click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران اخراجی گلگهر سيرجان دست به اعتصاب زدند

  خبرگزاری هرانا - جمعی از کارگران کارخانه گندلهسازی و هماتيت مجتمع

  سنگ آهن گلگهر سيرجان از روز يکشنبه تا روز چهارشنبه ٢١ ارديبهشت

  ١٣٩٠ در اعتراض به آنچه که اخراج بیدليل میخواندند، با تجمع در مقابل

  درب کارخانه دست به اعتصاب زدند.

  به گزارش پايگاه خبری تحليلی سيرجان، سيرنا، اين اعتراض کارگران در

  روز سهشنبه به همراه خانوادههايشان با حضور در مجتمع گلگهر همراه بود

  و شب را نيز در همانجا سپری کردند.

  گفته میشود که در روز چهارشنبه در ادامه اين اعتراضات، برخی از کارکنان اداری ساختمان ۴۵ گلگهر

  نيز در حمايت از کارگران اخراجی به آنها پيوستند.

  کارگران میگويند: ٩٠ نفر از کارکنان قديمی گلگهر را بعد از گرفتن آزمون و به بهانه نداشتن شرايط سنی

  اخراج کردهاند. آنها عنوان کردند اين اعتراضها جهت تحقق حقوق خود و بازگشت بر سر کار میباشد.

  کارگران شرکت ريسندگی و بافندگی کاشان مجددا دست به تجمع زدند

  خبرگزاری هرانا - کارگران شرکت ريسندگی و بافندگی کاشان تجمع اعتراض

  آميزی در مقابل فرمانداری ويژه اين شهرستان برگزار نمودند.

  اين کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق هفتگی خود که کارفرمای اين

  شرکت تعهد کرده بود هفتهای ۴٠ هزار تومان که يک ششم حقوق ماهيانه

  هرکارگر میباشد پرداخت کند اعتراض داشته وخواستار رسيدگی به اين

  موضوع شدند.

  تعدادی ازاين کارگران درگفتگو با خبرنگار ايلنا درکاشان ابراز داشتند به رغم

  اينکه ٣٢ ماه حقوق معوقه طلب داريم و شرکت قبلا هفتهای ٨٠ هزارتومان به کارگران اين شرکت پرداخت

  میکرد و بعد اين مبلغ تبديل شد به هفتهای ۴٠ هزار تومان متاسفانه از اوايل سالجاری تاکنون از پرداخت

  هفتهای ۴٠ هزار تومان هم مضايقه کرده و از آن زمان تا کنون حتی يک ريال هم به ما پرداخت نکرده است

  کارگران در اين تجمع اعتراض آميز از مسئولين مربوطه خواستند تا نسبت پرداخت ٣٢ ماه حقوق معوقه وب

  ازنشست نمودن ۴٠٠ نفر از کارگران اين شرکت مشکلات پيش روی آنها هرچه سريعتر پيگيری و اقدام

  نمايند.

  در اين تجمع اعتراض آميز که کارگران خيابان اصلی روبروی فرمانداری ويژه را مسدود کرده بودند و

  پلاکاردی که روی آن نوشته بود " ٣٢ ماه حقوق معوقه چه کسی پاسخگوست" باعث مختل شدن سيستم

  ترافيک در اين نقطه ازشهر شده بودند.

  شايان ذکراست که کارگران اين شرکت که درحال حاضر بالغ بر ١٢٠٠ نفر می باشد از ابتدای سالجاری

  تاکنون در اعتراض به عدم دريافت ٣٢ ماه حقوق معوقه دست اعتصاب زده و اين شرکت همچنان تعطيل

  میباشد

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click