click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراض گسترده در مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی مسکن

  بر اساس گزارش دريافتی از محل برگزاری سومين مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی

  مسکن نهضت سواد آموزی، که در سالن آمفی تئاتر اردوگاه سليمان خاطر سنندج برگزار شد،

  هيئت مديره و مسئولين انتصابی با ارائه توضيحاتی گمراه کننده و نامفهوم، سعی کردند که بی

  کفايتيهای خود و ارگانهای مربوطه را موجه جلوه دهند. و طبق روال گذشته سعی بر کنترل

  و دفع اعتراضات اعضای تعاونی مذکور را داشتند.

  اما اين بار ترفند مسئولين نالايق به هيچ وجه کارساز نبوده و اعتراضات گسترده و متحدانهی

  اعضا را در پی داشت. آنان با طرح خواستهی خود مبنی بر تعيين هيئت مديرهی منتخب

  اعضا جهت پيگيری علل به تعويق افتادن مراحل اجرايی پروژه و شناسايی و معرفی عاملين

  قصور مورد نظر، به خواستهی بر حق خود که همانا تحويل واحدهای مسکونی ميباشد تاکيد

  ورزيدند.

  در مقابل هيئت مديره و مسئولين مربوطه که قصور را متوجه خود ميديدند با طرح اين مسئله

  که تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی به حد نصاب نرسيده، تصميمات و طرح مطالبات

  ارائه شدهی اعضا را غير رسمی اعلام نموده و آن را به مجمع بعدی که در تاريخ

  18/8/91 برگزار خواهد شد، موکول نمودند. اما اين رويه اعتراضات گستردهی اعضا را

  در پی داشت. آنان اظهارات هيئت مديره را غير واقعی دانستند و اعلام نمودند که با توجه به

  اينکه مجمع دوم در سال 89 برگزار شده ديگر ضرورت حضور 50 % از اعضا موجه

  نيست.

  25 کليد خورده است و /7/ شايان ذکر است که مراحل ساخت پروژهی مذکور در تاريخ 85

  دارای 540 عضو از شهرهای سقز، ديواندره، قروه، کامياران، سنندج و منطقهی کلاترزان

  سنندج ميباشد. با وجود اينکه از تاريخ آغاز به کار اين پروژه بيش از 6 سال ميگذرد، هنوز

  اقداماتی قابل توجه در جهت تکميل پروژه انجام نپذيرفته و ساخت پروژه در مراحل ابتدايی

  خود ميباشد

  سبزنیوز / 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click