click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

   clickبزرگداشت هشت مارس در بند زنان اوين

  مادران پارک لاله: مراسم بزرگداشت ٨ مارس، روز جهانی زن با حضور همه زندانيان سياسی حاضر در بند زنان، روز جمعه

  ١٨ اسفند ساعت ٢٠ برگزارگرديد.

  شيوا نظرآهاری مجری برنامه بود و رئوس برنامه را اعلام می کرد. ابتدا توسط شنبم مددزاده حوادث اين روز مرور شد و تاريخچه ای از ٨ مارس گفته شد. مهوش شهرياری از طاهره قره العين، زندگی و آثار آن برای حضار سخن گفت.

  سپس نسرين ستوده قوانين و اشکالات آن در ارتباط با مسائل زنان در سالهای اخير را بيان کرد و از ايرادات و ضعف اين قوانين سخن گفت: طی سالهای اخير قوانينی مربوط به تعدد زوجات، سنگسار و سن مسئوليت کيفری دختران و همچنين مجوز صدور گذرنامه از جمله قوانينی بودند که همچنان بلاتکليف رها شده اند. مسکوت ماندن اين لوايح، حقوق زنان را در وضعيت مخاطره آميزی قرار می دهد که بعيد نيست تمام دستاوردهای سه دهه مبارزه ی آنها را بی نتيجه کند. بنابراين طبيعی است که زنان در اين خصوص سکوت اختيار نمی کنند.

  حکيمه شکری از مادران پارک لاله گفت. او گفت: ٨ مارس بهانه خوبی است تا از مادران عزادار يا پارک لاله، از زنانی که برای اعتراض به خشونت و باز توليد آن هم قسم شدند سخن گفته شود، ابتدا از الهام از مادران آرژانتين گفته شد، از زنانی که شمع روشن با عکس شهدای جنبش سبز را در دست داشته و دور آبنمای پارک لاله راه می رفتند و با مردم از خشونت های به کار رفته عليه اعتراضات مسالمت آميز صحبت می کردند، سخن گفت. از خواسته مادران: درخواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنايتها، آزدای بدون قيد و شرط زندانيان عقيدتی و سياسی و اين که پس از اعدام زندانيان سياسی در ارديبهشت ٨٩ درخواست لغو مجازات اعدام هم به درخواستهای مادران افزوده شد، سخن گفت. در ادامه به تغيير نام مادران عزادار در آستانه

  يک سالگی و همزمان با سپری شدن اولين سالگرد شهادت شهدای جنبش و انتخاب نام مادران پارک لاله بعنوان اولين ميعادگاه زنان برای هم قسم شدن در اعتراض به خشونت برای ادامه مسير اشاره شد. سپس از دستاوردهای مادران سخن گفت و عنوان شد مادران با تجمع هفتگی خود در پارک لاله و ساير پارکها، با حضور بر مزار شهدا، ديدار با خانواده های شهدا، زخمی و زندانيان سياسی به مناسبتهای مختلف مصر به گراميداشت ياد آنان و اطلاع رسانی هستند و تا آنجايی که می توانند تلاش می کنند ياد و خاطره شهدا و درخواست دادخواهی آسيب ديدگان، زنده نگه داشته شود. اعتراض به دستگيريها و ناعادلانه بودن دادگاهها و احکام صادره، فراموش نشود. مسئولين امنيتی و قضايی کشور را مخاطب اصلی خود قرار داده و با اعلام بيم از سيستماتيک بودن خشونتها تلاش می کنند تا از شدت خشونتها کاسته شده و تقاضای پاسخگويی را زنده نگه دارند. در خاتمه از آسيبهايی که در اين مسير نصيب مادران شد سخن گفت از ضرب و شتم ها، برهم زدن تجمع مادران، جلوگيری از تجمع بيش از دو زن در محوطه ی آبنما، جلوگيری از ورود زنان در عصر شنبه به داخل پارک، تهديدات مکرر تلفنی، دستگيريهای پراکنده و چند روزه تا دستگيريهای وسيع ٣٠ روزه و در نهايت عنوان شد علاوه بر همه اينها حدود ١٢ تن دستگير و از يک تا چند ماه را در ٢٠٩ گذراندند و پس از آن به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال محکوم شدند که مجموع محکوميت آنها به ٢۵ سال می رسد.

  در ادامه برنامه ٢ تن از زندان زندانی به نامهای کبری بنازاده و مريم اکبری منفرد از تجربه های مادرانه زندانيان سياسی در طول سه دهه اخير صحبت کردند. ژيلا بنی يعقوب به معرفی کمپين يک ميليون امضاء پرداخت، و از تلاشها برای تغيير قوانين تبعيض آميز و جلوگيری از تصويب قوانين تبعيض آميز جديد و دست آوردها و آسيب ها در اين مسير سخن گفت. مهوش شهرياری و ژيلا کرم زاده دو شعر در ارتباط با زنان خواندند.

  ژيلا کرم زاده ، شعر سروده خود با عنوان جنس مادر که در واقع شرح حال مادران پارک لاله بود را برای حضار خواند.

  همه زن بودند

  جنس مادر

  سياهپوش گرد هم

  روز نيمکتهای ممنوع

  درد، درد مشترک

  آنکه ميدانست بر کدامين گور بگريد

  و آنکه نميدانست

  ضربه ها شلاق وار فرو می آمد

  و سيلی دستهای آلوده

  گونه هاشان را نوازش چندش آور

  و آنان همچنان دور ميزدند

  ميدان را

  در سکوتی تلخ

  مادران آرژانتين بودند

  روسريشان سپيد نبود

  فائزه هاشمی در ارتباط با جايگاه زنان در مديريت کلان کشور صحبت کرد و از ضعف قوانين در اين ارتباط و از بی توجهی

  مسئولين، نياز و فقر کشور در اين زمينه سخن گفت.

  در اين مراسم از خانمها، مهوش شهرياری با ٢٠ سال حکم که به هنگام شنيدن حکم خود به قاضی مقيسه گفت: آقای قاضی اگر

  حکم اعدام می داديد با کلاس تر بود، فريبا کمال آبادی با ٢٠ سال حکم که هنگام شنيدن حکم گفت: من در مدرسه هم هميشه نمره

  ام ٢٠ بود، تجليل شد که هر يک مدت ۵ سال از حکم خود را گذرانده و پرسابقه ترين زندانی بند زنان محسوب می شوند.

  همچنين از کبری بنازاده به واسطه گذراندن ۴ سال حبس و مسن ترين زندانی سياسی بند زنان و شبنم مددزاده به واسطه گذراندن

  ۴ سال حبس و کم سن ترين زندانی سياسی بند زنان تجليل شد.

  سپس زندانيان با دستهای حلقه شده سرود رهايی زن را خواندند و مراسم پس از حدود ٢ ساعت با صرف چای و شيرينی با آرزوی

  آزادی و رهايی پايان يافت

  ٢١ اسفند ١٣٩١ – اخبار روز

   

  تجمع تعدادی از کارگران امضا کننده طومار سی هزار نفری در محوطه ساختمان وزارت کار

  به دنبال پيگيریهای هماهنگ کنندگان جمع آوری طومار اعتراضی کارگران مبنی بر

  خواست افزايش دستمزدها و متوقف شدن لايحه اصلاحی قانون کار، امروز دوشنبه سیام

  بهمن ماه، تعدادی از کارگران امضا کننده طومار سی هزار نفره به همراه هماهنگ کنندگان

  اين طومار در محوطه ساختمان وزارت کار واقع در خيابان آزادی دست به تجمع زده و بر

  خواستهای خود که در متن نامه طومار اعتراضی بيان شده است پافشاری نمودند. اين تجمع

  پس از آن صورت میگيرد که استانداری تهران به درخواست مجوز هماهنگ کنندگان طومار

  اعتراضی کارگران برای تجمع خيابانی در مقابل وزارت کار در تاريخ ٢٨ بهمن ماه جاری

  مخالفت نموده و متعاقب آن هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به اداره اطلاعات فراخوانده

  شده و دو تن از آنان ساعتها مورد بازجويی قرار گرفته و به آنان تاکيد شده بود که کارگران

  حق برگزاری تجمع خيابانی ندارند. هماهنگ کنندگان اين طومار که به نمايندگی از کارگران

  امضا کننده که از مراکز مختلف کارگری حضور پيدا کردهاند، هم اکنون در حال مذاکره با

  مسئولين ذيربط هستند. در ادامه خبرهای تکميلی به اطلاع عموم خواهد رسيد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران- ٣٠ بهمن ماه ٩

   

  ترافيک تجمعات اعتراضی کارگری برابر نهاد رياست جمهوری

  تجمع اعتراضی کارگران فصلی نی بر کارون شوشتر مقابل ساختمان نهاد رياست جمهوری در حالی وارد پنجمين روز خود شد که حدود ٣٠٠ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه نيز در اعتراض به مشکلات صنفی مشابهی از شوش دانيال با سفر به تهران به جمع کارگران کارون پيوسته اند.

  بامداد امروز (شنبه ٧ بهمن) ٣٠٠ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه با ١٩ دستگاه اتوبوس و مينیبوس برای پیگيری مطالبات صنفی خود به جمع کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر پيوستهاند که از سه شنبه ( ٣ بهمن ماه) در تهران حضور دارند.

  کارگران اين دو مجتمع بزرگ کشت و صنعت واقع در استان خوزستان، علاوه بر درخواست تحت شمول قانون مشاغل سخت و زيانآور قرار گرفتن و اجرای بازنشستگی پيش از موعد، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق؛ خواستار تغيير ساز و کار رفع فاصله بيمهای خود هستند.

  ايلنا گزارش داد: وجود فاصله بيمه ای در سوابق اين کارگران به آن دليل است که به دليل امکان برداشت محصول نیشکر تنها در نيمی از سال، کارگران نیبر به صورت فصلی مشغول به کارند و به همين دليل حق بيمه آنان نيز تنها نيمی از سال پرداخت ١١٠١ در تاريخ هشتم مهرماه سال جاری، مقرر کرده /٩١/ میشود. با اين وجود سازمان تامين اجتماعی طبق نامهای به شماره ١٩٠ است که برای رفع اين فاصله بيمهای هر نفر کارگر در سال حدود ٩ ميليون تومان بپردازد که با اين حساب هر کارگر برای رسيدن به شرايط بازنشستگی در مجموع میبايست حدود ٧٠ ميليون تومان بپردازند. کارگران نیشکر هفت تپه و کارون شوشتر با توجه به دستمزد دريافتی پرداخت اين مبلغ را در توان خود نمیبينند و به تعيين سازوکاری که پرداخت اين مبلغ را ضروری میسازد اعتراض دارند.

  يک از کارگران نیبر هفت تپه حاضر در تجمع امروز خطاب به نمايندگان مجلس و مديران دولتی گفت: سوال ما از نمايندگان در مجلس و مديران دولتی اين است که آنها اکنون کجا هستند تا از نزديک شاهد اعتراض کارگران باشند؟ او اضافه کرد: چرا بايد تاوان سياستهای غلط و ناکار آمدی مديران و کسری بودجههای دولت را ما کارگران بدهيم؟ به گفته اين کارگر، بدليل بیتوجهی مسئولان استانی در رسيدگی به مشکلات صنفی کارگران، آنان تصميم گرفتهاند به تهران بيايند و همکاران خود در مجتمع کارون شوشتر را همراهی کنند.

  يکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر درباره تجمع پنج روزه کارگران در مقابل ساختمان نهاد رياست جمهوری گفت: تا کنون جواب قانع کنندهای به ما داده نشده است اما کارگران مصمم به ادامه اعتراض تا رسيدن به خواستههای بحق صنفی خود هستند. او ادامه داد: تنها پاسخی که به تجمعات پنج روزه ما داده شده اين است که از مسئولان استانداری وفرمانداری استان خوزستان خواسته شده به تهران بيايند و با حضور در جلسات رسيدگی درباره مشکلاتمان پاسخگو شوند.

  به گفته اين کارگر، فردا (يکشنبه ٨ بهمن) نيز تجمعات آنان ادامه خواهد داشت. اين تجمعات محدود به پاستور نمی شود و بيش از ۵٠ کارگر کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز صبح امروز (شنبه هفتم بهمن ماه) در اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزايا و ساير مطالبات ٢۵ ماهه خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

  هوشنگ طاهری، عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز در توضيح اين تجمع به ايلنا گفت: حدود ٨٠ کارگر اين کارخانه بيش از ٢۵ ماه است که به سبب بلاتکليفی کارخانه و تعطيلی خط توليد، حقوق نگرفته اند. او افزود: يکی از دغدغههای کارگران، بدهیهای معوقه کارخانه به تامين اجتماعی و عدم ارسال ليستهای بيمه کارگران در سه ماه گذشته بوده است. نماينده کارگران قند و تصفيه شکر اهواز با بيان اينکه اين امر هم اکنون باعث شده دفترچههای درمانی کارگران بی اعتبار شود تصريح کرد: اداره تامين اجتماعی استان نيز از تمديد اعتبار دفترچههای درمانی کارگران از آبان ماه خوداری میکند.

  طاهری ادامه داد: مشکلات معيشتی حاصل از عدم دريافت حقوق باعث افزايش نگرانی برای تامين معيشت خانوادههايمان شده و در حال حاضر در شرايط سختی به سر میبريم. او در اين زمينه اضافه کرد: هم اکنون در شرايطی هستيم که فرزندانمان از مدارس و دانشگاها ترک تحصيل میکنند تا شايد بتوانند هزينه زندگيمان را به حداقل برسانند. نماينده کارگران قند و تصفيه شکر اهواز ادامه داد: مسئولان کارخانه به راه کارهايی که کارگران با تجربه برای خروج از اين بحران پيشنهاد میکنند اهميتی نمیدهند.

  ایلنا

   

  باز هم سرکوب کنشگران کارگری

  در آستانه ی روز زن و در سالگرد روزی که با ياد کشتار کارگران زن صنايع نساجی در شهر شيکاگو در سال ١٨٨۶ ، همه ساله برگزار می شود، مقامات انتظامی و امنيتی حملات جديدی را عليه فعالان کارگری سازمان داده اند. دستگيری تعدادی از اعضای کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری (علی آزادی، وفا قادری، خالد حسينی، بهزاد فرجاللهی و حامد محمود نژاد) در شهر سنندج ، در راستای تهديدهای هر ساله، برای جلوگيری از برگزاری هر گونه مراسمی است.

  هم زمان هک و محو وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر، نشانگر برنامه ريزی برای ايجاد محدوديت های جديد در برابر دفاع از حقوق کارگران و زنان است. بارها مقامات امنيتی بی تاثير بودن اين اقدامات را در جهت گسترش فعاليت های کارگری و دفاع از حقوق زنان امتحان کرده اند. اما هم چنان بر اين گمان باطل هستند که اين اعمال، ندای آزادی خواهی و دفاع از حقوق زحمت کشان را خاموش می کند. غافل از اين که تا ظلم و ستم و بی حقوقی اکثريت قاطع مردم اين ديار ادامه دارد، مبارزه و حق طلبی و خواست دگرگونی نظام سرمايه ، هم چنان پابرجا خواهد بود.

  ما ضمن محکوم کردن اين اعمال خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط کليه دستگيرشدگان و رفع محدوديت های اعمال شده بر مدافعان حقوق کارگران و زنان هستيم.

  کانون مدافعان حقوق کارگر

  ٢٠ اسفند ١٣٩١ – اخبار روز

   

  جنبش کارگری بالا گرفته است

  نمايندگان حدود سی هزار کارگر ايرانی با حضور در محل استانداری تهران، خواستار مجوز برای برگزاری تجمع اين کارگران در روز ٢٨ بهمن در مقابل وزارت کار جمهوری اسلامی ايران شدند.

  همزمان با افزايش مشکلات اقتصادی در ايران، اعتراضات کارگری نيز بالا گرفته است. به گزارش ار اف ای، کارگران خواهان برپايی يک تجمع از ساعت ١٠ صبح تا ١٢ ظهر در مقابل وزارت کار در خيابان آزادی تهران هستند. به گزارش پايگاه اينترنتی اتحاديه آزاد کارگران ايران، خواست صدور مجوز برای برگزاری تجمع کارگری در حالی صوت میگيرد که پس از گذشت ۴٠ روز از تحصن آنان در مقابل مجلس هنوز هيچ پاسخ روشنی به آنان داده نشده است. يکی از مهمترين خواستهای کارگران در طومار اعتراضی، افزايش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامين سبد هزينه يک خانوار چهار نفره بوده است.

  در تازه ترين نمونه اين اعتراضات، ديروز، دوشنبه نهم بهمن، تجمع اعتراضی عدهای از کارگران خوزستانی در مقابل ساختمان رياست جمهوری ايران

  وارد هفتمين روز خود شد. ١۵ درصد برسد. / به گزارش اکونوميست، پيشبينی میشود ميزان بيکاری در ايران در سال آينده تا ٣ بر اين اساس، در سال ١٣٩٣ شمار افراد دارای شغل ايران به ٢٨ ميليون و ۴٠٠ هزار نفر خواهد بود که اين ميزان برای سال ١٣٩۴ معادل ٢٩ ميليون و ١٠٠ هزار نفر پيش بينی شده است.

   

  سال پيش رو سال اعتراضات گسترده کارگری است

  سال پيش رو برای مردم ايران » : در پيام نورزی "اتحاديه آزاد کارگران ايران" به مناسبت فرا رسيدن نوروز ١٣٩٢ آمده است

  سالی سختتر و به همان درجه تعيين کنندهتر از هميشه خواهد بود، بطوری که به جرات میتوان گفت وضعيت حاضر چنان

  وضعيتی نيست که طبقه کارگر و عموم تودههای زحمتکش مردم ايران برای دورهای ديگر و سالی ديگر قادر به ماندگاری و

  «. ادامه حيات بر روی پايههای آن باشند

  آنطور که در پيام نوروزی "اتحاديه آزاد کارگران ايران" آمده است، "شرايط تحميل شده بر کارگران" در تحمل ناپذيرترين

  وضعيت قرار دارد. اين اتحاديه کارگری هشدار داده است چنانچه گشايشی فوری در شرايط معيشتی کارگران ايران صورت

  نگيرد سال پيشرو سال "اعتراضات گسترده کارگری" خواهد بود.

  در پيام نوروزی "اتحاديه آزاد کارگران ايران" که در سايت اين اتحاديه کارگری منتشر شده فرارسيدن سال ٩٢ به مردم ايران

  همچنين به "خانوادههای کارگران دربند و خانوادههای تمامی زندانيان آزاديخواه" شادباش گفته شده است.

  در همين زمينه "کانون مدافعان حقوق کارگر" نيز در پيامی جداگانه به مناسبت فرارسيدن نوروز ١٣٩٢ ، به آغاز بهار در

  شرايطی که فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر کارگران تداوم دارد اشاره شده و آمده است که گرانیهای سرسامآور و افزايش

  ناچيز دستمزدها برای سال آينده هم چنان حاکی از سختتر شدن زندگی برای اکثريت قاطع مزد و حقوقبگيران و کسانی است

  که مجبورند نيروی کار خود را بفروشند تا زندگانی را بگذرانند.

  تحريمهای بينالمللی که لبه تيز آن متوجه مردم تحت ستم است » : در بيانيه "کانون مدافعان حقوق کارگر" همچنين آمده است

  گذران زندگی را هر روز سخت تر كرده و بر نگرانیها میافزايد. از يکسو گسترش خصوصیسازي و از سوی ديگر موج

  بيکارسازی گريبان جامعه را گرفته است، درعين حال فعالان کارگری و اجتماعی براي كوچکترين اعتراضی نسبت به اين

  «. همه ستم، هم چنان تحت فشارهای زندان و تعقيب قرار دارند

   

  برای پايان دادن به وضعيت مشقت بار کنونی سرلوحه ما

  کارگران و مردم ايران! سالی ديگر در حال بر آمدن از پس تلاشها و آرزوها و اميدهای ما مردم ايران است. سال گذشته ما کارگران ايران روزهای بسيار سختی را لحظه ای از حرکت باز نايستاديم و قدم به قدم برای دست يابی به حقوق انسانی مان مبارزه کرديم.

  اينک سالی ديگر و بهاری ديگر پيش روی ماست، اما سال پيش رو برای ما مردم ايران سالی سخت تر و به همان درجه تعيين کننده تر از ميتوان گفت وضعيت حاضر چنان وضعيتی نيست که طبقه کارگر و عموم توده های زحمتکش مردم ايران برای دوره ای ديگر و سالی ديگر قادر پايه های آن باشند. شرايط تحميل شده بر ما کارگران در تحمل ناپذير ترين وضعيت قرار دارد و به يقين چنانچه به فوريت گشايش و بهبودی در شرايط کارگر ايران صورت نگيرد سال پيش رو سال اعتراضات گسترده کارگری خواهد بود.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران با درک عميق و احساس مسئوليت بسيار بالايی در قبال وضعيت حاضر، همراه با عموم کارگران و مردم ايران به رسيدن عيد نوروز به آنان، آغاز بهاری تازه را در کنار خانواده های کارگران جان باخته، خانواده های کارگران دربند و خانواده های تمامی همه عزيزانی که بدليل دفاع از حقوق انسانی خود و کارگران و مردم ايران در کنج زندانها هستند درود ميفرستد، دست آنها را ميفشارد و عزيزان ميکند.

  ما حيات و سرسبزی و طراوت را برای پايان دادن به وضعيت مشقت بار کنونی سرلوحه آغازی پر شکوه در سال جديد قرار خواهيم داد و همدوش ای از حرکت برای دست يابی به مطالبات انسانی مان باز نخواهيم ايستاد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران – 30 اسفند ماه 139

   

  جای کارگران در زندان نيست

  فرا رسيدن بهار می تواند آغازی نو در مسير ساختن يک زندگی بهتر باشد؛ آغازی برای ترک زشتی ها و عادات بد و شروعی تازه برای يک زندگی انسانی همراه با آسايش و رفاه برای تمام جامعه و نه تنها برای درصد کمی از آن. پس به استقبال نوروز می رويم، برای با هم .بودن، بهتر بودن و بهتر زيستن

  هموطنان عزيز! نوروز در حالی فرا می رسد که سال گذشته سالی پرفراز و نشيب برای اکثريت زحمتکش جامعه بود؛ مردم در شرايط سخت اقتصادی و معيشتی، تورم افسارگسيخته، نداری و بيکاری سال را به آخر رساندند! از صميم قلب اميدوارم در سال جديد با اتحاد و همبستگی طبقاتی بتوانيم گامی در مسير زدودن تاريکی ها و ناعدالتی  ها برداريم و زندگی بهتری برای فرزندان مان - که آينده متعلق به .آنهاست - بسازيم

  سال نو و عيد نوروز را به عموم کارگران، زنان و مردان آزاديخواه و عدالت طلب ايران، افغانستان و ديگر کشورهای منطقه که نوروز را جشن می گيرند و هم طبقه ای هايمان در سراسر جهان و همچنين به همکاران عزيزم در سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و نيز معلمان، پرستاران، دانشجويان، زنان و مادران داغ ديده، شخصيت های مردمی و کليه کارگران زندانی، زندانيان سياسی و خانواده های آنان شادباش می گويم و آرزو می کنم که سال جديد عالی ترين و شايسته ترين دستاوردها را برای همه اين عزيزان به همراه داشته .باشد

  نوروز 1392

  رضا شهابی

  عضو هيات مديره و خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

   

  بی تعهدی تشکل های کارگری دولت ساخته، نسبت به حقوق کارگران

  کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگيران سراسر کشور و کانون انجمنهای صنفی کارگران استان تهران و ده ها تشکل های کوچکتر در نامه ای خطاب به رهبری ضمن دفاع از اقدامات سعيد مرتصوی، متهم در پرونده جنايت کهريزک و قتل زهرا کاظمی، در سازمان تامين اجتماعی، خواستار ابقاء وی بر رياست سازمان شدند. اين تشکل ها در نامه شان مرتضوی را مديری “باکفايت، حقوقدان، لايق، کاردان، متعهد و دلسوز”معرفی کرده اند.

  مرتضوی در بدو ورودش به اين سازمان، با استناد به قانون پنجم توسعه، پيش نويسی را برای تغييرات قانون تامين اجتماعی آماده کرده بود که علاوه بر افزايش سن بازنشستگی تا ۵ سال، منجر به افزايش ٢ درصدی سهم حق بيمهٔ کارگران و محدود شدن خدمات رايگان به بيمه شدگان میشود. جمع آوری امضا در دفاع از يک مقام دولتی در حالی توسط تشکلهای رسمی کارگران انجام میشود که جامعه کارگری ايران در ماههای گذشته بيش از هرزمان ديگری با دغدغههايی چون کاهش قدرت خريد، فقدان امنيت شغلی، بروز حوادث حين کار و حذف جنبههای حمايتی قوانين کار و تامين اجتماعی مواجه است.

  اين نامه در حالی به امضا تشکل های کارگری رسيده است که برخی از امضاء کنندگان عنوان سمت حقوقی خود در تشکل مروبطه شان را نمی دانند و “دبير” را به “دبير کل” به جامعه کارگری معرفی می کنند. ناصر برهانی در حالی در اين نامه خود را با عنوان “دبير کل هيئت مديره کانون عالی  شوراهای اسلامی کار کشور” معرفی کرده است که چنين مقامی در اين تشکل کارگری اساسا وجود ندارد. در فرمی که در سايت وزارت کار تحت عنوان “صورتجلسه تعين سمت اعضای هيات مديره کانون شوراها” آمده، عنوانی به نام “دبير کل” قيد نشده و تنها عنوان دبير آمده است. در اين فرم

  سمتها به ترتيب با عناوين “رئيس هيات مديره، نايب رئيس، خزانه دار و دبير” قيد شده اند.

  اين اقدامات سندی است بر بی تعهدی تشکل های کارگری دولت ساخته نسبت به حقوق کارگران و عدم التزام به سه جانبه گرايی. تشکل های کارگری به عنوان يک ضلع مثلث سه جانبه گرايی حق دفاع و حمايت از مقامات دولتی و يا کارفرمايی را ندارند. سازمان تامين اجتماعی يک سازمان غيردولتی است و سرمايه آن متعلق به جامعه کارگری است و ريس و اعضای هيات امنای آن نيز می بايد از طرف خود جامعه کارگری انتخاب شود. ولی متاسفانه سالهاست که دولت بر اين سازمان دست انداخته است و رئيس سازمان از جانب دولت انتخاب می شود. اين در حالی است که دولت يکی از بزرگترين بدهکاران به تامين اجتماعی است.

  اتحاديه پيش کسوتان جامعه کارگری در بيانيه ای از اين اقدام تشکل های کارگری دولت ساخته انتقاد کرد. اين تشکل کارگری در بخشی از اين بيانيه نوشته است: جامعه کارگری بايد بداند که سرنوشت آنان به دست چه کسانی سپرده شده و از اين رهگذر چه هزينه سنگينی را پرداخت میکنند. ديری نخواهد پائيد که خورشيد حقيقت طلوع خواهد کرد و واقعيات آشکار خواهد شد و آنروز روز پاسخگويی به سوالاتی بسيار سخت است.

  اين اتحاديه با انتقاد از سکوت و بی تفاوتی جامعه کارگری به اين اقدامات در ادامه بيانيه اش اظهار داشت: “متاسفانه در اين وادی تشکلات کارگری و بازنشستگی در سطوح استانی و عالی که قاعدتا بايد وکيل و سخنگوی کارگران و بازنشستگان باشند سر در لاک خود فرو برده و خود را به فراموشی زده اند. آنان که با گرفتن امتيازات از دولت و دولتمردان و به قيمت تثبيت جايگاه زير بار اين توافقات ننگين که تاريخ در آينده راجع به آن قضاوت خواهد کرد، رفته و به بهايی ارزان جامعه کارگری و بيمه شدگان را مورد معامله قرار دادند طومار حمايت امضا ميکنند و در عوض عضويت هيات مديره شرکتهای بزرگ را مصادره ميکنند. و با کمال تاسف جامعه کارگری غافل از معامله ای که برای حقوق آنان صورت ميگيرد در لاک بی تفاوتی فرو رفته و از طرفی ايراد بزرگتر به دولتی است که داعيه عدالت اجتماعی دارد و شعار عدالت محوری ان گوش فلک را کر کرده است ولی زر و زور را وسيله قرار داده که هر کجا خواست از اين ابزارها استفاده کند و نظر خود را اعمال کند.”

  ٢٣ دی, ١٣٩١ – سایت کلمه

   

  ترس و دلهره ی دزدان ولایی از گردهمایی کارگران

  روز سه شنبه بيست و چهارم بهمن استانداری تهران خبر عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمع اعتراضی کارگران را به جعفر عظيم زاده و شاپور احسانی راد دو تن از درخواست کنندگان اين تجمع، اعلام کرده است.

  به گزارش کلمه، اين درخواست در تاريخ هشتم بهمن توسط هماهنگ کننده “طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران” بدنبال بی توجهی های مسئولين وزارت کار به خواستهای سی هزار کارگر به استانداری تحويل داده شد و تجمع اعتراضی قرار بود صبح روز بيست و هشتم بهمن ماه مقابل وزارت کار برگزار شود. خواست کارگران از برگزاری اين تجمع “کنار گذاشتن لايحه پيشنهادی دولت برای تغيير قانون کار و عمل به ماده ۴١ قانون کار برای افزايش دستمزدها متناسب با تورم و سبد هزينه يک خانواده چهار نفره و ديگر مطالبات قانونی کارگران” بود.

  هنوز ساعاتی از امتناع استانداری تهران مبنی بر صدور مجوز نگذشته بود که دفتر پيگيری وزارت اطلاعات طی تماسی تلفنی با جعفر عظيم زاده و پروين محمدی آنان را برای پاره ای توضيحات به اين دفتر احضار کرد. به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران اين دو فعال کارگری می بايد امروز چهارشنبه ساعت ده صبح در دفتر پيگيری وزارت اطلاعات حاضر شوند. جعفر عظيم زاده رئيس هيات مديره و پروين محمدی نايب رئيس هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران هستند. برخی گزارش ها حکايت از آن دارد که جميل محمدی و ناهيد خداجو از ديگر اعضای هيات مديره اين تشکل

  کارگری نيز به دفتر پيگری وزارت اطلاعات احضار شدند.

  البته فشار حاکميت بر فعالان کارگری عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران تنها منوط به احضار اخير نمی شود. در تاريخ سه شنبه دهم بهمن ماه نيز شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا از ديگر اعضای هيات مديره اين اتحاديه برای چهارمين بار طی يکسال گذشته جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند. بر اساس اين احضاريه اين دو فعال کارگری میبايد در روز پنجم اسفند ماه ١٣٩١ در ساعت ١٠ صبح در اين دادگاه حاضر شوند.

  هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران اعلام کرده اند عليرغم مخالفت استانداری تهران با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار، همچنان و به اشکال اعتراضی ديگری پيگير رسيدگی به مطالبات شان خواهند شد.

  بهمن و اسفند 1391

   

  بحران خودروسازی ها، پیش زمینه ای برای جوشش های کارگری

  دنبال بحران در خودرو سازیها و کارخانههای قطعه سازی، از ۶۵٠ کارگر کارخانه همگام خودرو آسيا ٣٠٠ نفر از آنان از اول سال جاری

  بصورت تدريجی از کار خود اخراج شدهاند و بر شدت کار در اين کارخانه افزوده شده است.

  به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين کارخانه توليد کننده بدنه پژو ٢٠۶ ، قطعات خودرو رانا و خودوری ال ٩٠ و طرف قرارداد مستقيم با شرکتهای ايساکو، ساپکو و ايران خودرو است. گذشته از اخراج ٣٠٠ کارگر اين کارخانه، ٣۵٠ کارگر شاغل اين کارخانه نيز در شرايط مشقت باری مشغول بکار هستند.

  اين کارگران از شهريور تا سوم دی ماه جاری دستمزدهای خود را دريافت نکرده بودند و از سوی ديگر کارفرما بطور غير قانونی مرخصی ساليانه

  کارگران را کاهش داده و بمدت ١۵ دقيقه ساعت کار روزانه را افزايش داده است به همين دليل کارگران اين کارخانه در اعتراض به شدت کار و عدم

  پرداخت دستمزدهايشان روز سوم دی ماه بمدت يک روز بطور يکپارچهای دست به اعتصاب زدند و در مقابل درب اداری کارخانه دست به تجمع زدند.

  در اين اعتصاب صيادی مدير عامل کارخانه به کارگران اظهار داشت: شرکتهای اصلی يعنی ايران خودرو و ايساکو و ساپکو بابت توليدات کارخانه به

  درستی پول به ما نمیدهند وما هم پول نداريم که به شما بدهيم هرکاری میخواهيد بکنيد.

  با اينحال کارفرمای کارخانه ناچار شد روز پس از اعتصاب، دستمزد شهريور و دو روز بعد دستمزد مهر ماه کارگران را پرداخت کند اما هيچ اقدامی در

  رابطه با بر قراری مرخصی قانونی ساليانه و افزايش ١۵ دقيقه کار روزانه انجام نداد.کارگران کارخانه همگام خودرو آسيا در اعتراض به شرايط خود تير ماه سالجاری نيز دست به اعتصاب زده بودند. اين کارخانه درمنطقه شهرک صنعتی علويجه اصفهان قرار دارد

   ٠٩ دی ١٣٩١- جرس

   

  گردهمایی دست در دست كارگران كارون و کارگران هفت تپه

  اعتراض صنفی کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر در مقابل ساختمان نهاد رياست جمهوری وارد ششمين روز خودشد. اين در حالی است که امروز (يکشنبه، هشتم بهمن ماه) کارگران نی بر هفت تپه نيز برای دومين روز متوالی به جمع همكاران.خود در مقابل اين نهاد دولتی پيوسته اند

  يکی از کارگران نی بر مجتمع كشت و صنعت كارون شوشتر حاضر در اين تجمع، به ايلنا گفت: امروز ششمين روزی است که مااز كار و زندگی خود در خوزستان دست کشيده ايم و برای مطالبه خواسته هايمان به تهران پناه آوردهايم تا شايد به مشکلاتمان.رسيدگی شود

  او افزود: با وجود آنكه همکارانمان ازصبح روز گذشته از يک واحد توليدی ديگر (مجتمع هفت تپه) به ما پيوسته اند و تعدادمان.بسيار قابل توجه است متاسفانه هنوز پاسخ قانع کنندهای دريافت نکرده ايم

  اين کارگر با اظهار به اينکه در طول اين شش روز هيچ مسئولی نه تنها حاضر نشد از مشكلات ما بپرسد، بلكه حتی كسی نپرسيد که در اين مدت چه میخوريد و شبها به کجا میرويد، افزود: سال گذشته در مزارع نی شکر که کار میکرديم وقتی به علت سرما تعداد زيادی کلاغ به صورت دسته جمعی مردند دهها خبرنگار و عکاس برای دريافت خبر و به تصوير کشيدن مرگ كلاغها به مزارع نی شکر آمدند. اما در اين شش روزی كه در تهران هستيم با وجود آنكه از طريق ايلنا به همه مسئولان و .مطبوعات اطلاع داديم، كسی به سراغمان نيامد. او ادامه داد: زندگی کلاغهای همجوار ما برای خبرنگاران جذابتر از کارگرانی بود که در وضعيت سخت معيشتی به سرمیبرند

  يكی ديگر از كارگران درباره شائبه تهديد قضايی در زمان بازگشت كارگران به خوزستان، گفت: اگر مسئولان استانی به وعده های خود ظرف پنج سال گذشته عمل میكردند هيچ نيازی به مراجعه ما به تهران برای پیگيری مسائل صنفی مان وجود

  .نداشت

  ٠٨ بهمن ١٣٩١

   

  واخواهی کارگران متروی اهواز به پنجمين روز رسيد

  اعتراض صنفی کارگران قطار شهری اهواز به عدم دريافت ۶ ماه گذشته خود معوقه امروز شنبه ( ١۴ بهمن ماه) در مقابل کارگاه محل فعاليتشان

  وارد پنجمين روز خود شد. يکی از کارگران حاضر در اين تجمع به ايلنا گفت: حدود ۴٠٠ نفر از کارگران قطار شهری اهواز که در قسمتهای پشتيبانی، ترانسفور (تامين کننده ماشين آلات) و حفاری تونل مشغول به فعاليتاند از روز سه شنبه ( ١٠ بهمن) تا به امروز ( ١۴ بهمن) در اعتراض به عدم دريافت ۶ ماه حقوق معوقه خود در مقابل درب ورودی تونل کارگاه محل فعاليتشان تجمع کرده اند.

  بنا بر اين گزارش، کارگران از روز سه شنبه هفته گذشته تا به امروز دست از کار کشيده و خواستار پرداخت معوقات خود از پيمانکار مجری احداث اين پروژه (شرکت کيسون) هستند.

  اين کارگر با بيان اينکه هنوز پاسخ قانع کننده از کارفرما در خصوص دريافت مطالباتمان دريافت نکردهايم، اظهار داشت: شرکت کيسون که مجری

  احداث اين پروژه و کارفرمای کارگران است در چندين مرحله با وعده پرداخت معوقات حقوقی کارگران مانع اعتراض آنان شده بود و به همين دليل

  تا رسيدن به نتيجه و دريافت پاسخ قانع کنندهای از سوی کارفرما به تحسن و تجمع خود ادامه خواهيم داد.

  ١٣٩١ , بهمن ١۵

   

  تجمع اعتراضی تعميرکاران اتومبيل سنندج مقابل استانداری کردستان

  حدود ١۵٠ نفر از اعضای تعاونی مسکن تعمير کاران اتومبيل شهر سنندج روز سه شنبه دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری کردستان زدند.

  به گزارش تارنمای اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعضای اين تعاونی مسکن در حالی دست به اين تجمع زدند که پيگيری های آنان در مراجع قانونی در چندين ماه گذشته تا کنون نتيجه ای در بر نداشته است. اين کارگران در آبانماه سالجاری اعلام کرده بودند در صورت عدم رسيدگی به خواستهايشان اقدامات اعتراضی خود را تشديد خواهند کرد.

  ٧٠٠ عضو اين تعاونی مسکن در سال ١٣٧٩ هر کدام با پرداخت يک ميليون و پانصد هزار تومان اقدام به خريد ٢۶ هکتار زمين جهت ساخت سر پناهی برای خود کردند. اما با گذشت ١٢ سال از آن زمان نه تنها هيئت مديره سابق اين تعاوني، زمينهای خريداری شده را در اختيار اعضايش قرار نداده است بلکه با کنار رفتن هيئت مديره قديم، فقط ۴ هکتار زمين در اختيار هيئت مديره جديد اين تعاونی جهت واگذاری به اعضا قرار گرفته است.

  ١٣٩١ , بهمن

   

  پایان اعتصاب هشتصد کارگر فراساحل

  در « صدرا » يکی از دو مجموعه بزرگ شرکت ) « فراساحل »: بدنبال اعتصاب ٨٠٠ کارگر پيمانکاری شرکت بوشهر) که روز دوشنبه هفته گذشته صورت گرفت کارفرما برای جلوگيری از گسترش اعتراضات کارگران اعتصابی، اقدام به تعطيلی شرکت تا روز شنبه هفته جاری کرد اما با شروع کار در روز يکشنبه ١۵ بهمن ماه (ديروز) کارگران همچنان بر خواست خود برای دريافت دستمزد معوقه تاکيد کردند و حاضر به شروع کار نشدند.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران با ادامه اعتصاب ٨٠٠ کارگر پيمانکاری شرکتهای ساحل سازان، عمران ذوبان و نمايندههای اين شرکتها بناچار در ميان کارگران حضور پيدا کردند و ،« فراساحل » ايمن سازه از مجموعه شرکتهای پيمانکاری شرکت به آنان اعلام کردند صبح روز چهارشنبه هفته جاری دستمزد دی ماه کارگران به حسابهايشان واريز خواهد شد. مسئولين اين شرکت دوشنبه هفته گذشته (روز اول اعتصاب) به کارگران گفته بودند از آنجا که شرکت صدرا به ما پولی نداده است ما نيز فعلا قادر به پرداخت دستمزدهای شما نيستيم.

  بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران حوالی ظهر ديروز و پس از وعده مسئولين شرکتهای پيمانکاری، کارگران اعتصابی بر سر کارهای خود بازگشتند و اعلام نمودند چنانچه روز چهارشنبه دستمزدهايشان پرداخت نشود بار ديگر اعتصاب ر ا از سر خواهند گرفت.

  بنا بر اظهار کارگران شرکت فرا ساحل، همزمانی شروع اعتصاب کارگران با غرق پايه سکوی نفتی در آبهای خليج فارس، شرايط ايجاد کرد و همين امر باعث دستور تعطيلی شرکت تا روز شنبه هفته جاری شد. لازم به يادآوری « فراساحل » بحرانی تری در شرکت است پايه عظيم سکوی نفتی که دهم بهمن ماه در ميدان مشترک نفتی هنگام در مرز آبی مشترک ايران و عمان در خليج فارس غرق بود. « فراساحل » شد ساخت شرکت يکی از کارگران اين مجموعه در همان روز به سايت اتحاد اظهار داشت: متاسفانه سازه عظيم فلزی که حاصل زحمت چند صد کارگر فرا ساحل صدرا بود به قعر دريا رفت و سرنوشتی مانند حقوق آنها پيدا کرد

  اتحاديه آزاد کارگران ايران - ١٣٩١ , بهمن

   

  اعتصاب رانندگان کاميون های شهرداری تبريز

  اويان نيوز : ٢٠٠ نفر از رانندگان کاميون های شهرداری تبريز در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب زدند .

  بنا به گزارشات رسيده ٢٠٠ تن از رانندگان کاميون های مناطق ده گانه ی شهرداری تبريز از ٣٠ دی ٩١ دست به اعتصاب زده اند . تعدادی از اين رانندگان قطع بيمه ی تامين اجتماعی از طرف شهرداری و نيز اخراج برخی از رانندگان به دليل واگذاری شرکت به بخش خصوصی را علت اين اعتصاب عنوان کرده اند . اخراج و قطع بيمه تامين اجتماعی برخی از رانندگان از طرف شهرداری بدون اتمام زمان قرارداد کار بين طرفين صورت

  گرفته است . بنا به اين گزارش شهرداری تبريز بدون هيچ اطلاع قبلی به رانندگان اقدام به اين کار نموده است .

  گفته می شود پيشتر نيز چندين بار قطع بيمه ی تامين اجتماعی رانندگان از سوی شهرداری تبريز صورت گرفته بود که اين اقدام هربار با واکنش رانندگان روبه رو گشته است.

   دی ٩١

   

  گردهمایی خانواده هاي فعالين كارگري بازداشتي در مهاباد

  30 خانوادههاي اعضاي بازداشتي كميته هماهنگي در مهاباد به همراه جمعی از فعالان کارگری در مقابل دادسرای انقلاب مهاباد دست به تجمع /10/ به گزارش رسيده، روز شنبه مورخ 91 2/11/ آنان شدند. در نتيجه اين تجمع مسئولان قضايی به خانواده دستگيرشدگان اعلام کردند که پرونده اين افراد تکميل است ولی به دليل اينکه بازپرس پرونده در مرخصی است تا روز 91 كميته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري ضمن محكوميت تداوم بازداشت محمد مولانايي، يوسف آب خرابات و واحد سيده خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط اين فعالين زندانيان سياسي مي باشد.

  كميته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري- 1 بهمن 91

   

  اعتصاب کارگران کنتورخوان شرکت گاز در سنندج

  ١٢ حدود ٣٠ نفراز کارگران کنتورخوان شرکت گاز استان کردستان در سنندج در /١٠/ بر اساس گزارش رسيده روز سه شنبه ٩١ اعتراض به پايين بودن دستمزدها، عدم تامين کفش ولباس، پرداخت نکردن هزينه اياب و ذهاب خود و... دست به اعتصاب زدند.

  لازم به ذکر است که حقوق کارگران کنتور خوان ماهيانه مبلغی معادل ۴۵٠ هزار تومان در ازای ساعات کار طولانی و شرايط سخت کاری میباشد. همچنين تعاونی صنفی کارکنان اين شرکت که قرار بود امورات صنفی کارگران را پيگيری کند به دليل مخالفت مدير عامل شرکت گاز در همان ابتدای تاسيس مورد مخالفت قرار گرفته و منحل گرديد.

  کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری- ١٣ دی ١٣٩١

   

  اعتصاب کشاورزان منطقه ورزنه استان اصفهان

  اعتصاب کشاورزان منطقه ورزنه استان اصفهان به درگيری با نيروهای امنيتی و زخمی شدن شماری از کشاورزان منجر شده است.

  کشاورزان و ديگر مردم منطقه بيش از چهل روز است که به قطع آب کشاورزی اعتراض کرده اند. نيروهای امنيتی که برای حفظ خط لوله انتقال آب به يزد به منطقه رفته بودند، ديروز (چهارشنبه) برای متفرق کردن معترضان به شليک گاز اشک آور و گلوله های پلاستيکی و ساچمه ای متوسل شدند.

  چندين نفر از کشاورزان در اين درگيريها مجروح شده اند، اما تعداد دقيق مجروحان مشخص نيست.

  رسانه های ايران پيشتر گزارش داده بودند که جمعی از کشاورزان استان اصفهان که به مسدود شدن حقآبه کشت زمينهای خود اعتراض کرده بودند، تاسيسات انتقال آب زايندهرود به يزد را تخريب کردند و به همين دليل آب شرب يزد قطع و جيره بندی شده است.

  سايت اينترنتی کلمه که به مير حسين موسوی، يکی از رهبران مخالفان دولت ايران نزديک است، از به آتش کشيده شدن چند اتوبوس حامل نيروهای دولتی خبر داده است.

  سايت کلمه نوشته است که تعدادی از معترضان اصفهانی که با خانواده های خود در برابر لوله انتقال آب به يزد تجمع کرده بودند توسط نيروهای انتظامی بازداشت شدند، اما اعتراض به بازداشتها سبب آزادی بازداشتيان شد. مشکل کمبود آب و تقسيم حقآبه تاکنون مشکلات زيادی برای کشاورزان استان اصفهان ايجاد کرده است.

  سایت کلمه –  بهمن 1391

   

  اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی بندر امام

  در ادامه دو سال اعتراضات دوشنبه ٢۵ دی ماه حدود ۴٠٠ در مقابل فرمانداری ماهشهر به گزارش اتحاديه آزاد کارگران گذشته کارگران پيمانکاری وزيران در سال ١٣٨۴ مبنی به اجرا در نيامده است روز پتروشيمی بندر امام شامل شرکتهای شده در پتروشيمیها موفق در مقابل فرمانداری ماهشهر تعدادی از کارگران پيمانکاری پيوستند.

  بنا بر اين گزارش، اين کارگران از ساعت ٨ صبح دست به زدند. اين کارگران بطور مرتب با سر دادن شعارهايی خواهان رسيدگی به خواستهای خود بودند و در مقابل درخواست فرمانداری مبنی بر انتخاب نماينده جهت مذاکره دست به مقاومت شدند. بدنبال اين کشمکش فرماندار ماهشهر به ناچار در ميان کارگران تجمع کننده حاضر شد و اعلام کرد: فردا سه شنبه با مديران جلسهٔ هماهنگی داريم و در اين جلسه مسائل و مشکلات روز چهاشنبه پاسخ قطعی را به شما خواهيم داد.

  در ادامه حضور فرماندار در ميان کارگران و پس از صحبتهای ايشان کارگران تجمع کننده بطور متحدانهای اعلام کردند تا چهارشنبه منتظر پاسخ شما خواهيم ماند و چنانچه در صبح روز يکشنبه هفته آينده بار ديگر تجمعات اعتراضی خود را در مقابل فرمانداری از سر خواهيم گرفت

  ٣٠ دی ١٣٩١

  اعتصاب و گردهمایی واخواهانه ی کارگران پتروشيمی بندر امام

  در ادامه دوسال کشمکش و اعتراضات و اعتصاب کارگران پيمانکاری بندر امام، روز دوشنبه ٢۵ دی ماه حدود ۴٠٠ نفر از اين کارگران دست به تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری ماهشهر زدند.

  به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، بدنبال اعتراضات و اعتصابات دو سال گذشته کارگران پيمانکاری پتروشيمی بندر امام و از آنجا که مصوبه هيئت وزيران در سال ١٣٨۴ مبنی بر بر چيده شدن شرکتهای پيمانکاری بطور کامل به اجرا در نيامده است روز ٢۵ دی ماه حدود ۴٠٠ نفر از کارگران پيمانکاری پتروشيمی بندر امام شامل شرکتهای فراورش و بسباران که بنا بر سلايق اعمال شده در پتروشيمیها موفق به انعقاد قرارداد مسقيم با کارفرمای اصلی نشدهاند در مقابل فرمانداری ماهشهر دست به تجمع اعتراضی زدند. بدنبال اين تجمع تعدادی از کارگران پيمانکاری منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر نيز به اين تجمع پيوستند.

  بنا بر اين گزارش، اين کارگران از ساعات اوليه صبح دست از کار کشيدند و از ساعت ٨ صبح دست به يک تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری ماهشهر زدند. اين کارگران بطور مرتب با سر دادن شعارهايی خواهان رسيدگی به خواستهای خود بودند و در مقابل درخواست فرمانداری مبنی بر انتخاب نماينده جهت مذاکره دست به مقاومت زدند و خواهان حضور فرماندار در ميان خود شدند.

  بدنبال اين کشمکش فرماندار ماهشهر به ناچار در ميان کارگران تجمع کننده حاضر شد و اعلام کرد: فردا سه شنبه با مديران جلسهٔ هماهنگی داريم و در اين جلسه مسائل و مشکلات شما را بطور جدی پيگيری خواهيم کرد و روز چهاشنبه پاسخ قطعی را به شما خواهيم داد.

  در ادامه حضور فرماندار در ميان کارگران و پس از صحبتهای ايشان کارگران تجمع کننده بطور متحدانهای اعلام کردند تا چهارشنبه منتظر پاسخ شما خواهيم ماند و چنانچه در اين روز پاسخ قانع کنندهای به ما داده نشود از صبح روز يکشنبه هفته آينده بار ديگر تجمعات اعتراضی خود را در مقابل فرمانداری از سر خواهيم گرفت

  اتحاديه آزاد کارگران ايران – ٢۵ دی ماه ١٣٩١

   

  پيگيری واخواهانه ی ٢٠٠٠ راننده شرکت واحد به لايحه ضد کارگري

  تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراهی نمايندگان سنديکايی خود امروز مورخ ٩١ مجلس شورای اسلامی خواستار رسيدگی به ٢٠٠٠ امضاء جمع اوری شده نسبت به اعتراض به تغيير لايحه قانون کار شدند. در اين حضور، نامه ای مجدد به رئيس مجلس شورای اسلامی نوشتند که اين بار بر خلاف پيگيری قبلی نامه به ثبت رسيد و در دستور کار کميسيون اجتماعی قرار گرفت. کارگران و رانندگان شرکت اميدوراند که اين لايحه هر چه زودتر از مجلس برگردانده شود.

  دی 1391

   

  تجمع اعتراضی کارگران نساجی خامنه شبستر مقابل مجلس

  به گزارش 26 دی ايلنا،امروز حدود ۵٠ نفر از کارگران کارخانه نساجی خامنه به دليل عدم پرداخت حقوق، تعطيلی کارخانه مذکور و عدم رسيدگی به بيمه بازنشستگی خود مقابل درب شمالی مجلس تجمع کردند.

  براساس اين گزارش،يکی از اين کارگران گفت: چند ماه حقوق ما پرداخت نشده است و از سوی ديگر هم کارخانه نيروهای تعديلی زيادی داشته است.

  بنابه گزارش 26 دی خبرگزاری مجلس، يکی از کارگران حاضردر تجمع اعتراضی امروزبا بيان اينکه سالهاست پيگير بيمه بازنشستگی خود هستيم، گفت: هيات وزيران مصوب کرده بود تا سازمان تامين اجتماعی نسبت به حقوق بازنشستگی کارگران شرکت نساجی خامنه تسهيلات لازم را فراهم کند اما با گذشت سه سال از زمان اين مصوبه هنوز اقدامات لازم در اين زمينه انجام نگرفته است.

  ایلنا دی 1391

   

  گردهمایی کارگران فضای سبز شهرداری اصفهان مقابل شهرداری

  به گزارش 27 دی مهر، اعتراض به برخی تصميمات شهرداری اصفهان در نهايت در روز سه شنبه هفته گذشته و با اعتراض و تجمع بخشی از کارگران فضای سبز شهرداری اصفهان در لوکيشن محوطه ساختمان مرکزی شهرداری اصفهان به نقطه اوج خود رسيد، صحنهای که در پيگيری خبرنگاران از مسئولان ذيربط در مورد علت آن، جز بیخبری و شانه خالی کردن از رفع وضعيت پيش آمده جواب قانع کنندهای مطرح نشد.

  برپايه اين گزارش،در حالی افزايش حقوق و دستمزد کارگران شهرداریها سال گذشته در مصوبهای از سوی  وزارت کشور به شهرداری اصفهان ابلاغ شده که مديريت شهری اصفهان با وجود گلايههای بسيار کارگران خود از وضعيت معيشتی، هنوز تصميم به اجرايی کردن اين مصوبه نگرفته است.

  اما هرچه مسئولان و مديران شهری اصفهان از علل اين تجمع بیخبر بودند، کارگران جمع شده در برابر شهرداری اصفهان، مملو از انتقاداتی بودند که در پی مدتها بیتوجهی مديران خود به وضعيت معيشت و دستمزد، آنها را وادار کرده بود تا صدای خود را با روش اعتراض به مسئولان برسانند؛ صدايی که حرف از سختی کار و عدم تعلق سختی کار در ميزان حقوق پرداختی به اين کارگران از سوی شهرداری داشت.

  برگرفته از عصرنو

   

  گردهمایی اعتراضی کارگران بازنشسته شرکت پتروشيمی آبادان

  خود شدند. « حق معيشت » جرس: ۶٠ نفر از کارگران بازنشسته شرکت پتروشيمی آبادان با تجمع مقابل ساختمان شرکت نفت خواستار پرداخت

  مشاور رئيس هيئت مديره صندوقهای بازنشستگی وزارت نفت با تاييد اين تجمع اعتراضی، به ايلنا گفت: مستمری بازنشستگان شرکت پتروشيمی آبادان را صندوق بازنشستگی وزارت نفت پرداخت میکند ولی حق معيشت آنان را نمیتوانيم قانونا پرداخت کنيم زيرا کارفرمای آنها اين مبلغ را به ما پرداخت نکرده است.

  محمد حسين عبدالعزيزی ادامه داد: بخش عمدهای از بازنشستگان در شرکتهايی مشغول به کارند که کماکان در دل وزارت نفت قرار دارند اما تعدادی از

  آنها که عمدتا پتروشيمی هستند طبق اصل ۴۴ واگذار شدهاند. وزارت نفت تنها مستمری بازنشستگان را به صورت مستقيم میپردازد. باقی هزينههايی را

  که وزارت نفت به بازنشستگان میپردازد بايد پيشتر از طريق کارفرمای مربوطه به صندوق بازنشستگی پرداخت شود.

  وی افزود: مثلا اگر کسی در شرکت ملی حفاری بوده و بازنشسته شده است به جز مستمری که جزء تعهدات صندوق بازنشستگی قرار دارد هزينهٔ  درمان، هزينهٔ سفر، حق معيشت را بايد شرکت ملی حفاری در چارچوب تعاملات اداری به ما بپردازند و ما هم به نيابت از آنان به بازنشستگان بپردازيم.

  مشاور رئيس هيئت مديره صندوقهای بازنشستگی وزارت نفت در پايان با تاکيد بر لزوم تعيين نهاد نظارتی بر سرنوشت تعهدات بازنشستگان شرکتهايی که طبق اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شدهاند اظهار داشت: بايد در چارچوب اوليهٔ خصوصی سازی، نهادهای نظارتی مسئول بر اين قضيه ديده

  میشدند. زمانی که پتروشيمی آبادان به بخش خصوصی واگذار میشد بايست سرنوشت تعهدات آنها به بازنشستگان خود به طور دقيق مشخص میشد تا در

  شرايط بد اقتصادی کشور اين مشکلات به وجود نيايد.

   ٣٠ دی ١٣٩١

   

  تجمع اعتراضی کارگران در برابر وزارت تعاون

  حدود دو هزار تن از کارگران تهرانی در برابر وزارت کار و تعاون در تهران تجمع کرده اند. به گزارش خبرنگار اويان نيوز، در پی افزايش بحران اقتصادی و تعطيلی بسياری از مراکز صنعتی و اقتصادی،امروز شنبه ٢٨ بهمن ٩١ حدود دو هزارتن از کارگران به علت اخراج از کار و يا کم بودن ميزان دستمزد در برابر وزارت کار و تعاون در تهران تجمع کرده اند.

  گفتنی است وزارت تعاون در نزديکی ميدان آزادی بوده و همين امر می تواند باعث افزايش تعداد معترضين گردد.نيروهای نظامی و انتظامی با امنيتی نمودن منطقه، اجازه هيچ گونه تصوير برداری و تهيه گزارش را به خبرنگاران نمی دهند.

  اختصاصی اويان نيوز

   

  تجمع اعتراضی کارگران صنايع پوشش ايران در مقابل کارخانه

  بيش از ۵٠ نفر ازکارگران گروه صنايع پوشش ايران به نمايندگی از ساير کارگران ديگر کارخانجات اين شرکت، صبح امروز - شنبه ١۶ دیماه – در اعتراض به عدم اجرای قانون بازنشستگی پيش از موعد و يک ماه تاخير سازمانمند (سيستماتيک) در پرداخت حقوق، مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.

  يکی از کارگران شرکت پوشش حاضر در اين تجمع، به خبرنگار ايلنا گفت: ورشکستگی اين کارخانه به دليل بارش سنگين برف در سال ٨٣ بود که بسياری از صنايع گيلان را نابود کرد.

  اين کارگر افزود: در آن زمان اين کارخانه در حال واگذاری به بخش خصوصی بود که با وقوع اين حادثه طبيعی، ديگر نتوانست همچون گذشته توليد داشته باشد. تا زمانی که تکليف نهايی کارگران در مورد » گفتنی است کارگران معترض در اين تجمع پارچهنوشتههايی با مضمون دست تخريب گران صنعت را از اين » و « بازنشستگی مشخص نشود حق فروش ابزار توليد و آهن آلات را نداريد در دست داشتند

  ١۶کلمه - دی, ١٣٩١

   

  گردهماییی رانندگان شرکت واحد تهران در مقابل اداره کار شمال غرب

  در پی شکايت دو نفر از کارگران سامانه يک شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از شورای اسلامی اين شرکت، حدود 70 نفر از رانندگان شرکت واحد با خواست انحلال نهاد شورای اسلامی کار و حمايت از همکاران خود دست به تجمع در مقابل اداره کار شمال غرب تهران زدند.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، آقايان وحيد فريدونی فر و عبدالله حسينی در اعتراض به عملکرد ضد کارگری شورای اسلامی شرکت واحد تهران شکايتی را عليه اين نهاد به اداره کار شمال غرب تسليم کردند. رسيدگی به اين شکايت قرار بود دو هفته پيش انجام گيرد اما به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضای هيات موضوع ماده 22 ، رسيدگی به اين شکايت به امروز 17 دی ماه موکول شد.

  بنا بر اين گزارش همزمان با حضور آقايان وحيد فريدونی فر و عبدالله حسينی در اداره کار شمال غرب تهران حدود 70 نفر از رانندگان شرکت واحد نيز در حمايت از همکاران خود و اعتراض به عملکرد ضد کارگری شورای اسلامی کار شرکت واحد دست به تجمع در مقابل اين اداره زدند و خواهان انحلال اين نهاد ضد کارگری شدند.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران – دی 1391

   

  گردهمایی واخواهانه ی کارگران قند اهواز مقابل استانداری خوزستان

  به گزارش 17 دی ايلنا،بيش از ٧٠ کارگر کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز، صبح امروز ١٧ دی ماه- برای چندمين بار طی سال جاری در اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزايا و - ساير مطالبات ٢۵ ماهه خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند

  به گزارش 18 دی ايلنا، کارگران کارخانه قند و تصويه شکر اهواز برای دومين روز پياپی مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

  بر اساس اين گزارش، ۵٠ کارگر کارخانه قند اهواز در اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزايا و ساير مطالبات ٢۵ ماهه خود ديروز - ١٧ دی ماه- نيز در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری تجمع کرده بودند.

  ایلنا

   

  کارگران کارخانه کاغذسازی کارون برابر استانداری خوزستان

  جمعی از کارگران كارخانه کاغذسازی کارون، صبح امروز (دوشنبه ١٨ دی ماه) در اعتراض به بیتوجهای مسئولان در رفع مشکلاتشان، در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.

  برپايه اين گزارش، ٢٠٠ کارگر اين واحد توليدی علاوه بر اينكه خواستار دريافت مطالبات سنواتی خود از سالهای ٨٠ تا ٨۵ هستند، فعاليت مجدد اين واحد توليدی و بازگشت به كار را خواستارند

  دی 1391

   

  کارگران خوزستانی و خراسانی دست در دست هم! پیش به سوی همبستگی سراسری کارگران

  جمعی از کارگران مخابرات استان خراسان و خوزستان امروز سه شنبه سوم بهمن ماه در مقابل مجلس تجمع و نسبت به تعويق ده ماهه حقوق خود اعتراض کردند.

  به گزارش ايلنا، کارکنان مخابرات استان خوزستان با در دست داشتن پلاکاردی که بر روی آن نوشته شده بود ده ماه است حقوق نگرفتهايم خواستار رسيدگی نمايندگان مجلس به مشکلاتشان شدند.

  عليرضا محجوب، رئيس فراکسيون کارگری مجلس با حضور در جمع اين کارگران گفت: درحال حاضر پرونده شما همزمان در دادگاه و در کميسيونهای مجلس درحال پيگيری است. دبيرکل خانه کارگر خطاب به کارگران تجمع کننده گفت: حضور شما در مقابل مجلس میتواند مفيد باشد اما اينجا قوه مقننه است و اين دولت است که بايد اجرا کند. در حال حاضر قاضی پرونده میخواهد به کارگران کمک کند، اما به دليل ناآشنا بودن به قانون کار اين روند به کندی طی میشود.

  کارکنان استان خراسان رضوی نيز نيز در پلاکاردهايی که در دست داشتند خواستار رسيدگی به وضع اشتغال خود بودند. تاکنون برخوردی از سوی نيروی انتظامی با اين تجمع صورت نگرفته است.

  جرس بهمن 1391

   

  گردهمایی خانواده هاي فعالين كارگري بازداشتي

  خانواده هاي اعضاي بازداشتي كميته هماهنگي در مهاباد به همراه جمعی از فعالان کارگری در مقابل دادسرای انقلاب مهاباد دست به تجمع /10/ به گزارش رسيده، روز شنبه مورخ 91 2/11/ آنان شدند. در نتيجه اين تجمع مسئولان قضايی به خانواده دستگيرشدگان اعلام کردند که پرونده اين افراد تکميل است ولی به دليل اينکه بازپرس پرونده در مرخصی است تا روز 91 كميته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري ضمن محكوميت تداوم بازداشت محمد مولانايي، يوسف آب خرابات و واحد سيده خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط اين فعالين زندانيان سياسي مي باشد.

  كميته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري- 1 بهمن 1391

   

  تجمع كارگران آونگان اراک در مقابل كارخانه

  جرس: صد نفر از کارگران شرکت آونگان اراک صبح امروز با تجمع در مقابل کارخانه اعتراض خود را نسبت به پلمپ اين واحد توليدی اعلام کردند.

  به گزارش ايلنا، پس از صدور حکم ورشکستگی كارخانه آونگان در دی ماه سال گذشته صبح ديروز عليرغم توافقات انجام شده با طلبکاران مبنی بر

  پرداخت بدهیهای شرکت در سه قسط، درب ورودی کارخانه پلمپ شد.

  نماينده کارگران در اين باره گفت: علیرغم صدور حکم ورشکستگی شرکت در سال گذشته توليد در کارخانه انجام میشد و حقوق کارگران نيز پرداخت

  میشد ولی از مهرماه امسال ورود تريلر به کارخانه ممنوع شد و فقط درب ورودی پرسنلی باز بود و از سوی ديگر طبق توافق انجام شده و قرارداد ارفاقی مقرر شده بود که بدهیهای شرکت طی سه قسط در ديماه و بهمن ماه ٩١ و ارديبهشت ماه ٩٢ به طلبکاران پرداخت شود و مطالبات و حقوق کارگران نيز طی ۶ سال قسط بندی شود ولی در روز گذشته شاهد بوديم که نيروی انتظامی همراه با يكی از مديران كارخانه درب ورودی را پلمپ کردند.

  در همين حال محمد حسن آصفری نماينده اراک در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسيون کارگری مجلس از پيگيری اين موضوع خبر داد و گفت:

  در خصوص موضوع شرکت آونگان با رئيس کل دادگستری صحبتهايی انجام شده و پيگير موضوع هستم و در حال گفتگو با ساير مسئولين مربوطه نيز

  هستم تا مشکل مرتفع شود

  : ١٣ اسفند ١٣٩١

   

  گردهمایی کارگران شرکت نيما سازه در سنندج

  به گزارش رسيده، روز سه شنبه 24 بهمن حدود 20 نفر از کارگران شاغل در شرکت نيما سازه به دليل عدم پرداخت 2 ماه حقوق معوقه خود از ساعت 13:30 تاساعت 15 در مقابل دفتر اين شرکت تجمع کردند. اين شرکت در پروژه 1728 واحدی شهر سنندج در زمينه ساخت مسکن مشغول به فعاليت میباشد.

  لازم به ذکر است که اين کارگران روزانه حدود 9 ساعت کار سخت و زيانآور انجام می دهند که در قبال آن ماهانه مبلغی حدود 420 هزار تومان دستمزد را دريافت میکنند که اين مبلغ نيز از سوی مدير پروژه آقای فرزاد سنجری تمام و کمال پرداخت نمی شود.

  کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری

  26 بهمن 1391

   

  تجمع کارگران فصلی در پاستور

  جمع کثيری از کارگران فصلی کشت صنعت کارون شوشتر در اعتراض به محقق نشدن وعده احمدینژاد امروز جمع کثيری از کارگران فصلی کشت صنعت کارون شوشتر با سفر به پايتخت نسبت به اجرايی نشدن طرح بندی مشاغل و بازنشستگی پيش از موعد در مقابل نهاد رياست جمهوری تجمع

  کردند.

  يکی از کارگران حاضر در توضيح اين تجمع گفته است: دو هزار کارگر فصلی کشت صنعت کارون شوشتر که به کار تخصصی بريدن نی اشتغال دارند خواستار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و همچنين اجرا نشدن بازنشستگی پيش از موعد خود هستند. او افزود: اين تعداد کارگر برای چندمين بار متوالی طی چند سال اخير ضمن اعتراض در مقابل ارگانهای وابسته به دولت در استان خوزستان برای دومين بار به تهران آمده و در مقابل نهاد رياست جمهوری تجمع کرده اند.

  ايلنا در گزارشی از اين تجمع به نقل از تجمع کنندگان نوشت: در پی تجمع اول کارگران، طبق دستور رييس[دولت]، وزارت کار وعده داده بود هر ساله ١٠٠ تا ٢٠٠ کارگر فصلی نی بر بازنشسته شوند که متاسفانه تا به امروز اين دستور محقق نشده است.

  ایلنا

   

  تجمع و تحصن کارگران اردکان

  به گزارش مهر، اين کارگران بيش از پنج نوبت در محل فرمانداری، دفتر نماينده و شورای اسلامی شهر اردکان تجمع و تحصن کردهاند و شنيده میشود شهرداری اردکان در صورت توافق با بانک تجارت قرار است در راه اندازی اين واحد توليدی مشارکت کند.

  خبرگزاری مهر در پيگيری از مسئولان در اين زمينه به نتيجهای نرسيد اما آماده انتشار پاسخهای مسئولان به اين مشکل کارگران اردکانی است.

  خبرگزاری مهر

   

  گردهمایی کارگران يخچال سازی ايران پويا

  در اعتراض به شايعه انحلال اين کارخانه صبح امروز (شنبه ٣٠ « ايران پويا » ٢٠٠ نفر از کارگران رسمی و قرار دادی کارخانه يخچال سازی

  دی ماه) در مقابل درب ورودی اين کارخانه دست به تجمع زدند.

  برپايه اين گزارش،مجموعه کارگران اين کارخانه ٢٠٠ نفر می باشدوبيکاری تعداد ٩٠ نفر از کارگران قرار دادی با سوابق بين ٨ تا ١٨ سال کار

  مستمر در ايران پويا اکنون تمامی کارگران را نگران امنيت شغليشان کرده است. علاوه بر ٩٠ کارگر قرار دادی مابقی کارگران رسمی هستند اما اشتغال اين کارگران نيز به خطر افتاده است و با توجه به اينکه اکثر آنها (حدود ۶٠ نفر) با سوابق بيش از ٢٠ سال کار در شرف بازنشستگی قرار دارند، با تصميمات جديد کارفرمايان اين کارخانه، بازنشستگی اين کارگران نيز با مشکل روبرو خواهد شد.

  کارخانه يخچال سازی ايران پويا وابسته به بنياد مستضعفان، واقع در جاده مخصوص کرج سازنده انواع يخچال و پروفيل آلومينيومی است که هم اکنون خط توليد يخچال آن متوقف شده است.

  دی 1391

   

  کارگران قند و تصفيه شکر اهواز در برابر استانداری

  بيش از ۵٠ کارگر کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز صبح حقوق و مزايا و ساير مطالبات ٢۵ ماهه خود در مقابل ساختمان هوشنگ طاهری، عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند بود، به ايلنا گفت: حدود ٨٠ کارگر اين کارخانه بيش از ٢۵ خط توليد، حقوق نگرفته ند.

  ایلنا

   

  واخواهی سازمان های کارگری سمنان: تغييرات يکجانبه در قانون کار برده داری نوين است

  جمعی از فعالان کارگری استان سمنان در اعتراض به ارسال لايحه اصلاح قانون کار و تدوين لايحه اصلاح قانون تامين اجتماعی، به رئيس قوه مقننه نامه نوشتند. جمعی از فعالان کارگری استان سمنان در اعتراض به ارسال لايحه اصلاح قانون کار و تدوين لايحه اصلاح قانون تامين اجتماعی، به رئيس قوه مقننه نامه نوشتند.

  به گزارش ايلنا، جمعی از اعضای شورای اسلامی کار و خانه کارگر سمنان به نمايندگی از کارگران استان با ارسال نامهای به رئيس قوه مقننه، از رئيس مجلس شورای اسلامی خواستار توجه به عدم رعايت اصل سه جانبه گرايی و بی توجهای به نظرات نمايندگان واقعی کارگران در تدوين لوايح اصلاح قانون کار و تامين اجتماعی شدند.

  به گزارش کلمه اين اقدام در حالی صورت گرفته است که کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و کانون عالی بازنشستگان کشور در حال تهيه طوماری در حمايت از سعيد مرتضوی و اقدامات وی در سازمان تامين اجتماعی هستند. تشکل های کارگری شهرستان ها نسبت به حقوق کارگران حساسيت بيشتری دارند و در قيد لابی های سياسی تشکل های عالی کارگری در تهران نيستند.

  در اين نامه که به امضای روئسای شوراهای استان سمنان رسيده آمده است: علیرغم اينکه بيش از نيمی از جمعيت اين کشور را قشر کارگر و خانواده آنها تشکيل میدهند ولی تبعيض و برخی بی عدالتیهايی که در اجتماع بر اين قشر وارد شده زمينه فاصله طبقاتی را فراهم است

   ١٧ دی, ١٣٩١

   

  اعتراض کارگران پيمانی شرکت توزيع برق استان کرمانشاه

  بر اساس خبر دريافتی تعداد 350 نفر از کارگران شرکتی توزيع برق وابسته به وزارت نيرو که در شهرهای مختلف استان کرمانشاه کار می کنند، در نامه ای اعتراض خود را نسبت به ناامنی شغلی به اطلاع مقام های اين استان رساندند. اين کارگران که سابقه ی کار حداقل 10 و يا 15 سال دارند، در نامه به استانداری و فرمانداری شهرستان های اين استان ضمن اشاره به شرايط سخت و زيان آور کاری شان، به وضعيت بلاتکليف خود و کار تحت پوشش شرکت های پيمان کاری معترض بوده و خواستار تغيير وضعيت شغلی خود شدند.

  اين در حالی است که تاکنون نامه اعتراضی کارگران شرکتی اداره برق کرمانشاه که ماه گذشته به مقام های استان ارسال شده، بی جواب مانده است. علاوه بر اين مديريت شرکت توزيع برق کرمانشاه نيز در پاسخ اعتراض کارگران اعلام کرده که فقط 49 درصد سهام اين شرکت دولتی است و ما خود برای استخدام نيرو تصميم می گيريم و کارگران اين اداره چارت سازمانی برای تغيير وضعيت ندارند.

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری از خواست همه کارگران شرکتی برای انحلال شرکت های پيمان کاری حمايت می کند. تجربه مبارزات ديگر کارگران ايران از جمله کارگران پتروشيمی ماهشهر نشان داده که کارگران شرکت توزيع برق استان کرمانشاه برای رسيدن به خواست تامين شغلی، بايد به نيروی اتحاد خود و همبستگی و تجمع اعتراضی اتکاء داشته باشند. بدون شک ايجاد تشکلی خود ساخته که بتواند سخنگو و نماينده واقعی آنها در اين مبارزه باشد، امری حياتی و مهم است.

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری – 10 بهمن 13

   

  تجمع اعتراضی تعميرکاران اتومبيل سنندج مقابل استانداری کردستان

  حدود ١۵٠ نفر از اعضای تعاونی مسکن تعمير کاران اتومبيل شهر سنندج روز سه شنبه دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری کردستان زدند.

  به گزارش تارنمای اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعضای اين تعاونی مسکن در حالی دست به اين تجمع زدند که پيگيری های آنان در مراجع قانونی در چندين ماه گذشته تا کنون نتيجهای در بر نداشته است. اين کارگران در آبانماه سالجاری اعلام کرده بودند در صورت عدم رسيدگی به خواستهايشان اقدامات اعتراضی خود را تشديد خواهند کرد.

  ٧٠٠ عضو اين تعاونی مسکن در سال ١٣٧٩ هر کدام با پرداخت يک ميليون و پانصد هزار تومان اقدام به خريد ٢۶ هکتار زمين جهت ساخت سر پناهی برای خود کردند. اما با گذشت ١٢ سال از آن زمان نه تنها هيئت مديره سابق اين تعاوني، زمينهای خريداری شده را در اختيار اعضايش قرار نداده است بلکه با کنار رفتن هيئت مديره قديم، فقط ۴ هکتار زمين در اختيار هيئت مديره جديد اين تعاونی جهت واگذاری به اعضا قرار گرفته است.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

   

  اعتراض کارگران خرم آباد

  دبير خانه کارگر خرم آباد اعلام کرد: بيمه شدگان تامين اجتماعی خرم آباد از کاهش خدمات درمانی بيمارستان تامين اجتماعی به دليل سوء مديريت، گله مند هستند. به گزارش ايلنا، پيمان نادرنيا گفت: بيمه شدگان شاغل و بازنشسته تامين اجتماعی با مراجعه به خانه کارگر و ساير تشکلات کارگری از کاهش خدمات درمانی بيمارستان تامين اجتماعی خرم آباد گلهمند بوده و خواستار پی گيری مسئولان استانی و نمايندگان مجلس در اين زمينه شدهاند.

  اين فعال کارگری با تاکيد بر اينکه امکانات درمانی تامين اجتماعی خرم آباد کفاف بيمه شدگان اين شهرستان را نمیدهد، افزود: در حالی که کارگران و بازنشستگان اين شهرستان هر ماه میکنند، هنگام بروز جزئیترين بيماری با مراجعه به اين بيمارستان از خدمات درمانی « پيشخريد » بخشی از دستمزدشان را جهت دريافت خدمات درمانی از سازمان تامين اجتماعی ارائه شده ناراضی بوده و آن را در شأن خود نمیدانند.

  او ادامه داد: با وجود اينکه بيمارستان ٢۵۶ تختخوابی اين شهرستان دارای بخشهای تخصصی از جمله داخلی، جراحی، زنان و زايمان، گوش، حلق و بينی، چشم پزشکی، اطفال، راديولوژی، آزمايشگاه، سی تی اسکن است اما اين خدمات به بيمهشدگان هم اکنون به حداقل رسيده است. اين فعال کارگری کمبود پزشکان متخصص و کاهش تجهزات پزشکی را از ديگر عوامل نارضايتی بيمه شدگان عنوان کرد و گفت: تسريع در تجهيز و نظارت بر اين بيمارستان، مشکلات درمانی بسياری از بيمه شدگان و بازنشستگانی را که به کاهش امکانات درمانی معترضاند را بهبود میبخشد.

  نادرنيا همچنين با انتقاد از بخش سی تی اسکن اين بيمارستان گفت: دستگاه سی تی اسکن اين بيمارستان در اکثر مواقع به گفته مسئولان اين بخش خراب است و در مواقعی که اين دستگاه تعمير میشود به بيماران زير مجموعه خودخدمات ارائه نمیدهد.

  نادرنيا در اين زمينه اضافه کرد: اين در حاليست که تجهيز اين بيمارستان به دستگاه سی تی اسکن با پی گيری فعالان کارگری همانند خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار صورت گرفته است.

   ٢۴ بهمن, ١٣٩١

   

  اعتصاب کارگران شهرداری شوشتر

  کارگران بخش تنظيف شهرداری شوشتر از صبح امروز به دليل تعويق طولانی مدت در پرداخت حقوقشان دست از کار کشيدند.

  براساس اين گزارش،در حال حاضر کارگران شهرداری شوشتر در واحد موتوری اين شهرداری تجمع کرده و حاضر به انجام امور روزانه خود

  نيستند. کارگران شهرداری شوشتر 50 روز پيش حقوق ارديبهشت ماه خود را دريافت کرده اند و در شرايط کنونی به دليل فشار اقتصادی و عدم پرداخت

  حقوقهای معوق دست از کار کشيده اند.

  اعتصاب کارگران شهرداری بخش تنظيف شهرداری شوشتر از چهار سال پيش در ماههای پايانی سال اتفاق میافتد و هر بار با وعده پرداخت

  حقوقهای معوق و ... اين افراد به سرکار خود باز میگردند. کارگران شهرداری شوشتر 50 روز پيش حقوق ارديبهشت ماه خود را دريافت کردهاند و در شرايط کنونی به دليل فشار اقتصادی و عدم پرداخت حقوقهای معوق دست از کار کشيدهاند.

  بهمن 1391

   

  تجمع مشترک کارگران نی بر خوزستان ادامه دارد

  به گزارش ٩بهمن ايلنا، امروز، دوشنبه (نهم بهمن ماه) تجمع اعتراضی کارگران نی بر کشت

  و صنعت کارون در مقابل ساختمان رياست جمهوری وارد هفتمين روز خود شد و اين در

  حالی است که کارگران نی بر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه نيز برای سومين روز متوالی

  اين کارگران را همراهی میکنند.

  يکی از کارگران معترض نی بر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر حاضر در اين

  تجمع، گفت: با وجود آنکه امروز هفتمين روز است که ما کارگران فصلی نی بر برای

  پیگيری خواستههای صنفيمان در مقابل دفتر رئيس جمهور جمع شدهايم، با مذاکراتی که چند

  تن از کارگران به نمايندگی از همه کارگران نی بر انجام دادهاند مطلع شديم که هنوز به

  خواستههايمان پاسخ قانع کنندهای داده نشده است.

  او افزود: ما که طی اين هفت روز به سختی توانستهايم بدور از هر امکاناتی به تجمع خود

  ادامه بدهيم همچنان مصممايم تا زمان دريافت پاسخ قانع کنندهای که نشان دهنده حل

  مشکلاتمان باشد در تهران حضور يابيم.

  گفتنی است کارگران اين دو مجتمع بزرگ کشت و صنعت واقع در استان خوزستان، علاوه

  بر درخواست تحت شمول قانون مشاغل سخت و زيانآور قرار گرفتن و اجرای بازنشستگی

  پيش از موعد، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق؛ خواستار

  تغيير ساز و کار رفع فاصله بيمهای خود هستند.

  گزارش ٩بهمن ايلنا

   

  گردهمایی واخواهانه ی کارگران شهر کيان در چهارمحال و بختياری

  ايسنابتاريخ ٩بهمن، طی گزارشی کوتاه وسربسته، ازتجمع تعدادی از کارگران يک شرکت

  خصوصی (شرکت صنايع غذايی فلات کوهرنگ شهر کيان در چهارمحال و بختياری)

  دراعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق، بيمه و اخراج مکرر کارگران توسط مديران

  خبرداد.

  برپايه اين گزارش، کارگران معترض بازگرداندن حدود ١۵٠ نفر از کارگران اخراج شده

  اين کارخانه را از ديگر خواستههای خود اعلام کردند و گفتند، با وجود پيگيریهای مکرر و

  ديدار با مسئولين استانی از جمله نماينده شهرستان شهرکرد در مجلس، امام جمعه شهرکرد و

  شهر کيان، استاندار استان و فرماندار شهرکرد، تا کنون به هيچ نتيجه ای نرسيده ايم.

  نهم بهمن ماه ١٣٩١

   

  اعتصاب ٨٠٠ کارگر پيمانکاری شرکت صدرا

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: ديروز دوشنبه نهم بهمن ماه، ٨٠٠ نفر از کارگران شرکتهای

  پيمانکاری ساحل سازان، عمران ذوبان و ايمن سازه از مجموعه شرکتهای پيمانکاری

  بطور همزمان دست از کار کشيدند و هر کدام دست به تجمع اعتراضی « شرکت فراساحل »

  در مقابل کارگزينی مجموعههای خود زدند و خواهان پرداخت دستمزد مهر ماهشان شدند.

  دستمزد اين کارگران بمدت سه ماه از شروع کار هيچگاه پرداخت نمیشود و اين مدت از

  دستمزد آنان بطور دائم و بعنوان ضمانت در نزد پيمانکاران تا زمان تصفيه حساب کارگران

  با وجود گذشت ده « فرا ساحل » باقی میماند. با اينحال شرکتهای پيمانکاری مجموعه صنعتی

  روز از بهمن ماه دستمزد مهر ماه اين کارگران را نيز پرداخت نکردهاند به همين دليل اين

  کارگران در اقدامی متحدانه ديروز دست به اعتصاب زدند و خواهان پرداخت دستمزد مهر

  ماه خود شدند.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، بدنبال اين اعتصاب و تجمع

  اعتراضی، مسئولين شرکتهای پيمانکاری با حضور در ميان کارگران اعلام کردند از آنجا که

  هيچ پولی به آنان نداده است در نتيجه آنان هم قادر به پرداخت دستمزد « شرکت صدرا »

  کارگران نيستند با اينحال کارگران اعتصابی به اعتصاب و تجمع خود تا پايان ساعت کاری

  ادامه دادند و پس از تعطيلی شرکت بدون اينکه پاسخ روشنی به خواستهايشان داده شود عازم

  منازل خود شدند.

  بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، بدنبال اعتصاب و تجمع ديروز

  تا روز شنبه « فرا ساحل » ٨٠٠ کارگر پيمانکاری شرکت صدرا، زمزمه تعطيلی شرکت

  آينده مطرح شده است. اين در حالی است که تاکنون کارگران شرکتهای پيمانکاری ساحل

  حتی در « فرا ساحل » سازان، عمران ذوبان و ايمن سازه از زير مجموعههای شرکت

  تعطيلات رسمی نيز مجبور به کار میشدند و کارگران شرکت ساحل سازه اغلب اوقات از

  ساعت ٧ صبح تا ده شب بطور يکسره مشغول به کار بودند و در اين ساعت از شب بناچار با

  هزينه شخصی خود عازم منازل و خوابگاههايشان میشدند.

  که « صدرا » صدرا جزيرهٔ صنعتی بزرگی است که سهامدار عمدهٔ آن دولت است. شرکت

  کشتی » در اين جزيره مستقر است شامل دو بخش مجزا با مديريت جداگانه به نام شرکتهای

  سازنده کشتیها « کشتی سازی صدرا » است. شرکت « شرکت فراساحل » و « سازی صدرا

  شرکت » سازنده سکوهای نفتی و گازی بر روی درياست. مديريت « فرا ساحل » و شرکت

  در تهران است و علاوه بر بوشهر در خرمشهر نيز دارای « صدرا به عنوان شرکت مادر

  زير مجموعههايی میباشد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران – دهم بهمن ماه

   

  واخواهی  کارگران پروژه ای و اعتراض به شرايط کار رو به مجلس

  اين متن از طرف 2342 نيروي كار پروژه اي ( مهندسان ، تكنسين ها و كارگران فني –

  صنعتي ) تنظيم گرديده است . با اين هدف كه مشكلات و كاستي هاي شرايط كار پروژه اي

  و نارسايي هاي قانون كار در اين موارد را خدمتتان بيان نمايند. زيرا ، كار

  پروژه اي به دليل نوع كار و ضرورت محل كارخانه ( دور بودن آن از نقاط مسكوني )

  داراي ويژگيهايي است كه اكثر كارشناسان و مشاورين اقتصادي دولتي از چگونگي آن اطلاع

  كامل و دقيقي در اختيار ندارند. و در اين مورد هم كار كارشناسي صورت نگرفته است .

  نيروي كار پروژه اي با توضيح اين واقعيتها به نمايندگان ارجمند مجلس شوراي اسلامي و

  رياست محترم ، انتظار دارند كه اين نوع نگرش و انتقادات ما را مورد بررسي قرار دهند .

  و در صورت درستي گفته هاي كارگران ، نسبت به حمايت از خواست ما اقدامات مقتضي

  صورت گيرد. كار پروژه اي در همه ي دنيا به صورت اقماري انجام مي شود و هم اينك در

  حفاري و فلات قاره ي ايران بدان عمل مي گردد ( دو هفته كار 12 ساعته بدون استفاده از

  تعطيلات و دو هفته مرخصي ) . زيرا نيروي كار پروژه اي همه ي اوقات 24 ساعته خود

  را در اختيار كار پروژه قرار مي دهد . و استراحت او نيز در در خوابگاههاي مجاور محل

  كار مي باشد . و در اختيار خود و خانواده اش نيست . از اين رو نمي تواند اثر مثبتي در

  زندگي و تربيت كودكانش داشته باشد . بدين جهت نيروي كار براي باز توليد نيروي از دست

  رفته اش و تمديد فرسودگي اعصاب و روانش كه ناشي از دشواريهاي چنين كاري مي باشد

  پيشنهاد كار به صورت اقماري را مطرح مي كند . با توجه به اين واقعيتها ، كه طي اين 14

  روز كار ، از هيچ كدام از تعطيلات رسمي و تعطيلي روزهاي جمعه استفاده نمي كنند. لذا

  ساعت كاري همين 14 روز از يك ماه ساعت كاري يك كارگر و كارمندي كه روزي 8

  ساعت كار مي كند و بقيه روز و شب را نزد خانواده اش به سر مي برد بيشتر مي شود.

  چون طبق قانون كار ساعت كاري ماهانه چنين كارگري 176 ساعت كاري مي باشد آنهم با

  استفاده از 4 روز تعطيل جمعه و نصفه روزهاي پنجشنبه و بقيه تعطيلات رسمي . ولي يك

  كارگر اقماري طي 14 روز 168 ساعت كاري دارد بدون استفاده از هيچ تعطيلي و با

  توجه به اينكه بدليل ضرورتهاي زمان بندي هاي كار پروژه در اكثر روزها ساعات كار تا

  16 ساعت هم ادامه مي يابد . بدين جهت ما از نمايندگان محترم تقاضا داريم اقماري شدن كار

  پروژه را مورد بررسي قرار دهند

  ٨ دی ١٣٩١

   

  کارگران قند اهواز برای دومين روز متوالی تجمع کردند

  صبح امروز (يکشنبه هشتم بهمن ماه) تعداد ۵٠ نفر از کارگران قند و تصفيه شکر اهواز برای دومين روز متوالی، اين

  بار به همراه خانوادهایشان در مقابل استانداری اهواز تجمع کردند.

   

  اعتراض صنفی کارگران پيمانکاری تامين ترابر سبز

  ۴٠٠ تن از کارگران پيمانکاری شرکت پيمانکاری تامين ترابر سبز که زير نظر راه آهن جمهوری اسلامی ايران

  فعاليت میکنند در اعتراض به عدم تسويه حساب شرکت پيمانکاری قبلی (پويش پژوهان صنعت) و عدم پرداخت حقوق

  خود در دومين ماه شروع به کار شرکت پيمانکاری فعلی، دست به يک اعتراض صنفی زدند.

  در همين رابطه نماينده کارگران معترض در تماس با ايلنا گفت: شرکت پويش پژوهان صنعت که پيمانکار قبلی اين

  مجموعه بود هنوز با کارگران تسويه حساب نکرده است. شرکت تامين ترابر سبز که پيمانکار جديد اين مجموعه است

  در دومين ماه شروع به کار خود توان پرداخت حقوق کارگران را ندارد و به مشکل برخورده است.

  وی ادامه داد: به همين دليل ۴٠٠ تن از کارگران پيمانکاری شرکت تامين ترابر سبز که در بخش تعميرات جاری

  ديزلها مشغول به کارند از صبح امروز دست به يک اعتراض صنفی زدهاند.

  او افزود: مشخص نيست شرکتی که کمتر از دو ماه از شروع به کارش گذشته است و توان مالی پرداخت حقوق

  کارگران خود را ندارد چگونه در مناقصهٔ برگزار شده برای اين مجموعه برنده شده است.

  مسئول پروژه ديزلهای شرکت پيمانکاری تامين ترابر سبز در پاسخ به پرسش در اين رابطه، « جوکار » گفتنی است

  وقوع اين اعتراض صنفی را تکذيب کرد، اما مسئولان روابط عمومی شرکت راه آهن قول پیگيری دادند

  ایلنا

  اعتراض کارگران ابر صنعتی

  تامين اجتماعی البرز هم به » /« ما جوانی خود را در اين شرکت سپری کردهايم و حالا بدون درآمد و بلاتکليف ماندهايم » «. ما خدمات نمیدهد. در عين گرفتاری کاری، درآمدی نداريم، تامين اجتماعی دفترچههای ما را اعتبار نمیزند ٢۴ کارگر رسمی کارخانه ابر صنعتی ايران، در نامهای به رئيس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوين نسبت به ٢١ ماه تعويق حقوق خود اعتراض کردند.

  به گزارش ايلنا از قزوين، اين کارگران که دارای سابقه کاری بين ١۶ تا ٢٨ سال هستند، در اين نامه آوردنده اند: صاحب شرکت ابرصنعتی ايران در ٢٠ مهر سال ٩٠ شرکت را تفکيک کرده و همه سالنها را رهن و اجاره داده است. اين درحالی است که اين شرکت [با شکايت کارگران] در توقيف کارگران بوده است.

  کارفرما از اجارهای که دريافت میکند حتی پول خريد » کارگران ابر صنعتی ايران در بخش ديگری از اين نامه، با بيان اينکه آوردهاند: در ٢٠ تير ٩١ کارفرما در شعبه ١٠٢ کيفری شهرستان حاضر شد و به ،« يک قرص نان را هم به ما نمیدهد کارگران قول داد تا مبلغی از طلب کارگران را پرداخت کند، ولی فقط قول داد و رفت. در اول مهر ٩١ در اداره کار شهرستان البرز طی مذاکراتی توافق کرد زمينه بازنشستگی ١٢ نفر از کارگران بالای ٢٠ سال دارای مشاغل سخت و زيان آور را با هماهنگی بيمه فراهم کند که [باز هم اين کار را] نکرد.

  ایلنا

   

  اعتراض کارگران کارخانه لامپ الوند

  ٣٢ کارگر رسمی کارخانه لامپ الوند، واقع در شهرک صنعتی البرز با ارسال نامهای نسبت به ۶ سال بلاتکليفی، بدون ارائه توضيحی قانع کننده و همچنين فروش مواد اوليه، ابزار توليد و حتی زمين کارخانه از جانب کارفرما، اعتراض کرده اند. به گزارش ايلنا، کارگران رسمی کارخانه لامپ الوند، با ميانگين سوابق ٢٠ سال کار که از دیماه سال ٨۵ طی دو مرحله جمعاَ ١٨ ماه بيمه بيکاری دريافت کردهاند، با نزديک شدن به خاتمه دوره استفاده از بيمه بيکاری، با ارسال نامهای به دو نهاد کارگری استان قزوين و خبرگزاری ايلنا، مدعی شدهاند کارفرمای اين کارخانه با استفاده از بيکاریهای بیدليل و متناوب کارگران، ابزار توليد، مواد اوليه و زمين کارخانه را به فروش رسانده است و همچنين بخشی از کارخانه را بدون انتقال کارگران به کارخانه مجاور فروخته است.

  ما ٣٢ نفر از کارگران رسمی اين » : در اين نامه که رونوشتی از آن به کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار قزوين و همچنين خانه کارگر اين استان ارسال شده است، کارگران آوردهاند شرکت از اول دی ٨۵ علی رغم ميل باطنی و به درخواست مديريت طی دو مرحله به بيمه بيکاری جهت اصلاح ساختار و ايجاد شغل و اشتغال زايی جمعا به مدت ١٨ ماه بيمه بيکاری «. رفتيم متاسفانه در اين مدت هيچ اصلاح ساختاری انجام نگرفت و حتی از همان سال ٨۵ مديريت شروع به فروختن مواد اوليه، و تمامی ماشين » : در بخش ديگری از اين نامه نوشته شده است

  آلات توليد لامپ به صورت ضايعات کرد. واگذار و يک بخش نيز به (کارخانه) تهويه فروخته شده است. « ايران چسب » آنان اطلاع دادهاند که دو سوم زمين اين کارخانه اينک بدون انتقال کارگران به کارخانه اين کارگران در پايان از نهادهای کارگری استان درخواست کمک کردهاند.

  ایلنا

   

  تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری اصفهان مقابل شهرداری

  به گزارش 27 دی مهر، اعتراض به برخی تصميمات شهرداری اصفهان در نهايت در روز سهشنبه هفته گذشته و با اعتراض و تجمع بخشی از کارگران فضای سبز شهرداری اصفهان در لوکيشن محوطه ساختمان مرکزی شهرداری اصفهان به نقطه اوج خود رسيد، صحنهای که در پيگيری خبرنگاران از مسئولان ذيربط در مورد علت آن، جز بیخبری و شانه خالی کردن از رفع وضعيت پيش آمده جواب قانع کنندهای مطرح نشد

   

  کارگران کارخانه نورد لوله صفا در اعتصاب

  يکشنبه, ١٠ دی, ١٣٩١

  کارگران کارخانه نورد لوله صفا از ساعات اوليه صبح روز گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان دست از

  کار کشيدند. بدنبال اين اعتصاب مسئولين کارخانه با حضور در ميان کارگران به آنان وعده دادند امشب مدت يکماه از

  دستمزد معوقه کارگران را به حسابشان واريز خواهند کرد.

  به گزارش تارنمای اتحاديه آزاد کارگران ايران ٢۴٠٠ کارگر کارخانههای نورد لوله صفا و پروفيل ساوه شش ماه است

  دستمزدهای خود را دريافت نکردهاند. اين کارگران روز چهارم آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود

  بيش از يک هفته دست از کار کشيدند و بدنبال تعهدات کارفرما در فرمانداری شهرستان ساوه مبنی بر پرداخت بموقع

  دستمزدها بر سر کارهای خود بازگشتند.

  بر اساس اين تعهد کارفرمای اين کارخانه متقبل شده بود از آخر آذر ماه دستمزد کارگران را بموقع پرداخت کند و پنج ماه

  دستمزد معوقه آنانرا با پرداخت مبلغی در هر ماه تا پايان سال جاری تصفيه کند وی همچنين متعهد شده بوده هيچيک از

  کارگران اعتصابی را اخراج نکند با اينحال و عليرغم اين تعهدات وی تا به امروز به هيچ يک از وعدههايش عمل نکرده

  و نه تنها دستمزد کارگران را پرداخت ننموده است بلکه در کارخانه نورد پروفيل ساوه ٢٠ نفر از کارگران را نيز به

  کارخانه راه نداده و آنان در حال حاضر در بلاتکليفی بسر میبرند.

  به همين دليل روز نهم دی ماه ١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا دست از کار کشيدند و پس از چهار ساعت اعتصاب

  با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت يکماه از دستمزدشان بر سر کارهای خود بازگشتند.

   

  اعتراض کارگران به  اداره اوقاف استان تهران

  يکی از کارگران مجتمع موقوفه متقين در تشريج وضعيت نيروی کار اين مجتمع موقوفه گفت: ۵٣ نفر از

  پرسنل مجتمع موقفه متقين با سوابق ٨ تا ٣٠ سال، به صورت قرار داد دائم بر اساس طرح طبقه بندی

  مشاغل وزارت کارکه در سال ٧٩ مصوب واجرا شده است از محل موقفه حقوق و مزايا دريافت میکنند و

  هيچ گونه رابطه استخدامی با اداره کل اوقاف استان تهران ندارند و همگی استخدام دائمی اين موقفه هستند....

  با حضور در دفتر ايلنا به مشخص نبودن شرايط « متقين » دو نماينده از طرف ۵٣ کارگر مجتمع موقوفه

  شغلی خود، اعتراض کردند و خواستار بازگشت به کار شدند.

  به گزارش ايلنا، اخيرا از سوی اداره کل اوقاف تهران به ۵٣ نفر از نيروی کار مجتمع موقوفه متقين (که از

  سال ١٣١٧ برای تحصيل ايتام بیبضاعت شهر تهران وقف شده است) آنان گفته شده است از اول بهمن ماه

  بر سر کار خود حاضر نشوند.

  يکی از کارگران مجتمع موقوفه متقين در تشريج وضعيت نيروی کار اين مجتمع موقوفه گفت: ۵٣ نفر از

  پرسنل مجتمع موقفه متقين با سوابق ٨ تا ٣٠ سال، به صورت قرار داد دائم بر اساس طرح طبقه بندی

  مشاغل وزارت کارکه در سال ٧٩ مصوب واجرا شده است از محل موقفه حقوق و مزايا دريافت میکنند و

  هيچ گونه رابطه استخدامی با اداره کل اوقاف استان تهران ندارند و همگی استخدام دائمی اين موقفه هستند.

  او افزود: به موجب ماده ٣ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف هر موقوفه دارای شخصيت حقوقی

  مستقل بوده و حسب مورد، ادارات اوقاف ناظر بر مسائل اجرايی و مالی هستند و بايستی برابر نيت واقف

  که در وقف نامه مندرج است موقفه را اداره کنند.

  نماينده کارگران اين موقوفه با انتقاد از برخورد نامناسب نماينده اوقاف برای پی گيری اخراج کارکنان اين

  موقفه ادامه داد: علاوه بر برخورد نامناسب نماينده اوقاف برای تخليه وسايل اين مجتمع، ناديده گرفتن سالها

  تلاش و سوابق اين تعداد کارگر باعث نگرانی آنان شده است

  ایلنا

   

  اعتراض كارگران قطار شهری اهواز

  در حالی که گفته میشود کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم دريافت مطالبات صنفی ۶ ماه گذشته خود از ديروز اعتراض صنفی خود را آغاز کردهاند، مدير عامل اين مجموعه از پرداخت يک ماه حقوق کارگران خبر داد. هلاکويی، مديرعامل شرکت متروی اهواز در گفتوگو با ايلنا اظهار داشتک در رابطه با مطالبات معوقه کارگران قصد داريم که تا اول مهر با تمامی کارگران اين مجموعه تسويه حساب کنيم.

  وی بابيان اينکه هم اکنون حدود ٨٠٠ کارگر در پروژه متروی اهواز مشغول کار هستند، گفت: با خبر شديم که جمعی ۴٠ نف ه از کارگران بخش

  حفاری نسبت به نحوه پرداخت مطالبات خود معترض شدهاند. مديرعامل متروی اهواز يادآور شد: اين گروه از کارگران به دليل انجام کار بیوقفه شبانه-روزی در زير زمين، دارای مشاغل سختتر و تخصصیتری هستند و برای همين به نسبت ساير کارگران حدود ٣٠ تا ۴٠ درصد بيشتر دستمزد میگيرند.

  به گفته هلاکويی مشکل عدم پرداخت به موقع مطالبات مزدی کارگران متروی اهواز به پرداخت نشدن مطالبات پيمانکاران از سوی دولت باز میگردد.

  کارفرمای متروی اهواز بايادآوری اينکه دولت از ابتدای سال جاری تنها به ١٠ درصد تعهدات خود در زمينه تامين اعتبار پروژه مترو شهر اهواز

  عمل کرده است، گفت: بر همين اساس مطالبات مزدی کارگران شاغل در اين پروژه بصورت علی الحساب و از طريق کمک مالی نهادهايی مانند شهرداری اهواز پرداخت میشود.

  اين مقام مطلع در خصوص ميزان مبالغی که در اين مدت بصورت علی الحساب به کارگران مترو پرداخت شده است، گفت: مقدار اين مبالغ به نسبت دفعات ثابت نيست اما در هر نوبت برای همه کارگران يکسان است بطوری که در برخی موارد بيش از دستمزد توافق شده به کارگران پرداخت شده است. وی يادآور شد: در نتيجه اين وضع تعداد کارگران شاغل در اين مجموعه از ١٢٠٠ نفر به ٨٠٠ نفر کاهش يافته و حتی بخشی از فعاليتهای اين

  پروژه شهری متوقف شده است.

  به گفته هلاکويی در اين شرايط کارفرمايان پروژه مترو ناچار هستند تا منابع مالی حداقلی موجود را طوری تقسيم کنند که هم بتوان بخشی از حقوق کارگران را پرداخت کرد و هم بتوان در شرايط اقتصادی اخير مواد اوليه کارگاهها از جمله آهن و سيمان را تهيه کرد. مديرعامل متروی شهر اهواز در خصوص ميزان طلب معوقه کارگران شاغل در اين پروژه گفت: تنها کارگرانی که از ابتدای آغاز پروژه يعنی حدود ۵ سال پيش در استخدام موقت متروی اهواز هستند نزديک ۶ ماه حقوق پرداخت نشده طلبکار هستند. وی تصريح کرد: طلب معوقه کارگرانی که به مرور بعد از آغاز پروژه به استخدام متروی اهواز درآمدهاند به مراتب کمتر از ۶ ماه است

  ايلنا

   

  هشدار کارفرماها بی نتیجه است: اعتراض های کارگری دنباله دارند

  اين اظهارات از سوی کارفرمای پروژه قطار شهری اهواز در حالی مطرح میشود که به گفته يک فعال کارگری در اهواز هم اکنون به واسطه تعديلهای صورت گرفته و نيز اعتراض صنفی کارگران فعاليت اين پروژه به حالت نيمه تعطيل درآمده است. آقايار حسينی، دبير خانه کارگر خوزستان در اين باره به ايلنا گفت: کارگران شرکت متروی اهواز که چند سالی است با تاخير مطالبات معوقه خود را دريافت میکنند از روز گذشته به نشانه اعتراض صنفی فعاليتهای روزانه خود را در کارگاههای اين شرکت متوقف کرده اند.

  وی بابيان اينکه کارگران متروی اهواز با قراردادهای يک ماهه و بصورت روز مردی در استخدام هستند، ياد آور شد: طبق برآوردهای اوليه احداث و راهاندازی متروی اهواز حداقل تا اواسط دهه ٩٠ طول خواهد کشيد و اين درحالی است که در تمامی ۶ سال گذشته قرارداد اين کارگران ماه به ماه تمديد شده است. دبير اجرايی خانه کارگر اهواز با بيان اينکه دليل اين تاخير، تامين نشدن اعتبارات مصوب بوده است، افزود: مسئولان کشوری و استانی بايد به اين مهم توجه کنند.

  اين فعال کارگری با اشاره به تجمع اعتراضی کارگران قند اهواز و همچنين کارگران نیبر قند کارون، شوشتر و هفت تپه، در هفته گذشته گفت: اگر مسئولان مربوطه به اين وضعيت رسيدگی نکنند بايد در انتظار تبعات جدی اين بحرانها باشيم

  ایلنا

   

  واخواهی کارگران پيمانی شرکت توزيع برق استان کرمانشاه

  ٣۵٠ نفر از کارگران شرکتی توزيع برق وابسته به وزارت نيرو که در شهرهای مختلف استان کرمانشاه کار میکنند، در نامهای اعتراض خود را نسبت به ناامنی شغلی به اطلاع مقامهای اين استان رساندند. اين کارگران که سابقهٔ کار حداقل ١٠ و يا ١۵ سال دارند، در نامه به استانداری و فرمانداری شهرستانهای اين استان ضمن اشاره به شرايط سخت و زيان آور کاريشان، به وضعيت بلاتکليف خود و کار تحت پوشش شرکتهای پيمان کاری معترض بوده و خواستار تغيير وضعيت شغلی خود شدند.

  اين در حالی است که تاکنون نامه اعتراضی کارگران شرکتی اداره برق کرمانشاه که ماه گذشته به مقامهای استان ارسال شده، بیجواب مانده است. علاوه بر اين مديريت شرکت توزيع برق کرمانشاه نيز در پاسخ اعتراض کارگران اعلام کرده که فقط ۴٩ درصد سهام اين شرکت دولتی است و ما خود برای استخدام نيرو تصميم میگيريم و کارگران اين اداره چارت سازمانی برای تغيير وضعيت ندارند. کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری از خواست همه کارگران شرکتی برای انحلال شرکتهای پيمان کاری حمايت میکند.

  تجربه مبارزات ديگر کارگران ايران از جمله کارگران پتروشيمی ماهشهر نشان داده که کارگران شرکت توزيع برق استان کرمانشاه برای رسيدن به خواست تامين شغلی، بايد به نيروی اتحاد خود و همبستگی و تجمع اعتراضی اتکاء داشته باشند. بدون شک ايجاد تشکلی خود ساخته که بتواند سخنگو و نماينده واقعی آنها در اين مبارزه باشد، امری حياتی و مهم است.

  صدای مردم : مسائل کارگری ١٣ بهمن ١٣٩١

   

  کارگران صنايع فلزی: اقدام به آتش زدن لاستيک

  ششصد کارگر صنايع فلزی شماره يک و دو از صبح امروز 13 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و بی توجهی مديريت دولتی به وضعيت فلاکتبارشان دست از کار کشيدند و با تجمع در محوطه کارخانه خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران بدنبال اين اعتصاب و تجمع، مديريت دولتی کارخانه به آنان اعلام کرد ما شب عيد فقط ميتوانيم 40 درصد باقی مانده دستمزد آذر ماه شما را پرداخت کنيم، مشکل جای ديگری است و کاری از دست استانداری تهران بر نمی آيد. بدنبال اين وضعيت کارگران معترض هر دو کارخانه صنايع فلزی شماره يک و دو در اقدامی اعتراضی تجمع خود را به محوطه بيرونی درب کارخانه مشرف به خيابان صنايع فلزی کشاندند و با روشن کردن لاستيک در وسط خيابان به اعتراض خود ادامه دادند.

  بنا بر اين گزارش در پی اين اقدام اعتراضی از سوی کارگران بلافاصله نيروهای امنيتی و انتظامی در محل حاضر شدند و پس از کشمکشی دو ساعته آنان به اعتراض خود در خيابان پايان دادند و سپس اقدام به برگزاری مجمع عمومی کردند. در اين مجمع کارگران بطور يکپارچه ای تصميم به ادامه اعتراض خود در مقابل نهادهای دولتی گرفتند. بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين کارگران احتمالا از فردا صبح دست به تجمع در مقابل استانداری تهران و يا يک نهاد دولتی ديگر خواهند زد.

  ششصد کارگر صنايع فلزی در حال حاضر علاوه بر آنکه 40 درصد دستمزد آذر ماه خود را دريافت نکرده اند حقوق ماههای دی، بهمن، اسفند و عيدی و پاداش خود را نيز طلبکارند و مديريت دولتی کارخانه به استثنای پرداخت 40 درصد باقی مانده دستمزد آذر ماه اين کارگران، حاضر به پرداخت ريالی از مابقی دستمزد معوقه آنان نيست. کارگران بازنشسته اين کارخانه نيز وضعيت مشابهی دارند و از 5 سال پيش که بازنشست شده اند موفق به دريافت سنوات خود نشده اند بنا بر اذعان مسئولين استانداری تهران حدود صد ميليارد تومان از دارائی نقدی کارفرماهای شناخته و ناشناخته اين کارخانه ها بلوکه شده است اما قوه قضائيه تاکنون اقدامی موثر برای پرداخت سنوات اين کارگران از محل اموال نقدی بلوکه شده کارفرمايان اين کارخانه ها انجام نداده است.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران – 13 اسفند ماه 1391

   

  نشست جوشکاران لوله کشی گاز خانگی در سنندج

  جمع زيادی ازکارگران جوشکار لولهکشی گاز، جهت بررسی وضعيت بد اقتصادی و دستمزدهای پايين خود، نشستی را در سنندج برگزار /کردند. اين نشست با سخنان يکی از حاضرين، پيرامون درآمد پايين کارگران و دستمزدهايی که توسط کارفرماها تحميل میشود، شروع شد. سپس اين کارگران، در

  مورد تورم و گرانی سرسامآور و بالا رفتن هزينه های زندگی بحث و گفت و گو کردند. در پايان اين نشست، کارگران جوشکار بر ضرورت پرهيز از مبارزات فردی و پراکنده تأکيد کردند، و تنها راه مقابله با مشکلات و درخواست مطالباتشان (از جمله بالا بردن سطح دستمزدهای خود) را اتحاد عمل و ايجاد تشکل مستقل کارگری دانستند. اين نشست پس از 2 ساعت به پايان رسيد.

  کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری- 12 اسفند 1391

   

  گردهمایی كارگران آونگان در برابر كارخانه

  به گزارش 13 اسفندايلنا،صد نفر از کارگران شرکت آونگان اراک صبح امروز با تجمع در مقابل کارخانه اعتراض خود را نسبت به پلمپ اين واحد توليدی اعلام کردند.

  براساس اين گزارش،پس از صدور حکم ورشکستگی كارخانه آونگان در دی ماه سال گذشته صبح ديروز عليرغم توافقات انجام شده با طلبکاران مبنی بر پرداخت بدهیهای شرکت در سه قسط، درب ورودی کارخانه پلمپ شد. نماينده کارگران در اين باره گفت: علیرغم صدور حکم ورشکستگی شرکت در سال گذشته توليد در کارخانه انجام میشد و حقوق کارگران نيز پرداخت میشد ولی از مهرماه امسال ورود تريلر به کارخانه ممنوع شد و فقط درب ورودی پرسنلی باز بود و از سوی ديگر طبق توافق انجام شده و قرارداد ارفاقی مقرر شده بود که بدهیهای شرکت طی سه قسط در ديماه و بهمن ماه ٩١ و ارديبهشت ماه ٩٢ به طلبکاران پرداخت شود و مطالبات و حقوق کارگران نيز طی ۶ سال قسط بندی شود ولی در روز گذشته شاهد بوديم که نيروی انتظامی همراه با يكی از مديران كارخانه درب ورودی را پلمپ کردند.

  گزارش 13 اسفندايلنا

   

  رانندگان شرکت واحد تهران با لباسهای فرم رده آراستند

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: در ادامه اعتراضات کارگری به نحوه تعيين و ميزان افزايش

  حداقل دستمزد در شورايعالی کار، صبح امروز بيش از صد نفر از رانندگان شرکت واحد

  تهران با لباسهای فرم اين شرکت در حالی که جلسه شورای عالی کار نيز برای تعيين

  دستمزد سال ٩٢ در وزارت کار بر قرار بود دست به تجمع اعتراضی در اين محل زدند و

  خواهان افزايش دستمزدها و رسيدگی به ديگر مشکلات خود شدند.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران اين تجمع از ساعت ٩ صبح امروز

  در محل وزارت کار آغاز شد و پس از ساعاتی مسئولين حراست وزارت کار، تجمع

  کنندگان را به مسجد اين وزارتخانه هدايت کردند و در ادامه چند نفر از مسئولين اين

  وزارتخانه منجمله آقای ظريفی آزاد مدير کل روابط کار در ميان کارگران حاضر شد. در اين

  نشست آقای ظريفی آزاد از کارگران تجمع کننده در مورد راه حل افزايش دستمزدها و

  تحقق ديگر مطالبات کارگران سوال کرد و کارگران شرکت واحد تهران با اشاره به اينکه

  کسانی که تحت عنوان نمايندههای کارگران در شورايعالی کار حضور دارند نمايندههای

  واقعی آنان نيستند به بر پايی تشکلهای مستقل کارگری تاکيد گذاشتند و خواهان حضور

  و دخالت نمايندههای واقعی کارگران در تعيين حداقل دستمزدها شدند.

  در ادامه اين نشست کارگران شرکت واحد تهران به طرح مشکلات خود از جمله اخراج

  چندين نفر از همکارانشان به دليل فعاليتهای صنفی پرداختند و ظريفی آزاد به کارگران

  تجمع کننده قول داد شخصا پيگير بازگشت بکار اين کارگران خواهد شد.

  بنا بر اين گزارش تجمع کارگران شرکت واحد تهران با قولهای مساعد مسئولين وزارت

  کار در ابلاغ خواست کارگران تجمع کننده به شورايعالی کار برای افزايش دستمزدها در

  ساعت ١٢ ظهر پايان گرفت.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران – ١۴ اسفند ماه ١٣٩١

   

  رانندگان شرکت واحد در برابر وزارت کار

  به گزارش رسيده، امروز ١۴ اسفند ١٣٩١ جمع زيادی از رانندگان شرکت واحد در مقابل

  وزارت کار تجمع نمودند. اين تجمع در پی تسليم نامه اعتراضی بيش از ٢٠٠٠ هزار

  کارگر شرکت واحد با خواسته افزايش دستمزد به دبيرخانه وزارت کار در اوائل اسفند ماه

  صورت گرفته است. رانندگان با لباسهای فرم شرکت واحد در اين تجمع شرکت کردهاند و

  تا لحظه ارسال اين گزارش نزديک به ٣٠٠ راننده در اين تجمع حضور داشته و هنوز

  بقيه رانندگان در حال پيوستن به اين تجمع هستند. همچنين مامورين حراست وزارت کار،

  با ثبت اسامی کارگران آنان را به درون مسجد وزارت کار هدايت کردهاند.

  کميتهٔ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری- ١۴ اسفند ١٣٩١

   

  کارگران صنايع فلزی و باز هم تجمع اعتراضی

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: ششصد کارگر صنايع فلزی شماره ١ و ٢ برای دومين روز

  متوالی به اعتصاب خود ادامه داده و دست به تجمع اعتراضی در مقابل کارخانه زدند.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين کارگران پس از تجمع ديروز

  خود در مقابل کارخانه و جواب منفی مديريت دولتی به خواستهايشان، با برگزاری مجمع

  عمومی تصميم به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری تهران گرفتند و صبح امروز با

  اجاره اتوبوس در حال تدارک عزيمت به استانداری بودند که به آنان خبر داده شد

  مسئولين استانداری حوالی ظهر خود به کارخانه خواهند آمد به همين دليل اين کارگران تا

  ساعت ١۴ ظهر به تجمع در مقابل درب کارخانه در خيابان صنايع فلزی ادامه دادند.

  بنا بر اين گزارش حوالی ساعت ١١ صبح شايعهای مبنی بر حضور مسئولين استانداری

  در کارخانه شماره يک پيچيد و به همين دليل کارگران کارخانه شماره ٢ بصورت

  راهپيمايی عازم کارخانه شماره يک شدند اما خبری از حضور مسئولين استانداری در اين

  کارخانه نبود تا اينکه حدود ساعت ١۶ که کارگران خشمگين بناچار عازم خانههايشان

  بودند يکی از مسئولين استانداری در ميان آنان حاضر شد و اعلام کرد ما نهايتا ۴٠ درصد

  دستمزد آذر و دستمزد دی ماه را پرداخت خواهيم کرد و مابقی مطالبات خود را بايد از

  طريق مسيرهای قانونی دنبال کنيد که در اين هنگام يکی از کارگران فرياد زد: وقتی

  کارخانه را به دزدان واگذار میکرديد نيز مسير قانونی را طی کرديد!؟

  بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه ازاد کارگران ايران از آنجا که کارخانه در حال

  تعطيل بود کارگران صنايع فلزی بناچار و بدون هيچ تصميی در مورد وضعيت پيش آمده

  در ساعت ١۶ عازم خانههايشان شدند و قرار شد فردا در مورد وضعيت پيش آمده تصميم

  گيری کنند.

  لازم به يادآوری است مديريت دولتی کارخانههای صنايع فلزی شماره ١ و ٢ قبل از تجمع

  امروز کارگران اين کارخانهها به آنان اعلام کرده بود در روزهای پايانی سال نمیتوانند

  دستمزد دی، بهمن، اسفند و عيدی و پاداش پرداخت کنند و فقط قادر به پرداخت ۴٠

  درصد از دستمزد باقی مانده آذر ماه آنان هستند.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران – ١۴ اسفند ماه ١٣

   

  اعتصاب کارگران شرکت توسعه شبکه های صنعتی ايران

  روز دو شنبه ١۴ اسفد ٩١ کارگران شرکت توسعه شبکههای صنعتی ايران پيمانکار فاز

  ١٢ پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بدی سرويس و خوابگاه دست به

  اعتصاب زدند. بنابر اين خبر، کارگران از ساعت ۶ صبح به مدت ٢ ساعت اعتصاب

  کردهاند. اين اعتصاب بدون نتيجه پايان يافته اما يکی از فعالين اعتصاب به نام نجيم

  محمدزاده از کار اخراج شده است.

  ١۵/١٢/ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ١٣٩

   

  سومين روز تجمع کارگران قند اهواز در يک هفته مقابل استانداری خوزستان

  به گزارش ١۶ اسفندايلنا، صبح امروز (چهارشنبه ١۶ اسفند ماه) تعداد ۵٠ نفر از کارگران

  قند و تصفيه شکر اهواز برای سومين بار طی هفت روز گذشته، در مقابل استانداری

  خوزستان تجمع کردند.

  نماينده کارگران قند اهواز گفت: امروز سومين روز تجمع کارگران کارخانه قند و تصفيه

  شکر در هفته اخير برای احقاق حقوق معوقه است، که متاسفانه باز هم جواب قانع

  کنندهای از سوی مسئولان استانداری دريافت نکردهايم.

  وی با بيان اينکه ٨٠ کارگر اين کارخانه بيش از ٢۶ ماه است که به سبب بلاتکليفی

  کارخانه و تعطيلی خط توليد، حقوق دريافت نکردهاند، تصريح کرد: هيئت دولت در دور

  دوم سفرهای استانی خود به شيراز برای حل مشکلات کارخانه قند اهواز و کارگران آن

  مصوبهای را تصويب کرد که اين مصوبه نه تنها نتوانست مشکلات کارخانه و کارگران

  را رفع کند بلکه بعد از تصويب آن گرهای باز نشدنی به مشکلات کارگران افزوده شد.

  اين کارگردر تشريح جزئيات اين مصوبه گفت: در جريان دور دوم سفرهای استانی دولت

  به خوزستان، هيات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز از مالکيت بانک ملی و

  بانک ملت خارج و به قيمت دفتری به وزارت صنايع و معادن واگذار شود، اما بعد از

  مدتی، به تشخيص وزارت صنايع و معادن، انتقال کارخانه از بخش خصوصی به دولت

  مغاير قانون تشخيص داده شد.

  او افزود: متاسفانه بانکهای ملی و ملت نيز بعنوان مالکين قبلی کارخانه، با استناد به

  مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنايع و معادن از پيگيری امور

  کارخانه سرباز میزنند که همين مشکل تا امروز ادامه داشته و کارخانه در وضعيت

  تعطيلی کامل قرار دارد و هيچکدام از طرفين، مسئوليتی در قبال مشکلات اين کارخانه و

  کارگران بيکار برعهده نمیگيرند.

  نماينده کارگران قند اهواز ياد آور شد: با پيگيریهای انجام شده، بانکهای ملی و ملت

  حاضر نيستند مسئوليت کارخانه را برعهده بگيرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز،

  با استناد به غيرقانونی بودن مصوبه دولت، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را

  متوقف کرده، که اين مساله مشکلات زيادی برای کارگران ايجاد کرده است

  گزارش ١۶ اسفندايلنا

   

  دومين تجمع کارگران پيمانی در مقابل سازمان مديريت پسماند

  به گزارش ١۶ اسفندايلنا، صبح امروز تعداد ٢۵ نفر از کارگران شرکت پيمانکاری ترابر

  گستر نکو برای دومين بار ظرف ١٣ روز گذشته، به دليل عدم دريافت مطالبات مالی

  خود در مقابل سازمان مديريت پسماند تهران تجمع کردند.

  براساس اين گزارش، پس از اتمام قرار داد شرکت پيمانکاری ترابر گستر نکو از

  پيمانکاران تحت نظارت سازمان مديريت پسماند تهران، ۴٠ کارگر پيمانی بدون دريافت

  معوقات حقوقی اخراج شدند که متعاقب اين اخراج در تاريخ سوم اسفند کارگران اولين

  تجمع اعتراضی خود را در مقابل سازمان مديريت پسماند برگزار کردند.

  يکی از کارگران که امروز در دومين تجمع اعتراضی شرکت کرده است، با تشريح

  جزئيات مشکلات کارگران، گفت: شرکت ترابر گستر نکو به دليل اتمام قرارداد کاری خود

  با سازمان مديريت پسماند تهران ۴٠ کارگر خدماتی خود را که اکثرا راننده ماشين آلات

  هستند بدون تسويه حساب اخراج کرده است و اکنون کارگران از سازمان مديريت پسماند

  که کارفرمای اين پيمانکار است درخواست دارند به مطالبات آنان توجه شود.

  او افزود: دراين ميان کارفرمای شرکت ترابر گستر نيز گفته است پرداخت نکردن مطالبات

  سه ماهه کارگران و سنوات آنان به دليل بدحسابی سازمان مديريت پسماند بوده است.

  اين کارگر در اين زمينه اضافه کرد: همچنين کارفرمای شرکت ترابر گستر مدعی است

  ٠ ميليون تومان است که ميزان مطالباش از شرکت پسماند حدود يک ميليارد و ۴٠

  سازمان مديريت پسماند ازاين ميزان بدهی، حدود ٨٠٠ ميليون تومان را به عنوان

  خسارتهای وارده به سازمان مديريت پسماند احتساب کرده است.

  او کل مطالبات کارگران را حدود ٢٠٠ ميليون تومان عنوان کرد و از سازمان پسماند

  تهران خواست با توجه به اينکه در آستانه سال نو قرار داريم بخشی از مطالبات کارگران

  را پرداخت کنند.

  برپايه اين گزارش، مسئول دفتر مدير عامل سازمان مديريت پسماند تهران به نقل از مدير

  عامل اين سازمان در واکنش به تجمع کارگران اعلام کرد: با وجود آنکه سازمان مديريت

  پسماند در زمينه بيکاری اين کارگران هيچ گونه مسئوليتی ندارد، اما برای حمايت از

  کارگران بيکار شده بخشی از مطالبات آنان را روز يکشنبه ( ٢٠ اسفند ماه) به حساب آنان

  واريز میکند

  ایلنا

  بازنشستگان صندوق فولاد بارديگردست به تجمع اعتراضی دربهارستان زدند

  به گزارش ١۵ بهمن فارس، تعدادی از بازنشستگان صندوق فولاد امروز مقابل مجلس

  تجمع کردند.

  بنا بهمين گزارش، يکی از تجمع کنندگان گفت: ما برای پيگيری مطالباتمان اينجا جمع

  شدهايم؛ در حال حاضر دو ماه است که حقوقمان را نگرفتهايم و مطالباتمان را نمیدهند.

  براساس اين گزارش، تجمع کنندگان پلاکاردی که نوشته شده بود ما خواهان تحقيق و

  تفحص از وزارت صنعت و روشن شدن موضوع اختلاس در صندوق فولاد هستيم، نيز

  مقابل مجلس نصب شده بود.

  به گزارش امروز ايسنا، جمعی از اعضای کانون مستقل بازنشستگان فولادی و صنعتی

  کشور با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواهان حضور وزرای اقتصاد، صنعت،

  معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مديرعامل سازمان خصوصیسازی در

  مجلس برای پاسخ به دلايل عدم پرداخت مطالباتشان شدهاند.

  اين بازنشستگان تجمعکننده همچنين خواستار تداوم تحقيق و تفحص مجلس از صندوق

  فولاد کشور جهت روشن شدن تکليف ٣٠٠ ميليارد تومان از منابع اين صندوق شدند که

  اين منابع از صندوق بودند. « اختلاس » مدعی

  همچنين بازنشستگان کانون مستقل فولادی و صنعتی کشور خواستار تامين منابع

  پرداخت مطالبات معوق طبق قانون بودجه سالانه توسط مهدی غضنفری، وزير صنعت،

  معدن و تجارت شده و خواستار پاسخگويی وزير به مجلس شدند.

  اين بازنشستگان میگفتند که به نمايندگی از ٨٠ هزار بازنشسته صنعت فولاد کشور

  مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند.

  به گزارش ١۵ بهمن ايلنا، بازنشستگان ذوبآهن در تجمع صبح امروز ( ١۵ بهمن) در

  مقابل ساختمان قوه مقننه از رئيس و نمايندگان مجلس خواستند، تا دولت را مجاب به

  اجرای مصوبه مجلس در خصوص ادغام صندوق حمايت از بازنشستگان صنعت فولاد در

  سازمان تامين اجتماعی کند.

  طبق مصوبه مجلس دولت موظف است تا موسسه صندوق حمايت از بازنشستگی

  کارکنان فولاد را با سازمان تامين اجتماعی ادغام کند و کسری صندوق مذکور را از محل

  واگذاری شرکتهای دولتی تامين کند. ولی هنوز بعد از گذشت سه سال از تصويب، اين

  مصوبه اجرايی نشده است.

   

  باز هم کارگران نورد لوله صفا: هزار و دویست تن در اعتصاب

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: پس از گذشت يک ماه از پايان اعتصاب ١٢٠٠ کارگر

  کارخانه نورد لوله صفا که با وعدههای کارفرما صورت گرفت اين کارگران بار ديگر و

  بدنبال خلف وعدههای کارفرما از عصر ديروز دست به اعتصاب زدند.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران بدنبال هشت روز اعتصاب کارگران

  کارخانه نورد لوله صفا در دی ماه گذشته، کارفرمای اين کارخانه روز شانزده دی در ميان

  کار گران حاضر شد و با ارائه يک جدول بندی برای پرداخت شش ماه دستمزد معوقه

  کارگران، توافق آنانرا برای پايان دادن به اعتصاب جلب کرد و اين کارگران از روز ١٧

  دی ماه بر سر کارهايشان بازگشتند. بر اين اساس مقرر شده بود يک ماه از دستمزد معوقه

  کارگران بين دهم تا ١۵ بهمن ماه پرداخت شود اما ديروز ١۵ بهمن ماه و با به پايان

  رسيدن ساعت کاری شيفت روز هيچ پولی به حساب کارگران واريز نشد و به همين دليل

  آنان با قاطعيت و بطور متحدانهای از ساعت ١۶ عصر ديروز دست از کار کشيدند.

  بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه ازاد کارگران ايران، بدنبال اين اعتصاب

  مسئولين کارخانه به کارگران اعلام کردند روز چهارشنبه هفته جاری يکماه دستمزد معوقه

  را به حسابشان واريز خواهند کرد اما کارگران زير بار اين وعده نرفتند و امروز نيز به

  اعتصاب خود ادامه دادند و اعلام کردند: هر زمان پول به حسابمان واريز شود ما همان

  زمان بر سر کار باز خواهيم گشت.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران – ١۶ بهمن ماه ١٣٩١

   

  اعتصاب کارگران پيمانکاری در مجتمع پتروشيمی

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: کارگران پيمانکاری شرکت بسباران از مجتمعهای پتروشيمی

  بندر امام، که از صبح روز شنبه ١۴ بهمن ماه با خواست افزايش دستمزد دست به

  اعتصاب زده بودند حوالی ظهر ديروز به اعتصاب خود پايان دادند.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، با شروع اعتصاب کارگران شرکت

  بسباران در پتروشيمی بندر امام مسئولين اين شرکت با هدف پايان دادن به اعتصاب، طی

  جلسهای با تهديد نمايندههای کارگران يکی از آنان به نام فرزاد عليزاده را نيز از کار تعليق

  کردند اما اين اقدام کارفرما نه تنها باعث عقب نشينی کارگران نشد بلکه آنان بطور

  متحدانه تری از صبح روز يکشنبه ١۵ بهمن ماه اعتصاب خود را ادامه دادند و بطور

  قاطعانهای خواهان بازگشت بکار نماينده خود شدند. بدنبال اين وضعيت مسئولين شرکت

  بسباران با حضور در ميان کارگران اعلام کردند ما نماينده شما را اخراج نکردهايم و ايشان

  روز چهارشنبه بر سرکار خود باز خواهد گشت. همچنين مسئولين شرکت در مورد

  خواست افزايش دستمزد کارگران اعلام کردند ما با جديت خواست شما مبنی بر افزايش

  دستمزدها را پيگيری خواهيم کرد و چنانچه تا اول سال نو رسما نتوانيم کاری انجام دهيم

  کاری خواهيم کرد تا در روزهای باقی مانده به پايان سال، دستمزد بيشتری به شما تعلق

  بگيرد.

  بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران اعتصابی بسباران

  پس از حصول اطمينان از عدم اخراج نماينده خود و وعدهای که کارفرما برای افزايش

  دستمزدها در روزهای باقی مانده به پايان سال داد حوالی ظهر ديروز به اعتصاب خود

  پايان داده و بر سر کارهايشان بازگشتند.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران- ١۶ بهمن ماه ١٣٩

   

  گردهمایی کارگران اخراجی شرکت جهاد نصر کردستان

  ده ها نفر از کارگران اخراجی شرکت جهاد نصر کردستان، جهت پيگيری خواستهها و مطالبات خود در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند. /11کارگران تجمع کننده اعلام کردند که روز بعد در مقابل شرکت جهاد نصر تجمع خود را ادامه خواهند داد و تا زمانی که نامهی کتبی اخراج را دريافت نکنند آنجا را

  ترک نخواهند نمود. لازم به ذکر است که 110 نفر از کارگران اين شرکت چندی پيش به صورت دسته جمعی و بدون ارائهی نامه رسمی اخراج شدند.

  کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری- 7 بهمن

   

  گردهمایی كارگران قند و تصفيه شکر

  به گزارش 7بهمن ايلنا،بيش از ۵٠ کارگر کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز صبح امروز (شنبه هفتم بهمن ماه) در اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزايا و ساير مطالبات ٢۵ ماهه خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

  اين گزارش حاکيست،يکی از دغدغههای کارگران، بدهیهای معوقه کارخانه به تامين اجتماعی و عدم ارسال ليستهای بيمه کارگران در سه ماه گذشته بوده است. اداره تامين اجتماعی استان نيز از تمديد اعتبار دفترچههای درمانی کارگران از آبان ماه خوداری میکند.

  گزارش 7بهمن

   

  واخواهی کانون صنفی معلمان ايران به هنگامه ی نابهنجار معيشتی- اقتصادی فرهنگيان

  به نام خداوند جان و خرد

  بر کسی پوشيده نيست که وضعيت اقتصادی نابسامان و آشفته ی کنونی ايران،يکی از بزرگ ترين دل نگرانی های زندگی روزمره ی قشرهای گسترده ای از مردم است. دغدغه ی بزرگ قشرهای فرودست و طبقات متوسط جامعه،تآمين معاش روزانه و برخورداری از بهداشت و خدمات درمانی ضروری زندگی است. رشد سرسام آور قيمت ها و تورم و گرانی افسار گسيخته - هرچند از سوی برخی کارگزاران و کاربدستان مملکتی انکار شود- واقعيتی است که روز به روز بر تاثير ويرانگرش افزوده می گردد و ابعاد گوناگون فرهنگی،اجتماعی و سياسی نمايان تری می يابد. بی گمان آموزش نيز، يکی از گستره هايی است که از چنين شرايط نابسامانی آسيب ها ديده و می بيند.

  مهم ترين رکن آموزش،آموزگاران هستند که "به" بود و يا "بد" بود وضعيت اقتصادی آنها،سرراست بر کيفيت آموزش و کار و کنش آنها اثرگذار است. يکی از وظايف بنيادی فرادستان آموزشی نيز،آنچنان که در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش آمده،رسيدگی به شرايط اقتصادی فرهنگيان و دشواری های اقتصادی آنها می باشد :

  12/ "ايجاد ساز و کارهای قانونی برای افزايش انگيزه معلمان و مربيان،با ساماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معيشتی آنان"(راهکار 3 . با اين همه،به جرات می توان گفت که در ميان سخنان بسيار و برنامه های فراوان ريز و درشت مسئولان آموزش و پرورش،به ويژه شخص وزير،کمتر نشانی از نگرانی درباره ی وضعيت بد معيشتی و اقتصادی فرهنگيان بازنشسته و شاغل ديده می شود. گويی در ميان انبوه برنامه های شتاب زده و سست بنياد ايشان،آنچه سراسر گم و ناپديد گرديده،همين دشواری های مادی زندگی فرهنگيان است.

  در اين چند سال که نرخ ميانگين تورم رسمی،دست کم چيزی نزديک به سی درصد اعلام شده و می شود،ميانگين افزايش حقوق ساليانه ی فرهنگيان،نزديک به ده –دوازده درصد انجام گرفته است،البته همگان می دانند که هم نرخ تورم رسمی،اختلاف چشمگيری با تورم واقعی دارد و هم افزايش قيمت کالاهای ضروری زندگی،بالاتر از نرخ تورم است. اين افزايش زير تورم رسمی،البته درست خلاف بند 125 قانون مديريت خدمات کشوری انجام می گيرد که افزايش حقوق ساليانه ی کارمندان دولت را دست کم برابر تورم مقرر نموده است. در هفت سال گذشته،و در شهری مانند تهران،برابر گزارش مرکز آمار ايران،ميزان اجاره بهای ماهانه مسکن،نزديک به پنج و نيم برابر گرديده است. اين در حالی است که شمار زيادی از فرهنگيان،مستآجرند و اين افزايش جهشی اجاره بها،سخت بر زندگی آنها اثرات منفی گذاشته است.

  اما در اين شرايط و وضعيت نابهنجار،چندين ماه است که حق التدريس(اضافه کار)آموزگاران و برخی ديگر از دستمزدهای آنها پرداخت نگرديده است. نزديک به يک سال است که اضافه کار نيروهای ستادی مدرسه ها(مديران،معاونان و ...) پرداخت نشده،چهار ماه است که اضافه کار فرهنگيان و به ويژه معلمان واريز نگرديده است،چندين ماه است که آموزش و پرورش،سهم بيمه ی طلايی فرهنگيان شاغل را نپرداخته،دستمزد آموزگارانی که در آزمون های نهايی خردادماه گذشته،حضور داشته و يافته اند- چه در حوزه های اجرايی و چه در حوزه های تصحيح برگه- واريز نشده،پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشسته که برابر گفته ی وزير قرار بود يک هفته پس از بازنشستگی پرداخت شود هنوز پس از گذشت ماه ها به دست شان نرسيده، دو سال است که از سرانه ی آموزشی مدرسه ها خبری نيست و تنها درصد ناچيزی از آن به برخی از مدرسه ها داده شده،و بسی مطالبات ديگری که هم اکنون ماه هاست به تعويق افتاده است.

  کانون صنفی معلمان ايران،مسئولان را دعوت می کند که سری به دفتر مدرسه ها بزنند و از نزديک،به سخنان و گلايه ها و اعتراض های آنها گوش فرادهند. ما چنين شرايطی را،بحران آفرين ارزيابی می کنيم و به مسئولان هشدار می دهيم،و بر اين باوريم که دگرگونی بنيادين در آموزش و پرورش،بدون دگرگونی راستين در معيشت فرهنگيان روی نخواهد داد و تغييرات شتاب زده ی صوری،نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که بی گمان بر آشفتگی ها و نابسامانی ها خواهد افزود.

  3/11/ کانون صنفی معلمان ايران- 91

  هفتم بهمن ماه 1391

   

  دنبال گیری فشار به کارگران و کنشگران کارگری

  طبق خبر ارسالی به اتحاديه آزاد کارگران ايران روز چهارشنبه يازدهم بهمن ماه جاری،

  ماموران اطلاعات نيروی انتظامی با حضور خود در محل کار مظفر صالح نيا در سنندج،

  اقدام به طرح سوالات بیاساس و گرفتن امضا و دادن تذکر به ايشان شدهاند. مظفر صالح نيا

  يکی از اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران است که سال گذشته پروندهای عليه

  وی به همراه عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران، شريف ساعد پناه تشکيل شده و به

  اتهامات بیاساسی بارها به دادگاه فراخوانده شده و ۵ اسفند ماه سال جاری نيز بايستی برای

  بار چهارم در دادگاه حضور پيدا کنند. رويههای غير قانونی و غيرمعمول از قبيل حضور

  مامور در محل کار کارگران و فعالين کارگری و استنتاق و بازجويی و نيز فراخواندنهای

  مکرر به دادگاه، در راستای اعمال فشار به کارگران برای بازداشتن آنان از پيگيری حقوق

  پايمال شده خود و هم سرنوشتانشان است و عملی محکوم است. اين گونه اعمال ناشايست

  هيچگاه نتوانسته در اراده کارگران برای ايستادگی در مقابل تعرض همه جانبه و هر دم تشديد

  شونده به زندگی و معيشت و کرامت آنان تاثيری بگذارد. اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن

  تقبيح آزار و اذيت کارگران و فعالين کارگری خواهان پايان دادن به اين رويه و پاسخگويی به

  مطالبات برحق کارگران و به رسميتشناسی حق فعاليت قانونی و متشکل کارگران است.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران- ١۴ بهمن

   

  باز هم اعتصاب کارگران متروی اهواز

  به گزارش ١۴ بهمن ايلنا، کارگران متروی اهواز از روز سه شنبه هفته گذشته تا به امروز

  دست از کار کشيده و خواستار پرداخت معوقات خود از پيمانکار مجری احداث اين پروژه

  (شرکت کيسون) هستند.

  براساس اين گزارش، يکی از کارگران حاضر در اين تجمع گفت: حدود ۴٠٠ نفر از

  کارگران قطار شهری اهواز که در قسمتهای پشتيبانی، ترانسفور (تامين کننده ماشين آلات) و

  حفاری تونل مشغول به فعاليتاند از روز سه شنبه ( ١٠ بهمن) تا به امروز ( ١۴ بهمن) در

  اعتراض به عدم دريافت ۶ ماه حقوق معوقه خود در مقابل درب ورودی تونل کارگاه محل

  فعاليتشان تجمع کردهاند.

  اين کارگر با بيان اينکه هنوز پاسخ قانع کننده از کارفرما در خصوص دريافت مطالباتمان

  دريافت نکردهايم، اظهار داشت: شرکت کيسون که مجری احداث اين پروژه و کارفرمای

  کارگران است در چندين مرحله با وعده پرداخت معوقات حقوقی کارگران مانع اعتراض آنان

  شده بود و به همين دليل تا رسيدن به نتيجه و دريافت پاسخ قانع کنندهای از سوی کارفرما به

  تحصن و تجمع خود ادامه خواهيم داد.

  عصرنو - اخباروگزارشات کارگری ١۴ بهمن ماه ١٣٩١

   

  ادامه تجمع خانواده های فعالين کارگری بازداشتی سنندج

  ٢٢/١٢/ کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری- ٢٢ اسفند ١٣٩١ : به گزارش رسيده، امروز سه شنبه ٩١

  جمع زيادی از خانواده های فعالين کارگری بازداشتی در سنندج از ساعت ٩ صبح در مقابل اداره اطلاعات اين شهر دست به

  تجمع اعتراضی زدند. با مراجعه خانواده ها جهت پی گيری وضعيت عزيزانشان از طرف مامورين به آنها گفته شد برويد تا بعد

  از تعطيلات دنبال کارِ بازداشتی ها را نگيريد، اما خانواده ها همچنان برماندن در آنجا پافشاری کردند و رفته رفته بر تعداد تجمع

  کنندگان اضافه شد.

  در ساعت ١١:٣٠ تعداد زيادی از نيروهای امنيتی شامل چندين ماشين وموتور سوار به محل آمدند و از حاضرين خواستند محل را

  ترک کنند ولی حاضرين بر ماندن تا دريافت جوابی از سوی اداره اطلاعات اصرار ورزيدند که در اين ميان نيروهای امنيتی به

  يکی از حاضرين بی حرمتی و به نامبرده حمله کردند که با عکس العمل جمعيت حاضر روبروشدند. بعد از اين برخورد يکی از

  نيروهای امنيتی به ميان حاضرين آمد و ضمن عذرخواهی از آنان، اعلام کرد که تا ٢٠ دقيقه ديگر به شما جواب خواهيم داد؛ بعداز

  ٢٠ دقيقه به آنها گفته شد تا بعد از سيزده بدر به اينجا مراجعه نکنيد. سپس جمعيت با تاکيد بر اينکه دوباره بر می گرديم در ساعت

  ١:٣٠ ظهر به تجمع شان پايان دادند.

  کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قيد شرط فعالين کارگری بازداشتی و

  همچنين ساير کارگران و فعالين دربند و زندانيان سياسی می باشد.

  اخبار روز  ٢۴ اسفند ١٣٩١

   

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به حداقل تعيين شده دستمزد اعتراض کرد

  به گزارش سايت سنديکا، در اين اطلاعيه چنين آمده است:

  در حالی که غول بيرحم گرانی, تورم, بيکاری, رانت خواری, احتکار, دلال بازی, رشوه خواری, هرج و مرج و ندانم کاری,

  تبعيض و فقر و فساد اقتصادی پيکر رنجور و لاغر اکثريت قريب به اتفاق کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان و ديگر دارندگان

  در امد ثابت و مردمان فرودست را پياپی تکه پاره می کند و خط فقر زندگی نزديک به ٢ ميليون تومان شده است و هم زمان

  غوغا و فرياد مسئولان مبنی بر عدالت خواهی و رعايت کرامت انسانی و حقوق نه تنها محرومان ايران بلکه محرومان جهان

  گوش فلک را کر کرده است، بر خلاف شعار اقتصادی سال ١٣٩١ نه تنها نيروی کار مورد حمايت قرار نگرفته بلکه با شرايط

  طوفانی و سخت تر اقتصادی معيشت حداقلی نيروی کار مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته است.

  اکنون به مصداق ضرب المثل گل بود به سبزه نيز اراسته گشت, شورای عالی کار دولتی که به اصطلاح نماينده کارگری ناتوان

  و بريده از بدنه کارگری که با روش های غير دموکراتيک و ناعادلانه در ان جايگزين شده اند, عليرغم در خواست های گسترده

  کارگران جهت تعيين دستمزد عادلانه که هزينه زندگی انسانی يک خانوار کارگری را تامين کند, حداقل دستمزد کارگری سال

  ١٣٩٢ را ماهيانه نزديک به پانصد هزارتومان تعيين کرده و بدين وسيله حلقه محاصره را عليه معيشت و زندگی کارگران تنگ و

  تنگ تر کرده است. اين اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام ناعادلانه شورای عالی کار دولتی, با سرکوب گسترده حقوق

  بين الملی کارگران نظير حق تشکيل سنديکای کارگری و حق اعتراض و راهپيمايی و اعتصاب کارگری - انچنانکه در دنيا مرسوم

  و متد اول است - تشديد شده و ميشود.

  سنديکای کارگران شرکت واحد به عنوان يک نهاد مستقل مردمی کارگری با تحمل همه ی ازارها و اذيت ها و سختی های

  گوناگون نظير زندان, بازداشت, اخراج, تهديد, تعقيب و مراقبت و پرونده سازی و غيره... همچنان تلاش می کند از حقوق

  کارگری دفاع کند و در اين راستا اعتراض شديد خود را عليه پايين بودن حداقل دستمزد سال ١٣٩٢ اعلام ميدارد و اين عمل را

  توهين و تحقير به طبقه کارگر می داند.

  سنديکای کارگران شرکت واحد می خواهد و مسئولان وظيفه دارند شکاف گسترده حداقل دستمزد و هزينه و مخارج زندگی يک

  خانوار ۴ نفره کارگری را تامين نمايند. در اين راستا کارگران با اميد به نيروی خويش حق پی گيری و اعتراض را برای خود

  محفوظ می دارند.

  ٢٣/١٢/ سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – ٩٢

  اخبار روز

   

  اعتصاب کارخانه نورد لوله صفا دهمين روز خود را پشت سر گذاشت

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: کارگران کارخانه نورد لوله صفا که از روز ١۵ اسفند ماه جاری در اعتراض به عدم دريافت

  دستمزدهايشان دست از کار کشيده اند عليرغم واريز يکماه از ۴ ماه دستمزد معوقه خود به حساب هايشان همچنان در اعتصاب

  بسر می برند. اين کارگران در پی خلف وعده کارفرما مبنی بر پرداخت يکماه دستمزد معوقه آنان که قرار بود روز ١۵ اسفند

  ماه جاری پرداخت شود دست به اعتصاب زدند و در ادامه بدنبال بی توجهی کارفرما به خواست شان، در ششمين روز اعتصاب

  خود اعلام کردند چنانچه کارفرما از هم اکنون يکماه ديگر از دستمزدشان را که طبق توافق قبلی قرار بود روز بيستم اسفند ماه به

  آنان پرداخت شود به حساب شان واريز ننمايد همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

  بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران در تداوم اعتصاب ١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا،

  کارفرمای اين کارخانه روز بيستم اسفند يکماه از دستمزد معوقه اين کارگران را که قرار بود روز ١۵ اسفند ماه پرداخت شود به

  حساب آنان واريز کرد اما از پرداخت يکماه ديگر از دستمزد معوقه اين کارگران که قرار بود در همين روز به حساب آنان

  واريز شود خودداری نمود و به همين دليل کارگران نورد لوله صفا دست از اعتصاب نکشيدند و تا به امروز همچنان در اعتصاب

  بسر می برند.

  ٢٣ اسفند ١٣٩١

  اعتصاب کارگران شرکتهای پيمانکاری ساحل سازان، عمران ذوبان و ايمن سازه

  روز دوشنبه نهم بهمن ماه، ٨٠٠ نفر از کارگران شرکتهای پيمانکاری ساحل سازان، عمران ذوبان و ايمن سازه از مجموعه شرکت های بطور همزمان دست از کار کشيدند و هر کدام دست به تجمع اعتراضی در مقابل کارگزينی مجموعههای خود « شرکت فراساحل » پيمانکاری زدند و خواهان پرداخت دستمزد مهر ماهشان شدند.

  به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، دستمزد اين کارگران بمدت سه ماه از شروع کار هيچگاه پرداخت نمیشود و اين مدت از دستمزد آنان بطور دائم و

  بعنوان ضمانت در نزد پيمانکاران تا زمان تصفيه حساب کارگران باقی میماند. با وجود گذشت ده روز از بهمن ماه دستمزد مهر ماه اين کارگران را نيز پرداخت نکردهاند « فرا ساحل » با اينحال شرکتهای پيمانکاری مجموعه صنعتی به همين دليل اين کارگران در اقدامی متحدانه ديروز دست به اعتصاب زدند و خواهان پرداخت دستمزد مهر ماه خود شدند.

  هيچ پولی به « شرکت صدرا » بدنبال اين اعتصاب و تجمع اعتراضی، مسئولين شرکتهای پيمانکاری با حضور در ميان کارگران اعلام کردند از آنجا که

  آنان نداده است در نتيجه آنان هم قادر به پرداخت دستمزد کارگران نيستند با اينحال کارگران اعتصابی به اعتصاب و تجمع خود تا پايان ساعت کاری ادامه دادند و پس از تعطيلی شرکت بدون اينکه پاسخ روشنی به خواستهايشان داده شود عازم منازل خود شدند.

  تا روز شنبه آينده مطرح شده است. اين در « فرا ساحل » بدنبال اعتصاب و تجمع ديروز ٨٠٠ کارگر پيمانکاری شرکت صدرا، زمزمه تعطيلی شرکت

  حتی در تعطيلات « فرا ساحل » حالی است که تاکنون کارگران شرکتهای پيمانکاری ساحل سازان، عمران ذوبان و ايمن سازه از زير مجموعه های شرکت رسمی نيز مجبور به کار میشدند و کارگران شرکت ساحل سازه اغلب اوقات از ساعت ٧ صبح تا ده شب بطور يکسره مشغول به کار بودند و در اين ساعت از شب بناچار با هزينه شخصی خود عازم منازل و خوابگاه هايشان میشدند. که در اين جزيره مستقر است شامل دو بخش مجزا با مديريت « صدرا » صدرا جزيرهٔ صنعتی بزرگی است که سهامدار عمدهٔ آن دولت است. شرکت سازنده « فرا ساحل » سازنده کشتیها و شرکت « کشتی سازی صدرا » است. شرکت « شرکت فراساحل » و « کشتی سازی صدرا » جداگانه به نام شرکتهای در تهران است و علاوه بر بوشهر در خرمشهر نيز دارای زير « شرکت صدرا به عنوان شرکت مادر » سکوهای نفتی و گازی بر روی درياست. مديريت مجموعه هايی میباشد.

  جرس

   

  اعتصاب کارگران شرکت گاما

  ١٩ اسفند؛ کارگران شرکت گاما درفاز ١٢ کنگان منطقه پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت دوماه حقوق خود امروز ٩١ يکپارچه دراعتصاب بودند اين اعتصاب درتمام روز به طول انجاميد وکارگران حاضر به انجام کارنشدند.

  ١٢/١٩ انجمن کارگران برق وساختمان اصفهان

   

  دومين تجمع کارگران پيمانی ترابر گستر در مقابل سازمان مديريت

  ١٦ اسفند؛ تعداد ٢٥ نفر از کارگران شرکت پيمانکاری ترابر گستر نکو برای دومين بار ظرف ١٣ روز گذشته، به دليل عدم دريافت مطالبات مالی خود در مقابل سازمان مديريت پسماند تهران تجمع کردند. پس از اتمام قرار داد شرکت پيمانکاری ترابر گستر نکو از پيمانکاران تحت نظارت سازمان مديريت پسماند تهران، ٤٠ کارگر پيمانی بدون دريافت معوقات حقوقی اخراج شدند كه متعاقب اين اخراج در تاريخ سوم اسفند كارگران اولين تجمع اعتراضی خود را در مقابل سازمان مديريت پسماند برگزار كردند.

  يکی از کارگران كه امروز در دومين تجمع اعتراضی شركت كرده است، با تشريح جزئيات مشکلات کارگران، گفت: شرکت ترابر گستر نکو به دليل اتمام قرارداد کاری خود با سازمان مديريت پسماند تهران ٤٠ کارگر خدماتی خود را که اکثرا راننده ماشين آلات هستند بدون تسويه حساب اخراج کرده است و اكنون كارگران از سازمان مديريت پسماند كه كارفرمای اين پيمانكار است درخواست دارند به مطالبات آنان توجه شود. دراين ميان کارفرمای شرکت ترابر گستر نيز گفته است پرداخت نکردن مطالبات سه ماهه کارگران و سنوات آنان به دليل بدحسابی سازمان مديريت پسماند بوده است. همچنين کارفرمای شرکت ترابر گستر مدعی ٠ ميليون تومان است که سازمان مديريت پسماند ازاين ميزان بدهی، است ميزان مطالباش از شرکت پسماند حدود يک ميليارد و ٤٠ حدود ٨٠٠ ميليون تومان را به عنوان خسارتهای وارده به سازمان مديريت پسماند احتساب کرده است. او کل مطالبات کارگران

  را حدود ٢٠٠ ميليون تومان عنوان کرد و از سازمان پسماند تهران خواست با توجه به اينکه در آستانه سال نو قرار داريم بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کنند. مسئول دفتر مدير عامل سازمان مديريت پسماند تهران به نقل از مدير عامل اين سازمان در واکنش به تجمع كارگران اعلام کرد: با وجود آنکه سازمان مديريت پسماند در زمينه بيکاری اين کارگران هيچ گونه مسئوليتی ندارد، اما برای حمايت از کارگران بيکار شده بخشی از مطالبات آنان را روز يکشنبه ( ٢٠ اسفند ماه) به حساب آنان واريز میکند.

  اسفند 1391

   

  اعتصاب کارگران شرکت توسعه شبکه های صنعتی ايران

  ١٤ اسفند؛ کارگران شرکت توسعه شبکه های صنعتی ايران پيمانکار فاز ١٢ پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بدی سرويس و خوابگاه دست به اعتصاب زدند. بنابر اين خبر، کارگران از ساعت ٦ صبح به مدت ٢ ساعت اعتصاب کرده اند. اين اعتصاب بدون نتيجه پايان يافته اما يکی از فعالين اعتصاب به نام نجيم محمد زاده از کار اخراج شده است. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

   

  تجمع کارگران کاشی گيلانا

  کارگران کارخانه کاشی گيلانا در اعتراض به عدم پرداخت ٧ ماه از دستمزد خود مقابل فرمانداری شهرستان رودبار تجمع کردند.

  به گزارش ايلنا، ٢٠۵ کارگر و ۵ راننده کارخانه کاشی گيلانا در اعتراض به عدم دريافت ٧ ماه دستمزد و عيدی سالجاری خود و همچنين تحقق

  نيافتن وعده مسئولين مقابل فرمانداری رودبار تجمع کردند. کارگران اين کارخانه پيش از اين هم در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در مقابل فرمانداری رودبار تجمع کرده بودند که با وعده رفع مشکل از سوی مسئولان استانی به کار خود بازگشتند.

  گفتنی است، کارگران کارخانه کاشی گيلانا برای شرکت در اين تجمع فاصله ۶ کيلومتری از محل کارخانه (واقع در شهر منجيل) تا شهر رودبار

  را با پای پياده پيموده اند.

   

  تجمع شرکت آونگان اراک

  صد نفر از کارگران شرکت آونگان اراک صبح یکشنبه، ۱۳ اسفند با تجمع در مقابل کارخانه اعتراض خود را نسبت به پلمپ این واحد تولیدی اعلام کردند. پس از صدور حکم ورشکستگی کارخانه آونگان در دی ماه ۹۰ علیرغم صدور حکم ورشکستگی تولید در کارخانه انجام میشد و حقوق کارگران نیز پرداخت میشد ولی از مهرماه امسال ورود تریلر به کارخانه ممنوع شد و فقط درب ورودی پرسنلی باز بود و از سوی دیگر طبق توافق انجام شده و قرارداد ارفاقی مقرر شده بود که بدهیهای شرکت طی سه قسط در دیماه و بهمن ماه ۹۱ و اردیبهشت ماه ۹۲ به طلبکاران پرداخت شود و مطالبات و حقوق کارگران نیز طی ۶ سال قسط بندی شود ولی شنبه، ۱۲ اسفند نیروی انتظامی همراه با یکی از مدیران کارخانه درب ورودی را پلمپ کردند

  از کلمه کارگری

   

  اعتصاب در عسلویه

  روز دو شنبه، ۱۴ اسفند، کارگران شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران پیمانکار فاز ۱۲پارس جنوبی (پروژه توسعه میدان گازی، بزرگترین فاز گازی کشور) در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بدی سرویس و خوابگاه دست به اعتصاب زدند. کارگران از ساعت ۶ صبح به مدت ۲ ساعت اعتصاب کردند. این اعتصاب بدون نتیجه پایان یافت و یکی از فعالین اعتصاب به نام نجیم محمد زاده از کار اخراج شد

  از کلمه کارگری

   

  ساوه: اعتصابات در ماههای گذشته در شهر صنعتی کاوه

  هزار و دویصت کارگر کارخانه نورد لوله صفا نیز در حال حاضر چهار ماه حقوق معوقه دارند و کارفرما قرار است فقط یکماه از دستمزد معوقه این کارگران را پرداخت کند. همچنین ۱۲۰۰ کارگر کارخانه نورد پروفیل ساوه شش ماه است حقوقی دریافت نکردهاند. این کارگران در طول این مدت فقط مساعده اندکی دریافت نمودهاند و در آستانه سال نو در شرایط فلاکتباری بسر میبرند. بر اساس توافقی که در پی اعتصابات ماههای گذشته این کارگران با کارفرما صورت گرفته بود قرار بود ۱۵ اسفند دستمزد آذرماه این کارگران پرداخت شود اما با فرا رسیدن این روز هیچ پولی به حساب آنان واریز نشد و به همین دلیل این کارگران بلافاصله دست به اعتصاب زدند. کارگران نورد لوله صفا در حال حاضر و با احتساب ماه اسفند، ۴ ماه دستمزد معوقه بعلاوه عیدی و پاداش خود را از کارفرما طلب دارند. کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا در حالی از دادن دستمزد معوقه کارگران پرهیز میکند که طی ماههای گذشته تولید در این کارخانه رونق زیادی گرفته است بطوریکه کارگران این کارخانه در سه شیفت و بطور شبانه روزی مشغول بکارند. این اعتصاب روز چهارشنبه نیز ادامه داشت و کارفرما در مقابله با اعتصاب روز پنج شنبه و جمعه را تعطیل اعلام کرد. کارگران نورد لوله صفا مصمم به ادامه اعتصاب خود تا رسیدن به خواست هایشان هستند. همچنین علاوه بر سی کارگر شرکت زادآخ که یکسال است دستمزدی دریافت نکردهاند و در حال حاضر با درب بسته کارخانه موجه شدهاند هزاران کارگر دیگر نیز در شهر صنعتی کاوه از یکسال تا سه ماه دستمزدهای خود را دریافت نکردهاند و از آنجا که ارادهای نیز در میان کارفرمایان برای پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران وجود ندارد آنان در آستانه سال نو بدون روزنهای امید برای دریافت دستمزدهایشان در شرایط فلاکتباری قرار دارند

  از کلمه کارگری

   

  تجمع اعتراضی کاميون داران در مقابل مجلس

  از صبح امروز يکشنبه تعدادی از کاميون داران در مقابل مجلس تجمع کردند.

  اين کاميون داران در اعتراض به عدم تحويل خودروهای جديدشان تجمع کرده اند. خبرگزاری ايلنا گزارش کرده است که اين کاميون داران، کاميونهای فرسوده خود را به منظور تعويض با کاميونهای جديد به ايران خودرو سپرده بودند، اما هنوز کاميون جديد خود را تحويل نگرفته اند.

  از سويی ديگر جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی نماينده مردم رشت در مجلس از تعطيلی تقريبا کامل کارخانه های چوکا، فولاد، خاور و ايران پوپلين خبر داده است.

  وی دليل تعطيلی اين کارخانه ها را عدم پرداخت "سهم توليد در قانون هدفمندی يارانهها" از سوی دولت عنوان کرده است. روز گذشته نيز در خبری ديگر اعلام شد که کارخانه يخچالسازی ايران پويا سازنده انواع يخچال و پروفيل آلومينيومی تعطيل شده است. بر اثر تعطيلی اين کارخانه بيش از ١٠٠ کارگر رسمی از روز گذشته بی کار شده اند.

  تعطيلی کارخانه های توليدی کشور طی يک سال گذشته روندی به شدت صعودی داشته است. مساله ای که بسياری آن را ناشی از تحريم های اقتصادی وضع شده به دليل فعاليت های مشکوک هسته ای ايران می داننند.

  دانشجونيوز٢٠:  اسفند، ١٣٩١

   

  باز هم تجمع کارگران قند اهواز طی ٢ هفته

  صبح امروز بيش از ٧٠ نفر از کارگران کارخانه قند و تصفيه شكر اهواز برای اولين بار در هفته جاری و چهارمين بار طی دو هفته اخير در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

  نماينده کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز درباره ی اين تجمع شکل گرفته گفت: مطالبات کارگران کارخانه قند اهواز قانونی است و مسئولان استانی و کشوری حداقل نسبت به دريافت نکردن ٢۶ ماه حقوق کارگران میتوانند واکنش مسئولانهای داشته باشند.

  گفتنی است با توجه به اين که اينکه تا کنون کارگران اين کارخانه چندين بار جهت دريافت مطالبات قانونی خود دست به تجمع زدهاند، متاسفانه تاکنون هيچ يک از مسئولان ارشد استانداری خوزستان حتی حاضر به شنيدن خواسته اين کارگران را نشده اند.

   

  اعتصاب در پارس جنوبی و اخراج یک کنشگر کارگری از ترس گسترش واخواهی ها

  روز دوشنبه ١۴ اسفد ٩١ نيز کارگران شرکت توسعه شبکه های صنعتی ايران پيمانکار فاز ١٢ پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بدی سرويس و خوابگاه دست به اعتصاب زدند. بنابر اين خبر، کارگران از ساعت ۶ صبح به مدت ٢ ساعت اعتصاب کردهاند. اين اعتصاب بدون نتيجه پايان يافته اما يکی از فعالين اعتصاب به نام نجيم محمدزاده از کار اخراج شده است

  ١۴ اسفد ٩١

  واکنش قاطع کارگران پيمانی راه آهن یزد

  واکنش قاطع کارگران پيمانی راهآهن يزد به قراردادهای جمعی از کارگران شرکتی راه آهن يزد با امضای طوماری مصوبات دولت در خصوص تبديل وضعيت نيروهای پيمانکاری به گزارش ايلنا، در اين طومار که به امضای ٧۴ نفر از آهن استان يزد رسيده، خطاب به مديرکل راه آهن يزد آمده دولت توسط راه آهن، پرسنل متخصص شاغل شرکتی مشمول ٩٢ که قرارداد کار پايان میيابد ديگر در قالب شرکتهای در صورت نياز راهآهن به اينجانبان بايد

   

   پيکر بی جان يک پزشک اهل سنندج، یادآور قتل های زنجیره ای در رژیم ولایی

  مجموعه ای از رويدادهای هفته در شهرهای کردستان

  سنندج: پيکر بی جان يک پزشک اهل سنندج به نام "عليرضا به آفرين" که توسط ماموران وزارت اطلاعات رژيم به قتل رسيده،

  روز شنبه ٢۶ اسفندماه در حوالی "سروآباد" پيدا شد. اين پزشک سه ماه قبل در همان محلی که جسد وی کشف گرديد، توسط

  ماموران امنيتی رژيم ربوده شده بود. خانواده وی عليرغم پيگيری وضعيت فرزندشان از نهادهای امنيتی رژيم، تا لحظه کشف جسد

  وی از سرنوشت نامبرده هيچ اطلاعی در دست نداشتند. اين شکل از ترور و قتل توسط جمهوری اسلامی و قتلهای زنجيره ای

  عليه مخالفين بکار گرفته ميشود. جمهوری اسلامی يک رژيم جنايتکار و قاتل است. مسبب قتل "عليرضا به آفرين" جمهوری

  اسلامی و مزدوران محلی در منطقه سروآباد، هستند. ترور "عليرضا به آفرين" در شرايطی که جمهوری اسلامی در تلاطم

  سياسی و اقتصادی و رو در رو با ميليونها نفر از کارگران و زحمتکشان در جامعه قرار گرفته هشداری جدی است. جمهوری

  اسلامی زاده سرکوب، ترور، اعدام و قتل زنجيره ای است. ما بايد هوشيارانه در مقابل اقدامات تروريستی از اين قبيل بايستيم.

  خنثی و ناکام گذاشتن اين نوع از اعمال خشونت و قتل عمد توسط مزدوران جمهوری اسلامی اعتراضات وسيع و دامن زدن به

  موج نارضايتی های سازمان يافته است. حمايت و پشتيبانی از خانواده "عليرضا به آفرين" به منظور پيگيری و معرفی "آمرين و

  اما ما، مردم، قاتلين را خوب ميشناسيم. از ابتدا ميشناختيم. آمرين و » . عاملين" قتل فرزندشان امر و کاری فوری و عاجل است

  عاملين اين قتل ها، و سه دهه جنايت عليه بشريت، خامنه ای ها، رفسنجانی ها، خاتمی ها، احمدی نژادها، رهبرها و مرجع ها و

  رئيس جمهورها، وزراء و وکلا و سردارها و حکام شرع، همه را در يک صف بلند به دادگاههای مردمی خواهيم برد. آنجا

  مفصل، علنی، زنده، جلوی دوربين های رسانه های بين المللی و چشمان ناباور مردم جهان، حقايق يکی از خونبارترين دوره های

  .« تاريخ قرن بيستم را از زبانشان خواهيم شنيد. آن روز اصلا دور نيست

  اخبار روز - ١ فروردين ١٣٩٢

   

  حکومت نظامی اعلام نشده در شهرهای کردستان

  سنندج: در يک ماه گذشته حکومت نظامی اعلام نشده در شهرهای کردستان برقرار شده. در سنندج و اخيرا در منطقه "سروآباد و

  دزلی" مريوان حکومت نظامی اعلام نشده با اعلام از ساعت ١٠ شب به بعد ساکنين اين مناطق اجازه خروج از منازل خود را

  ندارند و در صورت سرپيچی با برخورد نيروهای سپاه پاسداران روبرو می شوند. و سه کافی نت در سروآباد و دو کافی نت در

  شهر مريوان به علت عدم همکاری با نيروهای رژيم پلمپ شده اند و ٢۶ اسفند نيروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به بهانه

  واهی "اراذل و اوباش" يک جوان را در سطح شهر سنندج به شکلی تحقيرآميز گرداندند. مقابله و اعتراض به فضای رعب و

  وحشت و امنيتی کردن فضای شهر و روستاها در گرو واکنش های اعتراضی و پيگيری تجمعات توده ای و بی محل و به انزوا

  کشاندن اين اقدامات امنيتی است.

  اخبار روز - ١ فروردين ١٣٩٢

   

  اعتراض به بازداشت فعالين کارگری در سنندج

  مريوان: جمعی از فعالين اجتماعی شهر مريوان با انتشار بيانيه ای، بازداشت فعالين کارگری در سنندج را محکوم کردند. در

  بخشی از اين اطلاعيه از جمله آمده است: "در تاريخ ١٧ اسفندماه، يکروز مانده به ٨ مارس، مامورين امنيتی رژيم نيمه شب با

  يورش به منزل تعدادی از فعالين کارگری به اسامی وفا قادری، خالد حسينی، حامد محمودنژاد، علی آزادی و بهزاد فرج اللهی

  اقدام به بازداشت وضبط پاره ای وسايل شخصی آنان نمودند. بايد خاطر نشان نمود که با گذشت يک هفته، نامبردگان همچنان در

  بلاتکليفی به سر می برند و هيچگونه تفهيم اتهامی در خصوص دستگيری اين فعالين کارگری صورت نگرفته و مراجعه مکرر

  خانواده های آنان با پاسخ های مبهم وضد و نقيض مواجه گرديده است. ما ضمن محکوم نمودن بازداشت اين فعالين کارگری،

  خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط آنان بوده و از تمامی تشکلهای اجتماعی و نهادهای حقوق بشر و انسانهای آزاديخواه و

  برابری طلب، خواستاريم که حمايت خود را از بازداشت شدگان به هر طريق ممکن اعلام نمايند."

  اخبار روز - ١ فروردين ١٣٩٢

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click