click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  خشم کارگران

  اصل 44 حاصل صد سال نبرد مردم ماست، دست دزدان ولايي و دزدان دريايي را از آن کوتاه کنيم

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، جلسه روز دوشنبه 18 مهر ماه نماينده های کارگران اعتصابی شرکت پيمانکاری پتروسينا اداره کار به نتيجه ای نرسيد.

  در جلسات نماينده های کارگران با مديريت و مسئولين اداره کار آبادان تا کنون سه نوع قرار داد برای بازگشت بکار اين کارگران به آنان پيشنهاد از اين قراردادها خواست های کارگران لحاظ نشده بود اين قراردادها از سوی کارگران مورد قبول واقع نشده است و بدين ترتيب مذاکرات تاکنونی عليرغم تهديدهای مديريت به اعتصاب خود ادامه داده اند.

  روز سه شنبه و پس از شکست مذاکرات، مديريت پتروشيمی به کارگران اعلام کرد چنانچه به اعتصاب خود پايان ندهند از روز چهارشنبه نخواهد داد و دست به اخراج همگی کارگران خواهد زد.

  بدنبال اين تهديد از سوی مديريت کارخانه، صبح ديروز (چهارشنبه ) کارگران با درب بسته کارخانه بر روی خود مواجه شدند که اين امر خشم بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران خشمگين با مشاهده درهای بسته کارخانه بر روی خود با درگيری مختصری موفق به ورود به کارخانه شده و در محلهای کار خود مستقر شدند(نشسته و در اعتصاب) و متحدانه اعلام کردند: حتی اگر يک نفر از کارگران اخراج اعتراضات شديدتر کارگران، بعهده مديريت و پيمانکار و نيز اداره کار خواهد بود واز طرفی تهديد کردند که با هر نيروی کار اعتصاب جايگزينی کارگران اعتصابی وارد شود بشدت مقابله خواهند کرد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران 21 مهر ماه 1390

  گردهمایی کارگران در برابر ساختمان ایسنا

  تعدادی از کارگران اخراج شده کارخانه آرد، گلوکز، نشاسته و دکستروز ياسوج با جمع شدن در مقابل ورودی ساختمان ايسنا از

  مطبوعات و رسانه های استان خواستار شدند تا مشکلات آنان را به گوش مسئولان استانی و کشوری برسانند.

  جهانگير منطقيان، نماينده کارگران کارخانه با حضور در خبرگزاری دانشجويان ايران، منطقه کهگيلويه و بويراحمد، به خبرنگار

  ايسنا توضيح داد: در نامهای که در تابلوی اعلانات کارخانه نصب شده بود، اعلام شد، بر اساس قانون انحلال، از يکم مهر سال

  جاری، رابطه کاری با اين کارخانه، قطع شده و بيمه پرداخت نمیشود و کارگران برای تسويه حساب به شرکت مراجعه کنند.

  وی افزود: برخلاف قانون انحلال، عدهای از کارگران از اين قانون مستثنی شده و اخراج نشدهاند که اين کار برخلاف قانون

  انحلال است؛ اين امر به نوعی تعديل نيرو محسوب میشود.

  منطقيان با بيان اينکه انحلال اين کارخانه قانونی نيست، اظهار کرد: اين مسأله سوء استفاده از قانون است چرا که فعاليت کارخانه

  و استفاده از کارگران توجيه اقتصادی دارد.

  وی بيان کرد: چطور است که وجود يک کارخانه آرد خصوصی در ١٠٠ متری کارخانه آرد و گلوکز و نشاسته ياسوج توجيه

  اقتصادی دارد اما فعاليت اين کارخانه توجيه اقتصادی ندارد. کارخانه آرد و گلوکز در مدار توليد قرار دارد و واحد توليد دکستروز آن هنوز راهاندازی نشده است.

  نماينده کارگران کارخانه آرد، گلوکز و نشاسته ياسوج خاطرنشان کرد: در سال جهاد اقتصادی که بايد به وضعيت اشتغال بيشتر

  رسيدگی شود، چرا بايد ٨٠ کارگر رسمی و پنج کارگر قراردادی اين کارخانه که ۵٢ نفر از آنها با استفاده از مشاغل سخت و

  زيان آور در شرف بازنشستگی هستند، اخراج شوند؛ از مسوولان استانی و کشوری میخواهيم که به صورت جدی مشکل را

  بررسی و رفع کنند.

  منطقيان، گفته های سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در برخی مطبوعات مبنی بر اينکه کارگران فعلی کارخانه

  اخراج شده و کارگران جديد جايگزين میشوند را برخلاف مصوبات اشتغالزايی در کشور عنوان کرد.

  وی ادامه داد: هرکدام از اين کارگران به صورت ميانگين پنج نفر را تحت تکفل خود دارند و اخراج اين کارگران تبعات منفی در

  استان خواهد داشت؛ از مسوولان می خواهيم که در خصوص اين مشکل چاره انديشی کنند و نگذارند که ما بيکار شويم.

  امر الله عسکری، يکی ديگر از کارگران کارخانه گفت: اين کارخانه از سال ۶٩ راه اندازی شده و به عنوان صنعت مادر و

  بزرگترين کارخانه در استان شناخته میشود که به دليل ضعف مديريت هم اکنون تعطيل شده و تصميم به اخراج کارگران گرفته

  شده است.

  وی افزود: اين کارخانه در زمان فعاليت به طور ميانگين برای حدود ۴٠٠ نفر به صورت غير مستقيم اشتغالزايی داشته است.

  محمد حسين حيدر پور، سرپرست سازمان صنعت و معدن و تجارت کهگيلويه و بويراحمد با اشاره به اخراج کارگران کارخانه

  آرد ياسوج به خبرنگار ايسنا توضيح داد: با توجه به تعطيل بودن کارخانه و اين که اين کارخانه به بنياد کوثر واگذار شده، مسوولان اين بنياد تصميم گرفتند برای راه اندازی مجدد کارخانه بخشی از نيروهای مازاد را بازنشسته يا بازخريد خدمت کنند؛ اغلب اين نيروها شرايط بازنشستگی را دارند.

  وی افزود: ممکن است بنياد کوثر با توجه به توجيه اقتصادی اين کارخانه برای راه اندازی، از نيروهای فنی و متخصص فنی

  کارخانه در صورت نياز استفاده کند و تعدادی از نيروها نيز که مورد نياز کارخانه نيستند، حق و حقوقشان پرداخت خواهد شد. اين کارخانه در مجموع ٩٧ کارگر دارد.

  حيدرپور تصريح کرد: تاکنون بيش از ١٠ جلسه با حضور استاندار و نمايندگان استان در تهران در اين زمينه برگزار کرديم و

  مشکلات اين کارگران را پيگيری کرديم اما مديرعامل بنياد کوثر به دنبال راه اندازی اين کارخانه با شرايط کار مشخص شده و

  مورد نظر خود هستند.

  سرپرست سازمان صنعت و معدن و تجارت کهگيلويه و بويراحمد اضافه کرد: آنچه وظيفه ما بود برای کارگران اين کارخانه

  انجام داديم که حق و حقوق آنها محفوظ بماند.

   

  راهپيمايی و تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران مقابل فرمانداری قائم شهر

  صبح روز شنبه تعدادی از کارگران نساجی مازندران به لحاظ نگرفتن حقوق چندين ماه خود از مقابل کارخانه نساجی تلار به سمت فرمانداری قائمشهر حرکت کردند.

  به گزارش ايلنا، در اين راهپيمايی و تجمع اعتراض آميز کارگران با دادن شعارهای صنفی از مسئولين استان، خواستار توجه و

  پاسخگويی به دليل بلاتکليفی و نگرفتن حقوق چندين ماهه خود شدند.

  تعدادی از کارگران که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگو با ايلنا ابراز داشتند که به مدت ۴٨ ساعت است که به علت بدهی

  کارخانه برق نساجی شماره ٢قطع شده است وکارگاههای ما دو هفته است که فاقد مواد اوليه است.

  پيرفلک فرماندار قائمشهر و مهندس اعتماد مديرعامل نساجی مازندران با حضورخود در بين کارگران معترض قول رسيدگی به

  مشکلات آنان را طی روزهای آينده دادند.

  قابل ذکراست عمده کارگران معترض کارگران قراردادی کارخانه نساجی مازندران هستند.

   

  گزارشی از روند اقدامات اوليه برای تحقق خواستهای کارگران اعتصابی پتروشيمی بندر امام

  پانزده روز از اعتصاب شکوهمند دو هفته ای کارگران شرکتهای پيمانکاری مجتمع بندر امام گذشت. در روز آخر اين اعتصاب

  (شنبه ١۶ مهر ماه ) معاون فرماندار ماهشهر در پی حضور حدود ١۵٠ نفر از کارگران اعتصابی در جمع مسئولين ماهشهر (در

  نماز جمعه- ١۵ مهر) به ناچار در ميان کارگران حاضر شد و اعلام کرد: "خواست شما يک مسئله بسيار کلان است و نيازمند

  يک تصميم گيری در سطح کلان است، ما نميتوانيم به آن پاسخگو باشيم چرا که اين مسئله خيلی فراتر از مجتمع های پتروشيمی

  در ماهشهر است و مربوط به کل پتروشيمی ها در ايران و تمامی بخشهای وزارت نفت است" وی در ادامه از تصميم گيری در

  مورد خواستهای کارگران طی ملاقات فرماندار ماهشهر با معاون وزير نفت در حوزه پتروشيمی ها و رسيدگی به خواست

  کارگران در اين ملاقات داد و نهايتا اعلام کرد در فاصله ٢٠ تا ٣٠ مهر ماه نتيجه تصميمات اتخاذ شده در اين ملاقات اعلام

  خواهد شد.

  بنا بر اين گزارش به کارگران اعتصابی پتروشيمی بندر امام اطلاعات دقيق و کاملی از جزئيات تصميمات گرفته شده در ملاقات

  فرماندار ماهشهر با معاون وزير نفت داده نشده است اما از ٢٠ مهر ماه به اين سو اقدامات زير در راستای تحقق خواستهای

  کارگران اعتصابی شرکتهای پيمانکاری پتروشيمی بندر امام انجام گرفته است:

  ١- از سوی امور گزينش پتروشيمی بندر امام فرمهای مربوط به گزينش استخدامی در اختيار کارگران پيمانکاری با مدرک ديپلم و ديپلم به بالا جهت تکميل در اختيار آنان قرار گرفته است. اين فرمها در مهلت تعيين شده از سوی کارگران تکميل و در اختيار

  امور گزينش پتروشيمی بندر امام قرار گرفته است.

  ٢- از سوی رئيس امور کارکنان پتروشيمی بندر امام فرمهايی با موضوعيت حقوق ومزايای نيروی انسانی در شرکتهای پيمانکاری بين کارگران اين شرکتها توضيع گرديده است. اين فرمها آخرين وضعيت حقوقی کارگران شرکتهای پيمانکاری را به اموراداری نشان ميدهد.

  ٣- بخشنامه ای به دستگاههای نظارت شرکتهای پيمانکاری داده شده است که گفته ميشود بر اساس آن تا طی شدن روند استخدام

  مستقيم کارگران اين شرکتها، اضافه حقوقی معادل ٢۵ درصد به اين کارگران تعلق خواهد گرفت.عليرغم رويت اين بخشنامه از

  سوی برخی کارگران، اين بخشنامه در تابلوی اعلانات نصب نشده است.

  ملاحظاتی بر روند طی شده تاکنونی در مورد کارگران شرکتهای پيمانکاری پتروشيمی بندر امام

  ١- اينکه پروسه طی شده تاکنونی( توزيع فرمهای گزينش استخدامی در ميان کارگران شرکتهای پيمانکاری پتروشيمی بندر امام) به فرجام قطعی خود خواهد رسيد يا نه ، با گذشت زمان بيش از پيش بر کارگران اين شرکتها روشن خواهد شد اما از آنجا که اين

  پروسه در جريان استخدام مستقيم کارگران شرکتهای پيمانکاری ذوب آهن اصفهان طی شد حکايت از جدی بودن استخدام مستقيم

  کارگران شرکتهای پيمانکاری ديپلم و ديپلم به بالا در پتروشيمی بندر امام دارد.

  ٢- استخدام کارگران زير ديپلم سالهاست در شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه ممنوع می باشد. اين مسئله وضعيت کارگران زير

  ديپلم شرکتهای پيمانکاری در مجتمع پتروشيمی بندر امام را در شرايط حاضر ناروشن ميگذارد. از طرف ديگر اطلاع دقيقی نيز

  از تعداد اين کارگران در شرکتهای پيماتکاری پتروشيمی بندر امام در دست نيست.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران، شروع اقدامات اوليه برای رسيدگی به خواست کارگران اعتصابی شرکتهای پيمانکاری پتروشيمی بندر امام را يک موفقيت برای اين کارگران و آنرا حاصل آگاهی، درايت و اتحاد و همبستگی آنان ارزيابی ميکند و بر عزم و اراده يکايک اين دوستان برای رسيدن به خواستهايشان درود می فرستد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران اول آبانماه ١٣٩٠

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click