click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  چه کسانی "رهبران احتمالی" جنبش دادخواهانه ی فردای ایران را، امروز از پهنه ی سیاسی "پاک" می کنند

  جنبش زنان به پیش !!! قتل ناجوانمردانه هاله سحابی، عضو شورای مادران صلح

  يورش وحشيانه مزدوران تاريک انديشی به مراسم خاکسپاری مهندس سحابی، که نشانگر سبعيت رژيمی است که بر ضد اراده و خواست اکثريت قاطع مردم ميهن ما همچنان به حيات خود ادامه می دهد، فاجعه يی ديگر پديد آورد. در پی ضرب و شتم شماری از سوگواران، از جمله هاله سحابی، دختر زنده ياد مهندس سحابی، اين مبارزه پيگير جنبش زنان و صلح در ميهن ما به شهادت رسيد. هاله سحابی، عضو شورای مادران صلح و از مبارزان و محکومان سياسی حوادث پس از انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨ بود که از بهمن ماه گذشته برای اجرای حکم دو سال زندان خود، به زندان اوين فراخوانده شده بود. بر اساس گزارش شمار زيادی از شاهدان عينی در پی يورش وحشيانه ماموران امنيتی به مراسم خاکسپاری سحابی در روز 11 خرداد ماه و تلاش آنان برای اختلال در مراسم، هاله مورد ضرب و شتم شديد مآموران امنيتی قرار گرفت و به دليل ايست قلبی به شهادت رسيد

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click