click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  ادامه اعتصابات واعتراضات لوکوموتيورانان

   

  جمعی از کارگران رسمی خطوط راه آهن کشور در اعتراض به عدم افزايش حقوق و دستمزدها با توجه به تورم موجود

  نارضايتی خود را به مجمع کارکنان سيرو حرکت اعلام داشتند.

  به گزارش مورخ ١٢ بهمن ماه ايلنا،جمعی از کارگران رسمی خطوط راه آهن کشور در اعتراض به عدم افزايش حقوق و

  دستمزدها با توجه به تورم موجود نارضايتی خود را به مجمع کارکنان سيرو حرکت اعلام داشتند.

  در پی درج اخباری در خصوص اعتصاب لوکوموتيورانان برخی از خطوط راهآهن کشور، يک منبع آگاه به ايلنا خبر داد:

  کارکنان معترض خواستار آن هستند که نسبت به احکام حقوقی و دستمزد آنان بازنگری صورت بگيرد.

  اين منبع آگاه در خصوص اهداف تاسيس مجمع کارکنان سير و حرکت افزود: اين مجمع جهت پیگيری حقوق کارگران تاسيس

  شده و يک واحد صنفی است که در وزارت کشور ثبت شده و وظايف سنديکايی را به عهده دارد.

  او در خصوص پیگيری مشکلات کارکنان سير حرکت از جانب اين مجمع گفت: نامه نگاریهايی با مسئولان راه آهن کشوری

  صورت گرفته که متاسفانه مسمر ثمر نبوده است.

  او در خصوص تاخير حرکت قطارها خاطر نشان کرد: در گذشته مقررات کارکنان بصورت کامل اجرا نمیشد ولی در حال

  حاضر طبق آيين نامه های داخلی مقررات دست و پاگير کارکنان در حال اجرا است که باعث تاخير در حرکت قطارها شده

  است.

  لازم به ذکر است اعتصاب برخی لوکوموتيورانان در راه آهن شمال شرق در اعتراض به مشکلات معيشتی و حقوقی خود طی

  يک هفته اخير باعث ايجاد اختلال در حرکت قطارها و تاخيرهای چندساعته قطارهای مسافربری شده است.

  برخی لوکوموتيورانان پس از حرکت قطارها در برخی از ايستگاههای بين راهی با خروج از قطار باعث توقف چندساعته قطار

  میشوند.

  از جمله در روز هشتم بهمن ماه، قطار مسافربری محلی شاهرود مشهد به شماره ٣٢۶ ساعت ١٢:١٠ از شاهرود حرکت می

  ، کند و در حالی که قرار بوده ساعت ١٨:٣٠ در مشهد باشد، به دليل اعتصاب لوکوموتيوران و خروج وی از قطار ساعت ٢۴

  ۵ ساعت تاخير به مقصد رسيده است. / يعنی با ۵

  به گفته برخی از مسافران اين قطار به دليل اعتصاب و خروج لوکوموتيوران از قطار در ايستگاه بين راهی "نقاب"، به

  درخواست مسئولان راه آهن شمال شرق يک لوکوموتيوران از مشهد برای هدايت و حرکت اين قطار اعزام و قطار را به مقصد

  رسانده است.

   

  تجمع کارگران کارگران کارخانه شيشه ايمنی طوس مقابل استانداری خراسان

  کارگران کارگران کارخانه شيشه ايمنی طوس در مشهد به علت عدم دريافت حقوقشان به مدت ١٨ ماه ، امروز(يکشنبه ٩بهمن

  ماه) مقابل استانداری خراسان تجمع کردند.

  به گزارش مورخ ٩بهمن ماه ايسنا-،تجمعکنندگان که تعدادشان حدود ۴٠ نفر بود، خواستار پيگيری مسئولان مربوطه جهت پرداخت

  حقوق معوقه خود شدند. همچنين تعدادی از بازنشستگان اين کارخانه مدعی بودند که حقوق بازنشستگی خود را دريافت نکردهاند.

  "علیاکبر لبافی"، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، در گفتوگو با خبرنگار ايسنا - منطقه خراسان - با تاييد

  مشکل کارگران يادشده، از تعيين تکليف حقوق و مزايای معوقه آنان خبر داد.

  وی با اشاره به اينکه احکام کارگران کارخانه فوق صادر شده است، از پيگيری وصول مطالبات آنان در دستگاه قضايی خبر داد و

  افزود: حقوق کارگران با فروش املاک کارخانه از راه مزايده، پرداخت خواهد شد.

  مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تاکيد کرد: کارگران کارخانه شيشه ايمنی طوس تحت پوشش مقرری بيمه

  بيکاری هستند.

  لبافی خاطرنشان کرد: تعداد کمی از واحدهای توليدی استان به دليل بروز برخی مشکلات اقتصادی، بايد حقوق معوقه به کارگران

  پرداخت کنند.

   

  تجمع کارگران اخراجی کارخانه آجرپزی شل در مقابل استانداری کردستان

  بنا به خبر رسيده به کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری، ١٧ نفر از کارگران اخراجی کارخانه آجرپزی شل

  ٢۵ در مقابل استانداری کردستان تجمع کردند. اين کارگران در پی عدم /١٠/ واقع در جاده سنندج کامياران روز يکشنبه ٩٠

  نتيجه گيری از نامه نگاری با نهادهای دولتی برای پيگيری وضعيت خود و احقاق حقوقشان دست به اين تجمع زدند. با گذشت

  زمان کوتاهی از اين تجمع مامورين انتظامی با حضور در محل خواستار متفرق شدن کارگران شدند. در پی اين قضيه کارگران

  با انتخاب نماينده و فرستادن وی به داخل استانداری پيگير وضعيت شغلی خود شدند که متاسفانه مسئولين مربوطه به نماينده آنان نيز

  جواب قانع کننده ای نداده و تنها خواستار آرامش کارگران شدند و کارگران بدون گرفتن نتيجه متفرق گشتند.

   

  در اعتراض به عدم دريافت 4 ماه حقوق

  ايلنا: عضو سابق شورای اسلامي كار كارخانه ويتانا گفت: 90 کارگر از 300 کارگر شاغل در کارخانه ويتانا صبح امروز به علت عدم دريافت چهار ماه حقوق معوقه خود در برات زارع که از کارگران شاغل در اين واحد توليدی است در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: کارگران اين واحد برای حل مشکلات خود به همه مقامات و ارگانهاي مسئول نامه است.

  او ادامه داد: هم اکنون 30 نفر از همکاران رسمی ما با سابقه 20 الی 27 سال از سوی مالک جديد اين کارخانه، بدون هيچ دليل موجهی اخراج شده اند.

  او گفت: اين کارگران اخراج شده با وجود 4حکم بازگشت به کار از سوي اداره کار اسلامشهر، هنوز از ورودشان به اين واحد توليدی ممانعت می شود.

  او با اشاره به اينکه کارخانه ويتانا از واحدهاي توليدي پر سابقه كشور است، اظهار داشت: اين کارخانه دارای فروش و توليد خوبی است وکارگران بصورت شبانه روزی در سه او عنوان کرد: در يک قسمت مخروبه کارخانه اتاقی ساخته شده است تحت عنوان بازداشتگاه، و كارگران معترض به اين اتاقك فرستاده میشوند و حق خروج ندارند تا ساعت اين کارگر متعرض در خاتمه گفت: مسئولين به اعتراض اين گروه از کارگران توجه كنند و به فکر احقاق حق کارگران اين واحد توليدی باشند.

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری- ٢۶ دی ماه ١٣٩٠

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click