click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب غذای پنج زندانی سياسی در سلول های انفرادی بند ٢۴٠ زندان اوين

  فرشاد قربانپور، سعيد متين پور، سعيد جلالی فر، جواد عليخانی و آرش سقر در سلول

  های انفرادی بند ٢۴٠ زندان اوين، دست به اعتصاب غذا زدند.

  به گزارش خبرنگار کلمه، به دنبال حمله گارد ضد شورش زندان اوين به بند ٣۵٠ و

  بر هم زدن مراسم بزرگداشت شهادت هدی صابر و انتقال فرشاد قربانپور، سعيد متين

  پور، سعيد جلالی فر، جواد عليخانی و آرش سقر به سلول های انفرادی زندان اوين،

  اين زندانيان دربند ٢۴٠ دست به اعتصاب غذا زدند.

  کلمه پيش از اين گزارش داده بود که عصر روز دوشنبه ٢٢ خرداد، زندانيان بند ٣۵٠ در حين برگزاری مراسم سالگرد

  شهادت هدی صابر بودند با هجوم گارد ويژه مواجه شدند.

  اين مراسم که از سوی زندانيانی که در اعتراض به کشته شدن همبندی شان روزه سياسی گرفته بودند تدارک ديده شده

  بود در حين برگزاری با قطع برق توسط ماموران امنيتی ناتمام ماند و سپس بيش از ۵٠ نفر نيروی گارد ويژه وارد

  بند شدند.

  در اين حمله بهمن احمدی امويی، سعيد جلالی فر، فرشاد قربان پور، آرش سقر، سعيد متين پور و جواد عليخانی بوسيله گارد ويژه به سلول انفرادی منتقل شدند.

  زندانيان در پاسخ به اين يورش شعار “يا حسين ميرحسين” و “مرگ بر ديکتاتور” سر می دادند.

  يک روز پس از اين اتفاق بهمن احمدی امويی، روزنامه نگار محبوس دربند ٣۵٠ اوين نيمه شب به زندان رجايی

  شهر کرج منتقل شد.

  بر اساس اين گزارش اين روزنامه نگار زندانی که با دمپايی، زير پيراهنی و پيژامه و دستنبد و پابند منتقل شده، به

  هنگام ورود توسط ماموران با توهين و بی احترامی، برهنه و تفتيش شده است.

  بهمن احمدی امويی، روزنامهنگار حوزه اقتصاد و فعال حقوق زنان در تاريخ ٢٢ خرداد ماه سال ١٣٨۶ به خاطر

  حضور در تجمعی در ميدان هفت تير تهران برای دفاع از حقوق زنان بازداشت و مدت يک هفته را در زندان اوين

  سپری کرد. بهمن چند ماه پس از آن و در تاريخ پنجم مهر ماه ١٣٨۶ بدين خاطر به ۶ ماه زندان تعليقی به مدت دو

  سال محکوم شد. بعد از اتفاقات انتخابات ٨٨ او نيز چون ديگر روزنامه نگاران متعهد و مستقل بازداشت و در دادگاه

  به پنج سال حبس تعزيری محکوم شد.

  شنبه 27 خرداد  / هرانا

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click