click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد

  پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد

  تجمع کارکنان "حراست طرحهای اقتصادی" در مقابل فرمانداری ماهشهر

  صبح امروز صد تن از کارکنان حراست طرحهای

  ساختمانی منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر، در محل فرمانداری اين شهرستان

  دست به تجمع و تحصن زدند.

  بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ايران، اين کارمندان با

  در دست داشتن پلاکاردهای از جمله "ما را اخراج نکنيد" دست به تجمع و

  تحصن زدندهاند.

  تجمع آرام و مسالمت آميز مذکور با حضور ماموران يگان ويژه به خشونت

  کشيده شد اما با مقاومت معترضين و عدم ترک محل، استاندار خوزستان، رييس منطقه ويژه اقتصادی،

  فرماندار، رييس اداره اطلاعات، امام جمعه و فرمانده نيروی انتظامی ماهشهر به محل مراجعه نموده و قول

  مساعد برای پيگيری اين مسئله را به متحصنين دادند.

  پنجشنبه 18 فروردين 13 / برگرفته از هرانا

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click