click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اعتراضی کارگران مخابرات راه دور شيراز مقابل استانداری فارس

   تجمع اعتراضی کارگران مخابرات راه دور شيراز مقابل استانداری فارس بدليل عدم دريافت ٢۶ ماه حقوق

  يک ماه حقوق نداشتن سخت است، دو ماه نداشتن فاجعه، ٢۶ ماه حقوق نداشتن مساوی با مرگ است

  کارگران مخابرات راه دور شيراز برای چندمين بار در اعتراض به تعويق افتادن ٢۶ ماهه حقوق خود، در مقابل استانداری فارس تجمع کردند.

  به گزارش ٢٧ آذرماه فارس از شيراز، کارگران کارخانه مخابرات راه دور شيراز برای چندمين بار متوالی به منظور رسيدگی به مسائل و مشکلات خود صبح و بعد از ظهر امروز در مقابل استانداری فارس به حالت اعتراض تجمع کردند.

  اين کارگران به خبرنگار فارس اظهار داشتند: بيش از ٢۶ ماه است که حقوق خود را دريافت نکردهايم و اين در حالی است که در سفرهای گذشته هئيت دولت به استان فارس رئيس جمهور درخواست کمک نقدی به کارگران اين کارخانه را مصوب کرد اما هنوز کمترين مبلغی به دست ما نرسيده است.

  يکی از اين کارگران گفت: در طول اين دو سال که ما با مشکل و نبود کوچکترين نقدينگی به سر میبريم حتی يک بار نيز يکی از استانداران يا فرمانداران از اين کارخانه و کارگران بازديد نداشتهاند.

  وی تصريح کرد: اين کارخانه در سال ٨٣ به بخش خصوصی واگذار اما در سال ٨٧ به بخش دولتی تحويل داده شد و همچنان از مشکلات کارگران آن کم نشده است.

  اين کارگر کارخانه مخابرات راه دور شيراز اضافه کرد: اگر تاکنون کارگران مشکلات را تحمل کردهاند به خاطر موضوع بازنشستگی بوده اما از ابتدای سال تاکنون بازنشستگیها به دليل ندادن سهم تامين اجتماعی و بيمه، نه تنها صورت نرفته بلکه قفل شده است.

  اين معترض بيان کرد: عدم پرداخت حقوق کارگران موجب متلاشی شدن بسياری از خانوادههای آنان، اخطار و توقيف اموالشان از سوی بانک و معضلات اجتماعی و از دنيا رفتن پنج نفر از آنان شده و همچنين موجب عدم ادامه تحصيل فرزندان دانشآموز و دانشجوی اين افراد شده است.

  اين کارگران خاطرنشان کردند: ما ١٨ نماينده مجلس در استان فارس داريم اما تنها هنگام رای جمع کردن به مردم اهميت میدهند و پس از ورود به مجلس ديگر مردم و مشکلات آنان را نمیشناسند.

  کارگران کارخانه مخابرات راه دور تصريح کردند: رئيس جمهور وعده داده بود که اگر مشکل شما حل نشد وزير مخابرات و صنايع را در اختيارتان قرار میدهيم، حال آنان را به ما بدهيد تا از حقوقمان بگذريم.

  چندشعارکارگران معترض کارخانه مخابرات راه دورشيراز بنا به همين گزارش:

  ايستادن تا احقاق ، تا حصول نتيجه اجتماع خود ادامه میدهيم ، ما از وعدههای تکراری خسته شدهايم ، تا آخر ايستادهايم ، مصوبات دور سوم سفر رياست جمهوری به فارس چه شد ، زندگی، معيشت حق مسلم ماست ، حقوق حق مسلم ماست

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click