click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  سه گزارش ااز مصر و ايران

  خطرناکترين رويارويی در دور جديد اعتراضات در مصر

  بر اساس گزارشها، در طول جمعه شب،

  تظاهرکنندگان در چندين شهر مصر با نيروهای

  نظامی اين کشور درگير شدهاند.

  به دنبال اعتراضات مردمی که به برکناری حسنی

  مبارک، رئيس جمهور سابق مصر منجر شد،

  شورای عالی نيروهای مسلح اداره امور اين کشور

  را در دست گرفت، اما در هفتههای اخير،

  معترضان در مصر با ابراز نارضايتی از عملکرد

  اين شورا به رويارويی با آن پرداختهاند.

  آنها از اين که شورای عالی نيروهای مسلح، محاکمه نظاميان

  مقامات دولت پيشين مصر را به تاخير میاندازد، ابراز

  نارضايتی میکنند.

  بر اساس گزارشها، جمعه شب تظاهرکنندگانی که در ميدان

  تحرير قاهره حضور داشتند، به سمت وزارت دفاع مصر

  راهپيمايی کردند و ارتش برای جلوگيری از رسيدن آنها به

  ساختمان اين وزارتخانه، خيابان منتهی به آن را مسدود کرده

  است.

  ارتش همچنين برای متفرق کردن تظاهرکنندگان، به تيراندازی

  هوايی دست زده است.

  خبرنگار بیبیسی در قاهره میگويد که میتوان درگيریهای جمعه شب را

  خطرناکترين رويارويی در دور جديد اعتراضات در مصر دانست.

  گزارشهايی از بروز درگيری در شهر اسکندريه هم منتشر شده است.

  گزارش شده است که تظاهرکنندگان سعی داشتهاند وارد مقر نظاميان در اين

  شهر شوند.

  به دنبال درگيریهای جمعه شب، شورای عالی نيروهای مسلح مصر در

  بيانيهای از آن دسته از مردم مصر که به گفته اين شورا، در اطراف ساختمان

  وزارت دفاع در قاهره سپر انسانی تشکيل داده بودند، تشکر کرد.

  شورای نيروهای مسلح حاکم در مصر همچنين به کسانی که "در پی تفرقه

  انداختن بين مردم و ارتش هستند"، هشدار داد.

  برگرفته از بی بی سی

  درگيری مسلحانه ميان افراد مسلح ناشناس و نيروهای ارتش و پليس مصر

  .به گزارش خبرگزاری رويترزدرگيری هنگامی آغاز شد که يک مرکز پليس مورد حمله خمپارهای افراد مسلح ناشناسی قرار

  گرفت که چهرههای خود را پوشانده بودند.

  اين گزارش میافزايد دوتن از غير نظاميان که در حال عبور از نزديکی مرکز پليس بودند و يک درجه دار ارتش در اين حادثه

  کشته شدند.

  اين مرکز پليس فوريه گذشته در کوران انقلاب مصر که به سرنگونی محمد حسنی مبارک رئيس جمهور اين کشور انجاميد نيز

  در معرض حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.

  شاهدان عينی پيشتر گفته بودند که روز جمعه نزديک به ١۵٠ تن از افراد مسلحی که چهرههای خود را پوشانده بودند، تظاهراتی

  در العريش به راه انداختند و اقدام به تيراندازی هوايی کردند. در اين حادثه کودک ١٢ سالهای که در بالکن منزلشان ايستاده بود

  زخمی شد.

  اين افراد که سوار بر ١٠ خودروی لندکروز و نزديک به ١٠٠ موتور سيکلت بودند خيابانهای العريش را در نورديدند و ايجاد

  رعب و وحشت کردند. بر بالای خودروها پرچمهای سياه نصب بود.

  ماههای گذشته مصر شاهد اعمال خشونت در برخی مناطق اين کشور بود.

  راهزنیهايی در برخی جادهها توسط افراد مسلح رخ داد و لولههای صادر کننده گاز از مصر به اسرائيل و اردن هدف حمله

  قرار گرفت.

  منطقه سينا از آمار بالای بیکاری رنج میبرد. شماری از افراد متهم به خرابکاری در اين منطقه در دادگاههای غيابی محاکمه و

  به زندان محکوم شدهاند.

  اين درگيریها در حالی روی میدهد که قاهره پايتخت مصر نيز جمعه روز پرتنشی را پشت سر گذراند. قرار بود احزاب

  مصری در ميدان التحرير گردهم آيند و پيامی واحد را به شورای عالی نيروهای مسلح در خصوص اصلاحات و ضرورت تسريع در محاکمه سران نظام پيشين برسانند.

  سر دادند و خواستار حاکميت نظامی اسلامگرايانه اما گروههای اسلامگرا به نمايش قدرت در اين تجمع پرداختند و شعارهای اسلامی در مصر شدند.

  اين ماجرا باعث واکنش هواداران ديگر احزاب مصری شد؛ احزابی که در جريان انقلاب مشارکت برجستهای داشتند. در پی

  تحرکات اسلامگرايان اعضای ٣٠ حزب به همراه هوادارانشان ميدان التحرير را ترک کردند.

  اين احزاب در بيانهای اعلام بود که بر سر به شکت کشاندن تلاشهای شورای عالی نيروهای مسلح توافق شده بود اما

  تاکيد کردند. نظام مدنی اسلامگرايان اين توافق را نقض کردند. آنها در اين بيانيه بر خواست خود مبنی بر برپايی

  شورای عالی نيروهای مسلح از زمان سرنگونی دولت حسنی مبارک اداره موقت را در مصر در دست گرفته است.

  برگرفته از راديو فردا

  انفجار در خط لوله صادرات گاز ايران به ترکيه، صادرات گاز متوقف شد،

  به دنبال انفجار در خط لوله صادرات گاز ايران به ترکيه، صدور گاز طبيعی کشور

  به اين کشور همسايه غربی به طور موقت متوقف شده است.

  به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز 7 مردادماه به دليل انفجار در خط لوله

  صادرات گاز ايران به ترکيه، صدور گاز طبيعی به اين همسايه غربی کشور موقتاً

  متوقف شده است.

  در حال حاضر با حضور تيمهای عملياتی، آتشنشانی و امدادی عمليات مهار و کنترل خروج گاز از خط لوله آسيب

  ديده به طور کامل مهار شده، ضمن آنکه با حضور تيمهای عملياتی ترميم و بازسازی اين خط لوله آسيب ديده آغاز

  شده است.

  تا پيش از انفجار درخط لوله گاز ايران و ترکيه به طور متوسط روزانه نزديک به 30 ميليون مترمکعب گاز طبيعی

  به ترکيه صادر میشده است، ضمن آنکه از ابتدای سال جاری تا کنون صادرات گاز ايران به کشورهای همسايه حدود

  7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است.

  به گزارش مهر، مقامات تهران آنکارا آگوست 1996 ميلادی قراردادی 25 ساله امضا کردند که بر اساس اين

  توافق، مقرر شد سالانه 10 ميليارد متر مکعب گاز ايران به ترکيه صادر شود.

  سال گذشته در مجموع بالغ بر 6 ميليارد و 800 ميليون متر مکعب گاز طبيعی به ترکيه صادر شد که پيش بينی می

  شود ظرفيت صدور گاز به اين همسايه شمال غربی کشور تا سقف 10 ميليارد متر مکعب افزايش يابد

  برگرفته از گويانيوز

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click