click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران در صورت عدم تحقق عملی خواست هايشان مصمم به اعتصاب

  پیش به سوی مصادره ی کارخانه ها

  * کارگران در صورت عدم تحقق عملی خواست هايشان مصمم به اعتصاب در بيستم دی ماه هستند

  * تجمع بازنشستگان ذوب آهن اصفهان مقابل کانون بازنشستگی ذوب آهن

  * ادامه اعتراضات کارگران نساجی مازندران باايجادراه بندان وبرپايی تجمعات

  * عملی نشدن وعده مسئولان در قبال کارگران مجتمع صنعتی سما

  * قاضی کشيک، بازداشت موقت مظفر صالح نيا را دو روز ديگر تمديد کرد

  * اخراج ۵٠ نفر از کارگران شرکت ساختمانی چولاب

  * تجمع جمعی از اعضای تعاونی مسکن شهرداری بجنورد مقابل استانداری خراسان شمالی

  * کارگران موقت برای مشخص کردن نوع قرارداد خود به هياتهای تشخيص مراجعه کنند

  * گزارشی در رابطه با وضعيت فلاکت بار کارگران نيرو رخش کردستان

   

  کارگران در صورت عدم تحقق عملی خواست هايشان مصمم به اعتصاب در بيستم دی ماه هستند

  نماينده های مديريت پتروشيمی های منطقه ويژه و بندرامام در جلسه ای که خود فراخوانده بودند حاضر نشدند

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، ديروز جمعه ١۶ دی ماه مديريت پتروشيمی بندر امام طی تماسی با نماينده

  های کارگران، آنان را برای امروز دعوت به شرکت در جلسه مشترکی در اداره کار ماهشهر نمود.

  بر اساس اين دعوت امروز شنبه ١٧ دی ماه، ١۶ نفر از نمايندهای کارگران پتروشيمی بندر امام و پتروشيمی های منطقه ويژه

  اقتصادی ماهشهر از ساعت ده صبح در اداره کار ماهشهر حاضر شدند اما از نماينده های مديريت پتروشيمی ها خبری نشد و

  تلاش برای پيدا کردن آنان به دليل خاموش بودن گوشی هايشان به جايی نرسيد و نهايتا نماينده های کارگران در حالی که از اين

  وضعيت بشدت ناراحت بودند ساعت ١٢ ظهر محل اداره کار ماهشهر را ترک کردند.

  بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران بدنبال اين وضعيت، بعد از ظهر امروز آقای يزدانی رئيس مجموعه

  پتروشيمی های مستقر در منطقه، طی تماسی با نماينده های کارگران از آنان برای برگزاری نشست مشترکی برای فردا دعوت

  ٣٠ صبح با نماينده های کارگران پتروشيمی بندر امام و / کرد بر اين اساس وی به نماينده های کارگران اعلام کرد فردا ساعت ٩

  ٣٠ بعد از ظهر با نماينده های کارگران شرکتهای پيمانکاری منطقه ويژه جلسه ای برگزار شود. اما نماينده های / ساعت ١۴

  کارگران با رد اين پيشنهاد اعلام کردند همه ما يکی هستيم و بايد جلسه با حضور مشترک نمايندهای کارگران بندر امام و منطقه

  ٣٠ بعد از ظهر جلسه ای با شرکت / ويژه برگزار شود. بدنبال اين خواست از سوی نمايندهای کارگران، قرار شد فردا ساعت ١۴

  نمايندهای کارگران پتروشيمی بندر امام و نمايندهای کارگران پتروشيمی های منطقه ويژه از يک سو و رياست پتروشيمی ها از

  سوی ديگر برگزار شود.

  کارگران شرکتهای پيمانکاری پتروشيمی بندر امام و پتروشيمی های منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر اعلام کرده اند چنانچه تا بيستم

  دی ماه جاری خواستهای آنان بر آورده نشود در اين روز اعصاب نامحدودی را آغاز خواهند کرد. خواستهای فعلی اين کارگران

  عبارتند از:

  ١- اضافه شدن ١۵٠ الی دويست هزار تومان به دستمزدها ٢- احتساب اين مبلغ از اول سال نود ٣- در صورت اين توافق،

  کارگران با خواست يک مهلت چهار ماهه ديگر برای اجرايی شدن حذف شرکتهای پيمانکاری موافقت خواهند کرد. کارگران

  همچنين اعلام کرده اند اين توافق می بايد بصورت کتبی صورت بگيرد و به عنوان بخشنامه از سوی مديريت پتروشيمی ها در

  تابلوهای اعلانات نصب گردد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران ١٧ دی ماه ١٣٩٠

   

  * تجمع بازنشستگان ذوب آهن اصفهان مقابل کانون بازنشستگی ذوب آهن

  ابراهيم دستمزد امروز ١٧ دی ماه در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان از تجمع بازنشستگان ذوبآهن در مقابل کانون

  بازنشستگی ذوبآهن خبر داد و بيان کرد: در ١۵ استان ديگر نيز همين مشکلات را داريم و بازنشستگان خواستار مطالبات خود

  هستند.

  مديرعامل کانون بازنشستگان ذوبآهن اصفهان گفت: بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوبآهن به دنبال چرايی بدقولی مسئولان برای

  دريافت مطالبات خود هستند.

  وی ادامه داد: يک بار مسئولان خبر از امضای مصوبه را از طرف رئيس جمهور و ابلاغ آن میدهند و از طرف ديگر نيز

  تماسهای مکرر عکس اين موضوع را نشان میدهد.

  مديرعامل کانون بازنشستگان ذوبآهن اصفهان با اشاره به خبری که از طرف مسئولان کشور و استانی در زمينه امضی مصوبه

  ارسال شده است، افزود: طبق خبرهای ارسالی از طرف مسئولان استانی و کشوری، مصوبهای که در زمينه پرداخت مطالبات

  بازنشستگان ارائه شده، رئيس جمهور با آن موافقت کرده و امروز شنبه ابلاغ شده است.

  وی تاکيد کرد: از امروز صبح هرچه در اين زمينه با مسئولان تماس گرفته میشود حاکی از عدم ابلاغ آن مصوبه است.

  دستمزد گفت: در حال حاضر با اين اتفاقاتی که افتاده وضعيت تنشآلود شده است.

  وی از نامه وزير اقتصاد سخن گفت و ادامه داد: اين نامه حاکی از اين است که روال به گذشته برگشته و کارخانههای فولادی نيز

  کمکهای خود را به صندوق بازنشستگی قطع نکنند.

  مديرعامل کانون بازنشستگان ذوبآهن اصفهان اظهار داشت: اين نامه در تاريخ ٢٣ آذر سال جاری از طرف وزير اقتصاد به

  وزير صنعت نوشته شده که تا پايان سال کارخانههای فولادی مطابق گذشته عمل کنند.

  وی تاکيد کرد: متأسفانه مسئولان به همين قولهای خودشان نيز عمل نکردند تا اينکه آن مصوبه نيز اجرايی شود.

  دستمزد تصريح کرد: ما در چند روز گذشته نيز سعی بر اجرايی کردن اين نامه داشتيم که باز هم بینتيجه مانده است.

  وی ادامه داد: کارخانههای فولادی که تأمين کننده کسری صندوق بازنشستگی فولاد بودند بايد ميزان پول کسری صندوق را جبران

  میکردند.

  مديرعامل کانون بازنشستگان ذوبآهن با اشاره به مشکلات اين بازنشستگان افزود: بازنشستگان ذوبآهن از آبان ماه سال جاری

  تاکنون حقوق خود را دريافت نکردند، بيشتر آنها دارای فرزندان دانشجو بوده و يا از بيماری رنج میبرند بنابراين بايد هرچه

  سريعتر چارهای در اين زمينه انديشيده شود.

  وی بيان کرد: به چه دليل با اين قشر به اين صورت برخورد میشود و دليل اين تجمعها نيز شايد به همين دليل باشد که بايد هرچه

  سريعتر مشکلات آنها پيگيری شود.

  دستمزد گفت: اين تجمعات خودجوش بوده و حق اين بازنشستگان است که اين طور برخورد کنند.

   

  * ادامه اعتراضات کارگران نساجی مازندران با ايجاد راه بندان وبرپايی تجمعات

  خبرگزاری حکومتی مهرامروز ١٧ دی ماه ،لابلای يک گزارش بطورسربسته ازادامه اجتماعات اعتراضی وايجادراه بندان ازجمله

  اجتماع اعتراضی امروزکارگران نساجی مازندران مقابل فرمانداری قائم شهرخبرداد.

  مهرگزارش راخودرابدينصورت آعازمی کند:

  علی پير فلک ظهر شنبه در اجتماع و تحصن کارگران نساجی مازندران که ١٨ ماه حقوق و معوقات خود را دريافت نکردند

  اظهار داشت: بستن راه مردم و خيابان درست نيست و خواهش دوستانه بنده اين بوده که ديگر راه مردم و ماشين را نبنديد.

  وسپس گزارش را بانقل وعده و وعيدهای فرماندارجهت حل مشکلات کارگران نساجی مازندران بشرح زير ادامه می دهد:

  وی بيان داشت: در نشستهايی که با وزير اقتصاد و دارايی در تهران داشتيم قرار بر اين شد که پيگيری مطالبات و معوقات،

  بازنشستگی واجد شرايط، تمديد ال سی، تامين منابع مالی برای گردش مالی نساجی، پرداخت سهم چهار درصدی تامين اجتماعی

  برای صدور احکام با امضای وزير و ابلاغ آن به معاون نيروی انسانی که سيکل اداری آن بايد انجام شود.

  وی افزود: براساس قرارداد بين سرمايه گذار ترک هولوسی بلدوک و سه وزير اقتصاد ودارايی، صنايع و معادن و کار و امور

  اجتماعی سه وظيفه امضا شد تا به تعهدات خود عمل کند و با مسئولان استانی و شهرستانی اين قرارداد منعقد نشد.

  فرماندار قائمشهر از واريز ١٠٠ ميليون ريال برای بيمه طولانی مدت برای کارگران به حساب تامين اجتماعی و پرداخت حقوق

  بخشهايی که در حال فعاليت هستند خبر داد.

  وی از برگزاری نشست اخير سرمايه گذار با وزير صنايع خبر داد و افزود: قول وزير برای پرداخت دو ماه حقوق کارگران به

  سرمايه گذار و از مطالبات سرمايه گذار کم شود بوده و قرار شد نتيجه آن را به نمايندگان آنها اعلام کنيم.

  به گفته فرماندار، ورود سرمايه گذار به کشور که به تعهدات خود عمل نکرد را وزرای اقتصاد و دارايی، صنايع و معادن و کار

  وامور اجتماعی بايد پاسخگو باشند.

  بنا بهمين گزارش، ٣۴٠ نفر کارگر و ٩٠٠ پرسنل قراردادی و رسمی کارخانه نساجی مازندران به ترتيب ١٧ و ١۴ ماه حقوق

  خود را دريافت نکردند.

   

  * عملی نشدن وعده مسئولان در قبال کارگران مجتمع صنعتی سما

  سی نفر از کارگران کارخانه گونی بافی (مجتمع صنعتی سما) به علت پرداخت نشدن عيدی و سنوات سال ٨٩ و حقوق معوقه

  ١٣ به اداره کار شهرستان دهگلان از توابع شهر سنندج ، خواستار رسيدگی به وضعيت /۵/ سال ٩٠ طی شکايتی در تاريخ ١٣٩٠

  ١٩ حکم به پرداخت مطالبات کارگران و اجرای ماده /٧/ خود شدند. در اولين جلسه رسيدگی به خواسته کارگران در تاريخ ١٣٩٠

  ١۴٨ قانون کار مبنی بر رفع خلا بيمهای ايام کارکرد کارگران از سوی کارفرما جهت استفاده از تسهيلات بيمه بيکاری داده شد ،

  لذا با توجه به گذشت چندين ماه هيچ گونه اقدامی جهت احقاق حقوق کارگران اين مجتمع از سوی مسئولين استان صورت نگرفته

  .کارگران مذکور چندين بار دسته جمعی به اداره کار دهگلان و سنندج و همچنين استانداری استان کردستان مراجعه کردهاند اما

  متاسفانه تا به الان موفق به دريافت مطالبات خود نشده اند .

  اکنون با توجه به فصل سرما و بيکاری کارگران ،خانوادههای آنان در شرايط سختی به سر میبرند .

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

  ١٧ دی ١٣٩٠

   

  * قاضی کشيک، بازداشت موقت مظفر صالح نيا را دو روز ديگر تمديد کرد

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ديروز جمعه ١۶ دی ماه ساعت يازده صبح مظفر صالح نيا را به محل

  دادگستری سنندج منتقل و قاضی کشيک بدون روشن کردن اتهامات مظفر، قرار بازداشت موقت وی را بمدت دو روز ديگر تمديد

  کرد و سپس مظفر را از دادگستری به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند.

  مظفر صالح نيا از اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران روز ١۵ دی ماه در محل کارش بازداشت شد. بنا بر خبرهای

  رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران در تفتيش منزل مظفر چند بولتن خبری اتحاديه آزاد کارگران ايران توسط مامورين امنيتی

  ضبط شده است.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران- ١٧ دی ماه ١٣٩٠

   

  * اخراج ۵٠ نفر از کارگران شرکت ساختمانی چولاب

  شرکت ساختمانی چولاب در استان گيلان و در پروژه های راه سازی فعاليت می نمايد . اين شرکت پيمانکاری دارای چندين

  کارگاه از جمله در شهر تالش و شهر انزلی می باشد.

  حدود چهل نفر از کارگران کارگاه انزلی اين شرکت که پروژه کمربندی شهر انزلی را در دست ساخت دارند ،در دی ماه امسال

  از کار اخراج شدند .

  همچنين حدود ده نفر از کارگران کارگاه تالش که پروژه راه رضوانشهر به تالش را در دست ساخت دارند نيز از کار اخراج

  شدند .

  قابل ذکر است اکثر کارگران اين شرکت قرار داد يک ماهه دارند و پرداخت حقوق به کارگران با تاخير ٢ الی ٣ ماهه صورت

  می گيرد .

  کارگران اين شرکت به دليل آنکه شرکت با نام ساختمانی ثبت شده است شامل بيمه بيکاری نمی باشند و بعد از اخراج شدن در

  پايان سال و آنهم با تاخير در پرداخت حقوق در وضعيت مناسبی قرار نداشته و خانوده آنها نيز دچار بحران شده است .

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

  ١٧ دی ١٣٩٠

   

  * تجمع جمعی از اعضای تعاونی مسکن شهرداری بجنورد مقابل استانداری خراسان شمالی

  به گزارش مورخ ١٧ دی ماه فارس جمعی از اعضای شرکت تعاونی مسکن شهرداری بجنورد برای احقاق حقوق از دست رفته

  خود ظهر امروز در مقابل استانداری خراسان شمالی تجمع کردند.

  بنا بهمين گزارش، تعداد تجمع کنندگان که به بيش از ۵٠ نفر میرسيد، از مسئولان استانداری تقاضای کمک و رسيدگی به مشکل

  خود را داشتند.

  يکی از اعضای معترض شرکت تعاونی مسکن بجنورد به نمايندگی از ساير معترضان در گفتوگو با خبرنگار فارس در مورد

  علت اين تجمع اظهار داشت: اين شرکت تعاونی که از سال ٨۴ تاسيس شده بيش از يکهزار و ۴٠٠ عضو داشته و تاکنون به

  وعدههای خود مبنی بر واگذاری واحدهای مسکونی و زمين بعد از گذشت شش سال عمل نکرده است.

  رضا ابراهيمی گفت: برای رفع اين مشکل تاکنون جلسات مختلفی را با مسئولان اين شرکت تعاونی و فرمانداری داشته و در هر

  نشستی قول رفع اين مشکل را دادهاند که تاکنون عملی نشده است.

  وی افزود: مقرر بود تا اوايل سال گذشته ظرف دو ماه زمينها را به ما تحويل دهند، اما بعد از گذشت اين مدت هيچگونه ترتيب

  اثری به مشکلات اعضای شرکت تعاونی داده نشده است.

  ابراهيمی با تاکيد بر رسيدگی به مشکلات اعضای شرکتهای تعاونی از سوی استانداری خراسان شمالی، يادآور شد: مسئولان

  استان بايد به مشکلات اعضا رسيدگی کرده و در صدد رفع آن برآيند.

  يکی ديگر از اعضای اين شرکت تعاونی نيز میگويد: با کارگری و کلفتی در خانههای مردم اندک سرمايهای که ۵٠ ميليون ريال

  میشد، از پنج سال قبل به اميد خانه دار شدن در اين تعاونی سرمايه گذاری کردهام، اما اکنون هيچگونه اميدی برای دريافت زمين

  يا واحد مسکونی ندارم.

  وی که از چشمانش اشک جاری شده بود، با بغض میگويد: تنها اميدم بعد از خدا رسيدگی مسئولان استانداری برای رفع اين

  مشکل بوده تا پس از سالها انتظار به حقمان برسيم.

  پيگيریهای خبرنگار فارس برای مصاحبه با مسئولان مرتبط با اين شرکت تعاونی بیپاسخ ماند.

  کارگران موقت برای مشخص کردن نوع قرارداد خود به هياتهای تشخيص مراجعه کنند

  در صورتی که کارگران قرارداد موقت با نوع کار دائم به هياتهای تشخيص مراجعه کنند میتوانند با استناد به رای هيات

  عمومی از حقوق خود دفاع کنند.

  به گزارش ١٧ دی ماه يک حقوقدان با اشاره به حکم اخير ديوان عدالت اداری اعلام کرد: کارگران قرارداد موقت با نوع کار دائم

  برای تبديل قرارداد خود بايد به هيات های تشخيص مراجعه کنند.

  کامبيز نورزوی در گفتگو با ايلنا، ضمن اشاره به تبصره دو ماده هفت قانون کار تصريح کرد: طبق اين ماده قانونی قراردادهای

  کاری کارگران بايد براساس نوع فعاليت آن ها يعنی موقت و مستمر منعقد شود. اما با توجه به اين که کارگران قرارداد موقت از

  امتيازات کمتری نسبت به کارگران قرارداد دائم برخوردار هستند، در نتيجه همين امر موجب شده است که کارفرمايان با زير پا

  گذاشتن قانون کار نسبت به انعقاد قرارداد موقت با کارگرانی که نوع کارشان ماهيت دائمی دارد اقدام کنند.

  اين حقوقدان با بيان اين که از زمان تصويب قانون کار انعقاد قراردادهای موقت در خصوص کارهای دائم رواج يافته است، ياد

  آور شد: انعقاد قراردادهای موقت سه ماهه موجب شده است که کارفرمايان از اين طريق از بار تکاليف قانونی خود بکاهند.

  نوروزی با بيان اين که هياتهای حل اختلاف به تعارض در نحوه قراردادها و نوع کار توجهی نمیکنند، ياد آور شد: با ارجاع اين

  تعارض در نحوه انعقاد قرار داد در سطح ديوان عدالت اداری، اين ديوان با صدور رای ۴٠٢ در خصوص کارگران قند شاهرود

  اختلاف در انعقاد قراردادها را مشخص و اصلاح کرد. به اين معنی که کاری که ماهيتا جنبه موقت ندارد مقررات مربوط به

  قرارداد موقت حاصل نخواهد شد.

  اين حقوقدان يادآور شد: آراء هيات عمومی کاشف از مفهوم قانون است، و آراء ديوان مانند قانون لازم الاتباع میباشد.

  نوروزی در ادامه افزود: در صورتی که کارگران قرارداد موقت با نوع کار دائم به هياتهای تشخيص مراجعه کنند میتوانند با

  استناد به رای هيات عمومی از حقوق خود دفاع و نوع قرارداد خود را مشخص کنند.

   

  * گزارشی در رابطه با وضعيت فلاکت بار کارگران نيرو رخش کردستان

  (نامه ارسالی از طرف يکی از کارگران نيرو رخش )

  کارگران نيرو رخش کردستان ١٠ ماه است که حقوق نگرفتهاند بارها دست به اعتراض زده و خواستار دريافت حقوق معوقه

  خود شدهاند. اما کارفرما هر بار به بهانهای از پرداخت حقوق کارگران شرکت خودداری میکند و با تهديد به اخراج کارگران

  قراردادی به خصوص کارگران زن، مانع شده است که کارگران دست از کار بکشند اما کارگران ناچار دست به شکايت کتبی

  زده و با مراجعه به استانداری و اداره کار شکايت خود را به اين دو ارگان طرح کردهاند.

  اما متاسفانه هنوز اداره کار به طور جدی جهت پرداخت حقوق کارگران کاری انجام نداده است. با اينکه حدود سه ماه است که

  کارگران شکايت کردهاند نه تنها کاری انجام نشده بلکه جهت جلوگيری از شکايت کارگران با راهنمائی کردن کارفرما بر عليه

  کارگران توطئه کرده اند. از جمله اينکه چند روز پيش از شروع فصل زمستان سه نفر از ماموران اداره کار به شرکت مراجعه

  کرده و طی جلسهای ظاهرن از کارفرما تعهد شفاهی گرفتهاند تا در اصرع وقت جهت پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران اقدام

  کنند اما جلسه با اين وعده کاذب به پايان رسيد و دو روز بعد ماموران اداره ضدکارگری کار جلسه مخفيانهای پشت درهای بسته

  شرکت بدون حضور نماينده کارگران برگزار کرده و با همکاری هم تصميم گرفتند جهت جلوگيری و پس گرفتن شکايت کارگران

  دست به اخراج بزنند و اين کار را هم عملی کردند .

  ٣٠ حکم اخراج هشت نفر از کارگران قديمی به آنها ابلاغ شد بدون ابنکه حقوق و مزايا ی /٩/ و در نهايت اينکه روز ١٣٩٠

  عقب افتاده آنها نيز پرداخت شود . کارگران نيرورخش چارهای جز اعتراض و اعتصاب نداشته و بايد به اين اعتراضات ادامه

  دهند و متحدانه با همبستگی همکاران و خانواده هايشان در جلوی استانداری و اداره کار تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق

  معوقه و جلوگيری از اخراج باشند.

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

  ١٧ دی ١٣٩٠

  ٢۴۶٨ -هفدهم دی ماه ١٣٩٠

  برگرفته از اخبار روز

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click