click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد

  پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد

  تجمع کارگران ريسندگی وبافندگی کاشان مقابل فرمانداری اين شهرستان

  صبح روز گذشته کارگران ريسندگی و بافندگی کاشان

  مقابل فرمانداری ويژه اين شهرستان دست به تحمع زدند.

  در اين تجمع اعتراض آميز نسبت به عدم پرداخت عيدی سال ١٣٨٩ و حقوق

  هفتگی خود که کارفرمای اين شرکت تعهد کرده بود هفتهای ٨٠ هزارتومان

  پرداخت کند اعتراض داشته وخواستار رسيدگی به اين موضوع شدند

  جمعی از کارگران اخراجی پالايشگاه آبادان دست به تجمع زدند

  روز يکشنبه ١۴ فروردين ماه دهها کارگر اخراجی دو

  شرکت ساختمان نصب و فراب جهت بازگشت بکار در مقابل درب پالايشگاه

  آبادان (گيت ١٩ ) تجمع کردند.

  بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر

  درايران، مسئولان پالايشگاه آبادان مدتی ست که در راستای تعديل نيرو اقدام

  به تصفيه حساب با برخی کارگران نمودند.

  اين اقدام که سبب اعتراض کارگران و تجمع ايشان شده بود، نتيجتا به يورش

  عوامل حراست و نيروی انتظامی به تجمع کنندگان منجر شد.

  از سوی ديگر بايستی اشاره کرد که کارگران فضای سبز، کارگران قسمت تعميرات و خدمات و هم چنين

  برخی از رانندگان که با شرکتهای پيمانی در پالايشگاه آبادان کار میکنند، بين سه تا شش ماه حقوق معوقه

  خود را طلب دارند؛ ولی وزارت نفت و مقامات دست مسئول علی رغم دادن وعدههای توخالی به کارگران،

  تاکنون از پرداخت حقوق ايشان سر باز زدهاند.

  برگرفته از هرانا

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click