click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

   

  غوغای بیکاری در بخش صنعت و تولید – ترفند سرمایه اندوزان برای به انفعال کشاندن جنبش کارگری

  دلیل تعطیلی کارخانهها و اخراج کارگران چیست

   

  شصت درصد واحد های تولید تعطیل یا نیمه تعطیل شدهاند/ افتخار مهار تورم باعث فاجعه تشدید رکود شد!/ دبیر اتحادیه تولید پوشاک: آنچه از دولت دیدیم صرفا حرف و شعار بوده است

   

  روز کارگر نزدیک است اما چرخ زندگی کارگران با تعطیلی و نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی و تولید نمی چرخد یا ناسور می چرخد. بیکاری و حقوق های پایین باعث شده که دخل و خرج خانوارهای کارگری با هم نخواند و آنها زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کنند.

   

  سرویس اقتصادی فردا:روز کارگر نزدیک است اما چرخ زندگی کارگران با تعطیلی و نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی و تولید نمیچرخد یا ناسور می چرخد. بیکاری و حقوق های پایین باعث شده که دخل و خرج خانوارهای کارگری با هم نخواند و آنها زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کنند. در این میان با اینکه نرخ تورم پایین آمده و وضعیت ثبات قیمت ها بیشتر شده اما افزایش حقوق ها آنچنان نبوده که چرخ زندگی کارگران را بچرخاند.

   

  کار به جایی رسیده که خود وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به این پدیده اعتراف کرده و گفته: در مجموع 7 هزار واحد متوقف در شهرکهای صنعتی کشور وجود دارد که میتوان با 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تسهیلات آنها را فعال کرد. و همین اظهارات در خصوص تخصیص یارانه به واحدهای صنعتی و فعال کردن آنها نشان از خوابیدن چرخهای تولید دارد.

   

  از سوی دیگر؛ علاوه بر اعتراف صریح نعمت زاده، هر روز اخباری از تعطیلی کارخانه های تولیدی و صنعتی کشور روی خط رسانه ها می رود. در واقع می توان گفت، هر چند سیاست های کاهش نرخ تورم که از سوی دولت اجرا شده باعث شده است که تورم در کشور از حدود 45 درصد به کمتر از 20 درصد برسد، اما این سیاست باعث بروز رکود در اقتصاد کشور شده و حتی اجرام برجام نیز باعث نشده است که این وضعیت رکودی بهبود یابد. در این میان، وضعیت برای واحد های تولیدی و به خصوص واحد هایی که در شهرک های صنعتی مشغول به کارند هر روز بد و بدتر می شود. بر اساس اخبار رسیده، برخی از واحد های تولیدی با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار هستند و بسیاری از آنها هم به صورت تعطیل کامل یا نیمه تعطیل درآمده اند و در این میان زندگی کارگران بیکار شده و حقوق نگرفته روز به روز بیشتر تحت فشارهای مالی قرار می گیرد.

   

  معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در این خصوص گفته: وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی به هیچ وجه مساعد نیست و آمارهای سال 94،سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید است چرا که بر اساس آمار در سالی که گذشت، 10 هزار و 183 واحد معادل 29.5 درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار کرده اند و 9هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می دهند و با50 تا 70 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به نظر می رسد در سال 95 هم با ادامه همین وضعیت رکود، و عدم تزریق کمک های دولتی به این واحدها، وضعیت بدتر هم بشود.

   

  فرشاد مقیمی معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک در گفت و گوی کوتاه با فردا با اشاره به وضعیت بد شهرک های صنعتی اعلام کرد: «وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک های صنعتی نیز بسیار وخیم است تا جایی که در شهرکها و نواحی صنعتی کل کشور ۳۴ هزار و ۵۳۰ واحد در سال گذشته به بهره برداری رسیده است که از این تعداد ۶ هزار و ۲۳۹ واحد متوقف هستند و اخبار حکایت از نیمه تعطیل بودن بسیاری از واحدهای به اصطلاح فعال دارد و باید هر چه سریع تر برای این وضعیت چارهای اندیشید.»

   

  در این میان به تازگی نیز، عباس پاپیزاده نماینده مردم دزفول در مجلس اظهارات قابل توجهی در این خصوص داشته است. او به تسنیم گفته:طبق آمار موجود 60 درصد از واحدهای تولیدی کشور به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمدهاند و همین مقوله حمایت از تولید و صنعت را به عنوان اصل مشترک همکاری دولت و مجلس دهم را در سال جاری مطرح کرده است.

   

  این نماینده مجلس تاکید کرده: مردم از نمایندگان مجلس دهم خواستار توجه ویژه به حوزه اقتصاد هستند چرا که روند ایجاد اشتغال و تولید در کشور متناسب با نیاز جامعه نیست و سبب ایجاد نارضایتی شهروندان شده است.

   

  او همچنین گفته:حمایت از تولید علاوه بر ایجاد بستر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی سبب ایجاد اشتغال و ثروت برای جامعه میشود و زمینه استقلال و توسعه کشور را در حوزه داخلی و برون مرزی فراهم میکند.

   

  پاپیزاده درپایان اظهار کرده: مجلس دهم و دولت با رفع موانع تولید و تسهیل شرایط جذب سرمایه گذاری در کشور و تدوین قوانین مناسب میتوانند بستر و شرایط رونق اقتصادی را در جامعه فراهم کنند که این محور یک نیاز و اولویت مهم در مسیر توسعه کشور بوده و نیازمند توجه و برنامه ریزی گسترده در مسیر تحقق اهداف خود است.

   

  این اظهارات در حالی است که آخرین گزارش مرکز آمار هم حکایت از این دارد که طی سالهای ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعتکار بیکار شدند. به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از نرخ بیکاری در سال 94 شمار شاغلان در بخش صنعت را 7 میلیون و 147 هزار نفر اعلام کرده است که 5/32 درصد کل شاغلان کشور را شامل میشود. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال 92 بیش از 7 میلیون و 313 هزار نفر بوده که از کاهش 166 هزار نفری خبر میدهد، بهعبارتی خالص اشتغالزایی در بخش صنعت در دولت روحانی منفی 166 هزار نفر بوده است.

   

  به این ترتیب، با فرض اینکه طی 2 سال گذشته بخش صنعت کشور اشتغال به کار جدیدی نداشته و افراد جدیدی در حوزه صنعت مشغول به کار نشده باشند، حداقل 166 هزار نفر در حوزه صنعت طی 2 سال گذشته بیکار شدهاند. البته به نظر میرسد، فرض عدم ورود شاغلان جدید به بخش صنعت در 2 سال گذشته چندان صحیح نباشد که در این صورت آمار افراد بیکار شده در بخش صنعت بهمراتب بیش از 166 هزار نفر خواهد بود.

   

   دلیل تعطیلی کارخانهها و اخراج کارگران چیست

   

  از سوی دیگر، مهدی یکتا دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز وضعیت بد تولید و واحدهای صنعتی در کشور را تایید کرده درباره وضعیت رکود برای سال 95 گفته: چیزی که مشخص است این است که واردات و قاچاق بسیار زیاد بوده و هر روز هم بیشتر میشود. واردات ضمن اینکه برای تولید داخلی به عنوان یک رقیب است انگیزه تولیدکننده داخلی را هم از بین برده و او نیز واردات را بر تولید ترجیح میدهد.

   

  مهدی یکتا درباره بیکاری کارگران ادامه داده: به هرحال در شرایط موجود، وضعیت اقتصادی کشور نامناسب بوده و با توجه به رکود، واردات کالاهای خارجی نیز مزید بر علت شده است.

   

  او همچنین به فارس تاکیده کرده:الان حدود ۷ سال است که در بخش پوشاک واردات قانونی نداشته و تقریبا تمام پوشاک خارجی از طریق قاچاق وارد کشور میشود

   

   یکتا درباره اقدامات دولت در جهت حمایت از صنعت نساجی در سال گذشته خاطرنشان کرده: دولت تا به حال درباره خروج اقتصاد از رکود هیچ اقدامی انجام نداده است و من امید چندانی نیز به اقدامات دولت در سال جاری ندارم. وی در خاتمه گفت: آنچه در ۲.۵ سال گذشته از دولت دیدهایم صرفا شعار و حرف بوده است.

   

  به این ترتیب است که وضعیت تولید روز به روز بدتر می شود و دولتیها هم با وجود همه شعارها و با وجود اینکه فعالیت دولت به ۱۰۰۰ روزه شدن نزدیک می شود، اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده اند و هنوز هم هم واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط بسیار نامطلوب به سر می برند و کارگران هم در بیکاری و بی حقوقی غوطه ورند و از تدبیر صنعتی دولت خبری نیست که نیست.

   

  اعتصاب کارگران شهرداری نالوس

   

   امروز6اردیبهشت ماه،کارگران و کارمندان شهرداری نالوس دراعتراض به عدم پرداخت7ماه حقوق ، با دست کشیدن از کار مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

   

   به گزارش شنوباس،امروز دوشنبه 6 اردیبهشت ماه، کارگران و کارمندان شهرداری نالوس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 7 ماهه دست از کار کشیده و مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.

   

  یکی از کارمندان تجمع کننده گفت: 7 ماه است شهرداری نالوس به دلیل مشکلات مالی از پرداخت حقوق کارگران و کارمندان خود ناتوان است.

   

  وی افزود: عدم پرداخت حقوق به مدت 7 ماه باعث شده اغلب کارمندان و تمام کارگران شهرداری با مشکلات گسترده ای در جهت تامین معیشت خود و خانواده شان روبرو شوند.

   

  این کارمند شهرداری نالوس اظهار کرد: متاسفانه مدیریت نادرست و نداشتن منبع درآمدی برای شهرداری نالوس منجر به ایجاد مشکلات زیادی مانند ناتوانی در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری شده است

   

  تجمع شبانه روزی دستفروشان اهوازی

   

  در دو شب گذشته (از شنبه چهارم ارديبهشت)، تعدادي از دستفروشان خيابان سلمان فارسي (نادري) در اعتراض به مصوبه شوراي اسلامي اين شهر مبني بر برچيدن دستفروشان و انتقال آنها به پارك ربيع ، در اين خيابان تجمع کرده اند.

   

  به گزارش6اردیبهشت ايرنا،در پي مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز مبني بر جابجايي دستفروشان هسته مركزي از شنبه چهارم ارديبهشت، تعدادي از دستفروشان خيابان سلمان فارسي (نادري) در دو شب گذشته با تجمع در اين خيابان نسبت به اين مصوبه اعتراض كردند. به اعتقاد اين دستفروشان محلي كه براي استقرار آنها در پارك ربيع در نظر گرفته شده، بسيار دورافتاده است و محل مناسبي براي كسب نيست.

   

  سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز در اين باره گفت: طرح ساماندهي دستفروشان از شنبه آغاز شده و پارك ربيع (آخر آسفالت) براي انتقال دستفروشان آماده سازي شده است.

   

  عليرضا حلاج با اشاره به اينكه طرح ساماندهي دستفروشان چند ماه پيش مصوب شده، افزود: در مذاكره با دستفروشان مقرر شد مهلتي به آنها داده شود و پس از عيد نوروز طرح اجرا شود كه در هفته گذشته نيز اطلاع رساني به دستفروشان از طريق نصب پلاكارد و ابلاغيه انجام شده است.

   

  وي دليل مخالفت دستفروشان را با انتقال به محل جديد، رونق كسب و كار در هسته مركزي شهر اهواز به ويژه خيابان سلمان فارسي عنوان كرد و گفت: پارك ربيع آماده سازي شده كه امكانات مناسبي داشته و براي حدود يك هزار نفر گنجايش دارد.

   

  به گفته وي، بر اساس آمارگيري كه انجام شده حدود يك هزار نفر دستفروش در مركز شهر اهواز مشغول فعاليت هستند.

   

  طرح ساماندهي دستفروشان هسته مركزي اهواز با اعتراض كسبه خيابان سلمان فارسي در آبان امسال مصوب شد. با وجودي كه رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز چندي پيش اعلام كرده بود كه جابجايي دستفروشان پس از انتخابات انجام مي شود اما كميسيون خدمات شهري شوراي شهر مصوب كرده كه اين جابجايي از شنبه چهارم ارديبهشت عملياتي شود.

   

  پديده دستفروشي در اهواز چندين سال است كه به معضلي در اين شهر تبديل شده و مسئولان هنوز نتوانسته اند راه حل اساسي براي آن پيدا كنند

   

  اعتراض کارگر شهرداری دهدشت

   

  آقای شهردار می دانید که ما تمام خرج زندگیمان حقوقمان هست. تاخیر در پرداخت حقوق باعث شده تا اقساط واممان معوق شود.بدهکار در بازار شویم.حتی هیچ بانک و موسسه ای حاضر به پرداخت وام به من نمیباشد.

   

  متن نامه کارگرشهرداری دهدشت به شهردار:

   

  آقای شهردار سلام من یکی از پرسنل شهرداری دهدشت میخوام کمی با شما درد و دل کنم. آقای شهردار می دانید که ما تمام خرج زندگیمان حقوقمان هست. تاخیر در پرداخت حقوق باعث شده تا اقساط واممان معوق شود.بدهکار در بازار شویم.حتی هیچ بانک و موسسه ای حاضر به پرداخت وام به من نمیباشد.

   

  جناب شهردار مگر گناه ما چیست که باید تاوان این بی مدیریتی را بدهیم.شما هم خودت و هم همسرت شاغل هستید و نیازی به حقوق شهرداری ندارید و هیچوقت زن و بچه ات با شکم گرسنه نخوابیده اند. کرایه خانه نمیدهی،کرایه تاکسی نمیدهی و در خانه ی خودت کنار زن و فرزندت راحت میخوابی. اما آقای شهردار من کارگرم و محتاج نان شب. نمیتوانم شکم گرسنه ی زن و فرزندم را ببینم.

   

  میدانی چند وقت است رنگ گوشت را ندیده ام. غذای ما شده گوجه های خراب مغازه ها که میخواهند به حیوانات بدهند با التماس از آنها میگیرمشان برای شام و نهار خانواده ام. جناب شهردار نه حقوق میدهی و نه اضافه کار و نه عیدی سال ۹۴ را. نامه ی بانک برایم آمده که ضامنهایم را به دادگاه احضار کنند آنهم به دلیل عدم پرداخت حقوق.

   

  جناب شهردار مگر میشود منه پدر خانواده بیخیال باشم و ببینم فرزندانم حسرت به دل باشند. میدانی آخرین باری که برای فرزندم لباس خریدم کی بود؟ جهیزیه دخترم را نتوانستم مهیا کنم و بخاطر فقر و نداری لگد به بخت دخترم زده شد. شش ماه هست که خانواده ام آرزوی دیدن تلویزیون را دارند و نمیتوانم حتی تلویزیونم را تعمیر کنم. یخچالم یک فیبر است که با یخهای همسایه پرش کرده ام. نان بچه هایم مانده ی نان همسایه ها است و لباسشان دیوار مهربانی.

   

  جناب شهردار درد بدیست که یک پدر شرمنده ی فرزندانش باشد تجربه نکردی که بتوانی دردم را درک کنی. اما شما حواست به ما نیست.تمام دغدغه ات تثبیت خود در پستت میباشد و شب و رزوت شده رایزنی برای ماندن. بجای این همه رایزنی به فکر زن و بچه های ما باش. خداوند ناظر است و منی که شرمنده ی زن و فرزندم هستم را میبیند و شما باید جوابگو باشی. جناب شهردار مگر کار شهردار چیست یعنی نمیتواند یک حقوق را پرداخت کند؟ نمیتواند لااقل مبلغی به عنوان مساعده به ما بدهد که حداقل اینگونه شرمنده ی خانواده نباشیم.

   

  جناب شهردار اشکهای شبانه ی من را فقط خدا میبیند چون اگر خانواده ام ببینند کمرشان میشکند.وقتی ستون خانواده بشکند خانواده از هم میپاشد. جناب شهردار تحمل اینهمه فشار و درد و شرمندگی را نداریم.کوه هم باشیم کمر خم میکنیم. جناب شهردار وقتی از دری فقر وارد شد از در دیگر ایمان خارج میشود و یادت باشد فقر باعث همه ی بدبختی های یک خانواده است. اگر مانده ی غذاهای همسایه های من نبود و اگر دیوار مهربانی این مردم مهربان نبود چه بلایی بر سر خانواده ام می امد.

   

  آیا باید گدایی کنم یا دزدی؟ یا به سمت پول نزول روی بیاورم؟ چرا باید ایمانم را بدهم آنهم بخاطر عدم مدیریت شما؟ جناب شهردار حداقل کار یک شهردار پرداخت حقوق و مطالبات پرسنل است که شما در پرداخت همین حداقل هم ناتوان هستید.

   

  پس بخاطر دل خانواده ای گرسنه ی ما یا حداقل وظیفه ی خود را انجام بده یا بگذار دیگری بیاید و بیشتر از این ما شرمنده ی خانواده نشویم که هم خدا راضیست و هم بنده ی خدا. در پایان جناب شهردار من شرمنده ی خانواده ام بشوم شما شرمنده ی خداوند میشوی که یک خانواده را به سمت نابودی سوق میدهی.پس حواست باشد که گونه ای قدم برندار که بدهکار شکم گرسنه ی پای برهنه ی ماها باشی.

   

  پنج هزار شکایت از کارفرمایان: چرا قراردادهای سفید تاریخ، سفید مبلغ و سفید امضا

   

  به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سال گذشته پنج هزار فقره شکایت از کارفرمایان موردبررسی قرار گرفته است که بیشترین میزان آن به اتمام مدت قرارداد و عدم تمدید قرارداد کار و در عین حال پرداخت نشدن مطالبات برمیگردد.

   

  وی در عین حال از دیگر مصادیق عدم رعایت قوانین و مقررات کار در استان را قراردادهای سفید تاریخ، سفید مبلغ و سفید امضا عنوان کرد و متذکر شد: این شکل از قراردادها که برای کوتاهمدت تنظیم میشود آفت و معضل اصلی در رابطه با کارگر و کارفرما است.

   

  به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اخذ رسید بدون دریافت وجه به کارگر نیز دیگر تخلفی است که گاها مشاهده میشود.

   

  به گزارش6اردیبهشت خبرآنلاین،حسین منوری با تأکید به اینکه سال گذشته به منظور رصد این مهم شش هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی انجام شده است، اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد شکایت کارفرما از کارگر به ندرت گزارش میشود اما در مقابل شکایت کارگران از کارفرماها رقم قابلتوجهی دارد.

   

  به گفته منوری سال گذشته پنج هزار فقره شکایت از کارفرمایان موردبررسی قرار گرفته است که بیشترین میزان آن به اتمام مدت قرارداد و عدم تمدید قرارداد کار و در عین حال پرداخت نشدن مطالبات برمیگردد.

   

  وی با تأکید به اینکه قراردادهای مدت معین کارفرما بر اساس قانون در مدت مقرر میتواند فسخ شود، اضافه کرد: بااینوجود به دلیل اینکه برخی فسخها مزایایی برای کارگران دارد و این مزایا رعایت نمیشود در این خصوص شکایتهایی به دست ما میرسد.

   

  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از جمله ضرورت پرداخت مقرری بیمه بیکاری را عنوان کرد و گفت: اگر قرارداد بدون میل کارگر فسخ شود این بیمه باید پرداخت شود که اغلب مورد بیتوجهی است.

   

  منوری با بیان اینکه سال گذشته برای هزار و ۵۰۰ نفر مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است، اضافه کرد: بر اساس قانون کار این مقرری شامل هشت میلیون و ۱۲۰ هزار ریال برای هر ماه است.

   

  وی در عین حال از دیگر مصادیق عدم رعایت قوانین و مقررات کار در استان را قراردادهای سفید تاریخ، سفید مبلغ و سفید امضا عنوان کرد و متذکر شد: این شکل از قراردادها که برای کوتاهمدت تنظیم میشود آفت و معضل اصلی در رابطه با کارگر و کارفرما است.

   

  به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اخذ رسید بدون دریافت وجه به کارگر نیز دیگر تخلفی است که گاها مشاهده میشود.

   

  منوری یکی از مهمترین مصادیق عدم رعایت قوانین را تأخیر در پرداختها برشمرد و متذکر شد: این موضوع تأثیر منفی بر روی معیشت کارگر داشته و حتی اعصاب و روان و روند عادی زندگی وی را مختل میکند.

   

  وی افزود: به دلیل تأثیرات گسترده منفی پرداخت نشدن مطالبات درخواست ما از کارفرمایان توجه بهحق و حقوق کارگران است

   

  تجمع اعتراضی مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد

   

  صبح امروز6اردیبهشت، اهالی روستای پیزرد بهرام بیگی با حضور در محل استانداری کهگیلویه و بویراحمد به دلیل احتمالی رانش زمین و ریزش کوه تجمع کردند.

   

  به گزارش6اردیبهشت کبنانیوز،شکرالله محمودیفر رئیس شورای اسلامی روستای پیزرد بهرام بیگی در این باره گفت: ۲۳ سال پیش روستای پیزرد بهرام بیگی دچار رانش زمین و ریزش کوه شد که در همین راستا قطعه زمینی به مساحت ۱۰ هکتار جهت اسکان اهالی این روستا توسط مسئولان کهگیلویه و بویراحمد در نظر گرفته شد و بنیاد مسکن اقدام به قطعهبندی آن کرد و تحویل مردم روستا داد.

   

  وی در ادامه افزود: بعد از این اقدام بنیاد مسکن و صدور پروانه ساخت مردم روستا شروع به ساخت و ساز خانههای خود کردند و بعد از مدتی که مردم را به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم کردند از آنها خواستند که بابت زمین تحویل داده شد، هر خانوار باید ۳۰ میلیون ریال پرداخت نماید.

   

  محمودیفر با بیان اینکه مردم روستا از نظر مالی بضاعت کافی ندارند، اضافه کرد: این روستا فاقد آب و برق و سایر خدمات رفاهی هستند و از طرفی مسئولان وعده دادن تسهیلات مسکن را به مردم روستای پیزرد داده بودند که تاکنون در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.

   

  رمضان ایماننژاد دهیار روستای پیزرد بهرام بیگی همچنین با بیان اینکه مردم توان مالی و از طرفی آب و برق برای ساخت خانههای روستایی وجود ندارند، از مسئولان درخواست کرد تا به کمک به مردم این روستا بیایند.

   

  ایماننژاد تصریح کرد: هر لحظه ممکن است بر اثر رانش زمین و ریزش کوه مردم این روستا به زیر آوار بروند. لذا از مسئولان تقاضا داریم که به دلیل ضعف توان مالی مردم و نبود هیچ گونه امکانات به داد اهالی روستا پی زرد بهرام بیگی برسند

   

  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده تجسمی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

   

  روز5اردیبهشت ماه،دانشجویان دانشکده تجسمی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند.

   

  به گزارش 6اردیبهشت خبرنامه دانشجویان ایران،این تجمع روز یکشنبه 5 اردیبهشت ساعت 12 مقابل ساختمان دانشکده تجسمی آغاز شد و سپس با اضافه شدن دانشجویان باقی رشتهها به سمت حیاط مرکزی و مقابل دفتر ریاست پردیس ادامه یافت.

   

  سپس بیانیهای قرائت شد و به امضای جمع کثیری از حاضران رسید. از این بیانیه سه نسخه تهیه و به دفتر ریاست پردیس، معاونت دانشجویی و ریاست دانشکدهتجسمی ارسال شد.

   

  در ادامه پس از موافقت جمع، 8 نفر از حاضرین از رشتههای نقاشی، عکاسی و مجسمهسازی و یکی از اعضای شورای صنفی، برای طرح اعتراض و خواستههایشان به دفتر عزیزی، ریاست پردیس رفتند.

   

  بحثها با ریاست پردیس حول سه محور ذیل انجام شد:

   

  -تأمین امکانات و جلوگیری از تخریب و تقسیم فضاهای آموزشی رشتهی نقاشی و رشتههای دیگر.

   

  -درخواست جلسات حضوری ادواری برای دخیل کردن دانشجویان در تصمیمگیریها و اعلام تصمیمات ریاست دانشکده تجسمی.

   

  -رسیدگی به مشکلات بین دانشجویان و اساتید بدون واهمه از عواقب آن برای دانشجویان.

   

  عزیزی نیز وعدهی جلوگیری از تخریب و تقسیم کارگاهها، باقی ماندن اتاق بوم در اختیار رشتهی نقاشی، اختصاص فضای کافی موردنیاز رشتههای جدید و در صورت تأمین نشدن، جلوگیری از پذیرش رشتههای جدید را دادند.

   

  با توجه به اینکه وعدهها بهصورت شفاهی بوده است، دانشجویان پردیس هنرهای زیبا اعلام کردند با آگاهی از وضع موجود، برای تحقق این وعدهها و برداشتن گامهای بعدی همچنان پیگیر این موارد خواهند بود

   

  تجمع کارگران معدن چشمه پودنه درجاده ترانزیتی زرند – راور

   

  کارگران بیکارشده معدن زغال سنگ چشمه پودنه برای بازگشت بکار واعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع در جاده ترانزیتی زرند - راور زدند.

   

  کارگران معترض معدن زغال سنگ چشمه پودنه،مسیر زرند به راور در دو راهی دشتخاک و مسیر زرند به کوهبنان را مسدود کردند و از تردد خودروها و کامیون های ترانزیتی جلوگیری کردند.

   

  به گزارش امروزفارس درهمین رابطه،فرماندار کوهبنان در این زمینه گفت: علاوه بر عدم پرداخت حقوق کارگران، مسئولان شرکت خصوصی تکافر بهرهبردار معدن چشمه پودنه قول راهاندازی این معدن را طی صورتجلسهای در اول اردیبهشت ماه جاری داده بودند که به وعده خود عمل نکردند.

   

  محمدرضا مهدلو تصریح کرد: این معدن از دیماه سال گذشته به دلیل بحران مالی تعطیل شده است.

   

  وی افزود: این معدن یکی از بهترین معادن زغالسنگ کوهبنان است که در پی تعطیلی آن حدود 250 کارگر بیکار شدهاند.

   

   تجمعات اعتراضی کارگران پارس سرام شهرستان قرچک مقابل کارخانه

   

  کارخانه پارس سرام شهرستان قرچک با وجود تولید و فروش خوب ۳۸۷ نفر از کارگران خود را به دلایل نامعلوم اخراج کرد.

   

  این کارگران اخراجی با تجمعات خود در مقابل کارخانه خواستار حقوق به حق خود هستند.

   

  یکی از کارگران این کارخانه بیان کرد: من دارای ۱۷ سال سابقه در این کارخانه هستم و به خاطر کار در اینجا ریه ام دچار آسیب شده است و هر کجا برای کار مراجعه می کنم به نیروی جوان احتیاج دارند و من با این اوضاع به همسر و فرزندان خود چه جواب باید بدهم.

   

  به گزارش4اردیبهشت قرچک آنلاین،کارخانه تولیدی چینی بهداشتی پارس سرام حدود ۳۸۷ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است.

   

  این کارخانه که تولید خوب و دارای سابقه فروش در داخل و خارج از کشور را دارد چرا باید به دلایل نامعلومی صاحب کارخانه قصد تعطیلی این مکان را داشته باشد؟

   

  این کارخانه که از سال ۸۹ شروع اخراج سریالی کارگران را شروع کرده است، برای کارگران خود هیچ حقی قایل نیست و حتی با داشتن سابقه طولانی در کارخانه برای آنان سختی کار، اضافه کاری، حق مسکن، حق اولاد و غیره پرداخت نمی کند و اگر کارگران این مورد ها را قبول کنند می توانند برای مدت نامشخص به کار خود ادامه دهند.

   

  یکی از کارگران این کارخانه بیان کرد: من دارای ۱۷ سال سابقه در این کارخانه هستم و به خاطر کار در اینجا ریه ام دچار آسیب شده است و هر کجا برای کار مراجعه می کنم به نیروی جوان احتیاج دارند و من با این اوضاع به همسر و فرزندان خود چه جواب باید بدهم.

   

  یک کارگر دیگر گفت: ما هر کجا مراجعه می کنیم مسئولان پاسخ گو نیستند، جلو وزارت کار تجمع کردیم فایده ای نداشت و حتی فرماندار شهرستان با صاحب کارخانه صحبت کردند که هیچ کدام اثربخش نبود.

   

  در جلسه ای که درتاریخ ۳۱ فروردین جهت بررسی و رفع مشکلات کارخانه پارس سرام قرچک که با حضور مسعود مرسلپور فرماندار، علیرضا جعفری معاون سیاسی – انتظامی فرمانداری، حمیدرضا قشقایی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پاپی نژاد مدیر عامل کارخانه پارس سرام در محل فرمانداری برگزار شد، هیچ تاثیری در رفع مشکلات به وجود آمده صورت نگرفت و همچنان کارگران با تجمع در قابل کارخانه خواستار حقوق به حق خود هستند.

   

  گفتنی استٰ تلاش گسترده ای از سوی خبرنگار ان برای مصاحبه با مدیر عامل و مسئولان کارخانه پارس سرام صورت گرفت تا صحت و سقم اتفاقات اخیر در کارخانه مورد بررسی قرار گیرد اما متأسفانه مدیران کارخانه حاضر به مصاحبه با خبرنگار ان نشدند.

   

  اعتصاب کارکنان دانشگاه آزاد جیرفت

   

  کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت در پی عدم پرداخت حقوق و پاداششان دست به اعتصاب زدند.

   

  به گزارش 4اردیبهشت آرمان کرمان، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت در پی عدم پرداخت حقوق و پاداششان دست به اعتصاب زدند.

   

  گفتنی است این مشکل ناشی از بی انظباطی مالی دانشگاه است و به نظر میرسد این موضوع باعث زیاندهی دانشگاه گردیده است.

   

  قطعا با حل مشکلات مدیریتی، حذف پاداشهای غیر واقعی و کاهش حق ماموریتهای غیرضروری دانشگاهها از زیاندهی خارج شده و این قبیل مشکلات برای کارکنان رخ ندهد؛ البته دانشگاههای زیانده اگر زیر نظر واحد منطقه قرار بگیرند مشکلشان حل می شود

   

  اعتراضات لکوموتیوران

   

  چند سال است لکوموتیورانان کشور درگیر مبلغ اندک فوق العاده نوبت کاری خود هستند و هر جا میروند به مقام جدیدی ارجاع میشوند.

   

  طوماری را نشانم میدهند که لوکوموتیورانان استانهای آذربایجان شرقی، لرستان، خراسان شمالی، کرمان ، تهران، یزد، هرمزگان، خوزستان، قم، قزوین و زنجان نیز آن را امضا کرده و خواستار رسیدگی مسؤولان و افزایش در رقم نوبت کاری خودشان هستند.

   

  یدالله ایمانی لکوموتیوران و شماری از همکارانش می خواهند تا از پرونده ای که سالهاست در پیچ و خم اداری مانده غبار بتکانند. او و همراهانش با پوشه ای از نامهها و مکاتبات اداری روبهرویم مینشینند و من به حرف هایشان گوش میدهم. آن گونه که میگویند، این قشر که از پرتلاشترین نیروهای کار جامعه هستند، در طول سال کار سخت و شبانه روزی و رساندن مسافران به مقصد را انجام میدهند، بابت این کار در فیش حقوقی آنها نیز ردیفی ثبت شده، اما مبلغ این ردیف سالیان درازی است که دست نخورده باقی مانده است.

   

  گویا در این قصه، لکوموتیورانان همواره در سفر، بابت بیدار خوابیهایشان کمتر از هشت هزار تومان یعنی دقیقاً 79 هزار و 380 ریال دریافت میکنند و دیگر ردیفهای فیش مانند فوق العاده محل خدمت، فوق العاده استفاده از تسهیلات زندگی هم که میتواند زندگی آنها را دگرگون کند، خالی است.

   

  آنها میپرسند که واقعا چرا مطالبات این افراد که همه زحمتکشان این حرفه را در برمی گیرد و شاید در مشاغل دیگر هم وجود داشته باشد، سالهاست در کمیسیونهای اداری خاک میخورد و چرا برای مجموعه ای که با سلامت روان میلیونها مسافر سرو کار دارند، اقدام نمی شود تا آنها با اعصاب آرام تر، شرایط سفر را رقم بزنند.

   

  ایمانی میگوید: شرکت راه آهن در جایگاه یک بنگاه بزرگ اقتصادی و مجموعهای که شاکله کارگری دارد، به طور طبیعی بهتر میداند همیشه تأخیر در تأمین نیاز نیروی انسانی پیامدهای زیادی در بر دارد، بویژه که این حق در دستمزد نیرو تعریف شده باشد، اما تلاش برای ترمیم آن صورت نگیرد.

   

  ایمانی ادامه میدهد: چندین سال است پیگیر حق قانونی همکاران خود در زمینه پرداخت نوبت کاری بر اساس بند 7 ماده 68 و مواد 80 و 119 قانون خدمات کشوری هستیم که متأسفانه تلاشهای ما تاکنون بینتیجه مانده است.

   

  حسین شعاعی، دیگر لکوموتیوران این جمع نامه ای به دستم میدهد و من نگاهی به آخرین ثمره پیگیری این گروه میاندازم که در آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به مکاتبات این گروه تصریح کرده است؛ «به استناد بند (6) فصل یکم دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 21/02/1388 معاونت، تا تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پرداخت فوق العاده یاد شده، بر اساس مبالغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 87 کارمندان دولت قابل پرداخت است».

   

  وقتی مطلب مذکور را میخوانم، شعاعی توضیح میدهد: در بند 6 بخشنامه مورد استناد معاونت این طور آمده است:

   

  «تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار در محیطهای غیرمتعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، فوق العاده محل خدمت صرفا مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کار گزینی سال 1378 کارمندان، به علاوه هزینه سفر در این سال مبنای پرداخت در سال 1388 است.» و اگر توجه کنید میبینید این بند از بخشنامه فقط برای سال 1388 بوده و استناد معاونت به بخشنامه مزبور برای سالهای بعد غیرمنطقی و خلاف قانون است.

   

  رحمان عبدالکریم زاده نیز میگوید: پرداخت مبالغی تحت عنوان نوبت کاری، حق شیفت، سختی کار و هر عنوان دیگر در واقع همراهی و مساعدت با انبوه کسانی است که به عنوان نیروی کار مؤثر، چرخهای حمل و نقل و تولید و گردشگری در کشور را به حرکت در میآورند.

   

  وی میگوید: در این مسیر تنها نیستند و طوماری را نشانم میدهند که لکوموتیورانان استانهای آذربایجان شرقی، لرستان، خراسان شمالی، کرمان ، تهران، یزد، هرمزگان، خوزستان، قم، قزوین و زنجان نیز آن را امضا کرده و خواستار رسیدگی مسؤولان و افزایش در رقم نوبت کاری خودشان هستند.

   

  تجمع اعتراضی اهالی روستای سفیدان عتیق در آذربایجانشرقی

   

  ظهر امروز4اردیبهشت، جمعی از اهالی روستای سفیدان عتیق در اعتراض به واگذاری غیر قانونی اراضی روستانشینان توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی به بخش معدن در مقابل این اداره تجمع کردند.

   

  به گزارش4اردیبهشت آناج، تجمع کنندگان خواستار بازگرداندن زمینهای تصرف شده بوده و ادعا داشتند که این اراضی طبق سند به نام خودشان است و به صورت غیر قانونی و بدون پرداخت مبلغی به بخش معدن واگذار شده است.

   

   یکی از تجمع کنندگان با بیان اینکه طبق قانون ما برای هر متر مکعب این زمین به اداره اصلاحات اراضی پول پرداخت کردهایم، اظهار داشت: این اداره کل بخشی از زمینهای ما را به بخش معدن اختصاص داده است که 186 سند را شامل میشود و این درحالیست که ما به صورت اقساطی برای خریدن این زمینها هزینه صرف کردهایم.

   

  وی در همین راستا ادامه داد: این مقدار زمین هزینه معیشتی 5 هزار نفر را تامین کرده و برای 12 هزار رأس گوسفند علوفه تهیه میشود و این کار آنان باعث اختلاف در منطقه شده است.

   

  این روستا نشین معترض، به رشد محصولات در آن منطقه اشاره کرد افزود: با توجه به اینکه رشد محصولات شروع شده است خواستار حمایت دولت برای بازپس گیری زمینهای خود هستیم؛ با توجه به اختلافات موجود در منطقه اگر نیروی انتظامی نبود زد و خورد و حتی قتل هم در آن منطقه اتفاق می افتاد.

   

  وی با انتقاد از عدم وجود نهاد مسئول برای پاسخگویی به اعتراضات، ابراز کرد: مجوز فعالیت معدنی در منطقه 21 فروردین ماه به اتمام رسیده ولی این افراد همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و علی رغم اینکه چندین بار برای پیگیری به بخش های مختلف مراجعه کرده ایم ولی هیچ کس پاسخگوی نیست.

   

   یکی دیگر از اهالی منطقه با بیان اینکه طبق قانون باید رضایت صاحبان اراضی جلب شود، گفت: هنگام واگذاری زمین ها به معدن نه تنها از ما رضایت نگرفته اند بلکه ما را تهدید نیز کرده اند.

   

  وی ادامه داد: کارکنان معدن از هر جا دلشان خواسته راه ایجاد کرده و زمین ها را از بین برده اند و این مشکل بزرگی را برای ما به وجود آورده است.

   

   نا گفته نماند هنگام تهیه گزارش،نگهبانان این اداره کل سعی داشتند با بردن خبرنگار و عکاس این پایگاه خبری به داخل اداره اقدام به پاکسازی گفتهها و عکسهای این تجمع کنندگان کنند.

   

   تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در استان کهگیلویه

   

  در این تجمع تعدادی از این متقاضیان که سال ها پیش ثبت نام نموده اند نسبت به آنچه سهل انگاری سازمان همیاری ها و ناهماهنگی ادارات استان می نامیدند اعتراض داشتند.

   

  معترضین اخر هفته گذشته ابتدا در مقابل این سازمان و سپس در دفتر رئیس سازمان تجمع نموده و تعدادی از این متقاضیان که سال ها پیش ثبت نام نموده اند نسبت به آنچه سهل انگاری سازمان همیاری ها و ناهماهنگی ادارات استان می نامیدند اعتراض داشتند.

   

  به گزارش4اردیبهشت کبنانیوز،مهندس قائم مقامی مدیر سازمان همیاری شهرداری های استان از تحویل چند مرحله ای منازل مورد نظر در تاریخ های ۲۵ اردیبهشت، اول تیرماه و آبان ۹۵ وعده داد.

   

  اینها در حالی است که بسیاری از متقاضیان بیش از ۱۵ ماه است که اقساط وام منازلی که وجود ندارد را پرداخت می کنند و بانک نیز نسبت به پرداخت به موقع به انهاد تذکر می دهد.

   

  متقاضیان همچنین نسبت به دریافت ۳ میلیون تومان به عنوانی نامعلوم اعتراض داشتند.(قائم مقامی که برخوردش با خبرنگاران و متقاضیان احترام آمیز گزارش شده، صحبت در این مورد و موارد بیشتر را به وقتی مناسب موکول کرد.)

   

  تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان

   

  کارگران اخراجی کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان دراعتراض به اخراج ازکاروبیکارشدن دست به تجمع زدند.

   

  به گزارش 1اردیبهشت جوان ، مدیر عامل دفتر تهران کارخانه روغن نباتی گلناز درباره مشکل پیش آمده گفت : با کاهش شدیدتولید از 800تن به 100تن در روز این شرکت به صورت موقت ناچار به کاهش شیفت ها از سه شیفت کاری به یک شیفت در روز و تمدید نکردن قراردادتعدادی از پرسنل شده است.

   

  وی افزود، کارخانجات روغن نباتی گلناز در سالهای 1392تا 1394اقدام به اجرای طرح های توسعه و افزایش تولید از روزانه 300تن به هزار تن روغن نباتی اقدام کرده است .

   

  محمد عبدلی آشتیانی افزود:در این راستا با بهره برداری تدریجی از ظرفیت های جدید نسبت به جذب تعداد 500نفر نیروی جدید اقدام کرده و تعداد پرسنل از 750نفربه هزارو 250نفر افزایش یافت که در صورت تکمیل طرح های نیمه تمام تعداد پرسنل تا 2هزار نفر قابل افزایش است.

   

  وی خاطر نشان کرد : از سال 1394مسئولیت انجام امورمربوط به ثبت سفارش و واردات روغن خام از وزارت صنعت ،معدن و تجارت تحت نظارت سازمان غذا و دارو به جهادکشاورزی منتقل شد و به دلیل تغییر شیوه در صدور مجوز خرید خارجی روغن خام طی 4ماهه گذشته این شرکت در نوبت اخذ مجوز از وزرات جهاد سازندگی جهت واردات روغن خام می باشد.

   

  و ی تصریح کرد : این امر باعث شده موجودی روغن خام این شرکت در ابتدای سال جاری به اتمام برسد و تلاش های مستمر برای گرفتن مجوز واردات و ثبت سفارش تا به امروز به نتیجه ای نرسیده است.

   

  مدیر عامل کارخانه روغن نباتی گلناز گفت : این شرکت برای تأمین بخشی از روغن خام مورد نیاز تولید خود اقدام به خرید این ماده از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران کرده و طی 5ماه گذشته از 20هزار تن روغن خام در خواستی فقط مقدار 5هزار تن روغن خام توسط شرکت بازرگانی دولتی به این شرکت واگذار شده است .

   

  آشتیانی افزود: در حال حاضر در خواست خرید 10هزار تن روغن از شرکت ذکر شده در دست بررسی و نوبت صدور مجوز فروش می باشد.

   

  وی خاطر نشان کرد : با کاهش شدیدتولید از 800تن به 100تن در روز این شرکت به صورت موقت ناچار به کاهش شیفت ها از سه شیفت کاری به یک شیفت در روز و تمدید نکردن قراردادتعدادی از پرسنل شده است.

   

  وی ابراز امیدواری کرد : در صورت تأمین روغن خام مجددأ از تمام پرسنل برای شروع مجدد همکاری دعوت می شود.

   

  کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان در کیلومتر 18جاده جوپار واقع شده است.

   

  تجمع اعتراضی مردم مرزن آباد

   

  اهالی شهرمرزن آباد از توابع شهرستان چالوس در غرب استان مازندران در اعتراض به خاطر پرداخت عوارض براي استفاده از آزاد راه چالوس - كرج در برابر عوارضي اين مسير تجمع كردند.

   

  به گزارش1اردیبهشت ایرنا،تجمع كنندگان خواستار كاهش عوارض پرداختي مردم شهرستان براي تردد در اين آزاد راه شدند.

   

  معترضان اعلام كردند كه اگر قرار باشد هر فرد در طول يك روز چند مرتبه براي تردد از اين مسير استفاده كند با پرداخت عوارض در هر نوبت دچار مشكل مي شود.

   

  آنان همچنين خواستار بازنگري پرداخت عوارضي براي افراد بومي اين منطقه از سوي مسئولان ذيربط شدند.

   

  از ابتداي سال جاري عوارض پرداختي براي خودروهاي شخصي در آزادراه چالوس - كرج 50 هزار ريال تعين شده است.

   

  قطعه چهارم آزاد راه تهران ـ شمال حدفاصل سهراهي دشت نظير مرزنآباد ـ چالوس بهطول حدود 20 كيلومتر است.

   

  فرماندار شهرستان چالوس نيز در خصوص تجمع اعتراضي مردم مرزن آباد گفت : براي كاهش عوارض جلسات و پيگيري هاي مختلفي در سال گذشته انجام شد و بالاخره قرار شد از كساني كه تردد آنان در اين آزادراه زياد است عوارض به نصف قيمت كاهش يابد.

   

  محمد ناصر زندي افزود : با اين حال به اعتقاد مردم اين منطقه پرداخت نصف عوارض از سوي افرادي كه تردد آنان در چند نوبت در روز انجام مي شود زياد است و نسبت به اين امر نيز اعتراض داشتند.

   

   داده هایی از بندرماهشهر: پایتخت پتروشیمی ایران

   

  فرماندار ماهشهر گفت: بیش از ١۶ هزار نفر در شهرستان ماهشهر جویای شغل هستند که این آمار شایسته قطب پتروشیمی کشور نیست.

   

  منصور قمر صبح سه شنبه در اولین نشست تخصصی توسعه و اشتغال در سال ٩۵ در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر اظهار کرد: جمعیت فعلی شهرستان ماهشهر ٢٨٧ هزار نفر است که در این زمان بیش از ١۶ هزار نفر در این شهرستان جویای شغل هستند که این آمار شایسته قطب پتروشیمی کشور نیست و با استفاده از  ظرفیت های موجود در شهرستان می توان همه این جمعیت جویای کار را شاغل کرد.

   

  وی افزود: کل گردش مالی استان ١٢ هزار میلیارد تومان است که حدود هفت میلیارد این میزان مربوط به صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر است.

   

  فرماندار ماهشهر عنوان کرد: یک کمیته توسعه و سرمایه گذاری در شهرستان فعال شده و ما به دنبال این هستیم تا بخش خصوصی را وارد استان کنیم.

   

  قمر بیان کرد: خوشبختانه پس از برجام فضای التهاب و نگرانی برای سرمایه گذاری در استان کاهش یافته است. ظرفیت های موجود در زمینه اشتغال باید به بالفعل تبدیل شود. در همین راستا بروکراسی اداری باید کاهش یابد. قوانین دست و پاگیر سرمایه گذار را نا امید می کند.

   

  وی گفت: سپرده های سرمایه گذاری خوزستان که اعتبار فراوانی است به حساب بانک های کشوری ارسال می شود در صورتی که اگر تنها یک سوم این میزان به بانک های استانی واگذار شود تسهیلات ارزان و مناسب به منظور افزایش فرصت های سرمایه گذاری فراهم می شود.

   

  بندر ماهشهر ۴۴ درصد ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی کشور را داراست

   

  همچنین در این مراسم عبدالرضا زرگر مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از سال ٧۶ شروع به فعالیت کرده و مساحت فعلی این منطقه پس از الحاق مناطق جدید بیش از دو هزار هکتار افزایش یافته است.

   

  وی افزود: در این زمان ۵٧ مجتمع پتروشیمی در کل کشور در حال فعالیت هستند که مجتمع های بندر ماهشهر ۴۴ درصد ظرفیت اسمی کل این میزان را تشکیل می دهند.

   

  مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر عنوان کرد: ١٨ واحد عمده پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در حال فعالیت هستند و از بدو فعالیت تاکنون نیز ١٢۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این منطقه صورت گرفته و ٢۴ هزار میلیارد ریال نیز در زمینه طرح در دست اجرا، هزینه شده است.

   

  زرگر گفت: از مجموع ١۵٠ شرکت مستقر در منطقه ١٢ مورد در زمینه صنایع بالادستی، ١۵ مورد میان دستی و ١٢٩ مورد در قالب شرکت های صنایع پایین دستی در حال فعالیت بوده و در این زمان ٢٧ هزار و ٣٠٠ نفر در منطقه شاغل هستند.

   

  از اخبار کارگری اردیبهشت 95

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click