click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران پرريس در اعتراض به شرايط مشقت بار خود در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: کارگران شرکت ريسندگی پرريس از ساعت 14 ظهر ديروز 17 خرداد،

  در اعتراض به شرايط مشقت بار خود اقدام به خاموش کردن دستگاههای توليد کرده و دست به

  اعتصاب زدند. اين کارگران در ادامه اعتصاب خود و بدنبال بی توجهی کارفرما به خواست هايشان

  صبح امروز 18 خرداد ماه اقدام به برپايی تجمع اعتراصی در مقابل اداره کار سنندج کردند. اين

  کارگران پس از تجمع در مقابل اداره کار از ميان خود سه نفر از همکارانشان را به عنوان نماينده

  جهت مذاکره در اداره کار و تسليم شکايت از کارفرما انتخاب کردند.

  بنا بر آخرين خبر رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران پرريس پس از اعتراض در مقابل

  اداره کار و شکايت از کارفرما در اين اداره حوالی ظهر امروز به تجمع خود پايان داده و عازم کارخانه

  شدند. کارگران پرريس تا رسيدن به خواست هايشان مصمم به ادامه اعتصاب هستند.

  کارگران پرريس 9 ماه است دستمزدهای خود را دريافت نکرده اند. اين کارگران خواهان پرداخت

  دستمزدهای معوقه خود، عيدی و بن و پاداش سال نود و پرداخت مانده مرخصی های چهار سال گذشته

  خود هستند.

  لازم به يادآوری است ديروز و بدنبال اعتصاب کارگران، کارفرما در کمال خونسردی و بی تفاوتی

  محض به شرايط بسيار مشقت بار آنان برای گدران زندگی اعلام کرد: من فقط ميتوانم يک ماه از

  دستمزدهای معوقه شما را آنهم به شرط بالا بردن راندمان توليد پرداخت کنم که اين امر خشم کارگران

  را برانگيخت و آنان در ادامه اعتصاب خود امروز در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران 18 خرداد 1391

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click