click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

   

  دخالت  نيروی انتظامی و اداره کار شهرستان ساوه در اعتصاب کارگران

  به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، حدود ساعت ١٢ ظهر روز سه شنبه تعدادی از مسئولين فرمانداری، نيروی

  انتظامی و اداره کار شهرستان ساوه به ميان کارگران اعتصابی در کارخانه لوله صفا آمدند و به کارگران اظهار داشتند از

  آنجا که يکماه از دستمزد معوقه شما به حسابهايتان واريز شده است می بايد به اعتصاب پايان دهيد و بر سرکارهايتان باز

  گرديد. اما کارگران بطور متحدانه ای اعلام کردند ما نه يکماه بلکه شش ماه دستمزد معوقه داريم و تا دريافت همه

  دستمزدهای خود بر سرکارهايمان باز نخواهيم گشت.

  همچنين کارگران با شروع صحبت مسئولين اداره کار فرياد زدند رستمی [صاحب کارخانه] سيرتان کرده و ماشينهای

  آنچنانی زير پايتان انداخته و و سپس بطور يکپارچه شعار دادند جيره خوار رستمی حيا کن، حيا کن! بنا بر اين گزارش

  کارگران اعتصابی کارخانه نورد لوله صفا روز سه شنبه ضمن بستن درب انبارهای کارخانه برای جلوگيری از خروج

  کالا، با روشن کردن لاستيک در مقابل درب کارخانه دست به تجمع زدند و مانع ورود و خروج ماشينها به کارخانه شدند.

  از سوی ديگر با آغاز اعتصاب توسط کارگران شيف شب کارخانه پروفيل ساوه، کارگران شيفت روز نيز بطور متحدانه

  ای به اين اعتصاب پيوستند و خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه خود شدند. با شروع اعتصاب توسط اين کارگران

  کارفرما دستمزد خرداد ماه اين کارگران را به حسابشان واريز کرد و تلاش نمود با پرداخت يکماه از شش ماه دستمزد

  معوقه، آنان را بر سر کارهايشان بازگرداند. اما کارگران بطور يکپارچه ای خواهان پرداخت تمامی دستمزد معوقه خود

  شده و به اعتصاب ادامه دادند.

  gooya.com 2012

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click