click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی کارگران شرکت لوله سازی خوزستان

  کارگران شرکت لوله سازی خوزستان در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

  آقايار حسينی، دبير اجرايی خانه کارگر خوزستان، به خبرگزاری فارس گفته است که تعداد زيادی از ۴٠٠ کارگر اين کارخانه "بيش از ٢۵ ماه حقوق طلب دارند".

  اين شرکت در پی اجرای طرح خصوصی سازی توسط دولت آقای احمدینژاد به بخش خصوصی واگذار و دچار مشکلاتی شده است. نام شرکت لوله سازی خوزستان، که بعضی کارگرانش ماه ها است حقوق نگرفته اند، در جريان دادگاه رسيدگی به پرونده اختلاس ٣ هزار ميليارد تومانی نيز مطرح شده است

  مطرح شده است.

  غلامعلی رياحی، وکيل مدافع مدير بانک صادرات اهواز، از متهمان اين پرونده، مدعی شده است که شخصی برای خريد اين شرکت از بانک وام گرفته و سپس از کشور گريخته است. همچنين يکی از متهمين اين پرونده، در بخشی از

  اظهاراتش از پرداخت يک ميليارد تومان به شرکت لوله سازی خوزستان توسط گروه اميرمنصور آريا گفته است.

  لولهسازی خوزستان تنها شرکتی نيست که پس از خصوصیسازی گرفتار مشکل شده است؛ کارخانه پلاستيک شاهين نيز در پی واگذاری به بخش خصوصی ناچار به اخراج نزديک به دو سوم ٣۵٠ کارگر خود شده است.

  رضا يزدانپناه، رئيس پيشين شورای اسلامی کار اين کارخانه، هفته گذشته به خبرگزاری ايلنا گفته است که اعضای شورای کارگری کارخانه پلاستيک شاهين با آغاز سال جديد اخراج شده اند

  برگرفته از بی بی سی / سوم اردیبهشت

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click