click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع جمعی از کارگران در مقابل فرمانداری مسجد سليمان

  خبرگزاری هرانا - چهارصد تن از کارگران شاغل در بخش هاى مختلف

  شهرستان مسجد سليمان و لالى با تجمع در مقابل فرماندارى مسجد سليمان به

  پرداخت نشدن حقوق معوقه خود اعتراض کردهاند.

  به گزارش اتحاديه مستقل کارگران شمال خوزستان، اين کارگران روز پنجشنبه

  نيز خواستار لغو قراردادهاى موقت و جلوگيرى از اخراج بى رويه کارگران

  شدند

  تجمع معلمان حقالتدريسي مقابل مجلس

  خبرگزاری هرانا - جمعی از معلمان حق التدريسی از صبح امروز مقابل

  مجلس تجمع کرده و از نمايندگان خواستار استمداد برای استخدام خود در

  آموزش و پرورش شدند.

  به گزارش جام جم آنلاين، تجمع کنندگان که اکثراً معلمان زن آموزش و

  پرورش هستند با حضور در درب شمالی مجلس از نمايندگان خواستند تا نسبت

  به رفع مشکلات آنان اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنين تعدادی از اين

  معلمان در سمت درب شرقی مجلس در گوشهای از خيابان نشسته و نسبت به

  عدم استخدام خود در وزارت آموزش و پرورش اعتراض دارند.

  سيد کاظم موسوی نماينده اردبيل و عضو کميسيون

  اعتصاب در ميدان نقش جهان اصفهان

   خبرگزاری موج

  از چهارشنبه گذشته، مغازه داران ميدان نقش جهان اصفهان، قلب گردشگری اين شهر، اعتصاب کرده اند و می گويند

  شهرداری بايد حريم مغازه های آنان را به رسميت بشناسد

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click