click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع نيروهاي پيماني هواپيمايي كشور

  ايلنا: جمعي از نيروهاي شركت خدماتي هواپيمايي كشور در اعتراض به نحوه عقد قراردادشان مقابل وزارت راه و شهرسازي تجمع كردند.

  كه تحت نظارت هواپيمايي ايران فعاليت ميكنند، صبح امروز در اعتراض هاس به گزارش ايلنا، 70 نفر از نيروهاي خدماتي شركت خدماتي

  مصوبه هيات وزيران مبني بر عقد قرارداد مستقيم با نهادهاي دولتي و حدف شركتهاي پيمانكاري) در مقابل دفتر معاونت نيروي انساني رياست زدند. اين كارگران ظهر امروز نيز در مقابل وزارت راه و شهرسازي تجمعي برگزار كردند.

  يكي از كارگران معترض كه خواست نامش فاش نشود به خبرنگار ايلنا گفت: حدود 2000 نيروي خدماتي در سطح كشور براي اين شركت در بارگيري، كابين سرويس، اپراتور وسايل سنگين، كارمندان زير پرواز و واحد ترافيك خدمات مشغول به كارند.

  او در توضيح علت تجمع اين كارگران گفت: با نامه نگاريهاي بسيار به نهادهاي مربوطه در خصوص تبديل وضعيت قراردادهايمان به نتيجهاي او با تاكيد بر اينكه او و همكارانش كاملا از امنيت شغلي بيبهرهاند، اظهار داشت: مدير عامل ايران اير به مشكلات ما رسيدگي نميكند و ما خواستار با هواپيمايي ايران هستيم

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click