click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  ترس دزدان ولایی از کارگران فولاد مبارکه اصفهان

  کميته گزارشگران حقوق بشر- در آستانه روز جهانی کارگر، و درحاليکه فعالان کارگری ايران همچنان از امکان برگزاری مراسم بزرگداشت روز خود محروم هستند، يک فعال کارگری ديگر در اصفهان بازداشت شد.

  منابع خبری گزارش داده اند که ذبيح الله باقری، فعال کارگری فولاد مبارکه اصفهان، بعد از ظهر روز سه شنبه پنجم ارديبهشت ماه ٩١ ، در حال خروج از کارخانه، ابتدا توسط حراست احضار و بعد از آن همراه با سه مامور لباس شخصی به محلی نامعلوم منتقل گرديد.

  بر اساس اين گزارش، باقری طی ماههای اخير، در جريان برگزاری تحصن اعتراضی گروهی از کارگران اين واحد

  بزرگ صنعتی به عدم پرداخت حقوق و مزايای معوقه خود، همراه با دو تن ديگر از کارگران مورد احضار حراست و

  توبيخ و تهديد قرار گرفته بود.

  هنوز از دليل دستگيری، محل بازداشت و همچنين سرنوشت اين فعال کارگری خبری منتشر نشده است. ذبيح الله باقری، در جريان مراسم ختم مرحوم آيت الله منتظری در سال ٨٨ نيز چند روزی در بازداشت به سر برده بود.

  طی روزهای اخير، و در آستانه روز جهانی کارگر، درحاليکه فعالان کارگری و سنديکايی قصد برگزاری مراسم

  ويژۀ خود را داشتند، مقامات دولتی و امنيتی، از صدور هرگونه مجوز برای آنها تا کنون خودداری کرده اند

  برگرفته از گویا / 7 اردیبهشت

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click