click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران در تبريز با بهره گیری از همه ی امکانات، به پیش می تازند

  جرس: دبير اجرايی و مجری طرحهای آموزشی خانه کارگر تبريز گفت: برای خدشه دار کردن قانون کار تغييرات سرنوشت سازی در دولت و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش ايلنا، کريم صادقزاده که در ديدار با اعضای هيات مديره و بازرسان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربايجان شرقی سخن میگفت با اشاره به اهميت قانون کار در سرنوشت کارگران افزود: اصلاح در قانون کار به عنوان يک قانون حمايتی بايد در راستای عدالت اجتماعی، ايجاد امنيت شغلی، ايجاد اشتغال و رعايت کرامتهای انسانی صورت گيرد.

  وی از برگزاری تجمع بزرگ کارگران در روز ٢٩ آبان، سال روز تصويب قانون کار در تبريز خبر داد و گفت: به منظور حمايت جدی از قانون کار و جلوگيری از هرگونه دست اندازی و تغييرات در قانون کار تجمع بزرگ کارگران در روز ٢٩ آبان سالروز تصويب اين قانون در سالن چند منظوره خانه کارگر تبريز برپا خواهد شد.

  دبير اجرايی خانه کارگر تبريز در ادامه با بيان اينکه برگزاری چنين جلسات و بحث وتحليل پيرامون مسائل مشترک فی مابين حائز اهميت و تاثير گذار و برای جامعه مفيد خواهد بود گفت: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در اکثر موارد مهم و پراهميت از جمله قانون کار، قوانين بيمه، مسائل و موارد صنفی و قانونی کارگران و مشکلات و معضلات و طرح و برنامه و اهداف عاليه مشترکی دارند که میتوانيم با روی هم نهادن نظرات و پيشنهادات اعضای هيات مديره و بازرسان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و اعضای هيات اجرائی خانه کارگر تبريز در جهت ارائه خدمات صنفی، قانونی و آموزشی و فرهنگی، درمانی و ورزشی با استفاده از اختيارات قانونی کانون و امکانات وسيع و گسترده خانه کارگر در تبريز و سراسر کشور به نحو شايسته در خدمت کارگران و شوراهای اسلامی کار واحدهای توليدی، صنعتی و شرکتهای خدماتی استان باشيم.

  کريم صادقزاده با تاکيد بر اينکه اين دو نهاد با اتحاد میتوانند موانع و مشکلات و معضلات سر راه کارگران و شوراهای اسلامی کار را به نحو شايسته حل و فصل نمايند گفت: اگر امکانات اين دو نهاد کارگری بصورت واقعی و شايسته تری در کنار هم قرار گيرد و برای يک هدف مشترک و مقدس و منطقی و به دور از دغدغهها و تنشهای ظاهری و بدون دخالت ديگران بکار گرفته شود يقينا جايگاه ويژهای خواهد داشت و شاهد اجرای طرح و برنامههای مفيد و ارزشمندی خواهيم بود.

  وی همچنين از برگزاری کنگره استانی خانه کارگر تبريز جهت انتخاب نمايندگان کارگران استان برای شرکت در کنگره عالی خانهکارگر و حضور در جلسات سالانه مجلس خبر داد و گفت: کنگره استانی خانه کارگر رابط وسيع جامعه کارگری و تجلی خواستههای حقيقی و مطالبات حق طلبانه کارگران میباشد بنابراين حضور گسترده کارگران، اعضای شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی کارگری، نمايندگان کارگران واحدهای توليدی و خدماتی آذربايجان شرقی در اين کنگره در اين کنگره بسيار پر اهميت هست

  جنبش راه سبز / ابان 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click