click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کيوان همدان به دليل عدم دريافت ٣ ماه حقوق

  بيش از ١٢٠ نفر از کارگران کارخانه کيوان همدان صبح امروز در اعتراض به عدم دريافت ٣ ماه حقوق در مقابل درب اين کارخانه تجمع کردند.

  به گزارش ايلنا، رئيس کانون شوراهای اسلامی کار استان همدان با اعلام اين خبر گفت: کارگران شرکت کيوان همدان حدود ٣ ماه از دريافت حقوق محروم شدهاند.

  احمد معبودی با بيان اينکه بخشی از مطالبات کارگران به جا مانده از سال

  گذشته است، افزود: اين کارخانه در حال حاضر حتی از امکانات اوليه هم برخوردار نيست.

  اين فعال کارگری با اشاره به اينکه کارگران با در دست داشتن پلاکاردهايی خواستار حل مشکلات توسط

  مسئولان استان شدند، تصريح کرد: هيچ يک از مسئولان ارشد استان جهت پاسخگويی به کارگران حاضر

  نشدند و تنها کارمندان برخی ارگانها جهت تهيه گزارش در اين محل حضور يافتند.

  بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:

   بخش د ماده ٧ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: استراحت  فراغت و محدوديت

  معقول ساعات کار و مرخصی ادورای با استفاده از حقوق و همچنين مزد ايام تعطيل رسمی کارگران به

  رسميت شناخته شود.

   بخش الف ماده ٧ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: اجرتی که لااقل مزايای کافی

  برای کارگران و خانوادهشان طبق مقررات اين ميثاق، محيا میکند؛ به رسميت شناخته شود.

   بند ١ ماده ٢٣ اعلاميه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را

  هرانا / 20 خرداد

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click