click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعترا ض هموندان يک تعاونی مسکن

  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعضای تعاونی مسکن مهر هفت منطقه 17 تهران نسبت به عملی نشدن وعده های داده شده مبنی جاری ،در مقابل اداره تعاون استان تهران در خيابان سپهبد قرنی تجمع کردند.

  يکی از اعضای تعاونی مسکن مهر هفت منطقه 17 در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص اين تجمع گفت: پيرو تجمع قبلی تعاونی مسکن در مقابل اداره تعاون استان تهران نسبت به عملی نشدن وعدههای داده شده تجمع برگزار کردند.

  وی ادامه داد: اعتراضی که اعضا به هيأت مديره دارند،اين است که در ابتدای آغاز ساخت 195 واحد مسکونی در فاز 6 پرند شرکت پيمانکار اعلام به متقاضيان شرکت پيمانکار به شرکت "پارسيان" تغيير پيدا کرد.

  اين عضو تعاونی مسکن مهر هفت منطقه 17 گفت: اعتراض ما اين است که چرا بايد نام شرکت پيمانکار از کيسون به پارسيان تغيير کند و چرا کيسون باز هم مابهالتفاوت پرداخت کنند.

  وی تاکيد کرد:اين تغيير نام شرکت پيمانکار باعث شده تا ادامه ساخت پروژه بدون هيچ پيشرفت فيزيکی باقی بماند تا شايد برخی از اعضا انصراف وی گفت: به دليل اينکه اداره تعاون استان تهران امروز (پنجشنبه) تعطيل بود اعضای تعاونی قرار گذاشتند تا تجمع خود را باز هم در روز يکشنبه به گفته وی،اعضا از سال 85 تاکنون در اين پروژه ثبت نام و بيش از 10 ميليون تومان نيز پرداخت کرده اند.

  برگرفته از اتحادیه آزاد ایران / 31 فروردین

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click