click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی دربرابر معاونت منابع انساني رياست جمهوري

  معلمان شرکتی آموزش و پرورش يا همان نيروهای حق التدريسی برای چندمين روز درهفته جاری دست به تحصن اعتراض آميز زدند و اين بار معاونت منابع انسانی رياست جمهوری را بعنوان محل اعتراض خود انتخاب کردند.

  به گزارش خبرنگار ايلنا از ساعت ٨ صبح امروز نزديک به ۶٠٠ نفر از نيروهای حق التدريسی آموزش و پرورش کشور در اعتراض به اخراج از محل کار خود در مقابل معاونت منابع انسانی رياست جمهوری تجمع کردند تا اعتراض خود را به بلاتکليفی طولانی مدت خود نشان دهند.

  يکی از اين تحصن کنندگان در گفتوگو با خبرنگار ايلنا خاطر نشان کرد: نزديک به ٢٧ هزار نفر از

  نيروهای حق التدريسی آموزش و پرورش در اعتراض به اخراج از محل کار خود و همچنين مخدوش بودن

  آزمون پذيرش اين نيروها که در تاريخ سوم تيرماه سال جاری برگزار شد در اينجا حضور پيدا کردند تا بتوانند

  با معاون منابع انسانی رئيس جمهور ديدار کنند.

  وی افزود: اين تعداد از نيروهای حق التدريسی با ١ تا ١٠ سال سابقه درحالی از کار اخراج شدند که

  معلمهای مشغول در نهضت سواد آموزی با مدرک ديپلم کماکان مشغول به کار در محل کار خود هستند.

  وی همچنين درباره مطالبات نيروهای حق التدريسی گفت: ما از مسئولين و نمايندگان مجلس تقاضا داريم که

  تکليف ما را هرچه زودتر روشن کنند و ترتيبی اتخاذ شود که ما بتوانيم به محل کار خود بازگرديم. چرا که

  آزمون برگزار شده هم دارای اشکالات زيادی بود.

  اين معلم معترض درخصوص شرايط معترضين خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما چند روز است که

  درتهران حضور داريم و هر روز دربرابر يکی از نهادهای دولتی حضور پيدا میکنيم و شبها برای خواب به

  مرقد امام (ره) میرويم که هر بار برخورد نامناسبی با ما صورت میگيرد و برخی مسئولين و نمايندگان به ما

  میگويند که ما بیسواد هستيم.

  گفتنی است معلمان حق التدريسی درحالی در مقابل معاونت منابع انسانی رياست جمهوری دست به تحصن

  زدند که پيش از اين بارها در برابر مجلس شورای اسلامی و دفتر رياست جهموری دست به تحصن و

  اعتراض زده بودند که اعتراضشان راه به جايی نبرده بود

  سه شنبه 08 شهريور 1390

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click