click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراض هشت هزار ملوان بوشهري

  هشت هزار ملوان بوشهري نسبت ثابت ماندن دستمزد خود در طول پنج سال اخير معترض هستند

  امرالله رهنما در گفت گو با خبرنگار ايلنا: اعتراض ملوانان بوشهري علاوه بر ثابت ماندن دستمزد به نحوه پرداخت و محاسبه حق بيمه تامين اجتماعي و پرداخت حق بيمه چند ماه در سال كه در حال مسافرت هستند آنان هيچگاه امكان بازنشستگي ندارند.

  او افزود: حداقل دريافتي ملوانان بوشهري بعد ار يك سفر 2 ماهه 300 تا 400 هزار تومان است و هيچ ارگاني به جهت سختي كارشان از آنها حمايت به گفته اين فعال كارگري عمده ملوانان بر روي لنجهاي بخش خصوصي به كارهاي باربري، تخليه بار، نگهداري از لنج و خدمات ديگر مشغولند.

  رهنما افزود: براي حمايت از اين قشر محروم مدتي است كه انجمن صنفي حمايت از ملوانان تاسيس شده است كه متاسفانه اين انجمن هم در شرف او با انتقاد از وزارت كار رفاه و تامين اجتماعي در خصوص عدم حمايت از ملوانان و ثابت ماندن دستمزدشان و همچنين بيمه تامين اجتماعي كه مسافرت كاري به سر ميبرند - پرداخت ميشود، خاطر نشان كرد: دريافت حقوق ملوانان بصورت توافقي است و هيچ قراردادي با آنان منعقد نميشود.

  او گفت: همه ملوانان كارت و جواز براي عبور و مرور در سواحل خليج فارس را از سازمان بنادر دارا ميباشند و شغلشان به جهت سختي كار ميشود اما با اين نوع پرداخت حق بيمه هيچگاه به بازنشستگي نميرسند.

  او با بيان اينكه عمده مشكلات ملوانان بيمه و دريافت مزد عادلانه است در خاتمه اظهار داشت: حداقل دستمزد بر اساس تورم موجود و پوشش خواسته ملوانان است تا اين قشر از جامعه بتوانند با حداقلها گذران زندگي كنند.

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click