click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  مقامات امنيتی تشکل های کارگری ايران را از اعتراض به اصلاحات قانون کار و حمايت از اشغال وال استريت منع کردند ...

   در حالی که حکومت ايران صبح تا شب برای معترضين به سرمايه داری و فعالين اشک تمساح می ريزد، حمايت کارگران ايرانی از اين جنبش را ممنوع کرده است

  مقامات امنيتی با احضار نماينده ی اتحاديه ی آزاد کارگران ايران به او اعلام کرده اند اين اتحاديه و ديگر تشکل های کارگری،

  حق برگزاری تظاهرات در حمايت از جنبش های اعتراضی در آمريکا را ندارند. بنابر گزارش اتحاديه ی آزاد کارگران ايران،

  ماموران امنيتی همچنين تظاهرات و تجمعات در اعتراض به اصلاحيه ی قانون کار را نيز ممنوع کرده اند.

  ماموران امنيتی با احضار شيث امانی از اعضای اتحاديه ی آزاد کارگران ايران به او گفته اند: ما به شما به عنوان نماينده ی

  اتحاديه ی آزاد کارگران ايران ابلاغ می کنيم که اين اتحاديه حق برگزاری هيچ تجمعی را در حمايت از جنبش اشغال وال استريت و اعتراض به تغيير کار ندارد و جنانچه تجمعی برگزار گردد با آن برخورد و تجمع کنندگان دستگير خواهند شد.

  احضار شيث امانی و تهديد کارگران بعد از آن صورت گرفته است که اتحاديه ی آزاد کارگران ايران و چند تشکل ديگر اعلام

  کرده بودند قصد برپايی تجمعی در شهر سنندج به مناسبت سالروز تصويب قانون کار و حمايت از اشغال وال استريت دارند.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه ی خود نوشته است: تغييرات ضدکارگری تر در قانون کار موجود بدون ترديد همين حق

  حيات بخور و نمير را نيز از ما کارگران سلب خواهد کرد. اعتراض به تغييرات ضدکارگری تر در قانون کار دفاع از حق حيات ما کارگران و بديهی ترين حقوق اجتماعی ماست. جنبش اشغال وال استريت از کشورهای غربی شروع شده است و برخی دول اين کشورها مجوز تجمعات ۴٠ روزه را نيز برای تجمع کنندگان صادر کرده اند. آيا ما در کشور خود حق زندگی و نفس کشيدن نداريم. ما خود را همچون کارگران سراسر دنيا بخشی لايتجزا از اين جنبش ميدانيم. جنبش اشغال وال استريت دفاع از حق حيات و زندگی ٩٩ درصد انسانهاست و ما کارگران عظيم ترين بخش اين ٩٩ درصد هستيم.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام داشته: برپايی تجمع به مناسبت سالروز تصويب قانون کار و همراهی با جنبش اشغال وال

  استريت بديهی ترين و مسلم ترين حق کارگران است و بی ترديد کارگران ايران در دفاع از حقوق انسانی خود ثابت قدم خواهند

  ماند

  برگرفته از اخبار روز

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click