click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اهالی روستای خرم آباد در مقابل فرمانداری تاکستان

  تعدادی از اهالی روستای خرم آباد دشتابی در مقابل فرمانداری تاکستان تجمع کردندو خواستار رسيدگی به مشکلاتشان شدند. ١اهالی روستای خرم آباد از توابع بخش اسفرورين که نسبت به /٨/ به گزارش خبرنگار تاک پرس:در ساعت ١١ صبح مورخه ٩١ عدم پيگيری شرکت گاز جهت گازکشی منازل خود ناراضی بودند در مقابل فرمانداری تاکستان تجمع کردند

  تجمع کنندگان اظهار داشتند که مدت ۴ماه است کليه امورات در خصوص نصب گاز برای منازل ايشان تکميل و تحويل شرکت گاز شده ولی متاسفانه هيچ اقدامی انجام نگرفته معاونت سياسی فرمانداری تاکستان در همين خصوص با رياست اداره گاز تماس تلفنی گرفته و خواستار رسيدگی و رفع مشکل مردم اين روستا تا شروع فصل سرما شد

  آقای سعدوند رئيس اداره گاز شهرستان اظهار داشت که فعلا” پيمانکار کافی جهت اجرای اين طرح در اختيار ندارند ولی نهايتا” قول داد تايکماه ديگر گاز متقاضيان را وصل کند

  ١٣٩١ - آبان – ٢ / تک پرس

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click