click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  مراسم روز جهانی کارگر با شرکت صدها کارگر سنندجی برگزار شد

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران امروز 12 ارديبهشت ماه صدها کارگر سنندجی

  با تجمع در خيابان سيروس به سمت چهار راه سيروس دست به راهپيمايی زدند کارگران در اين

  راهپيمايی شعار ميدادند: کارگريم گرسنه ايم- کارگر کارگر اتحاد و...،

  کارگران سنندج تصميم داشتند اين مراسم را در خيابان فردوسی برگزار کنند اما پس از اينکه با حضور

  گسترده نيروهای انتظامی امنيتی در اين خيابان مواجه شدند محل مراسم را به خيابان سيروس منتقل

  کردند.

  بنا بر اين گزارش ساعت 18 عصر با شروع تجمع و راهپيمايی کارگران، بلافاصله نيروهای زيادی

  در محل حاضر شدند و اقدام به ضرب و شتم کارگران و حتی عابرينی کردند که در اين خيابان حضور

  داشتند.

  اين تجمع و راهپيمايی به دليل حضور نيروهای انتظامی و امنيتی و حمله به مراسم حدود 20 دقيقه ادامه

  پيدا کرد و کارگران بناچار به مراسم خود خاتمه دادند.

  از احتمال دستگيری کارگران هنوز گزارش موثقی بدست اتحاديه ازاد کارگران ايران نرسيده است.

  ممنوعيت مراسم روز جهانی کارگران و عدم صدور مجوز قانونی برای برگزاری مراسم اين روز از

  سوی کارگران ايران در حالی هر ساله اعمال ميشود که امروز ميليونها کارگر در سرتاسر جهان به خيابانها آمدند و در فضايی پرشور و نشاط مراسم کردند.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران 12 ارديبهشت

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click