click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  جنبش کارگری را سر ایستادن نیست

  ادامه اعتصاب کارگران کوره پزخانه های منطقه ساروقاميش بوکان

  خبر رسيده از منطقه ساروقاميش بوکان حاکی از آن است که اعتصاب کارگران تعدادی از کوره پزخانه های اين منطقه که از

  روز شنبه ٣١ ارديبهشت آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. به گزارش ۶خرداد آژانس خبری موکريان، خواسته کارگران کوره

  پزخانه های ساروقاميش بوکان افزايش دستمزد ها به ازای ساخت هر يکهزار قالب آجر به ميزان ٣۵٠٠ تومان برای چرخ کش

  و ١٠٠٠ تومان برای کوره چين می باشد. تا لحظه تنظيم اين خبر، کارفرمايان کوره پزخانه های ياد شده حاضر به قبول

  درخواست کارگران نشده اند و کارگران نيز اعلام نموده اند که تا دستيابی به خواست و مطالبات خود به اعتصابشان ادامه خواهند

  داد.

  نماينده کارگران اخراجی معدن طلای تکاب: ما ضد انقلاب نيستيم

  آينانيوز - سيدهادی حسينی*: پس از چند هفته اعتراض به اخراج کارگران کارخانه طلای آقدره تکاب بالاخره جلسه ای با حضور

  فرماندار تکاب وکارگران برگزار گرديدو با عنايت به اينکه جناب آقای فرماندار طراح و ميزبان اين جلسه مبنی بر اطلاع رسانی

  و شفاف سازی در مورد رسيدگی به مشکلات کارگران اخراجی شرکت فرآوری طلای پويازرکان بودند با گذشت ٣٣ روز از

  بلاتکليفی و سرگردانی کارگران که خواهان گفتگو و ملاقات با فرماندار، در مورد مشکلات بوجود آمده اعم از اخراج و آلوده

  شدن به سموم شيميايی و فلزات سنگين و اقدامات انجام شده مطالبی در اين جلسه مطرخ گرديد.

  ٢/٣/ طی دو مرحله جلسه در محل فرمانداری و ارائه گزارش کار و پيگيری های ساير ادارات جلسه در روز دوشنبه مورخ ٩٠

  با حضور تعدای از کارگران و نماينده آنها در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار و کارگران به مدت ۴٠ دقيقه در انتظار

  جهت تشريف فرمايی آقای فرمانداربودند و جلسه پس از قرائت قرآن کريم با ايراد گزارش از طرف نماينده کارگران آقای حسن

  قربانی شروع شد و خواسته های اصلی کارگران که همان توقف کامل کارخانه تا روشن شدن تکليف اخراج و وضعيت آزمايشات

  ترک کار آنها توسط اينجانب مطرح گرديد و متأسفانه در حالی که نيمی از خواسته ها ايراد نشده بودآقای فرماندار سخنرانی

  اينجانب را قطع و خود شروع به سخنرانی کردند با اينکه وقت در اختيار اينجانب بوده مجال صحبت کردن را از ما سلب و

  حرفهای خود را به کرسی می نشاند که اينجانب و آقای حسن شعبانی يکی ديگر از کارگران در پاسخ به فرماندار که فرمودند

  کارگران از اغتشاش وتجمع خودداری کنند اعلام کرديم تجمع های ما برای رساندن صدای مظلوميت کارگران اخراجی در جلوی

  فرمانداری بوده است وقصد اغتشاش نداشنه ايم . چون ما همگی فرزندان اين انقلاب و اين مرزو بوم هستيم و به نظام مقدس

  جمهوری اسلامی پايبند و مقيد هستيم . نه ضد انقلاب هستيم ونه اغتشاشگر. فقط به وضعيتی که کارخانه طلا برايمان بوجود

  آورده از طريق تجمع اعتراض می کنيم تا مسوولان صدای ما را بشنوند.

  اما اين امر با واکنش دور از ذهن فرماندار و اقدام به ترک جلسه توسط ايشان مواجه شدو ايشان در حضور اعضای کميته

  کارگری چنين اظهار نمودند که در صورت ادامه تجمع ها و رسانه ای شدن مشکلات کارگران از حمايت های خود از کارگران

  صرف نظرکرده وکارگران خودشان هر کاری که می خواهند بکنند . حال اينکه ميزبان خود فرمانداری بوده و از اينجانبان دعوت

  بعمل آمده تا جهت حل مشکل بوجود آمده چاره اساسی بينديشند اما فرماندار حق قانونی کارگران مبنی برمشکلات صنفی

  وکارگری ومسايل بهداشتی را سياسی کردن خواسته ها دانسته غافل از اينکه خواسته کارگران مشخص کننده وضعيت شغلی آنها

  می باشد وقت کشی و تهديد به برخورد با کارگران که توسط فرماندار در همين جلسه مطرح و قطع همکاری با آنان اعلام

  گرديد. در عين حال وظيفه شرعی و انسانی و مسئوليتی هر مسئول علی الخصوص فرماندار تکاب حل مشکل قشر زحمت کش

  کارگری بوده و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران خدمت بی منت به مردم برای همه مشخص و عيان است و هر مسئولی

  در مقابل انجام کار خود که يک وظيفه است هيچگونه منتی به مردم نبايد بکند و وظيفه شان جهت رفع مشکل مردم باشد .

  *از کارگران باسابقه کارخانه طلای آقدره تکاب

  فعال کارگری و عضو کميته هماهنگی از زندان آزاد شد

  بر اساس گزارش رسيده، روز چهارشنبه ۴ خراد ماه ٩٠ ، افشين نديمی از فعالين کارگری و عضو کميته هماهنگی برای کمک

  به ايجاد تشکلهای کارگری، از زندان آزاد شد.

  لازم به ذکر است که روز دوشنبه ٩ اسفند ١٣٨٠ ، افشين نديمی جهت گذراندن ۴ ماه حبس، خود را به دادگاه شهرستان کامياران

  معرفی کرد و سپس ماموران امنيتی او را به زندان مرکزی شهر سنندج انتقال دادند.

  افشين نديمی تابستان سال ١٣٨٨ نيز دستگير شد و به مدت ٢٨ روز در بازداشت به سر برد. در دورانی که وی در بازداشتگاه به

  سر میبرد، ٣ بار دادگاهی شد و آخرين بار توسط شعبه يک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی از طريق نوشتن

  مقاله"، به ۴ ماه حبس تعزيری محکوم گرديد.

  قابل ذکر است که روز شنبه ٧ خرداد ماه، افشين نديمی بايد مجددا جهت تسويه حساب به زندان برگردد.

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری ضمن تبريک آزادی افشين نديمی، خواستار آزادی بدون قيد و شرط کليه

  فعالين کارگری دربند است.

  برگرفته از اخبار روز

  ٢٨ می ٢٠١١ - شنبه ٧ خرداد ١٣٩٠

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click