click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

   click

  بعد ازاعتصابات کارگری در پالايشگاه وشهرداری آبادان نوبت به تهران وتبريز رسيد و نپرداختن ماهها حقوق کارگران در کيان تاير

  تهران و عدم استخدام رسمی کارگران مجتمع پتروشيمی تبريز، بهانه آغاز اعتصابها در اين دو شهر شد.

  تحليلگران اين موج را به علت فشارهای اقتصادی ناشی از هدفمند سازی يارانه ها رو به افزايش می دانند و بر اين باورند که اين

  نخستين جرقههای پيوند اعتراضات سياسی و کارگری است.

  کيان تاير در بحران

  به گزارش بی بی سی، گروهی از کارگران کارخانه کيان تاير که ماه هاست حقوق دريافت نکرده اند، چند روزی است با تجمع درون کارخانه و نصب پارچه نوشته های

  اعتراضی به نرده های بيرونی کارخانه و نيز روشن کردن آتش و سر دادن شعار، اعتراض خود را نشان می دهند.

  به گفته شاهدان محلی به بی بی سی، شعارهايی چون "مرگ بر ستمگر"، "يا حجت ابن الحسن، ريشه ظلمو بکن" و "مرگ بر دروغگو" از جمله شعارهای کارگران معترض

  بوده است.

  اين کارگران با حضور در حاشيه بزرگراه آيت الله سعيدی در منطقه چهاردانگه (جنوب غرب تهران) از رانندگان خودروهای عبوری درخواست می کردند که با به صدا در

  آوردن بوق اتومبيل های خود با آنها همراهی کنند و به گفته شاهدان، بسياری از رانندگان به اين درخواست عمل می کردند.

  منابع خبری روز دهم اسفند گزارش داده بودند که کارگران کارخانه کيان تاير، همزمان با تجمع های مخالفان دولت در اعتراض به بازداشت يا حصر ميرحسين موسوی و

  مهدی کروبی، رهبران مخالفان، به تحصن دست زده بودند.

  همچنين به گزارش سحام نيوز اين کارگران همراه خانواده هايشان مقابل کارخانه با دردست داشتن پلاکاردهايی در حاشيه آزادراه ايت الله سعيدی نشسته بودند و نيروهای يگان

  ويژه نيز در نزديکی اين تحصن حضور داشتند و تنها با محاصره کامل متحصنان از پيوستن مردم به آنها جلوگيری می کردند. اين در حالی است که بهمن سال گذشته نيز

  کارگران اين کارخانه دست به اعتصابی مشابه با همين خواسته ها زده بودند که منجر به دخالت مسئولان وزارت صنايع شد. در آن اعتصاب اگرچه حق به کارگران داده

  شد اما مسئولين کارخانه مدتی بعد، نه نفر از نمايندگان اعتصاب کنندگان را اخراج کردند.

  در سال 1387 مديريت اين کارخانه به ستاد حمايت از صنايع واگذاری شد و سيد محسن هاشمی از سپاه به عنوان مدير عامل اين شرکت منصوب گرديد. بنا بر گفته

  کارگران اين کارخانه سيد محسن هاشمی در دوران انتخابات دوره دهم رياست جمهوری، کارخانه کيان تاير را به ستاد تبليغات احمدی نژاد تبديل کرد و در همين زمان بود که

  7 ميليارد تومان از شرکت های سايپا و ايران خودرو به عنوان پيش فروش لاستيک و در واقع جهت اداره کيان تاير دريافت کرد اما مديريت وی در اين کارخانه دوام

  نياورد وپس از آن کامران، فاطمی سرشت و ابراهيمی مديران اين کارخانه شدند اما آنها نيز نتوانستند سامانی به اين کارخانه بزرگ توليد لاستيک در ايران بدهند.

  بنا بر گزارش تابناک يكي از كارگران اين كارخانه گفته است: "حدودا از يك سال پيش، اين شركت با بحران مالي روبهرو شد كه پس از مراجعه كارگران به وزارتخانه های

  صنايع و كار، قرار شد که اين كارخانه به هيأت حمايت از صنايع واگذار شود تا به اين وسيله، كارگران اين كارخانه به پرداخت حقوق معوقه خود اميدوار شوند."

  وي افزوده: "ولی متأسفانه اين هيأت هم نتوانست از عهده مشكلات اين كارخانه برآيد و حدود يك ماه و نيم است كه حقوق كارگران به اضافه معوقات چهار ماهه آنها پرداخت

  نشده و ضمنا مدتي است كه مزاياي اين كارگران نيز قطع شده است، ولی در اين وضعيت، مديريت کارخانه تصميم به استخدام بيست تا سی نيروی جديد انتظامات گرفته که با

  اوضاع اقتصادی اين کارخانه سازگار نيست، برای همين، تعدادی از كارگران به وزارت صنايع مراجعه كردند و با يكي از معاونان اين وزارتخانه ديداری داشتند که متأسفانه،

  نتوانستند نتيجه دلخواه را بگيرند."

  اعتراض در شرکت برتر شمال غرب ايران

  در تحولی ديگر خبرگزاری ايلنا گزارش داده است که حدود ١٨٠٠ کارگر پيمانکار مجتمع پتروشيمی تبريز به قراردادی نشدن خود از سوی مديران اين مجتمع دست به

  اعتراض زده اند.

  به نوشته ايلنا، اين اقدام مديريت مجتمع پتروشيمی تبريز، برخلاف مصوبه هيات دولت در زمينه تبديل وضعيت استخدام کارگران متخصص و فنی پيمانی به وضعيت قراردادی

  بوده است.

  بر اساس برخی گزارش های غير رسمی، کارگران مجتمع پتروشيمی تبريز همچنين خواستار افزايش دستمزد متناسب با رشد تورم و افزايش قيمت کالاها و خدمات و

  برخورداری از امکانات رفاهی و بيمه شده اند.

  تاکنون خبری در مورد واکنش مقام های دولتی و نيز مديريت مجتمع پتروشيمی تبريز در قبال اين اعتراض کارگران منتشر نشده است.

  مجتمع پتروشيمی تبريز که جزو يکصد شرکت برتر ايران در سال مالی ١٣٨٨ قرار دارد، بر اساس شاخص های مالی همان سال، از سوی سازمان مديريت صنعتی ايران به

  عنوان سومين شرکت بزرگ و برتر اقتصادی منطقه شمال غرب ايران شناخته شد.

  اين مجتمع در سال گذشته، علاوه بر ارائه ٢۶۵ هزار تن انواع محصولات پتروشيمی به صنايع پايين دست داخلی، محصولاتی به ارزش ۶۴ ميليون دلار نيز به ٢٣ کشور

  جهان صادر کرده است.

  ٢٣ ميليون شهرنشين، زير خط فقر

  اعتراضها و اعتصابهای رو به رشد در حالی است که بنا بر گزارش راديو فردا، نتايج يک بررسی تحقيقاتی زير عنوان "اندازهگيری و تحليل اقتصادی فقر شهر"، که

  چهارشنبه ١١ اسفند انتشار يافت، حاکی است که ۴۵ تا ۵۵ درصد جمعيت شهری کشور زير خط فقر زندگی میکنند.

  ٧ نفر) . بنا بر اين گزارش دو سناريو برای تعيين خط فقر در ايران متصور است که در يک سناريو خط فقر برای يک خانوار ايرانی در مناطق شهری (هر خانوار مرکب از ٣

  حدود ۶۵٠ هزار تومان در ماه است و در اين صورت ۵۵ درصد جمعيت شهری ايران زير خط فقر زندگی میکند. البته ۶۵٠ هزار تومان ميانگينی برای سراسر کشور است،

  زيرا بر پايه همان تحقيق در تهران يک خانوار برای تأمين حداقل هزينههای خود به ٨١٣ هزار تومان در ماه نياز دارد.

  ۵ درصد جمعيت . در سناريوی دوم، که در آن کالاهای ارزان جای کالاهای گرانتر را میگيرند، خط فقر ۵۴٧ هزار تومان در ماه تعيين شده است. در اين صورت ۴۴

  شهری ايران زير خط فقر زندگی میکنند، يعنی بيش از ٢٣ ميليون نفر از شهرنشينان کشور.

  در اين ميان، حداقل دستمزد کارگران ايران که زير 300 هزار تومان است آنها را درمقابل فشارهای اقتصادی ناشی از وضع موجود آسيب پذيرتر می سازد. دولت نيز هم

  اکنون از هرگونه افزايش دستمزد کارگران در سال 90 امتناع می کند و معتقد است که افزايش دستمزد کارگران تورمزاست.

   

  تاسيس اتحاديه مستقل کارگری دزفول

  ٧ مارس ٢٠١١ - دوشنبه ١۶ اسفند ١٣٨٩

  به اين وسيله اعلام ميداريم که اتحاديه مستقل کارگری شهرستان دزفول با هدف پيگيری مطالبات بر حق و قانونی کارگران تاسيس

  شد .

  ما خواهان اجرای کامل قوانين داخلی و بين المللی کارگری در مورد همه ی نيروهای کارگری هستيم. خط ما خط اتحاديه ای

  است و مسائل و مشکلات کارگری را جدا از مسائل ايدئولوژيک دنبال می کنيم . ما از ايجاد تشکلها و اتحاديه های مستقل

  کارگری حمايت نموده و آنرا حق خود ميدانيم .ما خواسته های خود را مطابق با قوانين بين المللی کارگری و مقاوله نامه های ٨٧

  و ٩٨ سازمان های جهانی کارگری پيگيری می نماييم و اعلام ميداريم که به هيچ گروه و حزب و يا سازمانی در داخل و يا خارج

  از کشور وابسته نيستيم و در عين حال خواستار حمايت همه ی نهادها و ارگان های مستقل کارگری داخلی و سازمانهای بين المللی

  کارگری هستيم.

  به اميد رسيدن به يک همبستگی کامل کارگری برای تحقق مطالبات بر حق کارگران .

  اتحاديه مستقل کارگری شهرستان دزفول

   

  تجمع اعتراضی کارگران در شيراز، همزمان با سفر احمدینژاد

  ٧ مارس ٢٠١١ - دوشنبه ١۶ اسفند ١٣٨٩

   همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به شيراز، کارگران مجتمع صنعتی گوشت صبح امروز مقابل استانداری فارس تجمع

  کردند.

  سايت صبح اميد، نزديک به اصلاح طلبان شيراز، گزارش داده که کارگران مجتمع صنعتی گوشت در نزديکی تالار سخنرانی

  احمدی نژاد با در دست داشتن پلاکاردها تجمع کرده بودند که نيروهای امنيتی آنها را مجبور به ترک محل کردند.

  بر اساس اين گزارش، ١٠٧ نفر از کارگران مجتمع صنعتی گوشت فارس در حالی از اسفند ١٣٨٨ از کار اخراج شدهاند که

  تاکنون حق سنوات آنها پرداخت نشده و بازنشستگیشان نيز برقرار نشده است. مطالبات فعلی اين کارگران بيش از ٢٧ ميليارد

  ريال است.

  پس از آغاز به کار دولت احمدی نژاد از سال ١٣٨۴ صنايع متعددی در استان فارس دچار مشکل شدهاند و امنيت شغلی تعداد

  زيادی از کارگران در معرض خطر قرار گرفته، به گونهای که در سومين سفر استانی احمدی نژاد به شيراز، کارگران صنايع

  بحرانی فارس تنها ميزبانان او در ورزشگاه حافظيه بودند که با در دست داشتن پلاکاردهايی همچون ما همچنان گرسنهايم و ما

  کارگران را به سرمايه داران خون آشام فروختهاند به استقبال او رفته بودند.

  وزرای صنايع و ارتباطات بايد مشکلات شما را حل و به اين مشکلات : احمدی نژاد هم در پاسخ به فريادهای کارگران گفت

  ! رسيدگی کنند، در صورتی که اين اتفاق نيفتد آن دو را تحويل شما میدهم که هر کاری که خواستيد با آنها بکنيد

  احمدی نژاد امروز برای افتتاح چند طرح صنعتی و شرکت در همايش صنعت و معدن به شيراز سفر کرده است.

   

  ١٠٠ خودرو کمتر - مبارزه ی کارگران ايران خودرو ادامه دارد

  ۵ مارس ٢٠١١ - شنبه ١۴ اسفند ١٣٨٩

  مبارزه ادامه دارد اما با شکل ديگر

  خودرو کار: با گذشت بيش از يک ماه از حادثه خونين کشته شدن بيش از چند کارگر در ايران خودرو با وجود سرکوب شديد

  کارگران توسط نيروهای سرکوبگر و با وجود تهديد و دستگيری دهها کارگر، اما کارگران ايران خودرو نه از تهديدات نيروهای

  امنيتی هراسيده اند و نه از دستگيری و زندانی شدن و نه مرعوب حرفهای مديريت ايران خودرو شده اند.

  کارگران ايران خودرو با اتخاذ يک تصميم هوشيارانه توانسته اند تا اين لحظه به اعتصاب خود ادامه بدهند.

  کارگران ايران خودرو تصميم گرفته اند با کم کردن توليد روزانه در مقابل خواست مديريت بايستند.

  کارگران ايران خودرو هر روز ١٠٠ خودرو نسبت به هر برنامه توليدی که مديريت اعلام می کند کمتر توليد می کنند. اين

  مبارزه با استقبال همه قسمتها پشتبيبانی و اجرا می شود. کارگران از زدن توليد بيشتر خوداری می کنند و حتی حاضر نشدند

  رکورد توليد را بشکنند.

  کارگران ايران خودرو خواستار محاکمه عاملان حادثه کشتار کارگران هستند نه برکناری آنها

  کارگران خواهان اجرای برگزاری تشکل کارگری هستند نه وعده ۶ ماه بعد

  کارگران خواهان دستگيری عاملان کشتار کارگران هستند نه دستگيری کارگران

  کارگران خواهان خروج نيروهای سرکوبگر از شرکت هستند نه زدن پايگاه مقداد در شرکت

  کارگران خواهان انحلال شرکتهای پيمانکاری هستند نه تعويض پيمانکار

  کارگران خوهان افزايش دستمزدها هستند نه اضافه کاری اجباری

  کارگران خواهان دريافت مزد در مقابل کار شان هستند نه صدقه مديريت

  کارکران برای يک دنيای بهتر تلاش می کنند و برای رسيدن به آن می خواهند در کنار هم وبا اتحاد هم مبارزه کنند

  کارگران خواهان رسيدن به خواستهای اعلام شده به مديريت ايران خودرو هستند وبرای رسيدن به خواسته هايشان به مبارزه ادامه

  می دهند.

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click