click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  دومين مسئولی که توسط فولادگران خشمگين میبد مورد ضرب وشتم قرار گرفت

  در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه نمايندگان کارگران فولاد ميبد يزد سه روزمتوالی است دراعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه شان در مقابل فرمانداری ميبد تجمع می کنند

  به گزارش اعتدال تعدادی از کارگران فولاد ميبد به نمايندگی از طرف ۵٠٠ نفرازکارگرا ن فولاد ميبد با تجمع مقابل فرمانداری

  اين شهرستان خواهان حقوق معوقه شان شدند.کارگران اين کارخانه از حدود ١٠ ماه پيش که اين کارخانه تعطيل شده است ، هيچ

  حقوق و مزايايی نگرفته اند

  اين کارگران سه روز متوالی است که به نمايندگی از طرف ۵٠٠ نفر از کارگران کارخانه فولاد ميبد تجمع می کنند. مسئولان

  ميبد علت تعطيلی و بحران در اين کارخانه را ناتوانی بخش خصوصی که اکنون ۴۶ درصد کارخانه را دراختيار دارد، می دانند.

  پس بروز بحران درکارخانه فولاد ميبد تاکنون کارگران اين کارخانه نامه نگاری های متعددی با مسئولين استان وکشور داشته اند

  وتجمعات اعتراضی مکرری دررابطه با پرداخت حقوق معوقه شان برپا داشته اند

  درسال گذشته اين کارگران درمواردی حتی با مديران کارخانه درگير شده اند.سايت اردکان نما بتاريخ ٢٧ تير ١٣٨٩ درهمين باره

  چنين گزارش می دهد، به گزارش رسيده در حاشيه جلسه امروز مسئولين شرکت فولاد ميبد با مسئولين استان وشهرستان در منزل امام جمعه ميبد ، مديرفولاد مورد ضرب وشتم يکی از کارگران خشمگين اين شرکت قرار گرفت

  زمانی که مديرعامل در جمع معترضين در اين مکان حاضر شده بود توسط يکی از کارگران که مدعی سخت شدن زندگيش بدليل

  عدم پرداخت حقوق معوقه خود و همکارنش بود مورد ضرب وشتم قرار گرفت

  اين کارگر در ابتدا با صدای بلند گفت :بدليل تمديد نشدن دفترچه بيمه ام نتوانتسته ام همسر بيمارم را به بيمارستان ببرم و در خانه

  تحمل بيماری می کند و ديگر تحمل ندارم ، و سپس به ناگاه اين کارگر خشمگين که نتوانست خود را کنترل کند با مشت به

  مديرعامل حمله کرد

  شنيده ديگری حاکی است که ساير کارگران نيز می خواستند خسارت مالی به خودرو اين مدير فولاد آقای (ب) وارد کنند که با پا

  در ميانی حاضرين اين مسئله ختم به خير شد

  گفتنی است در دو هفته اخير اين دومين مسئول است که توسط مردم خشمگين مورد ضرب وشتم قرار گرفته اند.)

  طی اين مدت جلسات متعددی درفرمانداری ميبد و.... تشکيل شده است.اما حاصلی جزتعهدات بدون ضمانت اجرايی برای

  کارگران نداشته است و نه کارخانه راه اندازی مجدد شده ونه حقوق کارگران پرداخت شده است

  شرکت فولاد ميبد سال ٨٣ در جنوب غرب شهرستان ميبد آغاز به کار کرد . اين شرکت سالانه ٣٠٠ هزارتن چدن خاکستری

  برای بازارهای داخلی فولاد مبارکه ، ذوب آهن اصفهان و فولاد خراسان و ٧٢ هزار تن محصول به کشورهای کره جنوبی، تايلند

  و چين توليد می کرد

  ادامه اعتصاب کارگران ساسان درگير شدن کارگران با مديريت و پليس امنيت

  بنابر خبر رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، امروز چهارشنبه 19 مرداد، کارگران کارخانه ساسان به اعتصاب خود ادامه دادند. امروز کارگران پايگاه پنجم درگير شدند. کارگران ساسان با خواست تشکيل شورای کارخانه جهت پيگيری مطالبات خود از روز گذشته دست از کار کشيده بودند. مديريت کارخانه قبول کردند که بر سر کارهای خود بازگردند به شرطی تا روز شنبه هفته آينده تدارکات قانونی تشکيل شورای کارخانه فراهم شود

  حاکيست که روز جمعه گذشته کارگری بنام داوود حيدری بخاطر عدم وجود استاندارد ايمنی به قعر چاهی در داخل کارخانه ميرود که بر اثر گاز سپارد.يکی از موارد اعتراض کارگران عدم صدور برگه حادثه در صورت وقوع حادثه برای کارگران می باشد. مديريت کارخانه در قبال ايمنی مسئوليتی به عهده نميگيرد و در صورت وقوع حادثه کارگران به حال خود رها ميشوند

  تجمع کارگران قند و تصفيه شکر اهواز مقابل استانداری

  دبير اجرايی خانه کارگر استان خوزستان گفت: ديروز کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز در مقابل استانداری تجمع کردند.

  آقايار حسينی افزود: اين کارگران از آذرماه سال گذشته تاکنون حقوق، عيدی و پاداش خودرا دريافت نکرده اند.

  وی گفت: به دليل عدم پرداخت حق بيمه کارگران از سوی کارخانه، کارگران با مشکل تمديد نشدن دفترچه های بيمه خود نيز مواجه هستند

  برگرفته از اتحاد آزاد کارکران و هرانا

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click