click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب و اعتراض معلمان کرمانشاه، علیرغم شرایط پلیسی

  مدير کل آموزش و پرورش کرمانشاه از معلمان اعتصابی درخواست کرد: به سر کلاسهای خود بازگردند.

  بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از کرمانشاه، صبح امروز شنبه مورخ ١۵

  بهمن ماه مديرکل اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه با حضور در بين

  برخی از معلمان معترض اعلام داشت تا دو روز ديگر تمامی حقوق و

  مضايای آنان به حسابشان واريز ميگردد.

  وی از معلمين در خواست نمود تا به سر کلاسهای خود بازگردند و در پاسخ

  به سوال يکی از معلمين در خصوص عدم پرداخت به موقع و منظم حقوق معلمان کرمانشاه اعلام نمود

  پرداخت يارانه ها توسط دولت و کمبود بودجه باعث شده تا اموزش و پرورش نيز با عدم تعادل در پرداخت

  حقوق و مزايای پرسنل خود مواجه شود و اعلام کرد به اين مديريت اطلاع داده شده که بودجه مربوطه از

  سوی وزارت آموزش و پرورش تهيه و قرار است تا دو روز آينده با اين اداره تحويل گردد.

  ساعت ده صبح معلمين معترض با قبول در خواست مديريت خود مبنی بر بازگشت به سر کلاس درس موافقت

  اما اعلام نمودند در صورتيکه وعده مديريت تا دو روز ديگر محقق نگردد باز هم دست به اعتصاب خواهند

  زد و تا دريافت مطالبات خود دست از اعتصاب نخواهند کشيد.

  روز گذشته اين معلمان در نامه ی به مدير کل آموزش و پرورش نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض

  کرده و اعلام اعتصاب کردند

  شنبه 15 بهمن 1390

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click