمايت از کارگران

  اعتصابی داخل مجتمع پتروشيمی بندرامام شعار دادند. بنا بر اين

  گزارش کارگران داخل مجتمع پتروشيمی بندر امام نيز که از اين حرکت حمايتی کارگران منطقه ويژه بوجد آمده بودند با شعار

  "تشکر تشکر" از اين حرکت ارزشمند آنان قدردانی کردند.

  بنا بر آخرين گزارشهای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران از صبح روز دوشنبه مامورين حراست مجتمع پتروشيمی بندر

  امام را مسلح کرده اند و آقای بيات رئيس شرکت ملی صنايع پتروشيمی (و معاون وزيرنفت) صبح روز دوشنبه با هواپيما وارد

  ماهشهر شده است. اما عليرغم اين تمهيدات و با حمايت پرشور کارگران پيمانکاريهای ساير مجتمع های پتروشيمی منطقه ويژه

  اقتصادی ماهشهر از اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام اعتصاب اين کارگران با صلابت و در ابعادی گسترده

  تر ادامه دارد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران به کارگران شرکتهای پيمانکاری منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر که در حمايت از همکاران خود در

  مجتمع پتروشيمی بندر امام به پا خواسته اند درود ميفرستد و نسبت به هرگونه تعرضی از سوی حراست و نيروهای امنيتی و

  انتظامی به کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام هشدار ميدهد و خواهان تحقق فوری خواستهای کارگران مجتمع پتروشيمی بندر

  امام و کارگران ساير پيمانکاريهای منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر است.

  سهشنبه ٢٣ فروردين ١٣٩٠ / برگرفته از اخبار روز

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click