click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب ۵٠٠ تن از رانندگان بزرگترين کارخانه توليد سيمان ايران

  خبرگزاری هرانا - ۵٠٠ تن از رانندگان حمل سيمان که از ديروز ساعت ۵

  صبح دور جديد اعتصاب خود را آغاز کردهاند وخواستار رسيدگی به مشکلات

  و افزايش کرايه حمل ونقل خود شدهاند، امروز نيز به اعتصاب خود ادامه

  دادند.

  بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در

  ايران، ۵٠٠ تن از رانندگان کاميون مخصوص حمل سيمان که برای

  بزرگترين کارخانه سيمان ايران (سيمان تهران) کار میکنند، از ديروز ساعت

  ۵ صبح در محوطه کارخانه دست به اعتصاب زده و از بارگيری کاميونهای

  خود امتناع کردهاند. اين اعتصاب که امروز نيز ادامه داشت در پی پايين بودن کرايههای حمل و نقل شکل

  گرفته است.

  گفتنیست، اين اعتصاب تحت نظارت شديد نيروها امنيتی برگزار شده و قرار است فردا نيز ادامه پيدا کند.

  در پنج ساله گذشته ٣٠ درصد به کرايه حمل افزوده : يکی از رانندگان اعتصابی به گزارشگر هرانا گفت

  شده و اين ميزان افزايش با توجه به تورم ۴٠٠ درصدی در قيمت اجناس مصرفی خودروهای سنگين در پنج

  . سال گذشته مبلغ بسيار ناچيزی است. مسئولين بايد به خواستههای ما تن بدهند

  گفتنیست، در اسفند ماه سال گذشته نيز اعتصاب مشابهی از سوی رانندگان حمل سيمان کارخانه سيمان

  تهران بدليل پايين بودن کرايههای حمل و نقل انجام گرفته بود که با کارشکنی تعاونی مصالح فروشان تهران

  و قول مقامات امنيتی مبنی بر اينکه با پايان دادن اعتصاب به خواستههايتان رسيدگی میشود بی نتيجه ماند

  harana

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click