click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع کارگران فولاد زاگرس در مقابل فرمانداری قروه

  صبح امروز يکشنبه، بيست و هفتم فروردين ماه، بيش از يکصد و پنجاه کارگر کارگران کارخانهی ذوب آهن فولاد زاگرس واقع در

  استان کردستان، در اعتراض به تعطيلی کارخانه در يک ماه گذشته در مقابل فرمانداری قروه تجمع کرده اند.

  اين کارگران که با سوابق ١٠ تا ٢٠ سال خدمت در آستانه اخراج قرار دارند نسبت به جايگزينی نيروهای جديد غير بومی که توسط مدير عامل جديد کارخانه صورت گرفته است معترض هستند.

  نماينده کارگران که در اين تجمع حضور داشت به ايلنا گفت: "مديريت جديد کارخانه با جذب نيروهای غير بومی که تعداد آنها به ١۵٠ نفر میرسد به کارگران شاغل اين کارخانه گفتهاند فعلا در سر کار خود حاضر نشوند."

  اين کارگر معترض که خواست نامش فاش نشود گفت: " ٢۵ نفر از کارگرانی که در ليست اخراج قرار دارند پيش از اين دچار حوادث ناشی از کار شدهاند اما با اين حال مديران کارخانه حاضر به تمديد قرارداد آنان نيستند."

  بنا بر اين گزارش هم اکنون چند تن از کارگران به عنوان نماينده کارگران معترض وارد فرمانداری قروه شده و با مسئولين استانی و شخص فرماندار وارد مذاکره شده اند.

  لازم به ذکر است اين کارخانه در استان کردستان در بيست کيلومتری جاده شهر سنندج، در روستای کريم آباد واقع شده است.

  برگرفته از هرانا / 27 فروردین 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click