click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اعتراضی کارکنان مخابرات تهران

  به نوشته بورس ٢۴ ،کارکنان مخابرات استان تهران در اعتراض به عدم دريافت مطالبات خود در محل اداره کل مخابرات تهران تجمع کردند.

  گفته می شود، کاهش درآمدهای مخابرات از جمله دلايل کاهش حقوق و مزايا و در نهايت اعتراض کارکنان اين شرکت است.

  مخابرات يک شنبه گذشته ۵.۵ درصد از سهام همراه اول را در فرابورس ايران واگذار کرد تا به درآمدهای خود بيفزايد از طرفی ديگر مخابرات استان تهران که ۵۶ درصد از درآمد کل مخابرات ايران را تامين می کند نيز با هدف کاهش هزينه ها اخيرا ضريب ميانگين حقوق و مزايا کارکنان را از ۶٠٠ هزار تومان به ۴۵٠ هزار تومان کاهش داده است.

  اين گزارش می افزايد: مخابرات تهران سال گذشته ٧۵٠ ميليارد تومان سود داشت و در بين شرکت های زيان ده

  استانی "اخابر" شرکتی است که به دليل مشترکان بسيار زياد، سود اصلی مخابرات را پس از همراه اول تامين می کند.

  اين در حالی است که در سال گذشته همزمان با واگذاری مخابرات به توسعه اعتماد مبين به کارکنان اين شرکت وعده

  داده شده بود که حقوقشان مطابق با بخش خصوصی افزايش پيدا می کند.اما بعد از واگذاری بلوک ۵٠ درصدی

  مخابرات سهامدار جديد شرکت زير بار افزايش حقوق نمی رود.

  در اين حال گفته می شود، مديران مخابرات استان تهران به شرکت مادر يعنی مخابرات ايران قول داده اند که ١۶۵

  ريال از سود ۴٢٠ ريالی شرکت اصلی " اخابر " را تامين نمايد.

  مخابرات استان تهران همچنين برای شناسايی سود و نشان دادن تلاش خود برای تحقق درآمد " اخابر " پيشنهاد داده که

  ٣۵٠ هزار شماره تلفن رند ثابت تهران در قالب مزايده ای با قيمت های بالا فروخته شود.

  مخابرات ايران که شرکت های زيان ده استانی را در پرتفوی خود دارد، سال گذشته هم با افزايش مدت زمان ضريب

  استهلاک از ٨ سال به ٢۵ سال، سعی کرد تا درآمد خود را بالا نشان دهد.

  " اخابر " هم اکنون در قيمت ٢۶٢ تومان نوسان حدود ٣.۵ درصد منفی را تجربه می کند و در آستانه صف فروش نيز

  قرار دارد. از سويی ديگر ،سهام تازه وارد وابسته به مخابرات يعنی همراه اول هم صبح امروز پس از حضور ٧٢

  ساعته در بازار سرمايه و بازدهی ١٠ درصدی، منفی شد و در قيمت ٣٧٧٢١ ريال با عرضه حدود ۵ ميليون سهمی

  مواجه شد.

  در لحظه مخابره اين خبر، يکی از کارمندان معترض مخابرات تهران به بورس ٢۴ گفت: برای نشان دادن اعتراض

  خود به کاهش درآمد، طومار ٢۴ صفحه ای به امضای ٢ هزار از کارمند مخابرات تهران رسيده است.

  وی تلاش برای تحقق درآمدهای اعلام شده به بورس توسط شرکت مخابرات ايران و زيان ده بودن شرکت های زير

  مجموعه را دليل اصلی کاهش حقوق کارکنان مخابرات استان تهران عنوان کرد.

  اين اتفاقات در شرايطی رخ داد که اخابر " دو روز پيش سود هر سهم تلفيقی خود را ۴۵٣ ريالی و سود شرکت اصلی

  را ۴٢٠ ريال اعلام کرده بود.

  با اين حال ،نائب رئيس هيات مديره مخابرات ايران در جلسه معارفه همراه اول که اخيرا برگزار شد،اعلام کرده بود

  که با واگذاری مخابرات حقوق کارکان نه تنها کاهش نيافته، بلکه افزايش هم داشته است

  کارکنان مخابرات استان کرمانشاه در مقابل استانداری تجمع کردند

  جمعی از کارکنان مرکز اطلاعات تلفن 118 شرکت مخابرات کرمانشاه، در اعتراض به کاهش حقوق و دستمزدهای خود در مقابل استانداری کرمانشاه تجمع کردند.

  آفتاب: جمعی از کارکنان مرکز اطلاعات تلفن 118 شرکت مخابرات کرمانشاه، در اعتراض به کاهش حقوق و دستمزدهای خود در مقابل استانداری کرمانشاه تجمع کردند.

  اين عده که ابتدا در ساعات اوليه صبح در خيابان مصوری( محل اداره کل و مراکز مخابراتی) تجمع کردند، سپس با

  حضور مقابل درب ورودی استانداری خواهان رسيدگی به وضعيت نامعلوم خود شدند.

  يکی از اين افراد که از ترس اخراج شدن حاضر به افشای نامش نشد، گفت: هيچ يک از ما امنيت شغلی نداريم و هر

  روز به بهانهای اضافه کار و حقوق ما کاهش میيابد و اخيرا هم که اعلام کردهاند حقوق ما از اين ماه نصف خواهد شد

  و هرکس میخواهد بماند، هرکس نمیخواهد برود.

  نيز گفت: سال گذشته بيش از 140 نفر از کارکنان مخابرات رفتند و امسال هم به ما نمیگويند برويد اما م آقای

  فشارها آنقدر زياد است که مجبور شويم ترک کار کنيم تا حقوق و سوابقمان از بين برود.

  وی افزود: ضمنا بعد از ما نوبت به شرکتیها میرسد و همه آنان بر اساس ساعت کار، کار خواهند کرد، يعنی کسی

  که تا به حال روزانه 6 ساعت کار میکرده و مثلا 300 هزار تومان يا 350 هزار تومان حقوق میگرفته از ابتدای

  مرداد ماه بايد 100 ساعت کار کند و ساعتی هم حقوق بگيرد و اين برای کاری تخصصی مانند مخابرات و فعاليتهای

  آن غير فنی و غير معقول است.

  اين کارمند مخابرات افزود: مسئولان مخابرات هيچ توجيه مناسبی برای اين کار ندارند و افرادی داريم که بالغ بر 10

  تا 15 سال است، با همه ناملايمات و کم مهری های مخابرات و شرکتهای پيمانکار ساخته و الان صاحب زن و

  فرزند است، چگونه میتواند با ماهی 120 تا 150 هزار تومان امرار معاش کند.

  يکی ديگر از کارکنان زن مرکز 118 نيز گفت: ما قريب به 100 نفر هستيم که در 118 کار میکنيم و فشار کار،

  بار روانی، عدم دريافت اضافه کار و مسائل مختلف را تاکنون تحمل کردهايم اما انصاف نيست الان بعد از 10 سال ما

  را نصف کنند و بگويند میخواهيد بخواهيد، نمیخواهيد برويد بيرون ... اين اوج توهين به حقوق کارکنان در يک

  شرکت است.

  وی افزود: ما از ساير نقاط کشور خبر داريم به جز يک استان ديگر همه استانها منطقی عمل کردهاند اما کرمانشاه

  ديوار"، ترانه جديد داريوش و فرامرز اصلانی (ويدئو) " میخواهد ضعفهايش در بخش مخابرات، اينترنت، تلفن همراه و ثابت را با کاهش کارکنان پنهان کند و به همين دليل

  هرکاری میکند که سود به دست بياورد حالا میخواهد انسانی باشد يا غير انسانی...

  از ديگر کارکنان مخابرات که دفترچه بيمه درمانی خود را در دست دارد، میگويد: مقصران اين مسائل را به ع

  خدا واگذار میکنم و هماکنون دو ماه است که نمیتوانم برای داروی فرزندم اقدام کنم و حالا هم که منکر ما شده و ما را

  به همکاری قبول ندارند.

  وی افزود: آقای استاندار و مسئولان استان بايد پاسخگوی مسائل شرکتهای دولتی باشند و شرکت مخابرات هم که

  هنوز کاملا خصوصی نشده نمیتواند به اين بهانه همه را قلع و قمع کند.

  وی تاکيد کرد: اعتراض ما صنفی است و ما خواهان احقاق حقوق خودمان در جامعه اسلامی هستيم و حق داريم نسبت

  به تبعيضی که بين ما و کارکنان رسمی و قراردادی انجام میگيرد و اختلاف چندبرابری حقوقی که بين ما وجود دارد،

  اعتراض کنيم و مسئولان هم بايد در اين دنيا و هم در آن دنيا پاسخگوی اعمال خود باشند.

  معترضين با قول مساعد يکی از مسئولان ساعت قريب به 11 درب استانداری را ترک کردند اما پس از مراجعه به

  محل کار خود از ورود آنان به سرکار جلوگيری به عمل آمد.

  برگرفنه از گویانیوز

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click