click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کارگران کنتورسازی در مقابل استانداری قزوین

   

  جمعی از کارگران شرکت کنتورسازی استان قزوین در مقابل استانداری قزوین تجمع کرده و به رسمی اعتصاب خود را اعلام کردند.

   

  به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، جمعی از کارگران شرکت کنتورسازی استان قزوین در مقابل استانداری قزوین تجمع کرده و به طور رسمی اعتصاب خود را اعلام کردند.

   

  رئیس و اعضای شورای کارگری شرکت کنتورسازی قزوین و معاون اداری این شرکت نیز در این اعتصاب در کنار سایر کارگران حضور داشتند.

   

  بیش از 150 کارگر شرکت کنتورسازی استان قزوین به نمایندگی از تمام کارکنان و کارگران این شرکت در حالی در مقابل استانداری قزوین اعتصاب کردند که حدود پنج ماه است حقوق و مزایای آنها به تعویق افتاده و مزایای بیمه آنها نیز در سال 94 تنها سه ماه پرداخت شده است.

   

  یکی از کارگران شرکت کنتورسازی قزوین در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: کارگران شرکت کنتورسازی استان قزوین حدود 4 سالی است که با مشکلاتی همچون عدم پرداخت حقوق و مزایا به صورت مرتب روبهرو هستند ولی در سال 94 تنها سه ماه نخست سال بیمه کارگران پرداخت شده است.

   

  وی افزود: بسیاری از کارگران با مشکلات درمانی مواجه شدهاند چرا که دفترچههای بیمه کارگران این شرکت به دلیل عدم پرداخت بیمه باطل شده است، در حال حاضر فرزند من در بیمارستان بستری است ولی به دلیل مشکلات بیمه نمیتوانیم از خدمات بیمهاستفاده کنیم و مشکلات بسیاری برای ما به وجود آمده است، هیچکس نیست تا پاسخگوی کارگران این مجموعه باشد بنابراین تصمیم به اعتصاب در مقابل استانداری قزوین گرفته شد.

   

  اعتصاب کارگران شرکت کنتورسازی قزوین در حالی رخ داده که استان قزوین به عنوان استان صنعتی در کشور مطرح است که تعداد بالای شهرکهای صنعتی در استان قزوین گویای این مطلب است در حالی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی استان قزوین در چند سال اخیر با مشکلات بسیار زیادی روبهرو شده تا جایی که در چند سال اخیر بسیاری از کارگران استان قزوین خانهنشین شدهاند.

   

  یکی از کارگران شرکت کنتورسازی قزوین درباره علت اعتصاب کارگران این شرکت گفت: کارگران شرکت کنتورسازی حدود پنج ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند و در مقابل تنها با وعدههای مدیران این مجموع مواجه شدهایم این در حالی است که در آخرین مصوبه که به تایید دادستان، مدیرعامل و اعضای شورای نیز رسیده است قرار بود تا مطالبات معوقه کارگران این شرکت در سه قسط تا بهمن ماه پرداخت شود که این مهم محقق نشد.

   

  وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر علت اصلی پرداخت نشدن معوقات کارگران کنتورسازی قزوین از سوی مدیران این شرکت عدم پرداخت مطالبات کنتورسازی از سوی وزارت نیرو عنوان میشود.

   

  وی گفت: از دیگر عوامل اعتصاب کارگران شرکت کنتورسازی قزوین میتوان به عدم پرداخت معوقات بازنشستگان این مجموعه اشاره کرد، به گفته کارگران شرکت کنتورسازی بسیاری از بازنشستگان این مجموعه حدود یک سال است که حق سنوات خود را دریافت نکردهاند.

   

  یکی از اعضای شورای کارگری شرکت کنتورسازی بیان کرد: در نتیجه اعتصاب کارگران شرکت کنتورسازی در مقابل استانداری قزوین نشستی میان استاندار قزوین و رئیس شورای کارگری و معاون اداری این شرکت صورت گرفت که فریدون همتی استاندار قزوین وعده پرداخت مطالبات تا روز شنبه را به کارگران این مجموعه داد.

   

  به گزارش تسنیم، شرکت کنتورسازی قزوین در حالی مطالبات کارگران خود را پرداخت نمیکند که سهام شرکت کنتورسازی قزوین در چندماه گذشته از 800 تومان به 2 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

   

  شرکت کنتورسازی قزوین در حال حاضر بیش از 400 کارگر دارد.

   

  کارگران کاسه ی صبرشان لبریز شده

   

  به گزارش خبرگزاری تسنیم ازدهدشت، تعویق 4 ماهه پرداخت حقوق پرسنل شهرداری دهدشت موجب شده تا در این چند ماه گذشته چند بار کارگران فضای سبز در جلوی شهرداری و فرمانداری تجمع کرده و خواستار حقوق عقب افتاده خود شوند که هر مرتبه با وساطت بزرگان شهر و دادن قول پرداخت مطالبات دوباره بر سر کار خود باز میگشتند اما این بار اکثر پرسنل اعم از کارگران خدمات شهری، فضای سبز، کارگران قراردادی و حتی برخی از بازنشتگان که طلبهای گذشته خود را دریافت نکرده و کاسه صبرشان لبریز شده بود خواستار مطالبات به حق و قانونی خود هستند.

   

  صیف الله نوروزی از کارگران خدمات شهری با بیان اینکه نزدیک به 25 سال در شهرداری دهدشت مشغول به کار است، اظهار داشت: تا الان 4 ماه حقوق ما را نداده و 7 ماه بیمه ما پرداخت نشده است، دادمان را کجا فریاد بزنیم.

   

  وی با بیان اینکه 6 فرزند دارم دو نفر از آنها امسال بخاطر مشکل مالی از ادامه تحصیل محروم شدند، افزود: بخاطر بدهکاری زیاد مغازهداران حاضر به نسیه دادن به ما نیستند و نمیدانیم نان زن و فرزندمان را از کجا تامین کنیم، چهکسی به فریاد ما میرسد.

   

  نوروزی با بیان اینکه همسرش بیماری روماتیسم دارد، افزود: سه بار به شهردار برای دریافت مساعده مراجعه کردم، چیزی نداد؛ شما را بهخدا به فریاد ما برسید.

   

  محمد جعفر خدامی نگهبان نقلیه شهرداری با بیان اینکه برای تامین مخارج زندگی خانواده خود مشکل دارد، گفت: متاسفانه کاری کردند که تمام پرسنل شهرداری در مقابل خانوادههایشان شرمنده شوند.

   

  امرالله معززی از کارکنان خدمات شهری با نشان دادن کتف خود به خبرنگاران گفت: چند ماه است که به خاطر نداشتن پول نمیتوانم به دکتر مراجعه و باید با درد زیادی شب را تا صبح سر کنم.

   

  وی با بیان اینکه 7 ماه است که بیمه ما به تامین اجتماعی پرداخت نشده، عنوان کرد: به خاطر پرداخت نشدن حق بیمه ما، تامین اجتماعی از تایید دفترچههای درمان ما خودداری میکند و اگر ما و یا خانوادههایمان مریض شویم نمیتوانیم به پزشک مراجعه کنیم.

   

  یکی دیگر از کارکنان شهرداری با بیان اینکه هفته پیش یکی از همکاران بر اثر سرطان در گذشت اما شهردار و شورای شهر حتی به مراسم وی نرفتند، بیان کرد: شهردار در هفته یک روز بیشتر در شهرداری حضور ندارد و اسناد را بیرون از شهرداری امضاء میکند و هیچ ارزشی برای کارگران و کارمندان قائل نیست.

   

  پرندوار یکی دیگر از پرسنل شهرداری بابیان اینکه شهریه فرزندم را نمیتوانم پرداخت کنم، بیان کرد: الان مدتی است که در واحد راهرو شهرداری( به کنایه) کار میکنم که قبلا مسئول امور مالی بودم و شهردار به دلیل اینکه من را مقصر گزارشات علیه شهرداری میداند جابجا کرده و الان 4 ماه است که در راهروی شهرداری میچرخم و حتی صندلی برای نشستن ندارم.

   

  محسن فضایل از کارگران فضای سبز با بیان اینکه دو سال است که ما را به پیمانکار سپردهاند، تصریح کرد: سال گذشته اولین پیمانکار حقوق یک ماه به همراه سنوات و عیدی را به ما پرداخت نکرد و الان 7 ماه از کارکرد ما برای پیمانکار دوم میگذرد و به بهانه اینکه شهرداری پولی به او نداده از پرداخت حقوق و بیمه ما امتناع میکند.

   

  یکی از کارگران با بیان اینکه از سال 89 تا الان اضافه کاری به ما ندادهاند با ناراحتی و حلقه زدن اشک در چشمانش گفت: پسرم در اصفهان مشغول تحصیل است و دیشب تماس گرفت که حتما باید 120 هزار تومان برایم بفرستی اما ندارم از کجا بیاورم.

   

  ایران اکبرنژاد یکی از اعضای شورای شهر با بیان اینکه همه ما همدردیم و درد همه ما یکی است، عنوان کرد: در زمان شهردار اسبق حجت تقوی 12 ماه حقوق شهرداری از جایگاه CNG  متعلق به شهرداری پرداخت میشد و این سبب شد جایگاه یک میلیارد و 200 میلیون تومان بدهکار شود.

   

  اکبرنژاد با بیان اینکه در زمان شهردارهای گذشته حقوق معوقه داشتیم که با اعتراض جمع روبرو و یکی از کارمندان با بیان اینکه هیچ زمان اعتبار کارمندان و کارگران شهرداری در هیچ ارگانی پایین نیامده بود، الان نمی گذارند که هیچ کجا ضامن شویم و حتی خجالت می کشیم خود را کارمند شهرداری معرفی کنیم به سخنان این عضو شورا واکنش نشان داد.

   

  اکبرنژاد به اتلاف مبلغ 130 میلیون تومان در پارک و مبالغ زیادی در ورودی سوق اشاره کرد و افزود: چرا آن موقع اعتراض نکردید، مطئنم که شما تحریک شدید.

   

  وی با بیان اینکه سالها شوهرش کارمند شهرداری بوده، درد بی پولی و معوقهها را کشیدهام و این یک مشکل ریشه ای است، بیان کرد: آیا تا قبل از اختلاف در شورای شهر حقوق به روز بوده، آیا دکتر تخشا نیرویی را جذب کرده اما در زمان آقای تقوی 20 نفر کارگر جدید استخدام شده و الان حق خود را میخواهد.

   

  مرتضی جلال منش معاون فرماندار دهدشت خطاب به کارکنان معترض شهرداری این شهر با بیان اینکه این طبیعی است که ادعای حق نمودید و ما هم میپذیریم که 4 ماه حقوق نگرفتن سخت است، خاطرنشان کرد: از طرفی بضاعت شهرداری طوری است که شاید ماهانه یا فصلی هم پاسخگوی حقوق پرسنل نباشد.

   

  معاون فرماندار با اشاره به اینکه ما از ابتدا مشکلات شهرداری را میدانستیم، یادآوری کرد: با حضور برخی از پرسنل جلسات متعددی با شهردار و شورای شهر داشتیم که هنوز امیدواریم این مشکل حل شود.

   

  وی با بیان اینکه مشکلات حقوقی پرسنل شهرداری را به حوزه معاونت عمرانی شهری و مدیر کل امور شهری انتقال دادیم، گفت: به زودی یک ماه حقوق پرداخت و مشکل بیمه کارکنان شهرداری را حل میکنیم و بقیه مطالبات هم پیگیری میشود.

   

  شهردار دهدشت در تماس تلفنی خبرنگاران علت عدم حضور خود در شهرداری دهدشت و جوابگویی به متحصنین را حضور در محل پروژه تپه نورالشهدا برای بررسی کار کارشناسی دانست و اصحاب رسانه را برای مصاحبه به این محل دعوت کرد.

   

  جواد تخشا با اشاره به اینکه شهرداری دهدشت منابع پایدار مالی ندارد، اظهارداشت: ساخت و سازها در این شهر روند کندی دارد و به علت بالا بودن تسهیلات بانکی استقبالی از ساخت و ساز جدید نمیشود.

   

  تخشا با بیان اینکه شهرداری که یک نهاد غیردولتی است، خاطرنشان کرد: حقوق و مزایای پرسنل باید از طریق عوارضات محلی تامین شود که به همین دلایل با مشکل مواجه هستیم.

   

  وی با بیان اینکه کمکهایی که از طریق سازمان شهرداریها انجام میشد با ارزش افزوده امور مالیاتی به حداقل رسیده، افزود: مالیاتی در این شهر وجود ندارد که ارزش افزوده آن به شهرداری پرداخت شود.

   

  تخشا با اشاره به 148 نفر نیروی مازاد در شهرداری، خاطرنشان کرد: شهرداران در ادوار گذشته به طور غیرقانونی این تعداد نیرو را وارد بدنه شهرداری کردند، در حالی که براساس چارت سازمانی حداکثر 120 نفر باید در شهرداری داشته باشیم، اما اکنون 235 نفر در این نهاد شاغل هستند که بیشترآنها در رده کارگری و 26 نفر کارمند پیمانی، قراردادی و رسمی هستند.

   

  وی مجموع حقوق ماهانه پرسنل را 320 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این در حالی است که درآمد شهرداری از محل عوارضات محلی تنها 80 میلیون تومان در ماه است و اگر مساعدت استاندار نبود، طی این 2 سال هم در پرداخت حقوق مشکل پیش میآمد.

   

  وی با بیان اینکه برای تامین منابع مالی لازم است دو کار اساسی انجام شود، عنوان کرد: شهرداری دهدشت در بازار روز 225 دکه یا باجه دارد که قیمت اجارهبهای آنها ساماندهی نشده و اگر شورای محترم شهر قیمت کارشناسی ارائه شده توسط شهرداری را تصویب و قیمتها را واقعی کند شاید شهرداری بتواند از همین منبع درآمد حقوق پرسنل را تامین و به کمکهای کشوری و استانی وابسته نباشد.

   

  تخشا عنوان کرد: در رابطه با تجمع کارگران شهرداری که از قسمت خدمات شهری، بخش پیمانکار فضای سبز، کارگران غیر رسمی و فاقد حکم هستند و در واحدهای عمرانی و خدمات کار میکنند یک ماه حقوق آنها و یک ماه بیمه تامین اجتماعی را تا روز شنبه پرداخت و از طرفی با توجه به اینکه شهرداری املاکی دارد و در بودجه شهرداری هم پیشنهاد شده که وقتی مشکلات پرسنلی به وجود آید شهرداری میتواند از محل فروش املاک و اموال خود پس از تصویب شورای شهر حقوق پرسنل تامین نماید.

   

  وی با اشاره به اینکه اختلاف شورا و شهرداری سبب شد که شهرداری نتواند کمکهایی فراهم کند، تصریح کرد: اختلاف نظر و سلیقه بین 9 نفر شورا و شهردار امری طبیعی است اما اگر مانند سال گذشته همکاری و تعامل ایجاد میکردند ما مشکل پرداخت نداشتیم.

   

  تخشا با بیان اینکه روزی من شهردار شدم نزدیک به 5 ماه حقوق معوق داشتیم، افزود: آن موقع توانستیم با تعامل و پیگیری راههای درآمدزا پیدا کنیم منتهی مسائل حاشیهای سبب شد که کارکنان شهرداری و شهروندان این وسط ضرر کنند.

   

  وی با بیان اینکه اعضای شورای شهرحق دارند تفاوت سلیقه داشته باشند، عنوان کرد: 225 باجه واقع در بازار روز که تاکنون به صورت ناعادلانه اجاره داده شده بودند در پیشنهادی به شورای شهر خواستار ساماندهی شدیم که درآمد حاصل از اجاره این تعداد باجه تاکنون کمتر از 20 میلیون تومان بود و در صورت مصوبه شورای شهر مبنی بر واقعی شدن اجارهبها شهرداری میتواند در ماه 120 میلیون تومان درآمدزایی کند.

   

  تخشا، بدهی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی را یک میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: 200 میلیون تومان جریمه تاکنون به تأمین اجتماعی پرداخت کردیم و 8600 متر زمین جمعه بازار متعلق به شهرداری به علت بدهی این نهاد از طریق رای قضایی به تامین اجتماعی واگذار شد.

   

  شهردار دهدشت با بیان اینکه ادارات و نهادها در چنین شرایطی باید به شهرداری کمک کنند، بیان کرد: 20 میلیارد تومان از ادارات و نهادها طلب داریم و به خاطر تعطیل نشدن خدماترسانی به شهروندان مجبوریم با آنان تعامل داشته باشیم.

   

  وی، با بیان اینکه استاندار در بحث پروژههای عمرانی کمکهای خود را دریغ نکرده است، تصریح کرد: میطلبد مسئولان محلی در رفع مشکلات شهرداری یاریگر شهردار باشند.

   

  تخشا، 1600مترمربع زمین در محل فعلی پارکینگ جنب بازار روز را از دیگر پیشنهادهای درآمدزایی و ارسال به شورای شهر دانست و افزود: در صورت موافقت شورای شهر این زمین به سرمایهگذار واگذار و براساس سهم آورده به مجتمع تجاری تبدیل میشود.

   

  به گزارش تسنیم، در حالی که دو سال بیشتر از عمر شورای شهر دهدشت میگذرد اما اختلافات روز افزون این شورا و دو دستگی موجود بین طیف اقلیت و اکثریت و کارشکنیهای انجام شده از طرف هر دو گروه علاوه بر اتلاف انرژی و وقتی که باید صرف بررسی مشکلات شهری و ساماندهی به اوضاع شود خود سبب بروز مشکلاتی عدیده برای شهر و ناتوانی شهرداری در انجام امورات و خدمات اولیه به کارکنان و شهروندان شده است و تا زمانی که این مشکل به صورت اساسی و ریشهای حل نشود وضع به همین منوال پیش میرود.

   تصویب لوایح ضدکارگری در برنامه ششم توسعه بی گسست دنباله دارد

  عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگران خباز گفت: انتظار داریم که دولت پس از لغو تحریمها با اختصاص بن کارگری و سبدهای حمایتی مایحتاج اولیه زندگی کارگران را تامین کند.

   

  به گزارش خبرنگار ایلنا؛ عبدالله بلواسی (عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگران خباز) با اشاره به دوران پساتحریم و انتظارات به وجود آمده به خبرنگار ایلنا گفت: امیدواریم که دولت با منابع آزاد شده ضمن اینکه به انتظارات تورمی دامن نمیزند، شرایط معیشتی کارگران را بهبود ببخشد.

   

  این فعال کارگری با تاکید براینکه هم اکنون بیشتر هزینههای درمان بر دوش خانوادههای کارگران است، گفت: دولت باید پس از اجرای برجام به فکر بدهی عظیم خود به تامین اجتماعی باشد. همچنین نباید تجهیز بیمارستانهای تامین اجتماعی را فراموش کند.

   

  بلواسی با تاکید براینکه دولت باید از لوایح ضدکارگری خود در برنامه ششم توسعه دست بکشد، درخصوص دستمزد کارگران در سال 95 گفت: دستمزد کارگران باید به گونهای باشد که آنان نه از زیر خط فقر بلکه از زیر خط ذلت خارج شوند.

   

  عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگران خباز ادامه داد: کارگران ما هنوز با دستمزد سال 92 کار میکنند این درحالی است که ما در سال 93 و 94 شاهد افزایش دستمزدهایمان مطابق نرخ تورم و ماده 41 قانون کار نبودیم.

   

  بلواسی ادامه داد: در این شرایط کارگران 7 درصد سهم بیمه را  مطابق سطح دستمزهای سال 94 به تامین اجتماعی واریز میکنند.

  اعتراض دانشجویان پیام نور مشهد

  دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد امروز مجددا به تغییر فرایند پرداخت شهریهها اعتراض کردند.

   

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، صبح امروز تعدادی از دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد مجددا مقابل ساختمان شماره پنج این دانشگاه حضور یافتند و نسبت به تغییر فرایند شهریهها اعتراض خود را اعلام کردند.

   

  به گفته دانشجویان قرار بود پیام سایت گلستان مبنی بر الزام دانشجویان به پرداخت شهریه تا 25 بهمن ماه برداشته شود اما همچنان این پیام روی سایت باقی است و دانشجویان باید تا 25 بهمن ماه فرصت دارند شهریه خود را پرداخت کنند.

   

  یکی از دانشجویان در گفتوگو با ایسنا در خصوص تجمع مجدد امروز اظهار کرد: ما پیشتر هم درخواستی برای تغییر مهلت پرداخت شهریه ثابت و متغیر که مهلتی کوتاه تعیین شده بود، داشتیم، همچنین پیش از این با پرداخت شهریه ثابت امکان انتخاب واحد وجود داشت و دانشجو برای پرداخت شهریه متغیر تا زمان امتحانات فرصت داشت.

   

  وی مدعی شد: در ترم جدید برای پرداخت شهریهها تاریخ تعیین شده و از دانشجویان خواستهاند تا 25 بهمن ماه شهریه را به طور کامل پرداخت کنند؛ در صورت عدم پرداخت امکانی برای حذف و اضافه و حذف اضطراری برای دانشجو وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه اکثر دانشجویان شهریه متغیر خود را انتهای ترم پرداخت میکنند، همین ماه پیش ترم گذشته تمام شده و خیلی از دانشجویان به تازگی شهریه پرداخت کردهاند. این مساله ممکن است برای برخی دانشجویان مشکلساز باشد. خصوصا برای رشتههای فنی که برخی درسهای آنان با کارگاه و آزمایشگاه همراه است، این مساله مشکلتر خواهد بود. همچنین واریز زودهنگام تمام شهریه برای دانشجویان مقاطع کارشناسیارشد و دکتری به مراتب پرداخت شهریه را دشوارتر میکند.

   

  این دانشجو در ادامه گفت: براساس نامهای که ابتدای هفته دانشگاه به ما داد، قرار بود این الزام به پرداخت شهریه از روی سایت حذف شود ولی همچنان باقی است. پرداختهای پیامنور از طریق سایت گلستان است و دانشجویان مراجعه مستقیم به دانشگاه ندارند.

   

  یکی دیگر از دانشجویان در این خصوص به ایسنا گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که قرار بود حل شود، مساله زوج و فرد دروس بود که در برخی از درسها وجود دارد و هنوز مشکلات ما پابرجاست. قولهایی داده شده که رئیس دانشگاه استان در سالن آمفیتئاتر دانشکده با دانشجویان سخن خواهد گفت.

   

  یکی دیگر از دانشجویان معترض با بیان اینکه این سومین تجمع دانشجویان در این زمینه است، عنوان کرد: این مساله گویی بدون درنظر گرفتن شرایط دانشجویان اعمال شده و موجب اعتراض دانشجویان شده است و تنها خواسته ما این است که شرایط پرداخت شهریهها به روال سابق بازگردد. ما درخواست جدیدی از دانشگاه نداریم.

   

  او ادامه میدهد: دانشگاه پیام نور مشکلات زیادی دارد اما تجمع امروز ما به جهت تغییر فرایند دریافت شهریه متغیر است. این مساله شاید برای همه دانشجویان مشکلساز نباشد ولی تعدادی از دانشجویان پیام نور مشکلات مالی دارند.

   

  در ادامه رئیس دانشگاه پیام نور مشهد در بین دانشجویان معترض حضور یافت.

   

  رئیس دانشگاه به دانشجویان گفت: برای شهریه مشکلی وجود نداشته و ما پیگیری خواهیم کرد تا مشکل آن حل شود. تا پیش از 12 بهمن ماه نتیجه این پیگیری به دانشجویان اعلام میشود. ما نامه نوشتهایم و پیگیر هستیم.

   

  در پایان این تجمع تعدادی از دانشجویان با مسئولین دانشگاه گفتوگو داشتند و دانشجویان طوماری در اعتراض به تغییر فرایند شهریهها امضا کردند.

  تغییر فرآیند پرداخت دانشجویان پیگیری میشود

   

  رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با اشاره به اعتراضات دانشجویان طی چند روزه گذشته تصریح کرد: برای حل مشکل دانشجویان زمانی را تعیین و با دانشجویان گفتوگو خواهیم کرد.

   

  دکتر داوریار در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با بیان اینکه در این دانشگاه علاوه بر وام کمک هزینه دریافت شهریه، وامهای صندوق رفاه و کمکهای مجمع خیرین دانشگاه نیز به دانشجویان ارایه میشود، عنوان کرد: دانشجویان دغدغه نداشته باشند. این تنها یک تقویم دانشگاهی است که دقتی در نگارش بخشنامه نشده بود.

   

  وی ادامه داد: به جرات میتوانم بگویم حتی یک دانشجو هم به خاطر عدم پرداخت شهریه از حذف و اضافه و انتخاب واحد به مشکل نخورده است.

   

  داوریار با اشاره به اینکه تصویب برخی از قوانین ممکن است نگرانیهای در دانشجویان ایجاد کند، اظهار کرد: ما به هر طریق مشکل را حل میکنیم اما این یک بخشنامه سازمانی است. ما در موعد انتخاب واحد و حذف و اضافه با دانشجویان کنار خواهیم آمد.

   

  رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی تصریح کرد: این دانشجویان فرزندان ما هستند و ما مشکلات آنان را درک میکنیم. این بخشنامه برای دانشجویانی است که تمکن مالی لازم را دارند.

   

  وی در مورد علت عدم حضورش در تجمع دانشجویان خاطرنشان کرد: من از روز شنبه که این اتفاق در دانشگاه افتاد تا به امروز در ماموریت بودم اما مساله را به صورت تلفنی پیگیری کردیم و امروز هم به دانشجویان پاسخ دادیم.

   

  داوریار تاکید کرد: شخصا موظف هستم که سخن دانشجویان را بشنوم. به زودی ملاقات عمومی را در ستاد استان برای دانشجویان برگزار خواهیم کرد تا در آن جلسه دانشجویان به بیان مشکلاتشان بپردازند.

  بر این نظام سرتاسر فاسد باید نقطه پایان نهاد: و این بار فساد در واردات برنج

  برنج هندی آلوده همچنان وارد میشود/فروش ۸۲هزار تن برنج تاریخ گذشته به یک نفر/دهها میلیارد پول برنجها پس داده نشد

  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی انحصار واردات برنج در دست ۱۰ نفر را موجب فساد دانست و گفت: برنج ۱۱۲۱ هندی آلوده است اما همچنان وارد میشود. ۸۲هزار تن برنج ۱۱۲۱ هندی تاریخ گذشته را به یک نفر فروختند و دهها میلیارد پول برنج پس داده نشد.

   

  به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: بر اساس قانون سالانه باید 10 درصد از واردات کاهش و تولید داخلی برنج افزایش یابد.

   

  وی افزود: امسال واردات برنج کاهش یافته است اما میزان واردات برنج از بازارچههای مرزی یا قاچاق در آمار محاسبه نمیشود. واردکنندگان عمده برنج حدود 10 نفر هستند و کنترل بازار در اختیار این افراد است که موجب فساد خواهد شد.

   

  رجایی همچنین در مورد نتیجه کمیسیون ویژه مجلس در مورد برنجهای آلوده اظهار داشت: سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت آلودگی برنجهای وارداتی را تأیید کرده است.

   

  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: من از این مسئله متعجبم که علیرغم اینکه در سالهای 86 و 87 که در مجلس هشتم مسئله برنج آلوده را بررسی کردیم و ثابت کردیم که برنج 1121 هندی آلوده به فلزات سنگین است، چرا همچنان این برنجها به کشور وارد میشود.

   

  رجایی افزود: برنج 1121 هندی برنج ساختگی است و مشکلات خود را دارد و این برنجها باید براساس تاریخ مصرفی که برای آن تعیین میشود مصرف شود در حالی که اسنادی موجود است که تاریخ مصرف این برنجها یک یا دو بار تمدید شده است و براساس اطلاعاتی که در دست است تا پایان سال جاری اعتبار بخشی از این برنجها تمدید شده است.

   

  وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده که 82 هزار تن برنج شرکت بازرگانی دولتی با زیر قیمت و بدون مزایده به فردی به نام (ح.پ) فروخته شده آیا شما این موضوع را تایید میکنید، گفت: براساس اطلاعات ما حدود 108 هزار تن برنج در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی موجود است و از این مقدار حداقل حدود 12 هزار تن از سازمان غذا و دارو تاییدیه برای تایید مصرف اخذ نکرده است.

   

  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت: عمده این برنجها هم جزء برنجهای 1121 هندی است.

   

  وی افزود: فروش 82 هزار برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران را به فردی به نام (ح.پ) را تایید میکنم و حتی در نامه درخواستی برای خرید برنج فرد متقاضی ذکر کرده است که این مقدار برنج تاریخ مصرف گذشته از نوع1121 هندی به من بدهید.

   

  وی افزود: فروش غیرنقدی برنج انجام شده و پولی بابت آن مبادله نشده، البته ممکن است بعدا پولی گرفته شده باشد و دهها میلیارد تومان برخی از خریداران به شرکت بازرگانی دولتی بدهی دارند.

   

  رجایی تصریح کرد: در اجلاس فائو نماینده ارشد مجلس هند به من اعلام کرد که شما چرا اینقدر روی آلودگی برنجهای هندی پا فشاری میکنید، ما قبول داریم برنج هندی الودگی دارد ولی شما اینقدر روی این موضوع سر و صدا نکنید.

   

  رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفت: ظرف 7 یا 8 روز دیگر نتایج آزمایشات بر روی برنجهای شرکت بازرگانی دولتی اعلام میشود.

   

  * معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی: اطلاعاتی از سوابق ح.پ در سال 88 نداشتیم/فروش قسطی برنج به ح.پ شایعه است

   

  در ادامه این برنامه حسن عباس معروفان معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی در مورد اینکه عمده واردات برنج از کدام کشورها صورت میگیرد، گفت: در حال حاضر از 6 کشور به صورت عمده واردات برنج انجام میشود ولی بصورت خرده ممکن است از استانهای مرزی برنج از کشورهای مختلف وارد شود.

   

  معروفان تصریح کرد: اما در حال حاضر بیشتر برنجهای وارداتی مربوط به کشورهای آسیای شرقی و بیشترین برنج وارداتی و حدود 50 درصد واردات مربوط به کشورهای هندوستان و پاکستان است.

   

  معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به این سؤال که گفته میشود این شرکت 82 هزار تن برنج که تاریخ مصرف آن تا پایان امسال است را با 20 درصد تخفیف و بدون مناقصه به یک فرد فروخته است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: بله، 82 هزار تن برنج با مدت مصرف تا پایان سال فروخته شده اما نه به این شکل که شما به آن اشاره میکنید.

   

  وی افزود: این برنجها در بورس کالا عرضه شده و در آنجا به فروش رفته است.

   

  معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد:مباحثی که در رابطه با تاریخ انقضای این برنجهای فروخته شده مطرح میشود و حتی گفته میشد که این برنجها تاریخ مصرف گذشته است، درست نیست.

   

  معروفان بیان داشت: در کشوری که سالانه 3 میلیون تن برنج مصرف میشود، مصرف 50 یا 100 هزار تن در مدت 2 ماه بعید نیست و به راحتی توسط مردم در این مدت به مصرف میرسد و نباید از بابت انقضاء تاریخ مصرف آن نگران بود.

   

  وی همچنین در مورد مازاد واردات برنجدر سالهای 91 و 92 اظهار داشت: بله این موضوع را تایید میکنم چون دولت به دلیل شرایط تحریم و برای حفظ امنیت غذایی در آن زمان مجبور شد تا بیشتر از نیاز واردات برنج انجام دهد.

   

  معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی در پاسخ به این سؤال که گفته میشود که فرد (ح.ب) همان فردی است که در سال 88 وزارت بازرگانی وقت برای تنظیم بازار مرغ مقدار زیادی مرغ به آن فروخته است، بیان داشت: این فرد را ما قبلا نمیشناختهایم و هیچ گونه مراودهای با آن نداشتهایم و اطلاعاتی از سوابق آن نداشتهایم.

   

  وی بیان داشت: این محصول با تشکیل یک کنسرسیوم 18 نفره به خریدار فروخته شده است.

   

  معروفان تصریح کرد: هیچ امتیاز ویژهای به این فرد از سوی شرکت بازرگانی دولتی داده نشده است و اگر فرد دیگری متقاضی و خریدار برنج باشد، شرکت بازرگانی دولتی با همین قیمتی که برنج به فرد (ح.پ) فروخته شده است حاضر است برنج به متقاضی جدید بفروشد.

   

  معاون شرکت بازرگانی دولتی در پاسخ به این سوال که آیا هر متقاضی که به شما برای خرید برنج مراجعه کند میتواند 50 درصد پول برنج را به صورت قسطی پرداخت کند، تصریح کرد: خیر، ما برنج به صورت قسطی نفروختهایم و نمیدانم این شایعات در رسانهملی چگونه مطرح میشود.

   

  معروفان گفت: بابت فروش 82 هزار تن برنج 50 درصد پول نقد دریافت شده و 50 درصد هم به صورت ضمانت نامه بانکی دریافت شده است.

   

  معاون شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد: اسناد، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات گزارشاتی را از ما در رابطه با فروش برنج گرفتهاند و ما به هیچ عنوان این مسائلی که در مورد نحوه فروش برنج مطرح میشود را قبول نداشته و تایید نمیکنیم.

   

  مدیرکل امور غلات جهاد کشاورزی نیز در این برنامه گفت گفت: سرانه مصرف برنج کشور حدود 38 کیلوگرم است.

   

  کاوه خاکسار افزود: حدود سهمیلیون تن مصرف برنج کشور است که با توجه به میزان تولید نیازمند واردات حدود یکمیلیون و 200هزار تن برنج هستیم.

   

  وی گفت: امسال یکمیلیون و 800هزار تن برنج در کشور تولید شد و واردات این محصول در 9 ماه گذشته 514هزار تن بوده است.

   

  خاکسار افزود: اکنون قیمت برنج درجه1 در شمال کشور برای هر کیلوگرم 8500 تومان است.

   

  وی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی از آمریکا برنج وارد نشد.

   

  مرتضی شاهحسینی نائبرئیس انجمن وارد کنندگان برنج نیز در این برنامه گفت: 400 شخص واردکننده برنج به کشور هستند که 52 واردکننده عمده عضو این انجمن هستند.

   

  وی افزود: اینکه بگوییم واردات عمده برنج در اختیار 10 نفر است جفا به واردکنندگان است.

   

  شاهحسینی گفت: واردات باید دقیق و غیرسلیقهای باشد.

   

  وی افزود: برنج 1121 هندی برنج نیمپز شده و تأییدشده سازمان غذا و دارو است.

   

  شاهحسینی گفت: از سال 93 با تشکیل GMP،هیئتی از کشورمان از 800 کارخانه برنج هند بازدید کردند که محصول 50 کارخانه تأیید شد.

   

  وی افزود: محصول این 50 کارخانه از زمان تولید تا وارد شدن به ایران زیر نظر سازمان غذا و داروی کشور رصد میشود.

   

  شاهحسینی گفت: در سال 92 یکمیلیون و 956هزار تن برنج وارد شد که 460هزار تن را بازرگانی دولتی ایران وارد کرد.

   

  وی افزود: برنجهای هندی 1121 آفتزدگی کمتر و ماندگاری بیشتری دارند.

   

  شاهحسینی گفت: هند اکنون 10میلیون تن صادرات به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی دارد.

   

  وی با بیان اینکه بهترین زمان استفاده از برنج دو سال از زمان تولید است، افزود: ممکن است با ایجاد شرایط مناسب این تاریخ مصرف افزایش یابد.

  ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی و مصادره شرکت مهآفرید

  پرداخت معوقات حقوقی کارگران فولاد لوشان از مرز پنج ماه گذشت. به گفتهٔ کارگران بهرغم وعدههای داده شده مبنی بر بهبود اوضاع در ماههای منتهی به پایان سال؛ هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت معوقات حقوقی کارگران صورت نگرفته است.

   

  به گزارش خبرنگار ایلنا؛ منابع خبری ایلنا در کارخانه فولاد لوشان گزارش دادهاند 240 کارگر قراردادی این شرکت به دلیل آنچه کمبود مواد اولیه عنوان میشود؛ بیش از 5 ماه است حقوق و مزایا دریافت نکردهاند.

   

  یکی از کارگران در تشریح جزئیات این خبر گفت: بهرغم وعدههای داده شده درخصوص پرداخت معوقات حقوقی کارگران، هنوز هیچ اقدامی ازسوی کارفرما جهت پرداخت این مطالبات صورت نگرفته و علاوه بر آن از سیزدهم دی ماه فعالیت تولیدی کارخانه متوقف شده و کارگران کاری برای انجام دادن ندارند.

   

  به گفتهٔ وی، بخش عمدهای از مشکلات کارخانه فولاد لوشان پرداخت نشدن به موقع مطالبات کارخانه از سوی خریداران محصولات مربوط است. به همین دلیل مدیران این کارخانه برای جبران کسری منابع مالی مزد آنها را با تاخیر پرداخت میکنند.

   

  طبق اظهارات این کارگر، کارخانه فولاد لوشان از مجموعه شرکتهای گروه صنعتی و سرمایهگذاری امیرمنصور آریا بود که پس از ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی و مصادره شرکتهای مهآفرید خسروی در شهرستان رودبار، دوباره اردیبهشت ماه سال جاری این واحد با نظارت مالی دادستانی کشور به خانواده وی واگذار شد.

   

  به گفته وی، مشکل دیگری که وجود دارد این است  که دادستانی پس از واگذاری این شرکت  به خانواده وی هنوز بخش زیادی از نقدینگی فولاد لوشان را که قبلا بلوکه کرده بود؛ آزاد نکرده است. به همین دلیل این واحد تولیدی درحال حاضر توان مالی کافی  برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران ندارد.

   

  طبق اظهارات این کارگر فولاد لوشان؛ او وسایر همکارانش پیگیری و تجمعات زیادی را برای وصول مطالبات خود انجام دادهاند.

   

  به گفته وی؛ آخرین پیگیریکارگران دی ماه سال جاری بود که 15 نفر به نمایندگی از سایر کارگران این کارخانه با در دست داشتن نامه کتبی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رودبار به استانداری گیلان رفتند و درنهایت قرار شد مشکلات کارگران و کارخانه پیگیری شود اما تا امروز هیچ پاسخ قاطعی از سوی مسئولان استانداری برای دریافت مطالباتمان نشنیدهایم.

   

  از لا به لای روزنامه ها 8 بهمن 94

   

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click